Zapojení do beta programu AVG pro Android | AVG

Podpora pro domácnosti

Zapojení do beta programu AVG pro Android

Platí pro

Produkty:

 • AVG AntiVirus 6.x pro Android
 • AVG Cleaner 4.x pro Android
 • AVG Secure VPN 1.x pro Android
 • AVG Alarm Clock Xtreme 6.x pro Android
 • AVG Protection 6.x pro Xperii
 • AVG Cleaner 6.x pro Xperii

Operační systémy:

 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšší

Když se přidáte do skupin beta testerů, můžete testovat nejnovější verze aplikací AVG pro Android dříve, než se dostanou k široké veřejnosti. Svou zpětnou vazbou nám můžete pomoci se zlepšováním aplikací.

Staňte se beta testerem aplikací AVG pro Android

K programu beta testování aplikací AVG pro Android se můžete přihlásit přes Obchod Google Play, a to podle preferovaného postupu níže:

Preferovaný postup

 1. Na zařízení s Androidem otevřete Obchod Google Play.
 2. Vyhledejte AVG a z výsledků hledání vyberte příslušný produkt.
 3. Přejděte k části Přidejte se k beta testerům a klepněte na možnost Přidat se.
 4. Počkejte, až vás zaregistrujeme v programu beta testerů. Může to zabrat několik minut.
 5. Na obrazovce s informacemi o aplikaci se na konci názvu aplikace zobrazuje text (Beta) a dále zde najdete zprávu Jste beta testerem této aplikace. Příští aktualizace budou zahrnovat i beta verze.
 6. Klepnutím na tlačítko Nainstalovat nebo Aktualizovat si stáhněte nejnovější beta verzi aplikace. Pokud momentálně není k dispozici žádná beta verze, otevřete aplikaci klepnutím na tlačítko Otevřít.
 7. Chcete-li se stát beta testerem dalších aplikací AVG pro Android, pro každou takovou aplikaci zopakujte postup výše.

Zpětnou vazbu k beta verzím aplikací AVG můžete posílat přes Obchod Google Play.

 

Jak z beta programu AVG odejít

Chcete-li z programu pro beta testery odejít, řiďte se kroky 1–2 výše, přejděte do části Jste beta tester a klepněte na tlačítko Odejít.

Alternativní postup

Pokud se k programu beta testování aplikací AVG pro Android nemůžete přihlásit preferovaným postupem, řiďte se pokyny níže:

 1. Na zařízení s Androidem otevřete příslušný odkaz níže:
 2. Klepněte na možnost Stát se testerem.
 3. Pokud už aplikaci máte nainstalovanou, automaticky se stáhne aktualizace na nejnovější beta verzi. Pokud aplikaci nainstalovanou nemáte, stáhněte si ji z Google Play.
 4. Klepnutím na tlačítko Instalovat si stáhněte nejnovější beta verzi aplikace.
 5. Chcete-li se stát beta testerem dalších aplikací AVG pro Android, pro každou takovou aplikaci zopakujte postup výše.

Zpětnou vazbu k beta verzím aplikací AVG můžete posílat přes Obchod Google Play.

 

Jak z beta programu AVG odejít

Chcete-li z programu pro beta testery odejít, na svém zařízení s Androidem klepněte na příslušné odkazy v kroku 1 výše a klepněte na možnost Odejít z programu.

Zapnutí automatických aktualizací v Obchodě Google Play

Chcete-li vždy používat nejnovější beta verzi, doporučujeme v Obchodě Google Play zapnout automatické aktualizace.

 1. Na zařízení s Androidem otevřete Obchod Google Play.
 2. V levém horním rohu klepněte na ikonu (tři čárky) a vyberte možnost Nastavení.
 3. Klepněte na možnost Automaticky aktualizovat aplikace.
 4. Vyberte jednu ze zobrazených možností a klepněte na tlačítko Hotovo. Pokud nechcete aktualizace stahovat přes mobilní datové připojení, vyberte možnost Pouze přes Wi-Fi.

Když odteď k některé z vašich aplikací vyjde nová verze, dotyčná aplikace se automaticky aktualizuje.

Zpětná vazba k beta verzi aplikace AVG

Jak poslat zpětnou vazbu k beta verzi aplikace AVG:

 1. Na zařízení s Androidem otevřete Obchod Google Play.
 2. Vyhledejte AVG a z výsledků hledání vyberte příslušný produkt.
 3. Přejděte níže do části Soukromá zpětná vazba vývojáři a klepněte na možnost Napsat zpětnou vazbu.
 4. Klepnutím na hvězdičky udělte hodnocení, zadejte zpětnou vazbu a pošlete ji klepnutím na tlačítko Poslat.

Vaše hodnocení a zpětná vazba se nyní zobrazí v části Vaše soukromá zpětná vazba. Chcete-li hodnocení nebo komentáře změnit, klepněte na možnost Upravit zpětnou vazbu. Chcete-li zpětnou vazbu smazat, klepněte na ikonu (tři tečky) a vyberte možnost Smazat.

Pomohl vám tento článek?