Jak používat oblast AVG Geek v aplikaci AVG AntiVirus | AVG

Podpora pro domácnosti

Používání oblasti nastavení AVG Geek v aplikaci AVG AntiVirus

Oblast nastavení AVG Geek obsahuje možnosti pokročilé konfigurace aplikace a je určená uživatelům s lepšími znalostmi funkcí aplikace. K určování běžného chování aplikace doporučujeme používat základní nastavení. Další informace o konfiguraci chování aplikace AVG Internet Security nebo AVG AntiVirus Free pomocí základních nastavení najdete v následujícím článku:

Otevření oblasti AVG Geek

 1. Otevřete AVG a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Hledat.
 3. Do zobrazeného textového pole zadejte geek:area a z výsledků hledání vyberte položku AVG Geek.

V níže uvedených částech najdete informace o možnostech dostupných v oblasti nastavení AVG Geek:

Aktualizace

Určete, jak často má AVG automaticky vyhledávat a stahovat aktualizace virových definic a aplikace (výchozí hodnota je 240 minut).

AVG hledá a stahuje aktualizace přes připojení k internetu, takže může častými kontrolami zpomalovat prohlížení webu.

Řešení problémů

Znemožňuje hostům (sekundárním účtům přihlášeným k počítači) prohlížet či měnit nastavení AVG. Tuto možnost doporučujeme nechat zapnutou, aby měli příslušné oprávnění pouze povolení uživatelé.

Souborový štít

Souborový štít aktivně testuje všechny programy a soubory na pevném disku, když jsou otevřeny, spuštěny, změněny nebo uloženy. V oblasti AVG Geek můžete nastavit, jak má Souborový štít nakládat se zjištěnými hrozbami (viry, potenciálně nežádoucí programypodezřelé objekty). U každého typu hrozby vyberte z rozevírací nabídky požadovanou akci:

 • Automaticky vyčistit (vybráno ve výchozím nastavení): Slouží ke spuštění sekvence akcí (opravit soubor – pokud to není možné, přesunout do Karantény – pokud to není možné, smazat).
 • Přesunout do karantény: Slouží k přesunu hrozby do Karantény, odkud nemá jak systému ublížit.
 • Opravit: Slouží k odebrání škodlivého kódu, který je připojený k jinak bezpečnému souboru. U souborů, které jsou zcela tvořeny malwarem, to není možné.
 • Přerušit spojení: Jakmile nalezne potenciální hrozbu, okamžitě ukončí spojení s příslušným programem nebo souborem.
 • Zeptat se: AVG se ptá, jak s každou zjištěnou hrozbou naložit.
 • Smazat: Trvale odstraní soubor z počítače.
 • Ignorovat: Při testu není provedena žádná akce. Hrozba je uvedena ve výsledcích testu, abyste se mohli později rozhodnout, jak s ní naložit.

Následující možnosti slouží k další konfiguraci chování Souborového štítu:

 • Pokud výše uvedená akce selže, pak: Pro každý typ hrozby můžete z příslušné rozevírací nabídky vybrat akce, které má AVG provést, když první zvolená akce selže.
 • Po provedení akce zobrazit zprávu (ve výchozím nastavení zapnuto): Když Souborový štít najde nějakou hrozbu, AVG vás na ni upozorní.

Pro Souborový štít můžete zvlášť nakonfigurovat nastavení souboru reportu.

Behaviorální štít

Behaviorální štít sleduje programy nainstalované v počítači, zda se nechovají podezřele, což může značit, že obsahují nebezpečný kód. Výběrem jedné z následujících možností v rozevírací nabídce určete, jak má Behaviorální štít nakládat s podezřelým chováním aplikací:

 • Vždy se zeptat: AVG se ptá, jak s každou zjištěnou hrozbou naložit.
 • Automaticky přesunout nalezené hrozby do Karantény (ve výchozím nastavení zapnuto): Nálezy, které se chovají podobně jako známé hrozby uvedené v databázi virových definic AVG, jsou přesouvány do Karantény, odkud nemohou uškodit systému.
 • Automaticky přesunout známé hrozby do Karantény: Hrozby uvedené v databázi virových definic AVG jsou přesouvány do Karantény, odkud nemohou uškodit systému.

