Testování počítače na přítomnost virů pomocí aplikace AVG AntiVirus | AVG

Podpora pro domácnosti

Testování počítače na přítomnost virů pomocí aplikace AVG AntiVirus

AVG Internet SecurityAVG AntiVirus Free nabízí řadu testů, které váš počítač ochrání před viry a malwarem. V tomto článku najdete podrobné informace o jednotlivých typech testů.

Přehled testů

AVG Internet SecurityAVG AntiVirus Free nabízejí následující typy testů:

 • Celkový test: Komplexní test, který v počítači hledá viry, malware, škodlivé doplňky prohlížečů a další problémy.
 • Hloubkový test: Předem nastavený podrobný test systému, který kontroluje úložiště a paměť na přítomnost malwaru (včetně rootkitů).
 • Test souborů a složek: Otestuje složky vybrané při zahájení testu. Kliknutím pravým tlačítkem v Průzkumníkovi nebo na ploše Windows a výběrem možnosti Najít viry ve výběru můžete otestovat konkrétní složku.
 • Test po restartu: Otestuje váš počítač při příštím spuštění systému, a to dříve, než se v něm spustí jakýkoli malware. Test po restartu zvyšuje vaše šance, že malware najdete a odstraníte dříve, než dokáže napadnout počítač.
 • Test USB/DVD: Otestuje všechna vyměnitelná média připojená k počítači, jako jsou jednotky flash USB nebo externí pevné disky.
 • Test výkonu: Vyhledá v systému nepotřebná data a další problémy, které mohou ovlivňovat rychlost a zabezpečení počítače. Budete-li chtít nalezené problémy vyřešit, je nutné si nejprve nainstalovat AVG TuneUp. Pokud už AVG TuneUp máte nainstalovaný, kliknutím na tuto možnost otevřete ovládací panel aplikace AVG TuneUp.

Spuštění testu

Až otevřete uživatelské rozhraní AVG můžete kliknutím na možnost Spustit Celkový test na hlavní obrazovce aplikace spustit Celkový test. Také můžete spustit test specializovaný:

 1. Klikněte na ikonu (tři tečky) u možnosti Spustit Celkový test.
 2. Ze zobrazeného seznamu vyberte specializovaný test.

Délka testu záleží na typu testu a množství dat k analýze. Chcete-li test zrušit, klikněte na tlačítko Ukončit test.

Podrobné pokyny k tomu, jak spustit Test po restartu, najdete v následujícím článku:

Vytvoření testu vybraného adresáře

Chcete-li si vytvořit test podle svých požadavků, postupujte následovně:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní AVG a u položky Spustit Celkový test klikněte na ikonu (tři tečky).
 2. Vyberte možnost Plánované testy.
 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit nový test.
 4. Zadejte Název testu, podle kterého test snadno poznáte, a pak pomocí rozevírací nabídky definujte Typ testu.
 5. V části Četnost určete, jak často se má test automaticky spouštět. Pokud chcete test spouštět jen ručně, vyberte možnost Nikdy.
 6. Pokud jste test nastavili, aby se spouštěl automaticky, v části Čas zahájení určete, kdy přesně se má spouštět. Podle toho, jakou Četnost jste pro test zvolili, možná můžete také určit Den v týdnu nebo Den v měsíci.
 7. Volitelně můžete pro test nastavit Pokročilá nastavení. Další informace o nastaveních testů v aplikaci AVG najdete v následující části tohoto článku:
Pokročilá nastavení jsou předem nakonfigurovaná tak, aby vyhovovala většině uživatelů.
 1. Kliknutím na tlačítko Uložit se vraťte na obrazovku Plánované testy.

V seznamu naplánovaných testů se zobrazí nový test vybraného adresáře. Pro všechny uvedené testy jsou k dispozici následující možnosti:

 • Změny nastavení testů: Umístěte ukazatel myši nad příslušný panel a klikněte na zobrazenou ikonu (tři tečky). Vyberte položku Nastavení.
 • Smazání testu: Umístěte ukazatel myši nad příslušný panel a klikněte na zobrazenou ikonu (tři tečky). Vyberte možnost Smazat.
 • Spuštění testu: U testu, který chcete spustit, klikněte na možnost Testy.

