Podpora pro domácnosti

Oprávnění pro aplikaci AVG AntiVirus pro Android

Při instalaci aplikace AVG AntiVirus pro Android budete vyzváni, abyste aplikaci udělili následně uvedená oprávnění. Aplikace vám na základě těchto oprávnění bude moci poskytnout optimální úroveň ochrany a nabídnout veškeré výhody, jež přinášejí její funkce, a také maximum možností. Pokud s udělením oprávnění nebudete souhlasit, aplikaci nebude možné nainstalovat.

Bude-li budoucí nová verze aplikace AVG AntiVirus pro Android obsahovat funkce vyžadující další oprávnění, v průběhu její aktualizace se zobrazí výzva k udělení těchto oprávnění.

Přehled všech oprávnění lze kdykoli zobrazit přímo v aplikaci AVG AntiVirus pro Android. Stačí vybrat položky Nastavení > Aplikace > Antivirus > Oprávnění (v dolní části stránky vlastností aplikace).

Názvy oprávnění se v jednotlivých verzích operačního systému Android mohou lišit.

Tip: V dokumentu Zásady ochrany osobních údajů společnosti AVG si můžete přečíst, jak společnost přistupuje k ochraně osobních údajů.
 

Seznam oprávnění

V tomto přehledu jsou shrnuta oprávnění, jejichž poskytnutí je podmínkou instalace aplikace AVG AntiVirus pro Android. Najdete zde také informace o tom, k čemu aplikace jednotlivá oprávnění využívá. Mějte na paměti, že daný seznam oprávnění a uvedené specifikace jejich využití slouží pouze pro ilustraci a nelze je považovat za úplný výčet všech možných oprávnění a využití.  

Vaše účty
Nalezení účtu v zařízení, přidání nebo odebrání účtů
Aktivuje funkci Smazat v nástroji Ochrana proti krádeži.

Vaše poloha
Přesná poloha (podle satelitů GPS a sítě), přibližná poloha (podle sítě)
Aktivuje funkci Ochrana proti krádeži, pomocí které lze zjistit polohu telefonu.

Vaše zprávy
Příjem textových zpráv (SMS), odesílání zpráv SMS, úpravy textových zpráv (SMS a MMS), čtení textových zpráv (SMS a MMS)
Umožňuje ochranu před nebezpečnými zprávami SMS v reálném čase a také při ručních a automatických testech.

Telefonní hovory
Přímé vytáčení telefonních čísel, čtení stavu a identity telefonu
Aktivuje funkci blokování hovorů, která chrání před telefonáty z blokovaných čísel.

Poznámka: Aplikace AVG AntiVirus pro Android prostřednictvím vašeho telefonu v žádném případě nebude uskutečňovat hovory. Pokud aktivujete příslušnou možnost funkce Blokování hovorů a zpráv, může být z telefonu odeslána zpráva. Ve výchozím nastavení není automatické odesílání jakýchkoli zpráv SMS povoleno.

Síťová komunikace
Prohlížení síťových připojení, příjem dat z internetu, úplný přístup k síti, prohlížení připojení Wi-Fi, připojení k síti Wi-Fi a odpojení
Zajišťuje fungování nástrojů pro ladění výkonu a ochranu proti krádeži a umožňuje komunikaci aplikace přes internet.

Vaše osobní údaje
Přidání nebo změna událostí v kalendáři a odeslání e-mailu účastníkům události bez vědomí vlastníka
Umožňuje použití funkce smazání na dálku v nástroji Ochrana proti krádeži.

Úložiště
Změna nebo smazání obsahu úložiště USB
Umožňuje testování aplikací uložených na kartě SD.

Systémové nástroje
Smazání úložiště USB, smazání všech dat z mezipaměti aplikace, instalace zástupců, odinstalace zástupců, úprava nastavení systému, zápis nastavení domovské obrazovky a zástupců na domovské obrazovce, testování chráněných úložišť, přístup k souborovému systému úložiště USB, zjišťování místa v úložišti aplikací, zjišťování statistických údajů o baterii, zápis informací z odebíraných kanálů
Umožňuje stoprocentní fungování funkcí souvisejících s ochranou proti virům a laděním výkonu zařízení.

Informace o vašich aplikacích
Spuštění při startu systému, ukončení jiných aplikací, zjišťování spuštění aplikací
Umožňuje fungování nástroje pro ukončování úloh.

Bluetooth
Spárování se zařízeními Bluetooth, přístup k nastavením rozhraní Bluetooth
Umožňuje použití dalších funkcí pro ladění výkonu.

Záložky a historie
Zápis a čtení webových záložek a historie
Zajišťuje další přístupová oprávnění pro antivirovou ochranu, s jejichž pomocí lze testovat bezpečnost záložek.

Fotoaparát
Pořízení obrázků a videí
Umožňuje použití funkce Fotopast v nástroji Ochrana proti krádeži.

Uživatelské rozhraní jiných aplikací
Překrývání jiných aplikací
Umožňuje fungování ochrany proti krádeži.

Zamčená obrazovka
Deaktivace zamčené obrazovky
Umožňuje fungování ochrany proti krádeži.

Vaše sociální informace
Zápis do seznamu hovorů, čtení kontaktů, změna kontaktů, čtení seznamu hovorů
Umožňuje použití funkce smazání na dálku v nástroji Ochrana proti krádeži.

Nástroje pro vývojáře
Čtení citlivých dat z protokolů
Umožňuje používání funkce Zámek aplikací.

Vliv na baterii
Znemožnění přechodu zařízení do režimu spánku, kontrola vibrací
Umožňuje používání funkcí souvisejících s laděním výkonu.

Nastavení zvuku
Změna nastavení zvuku
Umožňuje používání funkcí souvisejících s laděním výkonu.

Nastavení synchronizace
Zapnutí/vypnutí synchronizace, čtení nastavení synchronizace
Umožňuje použití funkce smazání na dálku v nástroji Ochrana proti krádeži.

Zápis do uživatelského slovníku
Přidávání slov do uživatelem definovaného slovníku
Umožňuje použití funkce smazání na dálku v nástroji Ochrana proti krádeži.

Pomohl vám tento článek?

Kontakty