Štít citlivých dat – začínáme | AVG

Podpora pro domácnosti

Štít citlivých dat – začínáme

Štít citlivých dat je k dispozici v nejnovější verzi AVG Internet Security a slouží k vyhledávání a ochraně citlivých dokumentů před neoprávněným přístupem a malwarem. Citlivé soubory obsahují osobní informace, které v případě, že se dostanou do nepovolaných rukou, mohou ohrozit vaše soukromí a identitu. Štít citlivých dat chrání osobní data tím, že určuje, jaké aplikace a kteří uživatelé mají k vašim souborům povolen přístup.

Tento článek předpokládá, že už máte v počítači nainstalované a aktivované AVG Internet Security. Pokyny k instalaci a aktivaci AVG Internet Security najdete v následujících článcích:

V níže uvedených částech najdete informace, jak používat Štít citlivých dat v AVG Internet Security.

Testování za účelem vyhledání citlivých dokumentů

 1. Otevřete AVG Internet Security a klikněte na dlaždici Soukromí.
 2. Klikněte na možnost Otevřít nad položkou Štít citlivých dat.
 3. Klikněte na tlačítko Najít citlivé dokumenty.
 4. Štít citlivých dat začne v počítači hledat citlivé dokumenty. Chcete-li testování zrušit, klikněte na tlačítko Ukončit test.
Základní funkce Štítu citlivých dat jsou také integrovány do funkce Celkový test, kterou lze spustit z hlavní obrazovky AVG Internet Security kliknutím na možnost Spustit Celkový test.

Štít citlivých dat po dokončení testu zobrazí seznam zranitelných dokumentů, které AVG v počítači nalezlo. V seznamu je uvedený název souboru, umístění a typ zranitelného dokumentu. V nalezených souborech jsou zahrnuty:

 • Výplatní páska
 • Zaměstnanecký dokument
 • Letenka
 • Jiný soubor

Tyto dokumenty mohou obsahovat osobní údaje. Pokud by malware nebo hackeři zaútočili na váš počítač a získali k těmto dokumentům přístup, mohla by být odcizena a zneužita vaše identita.

Ochrana dat

Všechny dokumenty nalezené Štítem citlivých dat jsou ve výchozím stavu vybrány. Výběr konkrétního souboru zrušíte, když zrušíte zaškrtnutí příslušného pole. Jak ochránit všechny vybrané citlivé dokumenty:

 1. Ve spodní části obrazovky klikněte na možnost Ochránit vše nebo Ochránit vybrané.
 2. Kliknutím na tlačítko Hotovo potvrďte akci a vraťte se na hlavní obrazovku Štítu citlivých dat.

Vaše citlivá data jsou nyní chráněná. Pokud se nějaká nedůvěryhodná aplikace, malware nebo uživatel, který není přihlášený k vašemu účtu Windows, pokusí o přístup k vašim chráněným souborům, Štít citlivých dat znemožní přístup a vyzve vás k potvrzení, zda má být přístup zablokován.

Správa chráněných dokumentů

Zobrazení seznamu dokumentů, které jsou aktuálně chráněny Štítem citlivých dat:

 1. Otevřete AVG Internet Security a klikněte na dlaždici Soukromí.
 2. Klikněte na možnost Otevřít nad položkou Štít citlivých dat.

Na hlavní obrazovce Štítu citlivých dat lze provádět následující akce:

 1. Chcete-li najít v počítači další citlivé dokumenty, klikněte na možnost Najít citlivé dokumenty.
 2. Chcete-li nějaký citlivý dokument přestat chránit, umístěte ukazatel myši nad příslušný panel a klikněte na zobrazenou ikonu X.
 3. Chcete-li nějaký citlivý dokument otevřít, umístěte ukazatel myši nad příslušný panel a klikněte na zobrazenou ikonu Zobrazit.

Správa nastavení

 1. Otevřete AVG Internet Security a klikněte na dlaždici Soukromí.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu Nastavení (ozubené kolo).
 3. Na levém panelu vyberte možnosti Úplná ochranaŠtít citlivých dat.
 4. Na obrazovce Nastavení můžete spravovat následující nastavení:
  1. Vypnutí Štítu citlivých dat: Kliknutím přepněte posuvník ze zelené polohy (Zapnuto) do polohy červené (Vypnuto). Štít citlivých dat doporučujeme nechávat pořád zapnutý. Vypínejte jej jen dočasně při řešení problémů.
  2. Omezit přístup k dokumentům na tento účet ve Windows (ve výchozím stavu zaškrtnuto): Doporučujeme tuto možnost nechat vždy zaškrtnutou, aby k vašim citlivým dokumentům měli přístup jen oprávnění uživatelé.
  3. Zobrazit povolené / blokované aplikace: Kliknutím na tuto možnost otevřete obrazovku Blokované a povolené aplikace, kde můžete určit, které aplikace mají být vždy blokovány nebo vždy povolovány Štítem citlivých dat.
 • AVG Internet Security 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?