Webový štít

Webový štít aktivně testuje data přenášená při procházení internetu, čímž brání stažení malwaru a jeho spuštění v počítači. V oblasti AVG Geek můžete nastavit, jak má Webový štít nakládat se zjištěnými hrozbami (viry, potenciálně nežádoucí programypodezřelé objekty). U každého typu hrozby vyberte z rozevírací nabídky požadovanou akci:

 • Přerušit spojení (vybráno ve výchozím nastavení): Jakmile nalezne potenciální hrozbu, okamžitě ukončí spojení s příslušnou webovou stránkou.
 • Zeptat se: Při nálezu potenciální hrozby vám umožní určit, zda chcete spojení s příslušnou webovou stránkou ukončit, nebo zda chcete toto spojení zachovat. Pokud se rozhodnete spojení zachovat, můžete být ohroženi.

Následující možnosti slouží k další konfiguraci chování Webového štítu:

 • Testovat provoz pouze pro známé webové prohlížeče: Když je tato možnost zapnutá, Webový štít sleduje jen HTTP přenosy běžných prohlížečů.
 • Po provedení akce zobrazit zprávu (ve výchozím nastavení zapnuto): Když Webový štít najde nějakou hrozbu, AVG vás na ni upozorní.
 • Nerozbalovat archivy s platným digitálním podpisem (ve výchozím nastavení zapnuto): Vylučuje z testů důvěryhodné soubory archivů od ověřených vydavatelů.

Ochrana Skriptovým štítem

Skriptový štít brání prohlížečům a ostatním aplikacím ve spuštění potenciálně škodlivých skriptů. Mezi ně patří vzdálené hrozby z internetu a vnějších zdrojů, místní hrozby stažené na pevný disk nebo do mezipaměti prohlížeče a skripty ze šifrovaných připojení.

Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí jednotlivých polí určete, které prohlížeče či aplikace mají být chráněny Skriptovým štítem. Běžně používané prohlížeče, Adobe Acrobat Reader a všechny další aplikace na počítači jsou ve výchozím stavu chráněny.

Pro Webový štít můžete zvlášť nakonfigurovat nastavení souboru reportu.

E-mailový štít

E-mailový štít testuje příchozí a odchozí e-mailové zprávy na přítomnost hrozeb. V oblasti AVG Geek můžete nastavit, jak má E-mailový štít AVG nakládat se zjištěnými hrozbami (viry, potenciálně nežádoucí programypodezřelé objekty). Pro každý typ hrozby vyberte z rozevírací nabídky požadovanou akci:

 • Autom. (vybráno ve výchozím nastavení): Slouží ke spuštění sekvence akcí (opravit soubor – pokud to není možné, přesunout do Karantény – pokud to není možné, smazat).
 • Zeptat se: AVG se ptá, jak s každou zjištěnou hrozbou naložit.
 • Ignorovat: Při testu není provedena žádná akce. Hrozba je uvedena ve výsledcích testu, abyste se mohli později rozhodnout, jak s ní naložit.
 • Přesunout do karantény: Slouží k přesunu hrozby do Karantény, odkud nemá jak systému ublížit.
 • Opravit: Slouží k odebrání škodlivého kódu, který je připojený k jinak bezpečnému souboru. U souborů, které jsou zcela tvořeny malwarem, to není možné.
 • Smazat: Trvale odstraní soubor z počítače.

Následující možnosti slouží k další konfiguraci chování E-mailového štítu:

 • Po provedení akce zobrazit zprávu (ve výchozím nastavení zapnuto): Když E-mailový štít najde nějakou hrozbu, AVG vás na ni upozorní.
 • Testovat archivované zprávy při otevírání: Testuje archivované zprávy při každém otevření.
 • Testovat SSL připojení (ve výchozím nastavení zapnuto): Zapne testování e-mailů přijatých nebo odeslaných pomocí šifrovaného připojení SSL/TLS. Pokud je vypnuta, jsou testovány pouze e-maily přijaté nebo odeslané přes nezabezpečené připojení.

Export certifikátu E-mailového štítu

Kliknutím na tlačítko Provést exportujte certifikát E-mailového štítu z aplikace AVG AntiVirus. Ten se hodí při řešení problémů s chybovými zprávami o neplatných serverových certifikátech z e-mailových klientů třetích stran, jako je Mozilla Thunderbird.

Nastavení portů

Pokud AVG nějaký škodlivý e-mail přehlédne nebo pokud zjistíte, že vám určité e-maily nechodí, může být třeba opravit čísla portů. AVG Geek vám umožňuje nastavit čísla portů podle údajů, které jste získali od poskytovatele e-mailové služby, nebo podle konfigurace poštovního serveru.

