Ovládání na dálku pomocí funkce Anti-Theft v aplikaci AVG AntiVirus pro Android | AVG

Podpora pro domácnosti

Ovládání na dálku pomocí funkce Anti-Theft v aplikaci AVG AntiVirus pro Android

Anti-Theft je funkce produktu AVG AntiVirus pro Android, která vám umožňuje připojit se na dálku z účtu AVG ke ztracenému či ukradeném zařízení a spustit v něm několik příkazů. Zařízení nelze ovládat na dálku, pokud nejsou splněny následující požadavky:

 • Zařízení je zapnuté a připojené k internetu.
 • Na zařízení je zapnutá funkce Anti-Theft.
 • Účet AVG je propojený s aplikací AVG AntiVirus pro Android.
Připojit AVG AntiVirus pro Android k účtu AVG ani zapnout Anti-Theft nelze bez přístupu k zařízení.

Příkazy na dálku

Všechny příkazy na dálku jsou k dispozici na účtu AVG v části Anti-Theft. Jak používat dostupné příkazy na dálku:

 1. Přes odkaz níže se přihlaste ke svému účtu AVG.
Je nutné se přihlásit k účtu AVG, který je připojený k aplikaci AVG AntiVirus ve ztraceném nebo ukradeném zařízení.
 1. Na ovládacím panelu účtu AVG klikněte na dlaždici Anti-Theft.
 2. Požadovaný příkaz můžete vybrat z:
  1. Panelu příkazů
  2. Seznamu příkazů

Panel příkazů

V následujících částech najdete informace o příkazech na panelu příkazů.

Pomocí příkazu Vyhledat polohu nejsnáze a nejrychleji zjistíte polohu svého zařízení pomocí GPS. AVG Anti-Theft nabízí dvě možnosti sledování polohy:

 • Sledovat zařízení: Odešle několik příkazů, které umožňují sledovat změny polohy zařízení. Můžete si vybrat, jak často chcete dostávat informace o poloze svého zařízení.
 • Získat informaci o poloze: Odešle jeden příkaz, který zjišťuje aktuální polohu zařízení.

První odeslání příkazu Vyhledat polohu

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Lokalizovat.
 2. Na zobrazené obrazovce vyberte preferovanou možnost sledování polohy.
 3. U příkazu Sledovat zařízení vyberte z rozevírací nabídky, jak často chcete dostávat informace o poloze, a pak kliknutím na možnost Uložit odešlete příkaz.
 4. Obdržená data o poloze si můžete prohlížet na svém účtu AVG v části Oznámení.

Odeslání následného příkazu Vyhledat polohu

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Lokalizovat.
 2. Automaticky se načte mapa s poslední známou polohou zařízení. Chcete-li na mapě ukázat poslední známou polohu zařízení, klikněte na preferovanou možnost sledování polohy.
 3. U příkazu Sledovat zařízení vyberte z rozevírací nabídky, jak často chcete dostávat informace o poloze, a pak kliknutím na možnost Uložit odešlete příkaz.
 4. Kliknutím na ikonu tabulky v pravém horním rohu zobrazíte informace o poloze zařízení podle GPS (zeměpisná šířka a délka) a informace o přesnosti polohy.

Chcete-li příkaz Vyhledat polohu vypnout, na panelu příkazů klikněte na možnost Lokalizovat a pak v pravém horním rohu zobrazené mapy klikněte na možnost Zastavit sledování zařízení.

Přesnost se liší v závislosti na síle signálu a na tom, zda je zařízení v dosahu signálu GPS.

Pomocí příkazu Ztracený označíte zařízení jako ztracené. Když zařízení označíte jako ztracené, ve výchozím stavu se aktivují následující funkce:

 • Zamknout zařízení: Do zařízení nebudou mít neoprávnění uživatelé přístup.
 • Spustit sirénu: Spustí se siréna, která vás či ostatní upozorní, kde se zařízení nachází.
 • Fotopast: Pořídí se fotografie zloděje a nahraje se minutový zvukový záznam jeho okolí.
 • Získat data: Exportuje na váš účet AVG seznam kontaktů na zařízení.
 • Poslední známá poloha: Když je baterie téměř vybitá, nahlásí poslední známou polohu zařízení.
Funkce Fotopast, Získat dataPoslední známá poloha jsou k dispozici pouze v placené verzi aplikace AVG AntiVirus.

Označení zařízení jako ztraceného:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Ztraceno.
 2. Ověřte, že je vybrána záložka Ztracený, a klikněte na tlačítko Odeslat.
 3. Obdržená data si můžete prohlížet na svém účtu AVG v části Oznámení.

Chcete-li příkaz Ztracený vypnout, na nalezeném zařízení zadejte PIN pro AVG. Případně na svém účtu AVG vyberte možnosti ZtracenoNalezen a klikněte na položku Odeslat.

Příkazem Siréna spustíte ve ztraceném zařízení hlasitou sirénu.

Spuštění sirény:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Siréna.
 2. Na kartě Zapnout sirénu kliknutím na možnost Odeslat spusťte na ztraceném nebo ukradeném zařízení sirénu.

