Odeslání vzorků malwaru do Virové laboratoře AVG | AVG

Podpora pro domácnosti

Odeslání vzorků malwaru do Virové laboratoře AVG

AVG Internet SecurityAVG AntiVirus Free chrání váš počítač pomocí technologie, která proaktivně zjišťuje hrozby, jako jsou škodlivé webové stránky či soubory, a blokuje jejich útoky na váš systém. Vzorky škodlivého kódu, které nám uživatelé posílají, nám tuto ochranu pomáhají neustále zdokonalovat. Díky nim dokáže rozpoznávat nové hrozby dřív, než infikují vaše zařízení.

Pokud se setkáte s podezřelou webovou stránkou nebo souborem, doporučujeme je nahlásit Virové laboratoři AVG, která je analyzuje a případně s nimi podnikne další kroky. V tomto článku najdete odpovědi na běžné otázky, jak nám posílat vzorky malwaru.

Kdo může nahlašovat podezřelé soubory a webové stránky?

Soubory a webové stránky může Virové laboratoři AVG nahlašovat k analýze kdokoli.

Co se stane, když nahlásím podezřelý soubor nebo webovou stránku Virové laboratoři AVG?

Náš automatický systém zkontroluje všechny nahlášené soubory a webové stránky, zda nevyvíjejí nějaké potenciálně nežádoucí aktivity. Pokud systém zjistí, že soubor nebo webová stránka jsou škodlivé, aktualizuje naše virové definice (a tím zajistí, že daný soubor či stránka budou Avastem blokovány). Pokud systém nedokáže určit, zda jsou daný soubor či webová stránka škodlivé, pošle je k manuální analýze do Virové laboratoře AVG.

Souborům a webovým stránkám, které vyžadují manuální analýzu, přidělujeme prioritu podle jejich závažnosti a podle počtu uživatelů, jimž mohou uškodit. Nahlášené soubory či webové stránky po manuální analýze klasifikujeme jako bezpečné, nebo škodlivé.

Na hlášení souborů neodpovídáme a výsledky naší analýzy neoznamujeme.

Které typy souborů vám mohu posílat?

Doporučujeme, abyste nám posílali jakékoli typy souborů, které podle vás mohou být škodlivé.

Jak vám mohu posílat vzorky?

Podezřelé soubory můžete Virové laboratoři AVG posílat přes náš portál pro testování vzorků.

Mohu soubory nahrávat důvěrně?

AVG ze souborů či webových stránek, které nahlásíte Virové laboratoři AVG, nesbírá žádné osobní údaje. Veškeré nahlášené soubory či webové stránky slouží ke zlepšování ochrany uživatele našeho softwaru před hrozbami.

  • AVG Internet Security 20.x
  • AVG AntiVirus Free 20.x
  • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
  • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
  • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
  • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?