Pokud čísla portů, která váš poskytovatel e-mailové služby používá, neznáte, kontaktujte poskytovatele e-mailové služby či správce sítě, případně v používaném e-mailovém klientovi nahlédněte do nastavení.

Pro E-mailový štít můžete zvlášť nakonfigurovat nastavení souboru reportu.

Testy

Pro jednotlivé typy testů máte k dispozici následující nastavení:

Některé možnosti nejsou k dispozici pro všechny testy.

Automatické akce

Pro každý uvedený typ testu určete akci, kterou má provést, když najde hrozbu. Z rozevírací nabídky vyberte jednu z následujících akcí:

 • Automaticky vyčistit (vybráno ve výchozím nastavení): Slouží ke spuštění sekvence akcí (opravit soubor – pokud to není možné, přesunout do Karantény – pokud to není možné, smazat).
 • Přesunout do karantény: Slouží k přesunu hrozby do Karantény, odkud nemá jak systému ublížit.
 • Opravit: Slouží k odebrání škodlivého kódu, který je připojený k jinak bezpečnému souboru. U souborů, které jsou zcela tvořeny malwarem, to není možné.
 • Přerušit spojení: Jakmile nalezne potenciální hrozbu, okamžitě ukončí spojení s příslušným programem nebo souborem.
 • Zeptat se: AVG se ptá, jak s každou zjištěnou hrozbou naložit.
 • Smazat: Trvale odstraní soubor z počítače.
 • Ignorovat: Při testu není provedena žádná akce. Hrozba je uvedena ve výsledcích testu, abyste se mohli později rozhodnout, jak s ní naložit.

Zpracovávání infikovaných archivů

Pro každý uvedený typ testu určete akci, kterou má provést, když najde infikovaný archiv. Z rozevírací nabídky vyberte jednu z následujících akcí:

 • Zkusit odstranit pouze zabalený soubor z archivu; pokud selže, neprovádět žádnou akci (výchozí).
 • Zkusit odstranit pouze zabalený soubor z archivu; pokud selže, odstranit celý archiv.
 • Vždy odstranit celý archiv.

Nastavení výkonu

Pro každý uvedený typ testu určete nastavení, která ovlivňují rychlost testování:

 • Urychlit test použitím stálé vyrovnávací paměti (ve výchozím nastavení zapnuto): Umožňuje testu vycházet z informací uchovávaných o předchozích testovaných souborech. Důvěryhodné soubory, které již byly potvrzeny jako bezpečné, nejsou testovány znovu, takže jsou testy rychlejší.
 • Uložit data o testovaných souborech do stálé vyrovnávací paměti: Uchovává data o testovaných souborech ve stálé systémové paměti, takže z nich mohou vycházet příští testy, které budou díky těmto informacím rychlejší. Informace uložené ve stálé vyrovnávací paměti jsou zachovány i po restartu systému nebo aktualizaci virových definic.
 • Zrychlit testování čtením souborů v pořadí, ve kterém byly uloženy na disk (ve výchozím nastavení zapnuto): Zkracuje dobu testování tím, že testuje soubory v pořadí, v jakém byly zapsány na disk (což je rychlejší), a ne podle toho, jak jsou uspořádány v souborovém systému (což je pomalejší). Tato možnost funguje pouze u jednotek se souborovým systémem NTFS (New Technology File System).

Následující dodatečné možnosti se mohou hodit, když testy programem AVG trvají příliš dlouho:

 • Umožnit přímý přístup na disk během testu po restartu (ve výchozím nastavení zapnuto): Tato možnost platí jen pro test po restartu a umožňuje AVG testovat celý disk včetně přetažených souborů a souborových fragmentů, které mohou obsahovat škodlivý kód. Pokud tuto možnost vypnete, mírně zrychlíte testy po restartu počítače, ale oslabíte svoji antivirovou ochranu.
 • Nekontrolovat digitální podpisy infikovaných souborů: Tato možnost se týká všech testů v AVG a umožňuje testům hlásit libovolné soubory jako podezřelé, přestože pocházejí od důvěryhodných dodavatelů. Díky tomu je testování rychlejší. Je ale ve výchozím nastavení vypnutá, aby nedocházelo k falešným poplachům.