Změny nastavení testů

Ačkoli u všech testů pomocí AVG můžete změnit určitá nastavení, doporučujeme měnit pouze nastavení v části Testy vybraného adresáře. Jak změnit nastavení testů:

 1. Otevřete AVG a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnosti Základní ochranaTesty.
 3. Vyberte kartu požadovaného testu.
 4. Upravte nastavení testu podle svých potřeb.
Některá níže uvedená nastavení nejsou k dispozici pro každý test.
 • Citlivost: Čím je citlivost vyšší, tím je ochrana lepší, ale také tím více falešných poplachů na malware dokáže test najít. Když citlivost snížíte, falešných poplachů bude méně, avšak účinnost testů bude nižší.
 • Hledat potenciálně nežádoucí programy (PUPs): Hledá programy, které jsou tajně stahovány s jinými programy a obvykle provádějí nežádoucí činnost.
 • Během testu následovat odkazy: Testuje ostatní soubory používané testovanými soubory, jestli neobsahují potenciálně škodlivý obsah.
 • Testovat celé soubory: Umožňuje testovat celé soubory, nikoli pouze jejich části, jež jsou obvykle postiženy škodlivým kódem.
 • Priorita testu: Vyšší priorita znamená, že test využívá více systémových prostředků, ale zabere méně času, když jsou spuštěné další aplikace.
 • Oblasti testu: Určete oblasti počítače, které chcete testovat:
  • Všechny pevné disky: Testuje všechny pevné disky v počítači.
  • Systémový disk: Testuje pouze data uložená na pevném disku.
  • Všechna výměnná média: Testuje aplikace, které se spouštějí automaticky, když k počítači připojíte jednotku USB nebo když do něj vložíte jiné výměnné médium. Testování výměnných médií může trvat delší dobu, protože jejich rychlost bývá často omezená.
  • Rootkity: Hledá hrozby ukryté v systému.
  • SPOUŠTĚNÍ UEFI: Hledá hrozby, které se mohou spouštět před startem operačního systému (například rootkity nebo ransomware).
  • Disky CD a DVD: Hledá škodlivý obsah na discích CD a DVD.
  • Moduly natažené v paměti: Umožňuje testovat aplikace a procesy spouštěné po startu systému nebo běžící na pozadí.
 • Archivy: Umožňuje definovat typy testovaných archivů v počítači:
  • Testovat jen běžné instalační programy: Umožňuje testovat nejčastěji používané typy archivů (.zip, .rar) a další spustitelné nebo instalační archivy.
  • Testovat všechny archivy: Umožňuje analyzovat všechny soubory archivů (testy kvůli tomu potrvají výrazně déle).
  • Netestovat archivy: Umožňuje ignorovat soubory archivů.
 • Typy souborů: Umožňuje definovat typy testovaných souborů v počítači:
  • Typy založené na obsahu (pomalé): Testuje soubory, které jsou obvykle nejzranitelnější vůči útokům malwaru.
  • Typy založené na příponě (rychlé): Testuje pouze soubory s rizikovými příponami, jako jsou .exe, .com, .bat.
  • Testovat všechny soubory (velmi pomalé): Testuje všechny soubory v počítači na přítomnost malwaru.
 • Během testu provádět automatické akce: Umožňuje AVG provádět automatické akce pokaždé, když test najde nějakou hrozbu. V opačném případě budete vyzváni, abyste pro každou hrozbu ručně vybrali, jak s ní naložit. Zvolte preferovanou automatickou akci:
  • Automaticky vyčistit (doporučeno): AVG se pokusí o opravu souboru. Pokud neuspěje, soubor bude přesunut do Karantény. Pokud se ani to nepodaří, soubor se smaže.
  • Přesunout soubor do Karantény: AVG odešle soubor do Karantény, odkud nemá jak systému ublížit.
  • Smazat soubor: AVG trvale odebere soubor z počítače.
 • Po dokončení testu vypnout počítač: Umožňuje AVG po dokončení testů vypnout počítač.
 • Generovat report: Umožňuje AVG po dokončení testů automaticky vytvářet a ukládat reporty.
 • Zobrazit výjimky: Přidejte soubor, složku nebo webovou adresu, která má být všemi testy a štíty AVG ignorována. Další informace se dozvíte v následujícím článku:

Prohlížení historie testů

Jak zobrazit úplný seznam dokončených testů:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní AVG a u položky Spustit Celkový test klikněte na ikonu (tři tečky).
 2. Vyberte možnost Historie testů.
 3. Chcete-li si o uvedeném testu zobrazit další informace, najeďte myší na příslušný panel a klikněte na zobrazenou šipku dolů.
 • AVG Internet Security 20.x
 • AVG AntiVirus Free 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 2, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?