Jak povolit přístup pouze ke čtení ke Cloud Manageru | AVG

Podpora pro domácnosti

Jak povolit přístup pouze ke čtení ke Cloud Manageru

Podpora společnosti AVG vás může požádat o oprávnění ke čtení v prostředí Cloud Manager, aby viděla, jak je nakonfigurováno. To pomůže při analýze potíží s aplikacemi, členstvím rolí, zásadami, registrací a dalšími.

Přístup pouze ke čtení může podpoře udělit jakýkoli uživatel v roli správce cloudového systému (sysadmin).
Poznámka: Přístup pouze ke čtení týmu podpory neumožní upravovat žádná nastavení ani informace v Cloud Manageru.

Oprávnění ke čtení můžete podpoře udělit následovně:

  1. Přihlaste se ke Cloud Manageru.
  2. Klikněte na své jméno v pravém horním rohu a z rozevírací nabídky vyberte možnost Support (Podpora).
  3. Použijte rozevírací nabídku v části Grant read-only access to Support (Povolit podpoře přístup pouze ke čtení).
  4. Určete dobu, po kterou chcete podpoře přístup ke čtení v prostředí Cloud Manager povolit.
  5. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

Pomohl vám tento článek?