Záznamy testů

Záznamy testů obsahují podrobnosti o událostech při testech. AVG ve výchozím nastavení vytváří záznamy pro každý test. Záznamy testů AVG se ukládají v následujícím umístění:

 • C:\ProgramData\AVG Software\AVG\report

Nastavení záznamů testů platí pro všechny testy v aplikaci AVG AntiVirus. K dispozici máte následující možnosti:

 • Mazat záznamy testů (ve výchozím nastavení zapnuto): Umožňuje AVG mazat záznamy testů po uplynutí určitého časového období.
 • Mazat záznamy testů starší než: Umožňuje určit, po jaké době má AVG mazat záznamy testů.
 • Mazat záznamy dočasných testů (ve výchozím nastavení zapnuto): Umožňuje AVG mazat záznamy dočasných testů po uplynutí určitého časového období.
 • Mazat záznamy dočasných testů starší než: Umožňuje určit, po jaké době má AVG mazat záznamy dočasných testů.
 • Vymazat historii testů: Kliknutím na možnost Provést okamžitě smažete všechny aktuální záznamy testů.

Zdokonalený firewall

Zdokonalený firewall je placená funkce programů AVG Internet Security, která sleduje veškerou síťovou komunikaci mezi počítačem a vnějším světem a chrání vás před neoprávněnými připojeními a narušeními. Můžete nastavit následující aspekty chování Zdokonaleného firewallu:

 • Zobrazit upozornění na nově vytvořená pravidla "blokovat" (ve výchozím nastavení zapnuto): Zobrazí upozornění pokaždé, když je automatickým rozhodnutím vytvořeno nové pravidlo blokující komunikaci.
 • Režim Sdílení připojení k Internetu: Povolí důvěryhodnému uživateli připojit se k internetu prostřednictvím vašeho počítače, případně řešit potíže se zařízeními, jako je např. vaše tiskárna, která je přes počítač připojená k internetu. Zaškrtnutím této možnosti otevřete určité porty, které normálně bývají zavřené, a tím snížíte úroveň svého zabezpečení.
Jakmile daný uživatel přestane vaše připojení k internetu potřebovat nebo dokončí řešení potíží, zaškrtnutí této možnosti zrušte.
 • V Soukromém režimu povolit všechna připojení k Přátelům: Pokud se připojíte k síti se soukromým profilem, budou povoleny všechny sítě uvedené v seznamu Přátelé.
 • Automaticky přepínat profily (ve výchozím nastavení zapnuto): Povolí AVG automaticky změnit profil Zdokonaleného firewallu, když se připojíte ke známé síti, pro niž se používá jiný profil než pro tu dosavadní.
 • Zobrazovat upozornění o automatickém přepínání profilů: Upozorňuje na všechny změny profilu Zdokonaleného firewallu (například při přepnutí sítě s profilem V soukromí na síť s profilem Na veřejnosti a naopak). Pokud zapnete tuto možnost, Firewall vám může často zobrazovat upozornění.
 • Zapnout automatickou detekci skenování portů: Umožňuje Zdokonalenému firewallu zjišťovat pokusy o skenování portů. Skenování portů je technika, kterou hackeři běžně používají při hledání zranitelných či nezabezpečených zařízení v síti. Pokud Zdokonalený firewall zjistí skenování portů, zdrojová adresa IP je umístěna na seznam zakázaných a veškerá komunikace s ní bude až do restartu počítače blokována.
 • Časový limit blokování IP: Určete časový rozsah historie síťových datových přenosů, ve kterém má Zdokonalený firewall hledat podezřelé síťové pakety. Výchozí hodnota je 1800000, což se rovná 30 minutám. Vyšší hodnota může vést k falešným poplachům.
 • Povolit nízkoúrovňové sockety (ve výchozím nastavení zapnuto): Slouží k povolení komunikace s aplikacemi, které používají nízkoúrovňové sockety namísto specifických komunikačních protokolů. Vypnutím této možnosti mírně zvýšíte zabezpečení počítače. Zároveň tím však můžete způsobit závažné problémy s připojením aplikací, které používají nízkoúrovňové sockety.
 • Zaznamenávat všechny zablokované pakety: Umožňuje Zdokonalenému firewallu zaznamenat každý zablokovaný paket. Pokud tuto možnost nezaškrtnete, Zdokonalený firewall bude zaznamenávat pouze připojení. Záznam paketů je obvykle potřeba pouze při řešení problémů s narušením zabezpečení.

