Spuštění Testu po restartu v programu AVG AntiVirus | AVG

Podpora pro domácnosti

Spuštění Testu po restartu v programu AVG AntiVirus

Pokud máte podezření, že je v systému přítomen malware, v programu AVG Internet Security nebo AVG AntiVirus Free můžete naplánovat, aby při příštím spuštění provedl Test po restartu. Tento test ještě před spuštěním operačního systému a ostatních služeb vyhledává známé typy malwaru a odstraňuje hrozby.

Test po restartu je pokročilá funkce, kterou můžete použít, když máte podezření na přítomnost malwaru v systému. Obvykle zabere určitou dobu. Nelze jej spouštět automaticky ani pravidelně. Jeho spuštění je nutné naplánovat.

Než Test po restartu naplánujetespustíte, je třeba určit, jak má nakládat se zjištěnými hrozbami. Tento článek také obsahuje informace o obecných nastaveních Testu po restartu, pomocí nichž můžete nastavit citlivost testování a typy problémů, které má tento test zjišťovat.

Pokud malware v normálním režimu brání AVG ve spuštění Testu po restartu, můžete tento test spustit v nouzovém režimu. Pokyny naleznete v následujícím článku:

Určení reakcí na hrozby

Chcete-li určit, které akce má Test po restartu provést, když najde hrozbu, je třeba zapnout nebo vypnout automatické akce. Když zapnete automatické akce, Test po restartu použije dotyčné akce automaticky u všech zjištěných hrozeb. Když automatické akce vypnete, Test po restartu se vás bude ptát, jak chcete naložit s jednotlivými zjištěnými hrozbami.

Určení způsobu, jakým má Test po restartu nakládat se zjištěnými hrozbami:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní AVG a u položky Spustit Celkový test klikněte na ikonu (tři tečky).
 2. Umístěte ukazatel myši nad položku Test po restartu a klikněte na možnost Nastavení (ikona ozubeného kola).
 3. Zkontrolujte, zda je vybrána karta Test po restartu, a přejděte k možnosti Během testu provádět automatické akce. Když zrušíte zaškrtnutí této možnosti, vypnete automatické akce. Když možnost zaškrtnete, automatické akce zapnete.
 4. Pokud jste v předchozím kroku zapnuli automatické akce, vyberte preferovanou automatickou akci:
  • Automaticky vyčistit (doporučeno): AVG se pokusí o opravu souboru. Pokud neuspěje, soubor bude přesunut do Karantény. Pokud se ani to nepodaří, soubor se smaže.
  • Přesunout soubor do Karantény: AVG odešle soubor do Karantény, odkud nemá jak systému ublížit.
  • Smazat soubor: AVG trvale odebere soubor z počítače.

Když spustíte Test po restartu, AVG bude reagovat na zjištěné hrozby podle zvolených předvoleb.

Při nastavování automatických akcí Testu po restartu postupujte obezřetně. Pokud Test po restartu omylem identifikuje důležitý systémový soubor jako malware a máte nastavenu automatickou akci, může tento soubor smazat. Ačkoli jsme do AVG zabudovali spoustu opatření, která takovým potížím předcházejí, občas k podobným falešným pozitivním nálezům může dojít.

Naplánování Testu po restartu

Jakmile určíte, jak má Test po restartu reagovat na zjištěné hrozby, podle pokynů níže jej naplánujte.

 1. Otevřete uživatelské rozhraní AVG a u položky Spustit Celkový test klikněte na ikonu (tři tečky).
 2. Klikněte na tlačítko Test po restartu.
 3. Klikněte na možnost Nainstalovat definice a poté kliknutím na možnost Spustit při příštím startu počítače naplánujte spuštění testu při příštím restartu systému.

Test po restartu je naplánovaný a spustí se, až příště restartujete počítač. Chcete-li jej zrušit, klikněte na ikonu (tři tečky) vedle možnosti Spustit Celkový test, vyberte možnost Test po restartu a klikněte na tlačítko Zrušit naplánovaný test.

Když na obrazovce Test po restartu kliknete na možnost Nainstalovat definice, AVG z cloudu stáhne celou virovou databázi. Když instalaci specializovaných definic přeskočíte, při Testu po restartu bude použita pouze naposledy stažená virová databáze. Když na možnost Nainstalovat definice jednou kliknete, znovu vám již nabídnuta nebude.

Spuštění Testu po restartu

 1. Zkontrolujte, zda je Test po restartu naplánovaný, a pak restartujte počítač. Při načítání Windows se zobrazí obrazovka s průběhem Testu po restartu.
 2. V případě všech zjištěných hrozeb provede AVG akci, kterou jste vybrali v nastaveních aplikace. Pokud zapnete automatické řešení hrozeb, AVG vyřeší veškeré problémy bez nutnosti vašeho zásahu. Pokud je vypnete, bude nutné ručně vybrat akci, kterou chcete provést.

Test obvykle zabere pár minut, ale jeho délka se v závislosti na rychlosti systému a počtu testovaných souborů může lišit. Když se test dokončí nebo když jej přeskočíte, spustí se Windows.

Chcete-li test přeskočit, na klávesnici stiskněte klávesu Esc.

Nastavení

Kromě toho, že můžete určit, jak má Test po restartu nakládat se zjištěnými hrozbami, můžete také nastavit typy programů a souborů či oblasti počítače, které mají být testovány.

 1. Otevřete uživatelské rozhraní AVG a u položky Spustit Celkový test klikněte na ikonu (tři tečky).
 2. Umístěte ukazatel myši nad položku Test po restartu a klikněte na možnost Nastavení (ikona ozubeného kola).
 3. Na kartě Test po restartu můžete spravovat následující nastavení:
  • Citlivost: Pomocí posuvníku můžete nastavit upřednostňovanou úroveň citlivosti heuristiky. Heuristika umožňuje AVG zjišťovat neznámý malware. Analyzuje kód souborů a hledá v něm příkazy, které mohou naznačovat škodlivé úmysly.
  • Hledat potenciálně nežádoucí programy (PUPs): Toto pole zaškrtněte, když chcete během Testu po restartu vyhledávat programy, které jsou tajně stahovány s jinými programy a obvykle provádějí nežádoucí činnost.
  • Rozbalovat archivy: Toto pole zaškrtněte, když chcete, aby program AVG při testu rozbaloval zkomprimované soubory.
  • Oblasti testu: Výběrem možnosti Všechny pevné disky nebo Systémový disk zvolte oblast, kterou chcete otestovat.
  • Automaticky spouštěné programy: Umožňuje AVG testovat programy, které se automaticky spouštějí po zapnutí počítače.
  • Akce: Nastavte automatické reakce na jakékoli hrozby nalezené Testem po restartu.
 • AVG Internet Security 20.x
 • AVG AntiVirus Free 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?