Podpora pro domácnosti

Čeština

X

Select your language:

Instalace aplikace AVG Cleaner pro Android

Platí pro

Produkty:

 • AVG Cleaner 4.x pro Android

Operační systémy:

 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšší

AVG Cleaner pro Android je k dispozici v bezplatné i placené verzi. Tento článek obsahuje pokyny k instalaci bezplatné verze aplikace AVG Cleaner na zařízení s Androidem. Chcete-li upgradovat na placenou verzi aplikace AVG Cleaner, případně si tuto verzi aktivovat, řiďte se pokyny v následujícím článku:

Než si AVG Cleaner stáhnete a nainstalujete, zkontrolujte, zda vaše zařízení splňuje následující minimální požadavky:

 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) nebo vyšší.
 • Připojení k internetu (ke stahování, aktivaci a kontrolám aktualizací aplikace).

Instalace aplikace AVG Cleaner

 1. Obchodu Google Play si stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace AVG Cleaner pro Android.
 2. Otevřete aplikaci a klepněte na tlačítko Začít.
 3. Klepnutím na možnost Základní verze vyberte, že chcete používat bezplatnou verzi aplikace, a na výzvu svoji volbu potvrďte klepnutím na tlačítko Pokračovat s reklamami.

Udělení oprávnění

AVG Cleaner vyžaduje několik oprávnění, aby všechny jeho funkce pracovaly, jak mají. Dle pokynů níže mu udělte všechna potřebná oprávnění.

POZNÁMKA: Přesný postup se může lišit podle verze Androidu a typu zařízení.

 1. Klepněte na možnost Začněte zde.
 2. Klepněte na možnost Udělte oprávnění.
 3. Klepnutím na možnost Povolit dovolte aplikaci AVG Cleaner zobrazovat tipy k optimalizaci fotografií, médií a dalších souborů na zařízení.
 4. Zobrazí se obrazovka Přístup k údajům o používání. Klepněte na položku AVG Cleaner a klepnutím přepněte bílý posuvník (Vypnuto) do modré polohy (Zapnuto). AVG Cleaner díky tomu bude moci analyzovat, jak často používáte nainstalované aplikace.
 5. Na výzvu přepněte klepnutím bílý posuvník (Vypnuto) u položky Povolit přístup do modré polohy (Zapnuto). AVG Cleaner díky tomu bude moci zobrazovat oznámení, když používáte jiné aplikace.
 6. Až se zobrazí nabídka Usnadnění, klepněte na položku Nainstalované služby, vyberte AVG Cleaner a klepněte na bílý posuvník (Vypnuto).
 7. Klepnutím na tlačítko OK udělte aplikaci AVG Cleaner další oprávnění ke sledování používání aplikací. Až toto oprávnění udělíte, posuvník u položky AVG Cleaner změní barvu na modrou (Zapnuto).

Spuštění prvotního testu zařízení

Až aplikaci AVG Cleaner udělíte všechna potřebná oprávnění, zobrazí se výzva k prvotnímu testu zařízení.

 1. Klepnutím na možnost Spusťte test spusťte podrobný test fotografií, médií a používání aplikací.
 2. Zatímco test běží, můžete odpovědět na pár dotazů a přizpůsobit si tak tipy od aplikace AVG Cleaner. Klepněte na možnost Začněte a vyberte druhy tipů, o které máte zájem. Druhy tipů:
  • Čištění nepotřebných souborů: Tipy, jak odstraňovat nepotřebné soubory (například miniatury, soubory APK, zapomenuté soubory či mezipaměť).
  • Optimalizace výkonu zařízení: Tipy, jak zvýšit rychlost zařízení (například uspávání aplikací na pozadí).
  • Sestavování informací o aplikacích: Tipy ohledně používání či velikosti aplikací a místa v paměti (například odinstalace velkých aplikací, které jste nikdy nepoužívali).
  • Sestavování informací o fotografiích a videích: Tipy ohledně fotografií a videí na zařízení (například přesun starých fotografií do cloudového úložiště).
  • Sestavování tipů k ostatním souborům: Tipy ohledně souborů na zařízení (například přesun velkých souborů do cloudového úložiště).
 3. Až budete mít předvolby tipů nastavené, zobrazí se zpráva Hotovo. Klepnutím na tlačítko Pokračovat spusťte průvodce aplikací AVG Cleaner a začněte čistit zařízení.

POZNÁMKA: Když dotazník přeskočíte nebo když budete chtít předvolby změnit, můžete si tipy k optimalizaci kdykoli přizpůsobit v nastaveních aplikace. Vyberte možnosti (tři čárky) ▸ NastaveníPředvolby analýzy.

Jak spustit čištění zařízení

Po úvodním testu se zobrazí výzva ke spuštění průvodce aplikací AVG Cleaner, který vás seznámí s některými z hlavních funkcí aplikace.

 1. Klepněte na tlačítko Zahájit čištění. Případně můžete průvodce ukončit klepnutím na ikonu X a přejít na hlavní obrazovku aplikace AVG Cleaner.
 2. Budete vyzváni, abyste spustili funkci Rychlé vyčištění. V okně Kontrola rychlého čištění zaškrtněte položky, které chcete vyčistit, a poté klepněte na tlačítko Dokončit čištění. Položky jsou rozdělené do 2 kategorií:
  • Lze bezpečně vyčistit: Jde o data, která jsme na základě pečlivého zvážení zařadili mezi skutečně zbytečná (například miniatury, soubory APK, zapomenuté soubory a skrytá, viditelná či sdílená mezipaměť). Všechny kategorie (až na Miniatury) jsou ve výchozím stavu označené jako Lze bezpečně vyčistit.
  • Ke zvážení: Jde o data, která můžete považovat za cenná, ale také nemusíte. Položky v této skupině doporučujeme zkontrolovat. Zaškrtněte pouze ty, které nepotřebujete. Všechny položky jsou ve výchozím stavu nezaškrtnuté. Pokud je ručně neoznačíte ke smazání, smazány nebudou.
 3. Počkejte, až AVG Cleaner odebere vybrané položky ze zařízení, a klepněte na možnost Další.
 4. Klepnutím na možnost Začít začněte uspávat aplikace na pozadí.
 5. Vyberte aplikace, které chcete uspat, a klepněte na tlačítko Uspat aplikace.
 6. Na výzvu klepněte na tlačítko Udělit a klepnutím přepněte bílý posuvník (Vypnuto) u položky AVG Cleaner do modré polohy (Zapnuto). Tím aplikaci AVG Cleaner povolíte hromadné uspávání aplikací.
 7. Počkejte, než AVG Cleaner vybrané aplikace uspí.
 8. Až budou aplikace uspané, klepnutím na šipku zpět se vraťte na hlavní obrazovku aplikace AVG Cleaner.

Bezplatná verze aplikace AVG Cleaner je nyní nainstalovaná na vašem zařízení s Androidem a můžete ji používat. Aplikaci můžete otevřít klepnutím na ikonu AVG Cleaner na hlavní obrazovce zařízení.

Další informace o funkcích aplikace AVG Cleaner najdete v následujícím článku:

Pomohl vám tento článek?

Kontakty