Režim Nerušit

Režim Nerušit blokuje zbytečná oznámení, když máte prakticky jakoukoli aplikaci otevřenou na celou obrazovku.

AVG Geek vám umožňuje určit, jak se má systém chovat, když je zapnutý Režim Nerušit, a optimalizovat tak fungování aplikací na celou obrazovku.

Karanténa

Karanténa je izolovaný prostor, kde můžete bezpečně uchovávat potenciálně nebezpečné soubory. Tyto soubory můžete také odeslat k analýze do Virové laboratoře AVG. V oblasti AVG Geek můžete nastavit maximální velikost souborů, které AVG odesílá do Karantény. Výchozí hodnota je 16 384 KB.

Skartovač dat

Skartovač dat je placená funkce aplikace AVG Internet Security, která umožňuje nevratně vymazat soubory nebo celé disky, aby nikdo nemohl obnovit a zneužít vaše data.

Na obrazovce AVG Geek můžete určit, jakým způsobem má Skartovač dat skartovat zbytky po dříve smazaných souborech. Všechny možnosti jsou ve výchozím stavu zapnuté, abyste byli maximálně chráněni.

 • Vyčistit volné místo na disku: Slouží k vymazání místa na disku, které jste uvolnili klasickým smazáním souborů.
 • Vyčistit konce clusterů: Slouží k vymazání „mezer“ v úložišti, které byly přepsány, ale stále obsahují data.
 • Vyčistit MFT (na NTFS): Slouží k vymazání hlavních tabulek souborů (MFT), které obsahují odkazy na soubory (velikost souboru, časová razítka, oprávnění atd.), z datové struktury disků NTFS.
 • Vyčistit adresářové položky na FAT: Slouží k vymazání odkazů na soubory z datové struktury disků FAT.

Nastavení souboru reportu

AVG AntiVirus ve výchozím stavu vytváří soubory reportu s výsledky testů. O tento report vás mohou požádat pracovníci podpory AVG při řešení problémů. Soubory reportů se ukládají v následujícím umístění:

 • C:\ProgramData\AVG Software\AVG\report

Nastavení souboru reportu můžete nakonfigurovat zvlášť pro Souborový štít, Webový štít, E-mailový štít a každý test AVG.

Pomocí následujících možností můžete změnit nastavení souboru reportu pro jednotlivé typy testů:

 • Název souboru reportu: Zadejte název souboru reportu.
 • Typ souboru reportu: Slouží k výběru formátu reportu – textový soubor ANSI, textový soubor Unicode nebo soubor XML.
 • Pokud soubor reportu existuje: Chcete-li nové výsledky přidat na konec předchozího reportu, vyberte možnost Připojit. Chcete-li nahradit předchozí report novými výsledky, vyberte možnost Přepsat.
 • Reportované položky: Určete, které události mají být v souborech reportů uvedené. Do uvedeného textového pole zadejte kterékoli z následujících událostí a oddělte je středníky:
  • Infikováno: Soubory a oblasti v testovaném prostředí, v nichž byl při testu na viry nalezen malware.
  • Vážné chyby: Neočekávané chyby vyžadující další prošetření.
  • Chyby: Menší chyby – například když soubor nebylo možné otestovat, protože byl používán.
  • OK: Soubory a oblasti, které jsou podle testu na viry v pořádku.
  • Vynecháno: Soubory a oblasti, které test na viry nezkontroloval, protože je podle nastavení měl ignorovat.

Obecné

Na obrazovce AVG Geek jsou k dispozici následující možnosti:

 • Zapnout reputační služby (ve výchozím nastavení zapnuto): Umožňuje aplikaci posílat nám anonymní technické informace, které nám pomáhají lépe identifikovat malwarové hrozby.
 • Pravidelně kontrolovat mé prohlížeče na přítomnost doplňků se špatným uživatelským hodnocením (ve výchozím nastavení zapnuto): V běžně používaných prohlížečích hledá panely nástrojů se špatným hodnocením a umožňuje je odstranit. AVG k hodnocení panelů nástrojů používá cloudový systém založený na tzv. blacklistech a whitelistech, heuristických algoritmech, doporučovacím modulu AVG a uživatelských hodnoceních.
 • AVG Internet Security 20.x pro Windows
 • AVG AntiVirus Free 20.x pro Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 s aktualizací Convenient Rollup Update, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?