Podpora pro domácnosti

Čeština

X

Select your language:

Správa mobilních předplatných

 

Na Google Play můžete přímo prohlížet zakoupená předplatná mobilních aplikací a také rušit automatická prodlužování předplatných. Potřebné informace najdete v nápovědě Google Play. Chcete-li požádat o vrácení peněz, kontaktujte obchodní podporu AVG (viz pokyny na konci tohoto článku)

Přístup k předplatným ve stávajícím nebo novém zařízení

Postup zobrazení předplatných:

 1. Navštivte adresu payments.google.com.
 2. Na levé straně obrazovky vyberte možnost Faktury a účty.

Zrušení předplatného z mobilního zařízení

 1. Spusťte aplikaci Obchod Play.
 2. Klepněte na ikonu hlavní nabídky aplikace Obchod Play a vyberte možnosti Moje aplikace a hry > Předplatná.
 3. Najděte v seznamu předplatné AVG, které chcete zrušit, a klepněte na ně.
 4. Na stránce aplikace klikněte u názvu předplatného na tlačítko Zrušit.

Jiný postup:

 1. Navštivte adresu payments.google.com.
 2. Na levé straně obrazovky vyberte možnost Faktury a účty.
 3. Vyberte předplatné ke zrušení > Zrušit předplatné.

Žádost o vrácení peněz za automatické prodloužení

Upozorňujeme, že pokud požádáte o vrácení peněz, platnost licence skončí na konci aktuálního licenčního období, tedy obvykle 15 dní po datu automatického prodloužení.

Chcete-li požádat o vrácení peněz, postupujte následovně:

 1. Navštivte stránku obchodní podpory AVG na adrese http://support.avg.com/support_sales.
 2. Klikněte na odkaz Request a refund (Požádat o vrácení peněz).
 3. Postupujte dle uvedených pokynů, vyplňte formulář a podejte žádost o vrácení peněz.

Důležité: Odinstalací aplikace předplatné automaticky neukončíte. Chcete-li předplatné ukončit, je nutné je zrušit. Pokud aplikaci odinstalujete bez zrušení předplatného, stále vám bude naúčtována příslušná dlužná částka.

Zrušením předplatného nezískáváte zpětný nárok na vrácení uhrazených plateb za předplatné, ani nárok na úměrné snížení výše částky za předplatné na základě data zrušení. Pokud jste například 1. ledna zakoupili roční předplatné v hodnotě 100 Kč a 1. července se rozhodnete toto předplatné zrušit, předplacený produkt budete moci používat až do 31. prosince a bude vám naúčtována částka 100 Kč. Následujícího 1. ledna vám už další roční předplatné ve výši 100 Kč naúčtováno nebude.

Pokud zrušíte předplatné a později se rozhodnete si produkt znovu předplatit, bude vám naúčtována aktuálně platná cena.

Poznámka: Chcete-li se dozvědět více informací o instalaci a aktivaci zvoleného produktu AVG pro Android, navštivte článek Instalace a aktivace AVG pro Android. Informace o přenosu zakoupeného produktu najdete v tématu Přenos AVG pro Android do nového zařízení

Pomohl vám tento článek?

Kontakty