Chcete-li sirénu vypnout, na nalezeném zařízení zadejte PIN pro AVG. Případně na svém účtu AVG vyberte možnosti SirénaVypnout sirénu a klikněte na položku Odeslat.

Příkaz Zamknout umožňuje na dálku zamknout ztracené zařízení pomocí kódu PIN pro AVG.

Odeslání příkazu Zamknout:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Zamknout.
 2. Vyberte kartu Zamknout a kliknutím na možnost Odeslat zamkněte zařízení.

Chcete-li odemknout nalezené zařízení, zadejte na něm PIN pro AVG. Případně na svém účtu AVG vyberte možnosti ZamknoutOdemknout a klikněte na položku Odeslat.

Seznam příkazů

V následujících částech najdete informace o příkazech v seznamu příkazů.

Funkce Fotopast, Získat dataPoslední známá poloha jsou k dispozici pouze v placené verzi aplikace AVG AntiVirus pro Android.

Příkaz Smazat vymaže ze zařízení všechna data a obnoví v něm nastavení z výroby.

Tento příkaz po odeslání nelze vrátit zpět.

Odeslání příkazu Smazat:

 1. Ze seznamu příkazů vyberte možnost Smazat.
 2. Kliknutím na možnost Odeslat vymažte ze zařízení veškerá data.

Po odeslání příkazu se zařízení restartuje.

Příkaz Nahrát zvuk pomocí mikrofonu na zařízení nahraje zvuky v okolí a odešle je na váš účet AVG.

Odeslání příkazu Nahrát zvuk:

 1. Ze seznamu příkazů vyberte možnost Nahrát zvuk.
 2. V rozevírací nabídce Délka nahrávky vyberte požadovanou možnost. Pokud zaškrtnete možnost Použít detekci zvuku, Anti-Theft bude po dobu vybranou v nabídce Maximální možné trvání detekce zvuku naslouchat okolí zařízení a automaticky spustí nahrávání, když uslyší nějaké zvuky.
 3. Kliknutím na možnost Odeslat povolte funkci Anti-Theft nahrávat nebo poslouchat okolí zařízení.
 4. Obdržená data si můžete prohlížet na svém účtu AVG v části Oznámení.

Příkaz Vyfotit obrázek umožňuje pořídit fotografii předním nebo zadním fotoaparátem zařízení a odeslat ji na účet AVG.

Odeslání příkazu Vyfotit obrázek:

 1. Ze seznamu příkazů vyberte možnost Vyfotit obrázek.
 2. Volitelně můžete Anti-Theft nastavit, aby pořídil fotografii předním fotoaparátem nebo aby pořídil fotografii, až bude telefon znovu zapnutý. Klikněte na tlačítko Odeslat.
 3. Obdržená data si můžete prohlížet na svém účtu AVG v části Oznámení.

Načíst data

Když pošlete příkaz Lokalizovat, Označit jako ztracené nebo Vyfotit obrázek, zařízení odešle data, která se zobrazí v části Oznámení na účtu AVG.

Jak si na účtu AVG prohlédnout obdržená data:

 1. Na levém panelu vyberte příslušné zařízení a klikněte na možnost Informace.
 2. Vyberte kartu Oznámení.
 3. V části Zpráva klikněte na příslušné oznámení a můžete si zobrazit nebo stáhnout související data.
  1. Byl přijat zvukový soubor: Tento soubor obsahuje data zaznamenaná při odeslání příkazu Označit jako ztracené nebo Nahrát zvuk. Chcete-li si zvukový soubor stáhnout, klikněte na ikonu ↓ stáhnout. Soubor se automaticky stáhne do složky Stažené soubory.
  2. Byl přijat obrázek: Tento soubor obsahuje fotografii zaznamenanou při odeslání příkazu Označit jako ztracené nebo Vyfotit obrázek. Chcete-li si fotografii stáhnout, klikněte na ikonu ↓ stáhnout. Soubor se automaticky stáhne do složky Stažené soubory.
  3. Byla přijata aktualizace polohy: Tento soubor obsahuje data zaznamenaná při odeslání příkazu Označit jako ztracené nebo Vyhledat polohu. Chcete-li si zobrazit polohová data, klikněte na ikonu GPS. Zobrazí se mapa s polohou zařízení. Kliknutím na ikonu tabulky zobrazíte informace o poloze zařízení podle GPS (zeměpisná šířka a délka) a informace o přesnosti polohy. Tyto informace můžete v případě potřeby předat policii.

Změna chování příkazu Označit jako ztracené

Následujícími postupy lze určit, které funkce se mají zapnout, když označíte zařízení jako ztracené:

 • AVG AntiVirus pro Android: Vyberte ikonu Menu (tři čárky) ▸ Anti-Theft a přejděte dolů do části Když je zařízení označeno jako LOST.
 • Část Anti-Theft na účtu AVG: Vyberte své zařízení a přejděte na možnosti NastaveníAnti-TheftChování ochrany.
 • AVG AntiVirus 6.x pro Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšší

Pomohl vám tento článek?