Aktualizace virových definic a programu AVG AntiVirus | AVG

Podpora pro domácnosti

Aktualizace virových definic a programu AVG AntiVirus

AVG Internet SecurityAVG AntiVirus Free používají databázi známých virových definic, podle kterých v počítači identifikují malware a jiné hrozby. Proto je nutné virové definice pravidelně aktualizovat. Termín verze aplikace označuje uživatelské rozhraní a všechny komponenty antivirové aplikace AVG. Aktualizace aplikace opravují chyby a přinášejí obecná vylepšení.

Ve výchozím stavu je v aplikacích AVG Internet Security a AVG AntiVirus Free nastavena automatická instalace aktualizací virových definic a verze aplikace, jakmile je k dispozici jejich nová verze. Důrazně doporučujeme, abyste automatické aktualizace ponechali zapnuté.

Ruční aktualizace virových definic

 1. Otevřete uživatelské rozhraní AVG a v pravém dolním rohu hlavní obrazovky aplikace klikněte u položky Virové definice na ikonu Obnovit.
 2. Počkejte, než AVG vyhledá aktualizace virových definic.
 3. Po dokončení aktualizace se zobrazí zpráva Virové definice jsou aktuální.
 4. K dokončení aktualizace může být třeba restart počítače. Když se k tomu zobrazí výzva, kliknutím na možnost Restartovat můžete počítač rovnou restartovat.

Ruční aktualizace verze aplikace

Aktualizace verze aplikace také zahrnuje aktualizaci jádra a virových definic.
 1. Otevřete AVG a zvolte možnosti NabídkaNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Obecné a klikněte na položku Aktualizovat.
 3. V části Aplikace klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.
 4. Počkejte, než AVG vyhledá aktualizace aplikace.
 5. Po dokončení aktualizace se zobrazí zpráva Aplikace je aktuální.
 6. K dokončení aktualizace může být třeba restart počítače. Když se k tomu zobrazí výzva, kliknutím na možnost Restartovat můžete počítač rovnou restartovat.

Správa automatických aktualizací virových definic

 1. Otevřete AVG a zvolte možnosti NabídkaNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Obecné a klikněte na položku Aktualizovat.
 3. V části Virové definice klikněte na položku Další možnosti a vyberte požadovanou možnost:
  • Automatická aktualizace (ve výchozím nastavení zapnuto): Aktualizace jsou automaticky stahovány a instalovány v pravidelných intervalech. Kvůli dokončení aktualizace můžete být vyzváni k restartu počítače.
  • Upozornit na dostupnost nové verze: Program vás upozorní, když je k dispozici aktualizace. K instalaci aktualizace je třeba vaše potvrzení.
  • Manuální aktualizace (nedoporučováno): Aktualizace nejsou instalovány automaticky a program vás neupozorňuje, když jsou k dispozici.
  • Zapnout proudové aktualizace (ve výchozím nastavení zapnuto): AVG nepřetržitě stahuje miniaturní aktualizace, které poskytují ochranu před nejnovějším malwarem.

Správa automatických aktualizací aplikace

 1. Otevřete AVG a zvolte možnosti NabídkaNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Obecné a klikněte na položku Aktualizovat.
 3. V části Aplikace klikněte na položku Další možnosti a vyberte požadovanou možnost:
  • Automatická aktualizace (ve výchozím nastavení zapnuto): Aktualizace se stahují a instalují pravidelně. Kvůli dokončení aktualizace můžete být vyzváni k restartu počítače.
  • Zeptat se po stažení nové verze: Program vás upozorní, když je k dispozici aktualizace. K instalaci aktualizace je třeba vaše potvrzení.
  • Upozornit na dostupnost nové verze: Program vás upozorní, když je k dispozici aktualizace (před jejím stažením). Chcete-li aktualizaci nainstalovat, je třeba ručně spustit její stahování a instalaci. Kvůli dokončení aktualizace můžete být dodatečně vyzváni k restartu počítače.
  • Manuální aktualizace (nedoporučováno): Aktualizace nejsou instalovány automaticky a program vás neupozorňuje, když jsou k dispozici.

Nastavení proxy

Část Nastavení proxy je určena pro uživatele, kteří se připojují k internetu přes proxy server. Můžete zde nastavit proxy server, ať se vyhnete problémům při stahování aktualizací virových definic a aplikace.

Pokud se k internetu připojujete přímo, tuto část můžete ignorovat, jelikož je možnost Používat konkrétní proxy server ve výchozím stavu vypnuta.

Nastavení proxy serveru pro aktualizace aplikace:

 1. Otevřete AVG a zvolte možnosti NabídkaNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Obecné a klikněte na položku Aktualizovat.
 3. V části Aplikace klikněte na položku Další možnosti a přejděte dolů do části Chcete pro aktualizace programu používat proxy server?.
 4. Zaškrtněte pole u možnosti Používat konkrétní proxy server a do jednotlivých textových polí zadejte údaje o proxy serveru.
  • Typ: Vyberte možnost HTTP nebo SOCKS4.
  • Adresa: Zadejte adresu proxy serveru.
  • Typ ověření: Pokud proxy server vyžaduje ověření, zadejte jeho typ a příslušné uživatelské jméno a heslo.
Pokud údaje potřebné k připojení k proxy serveru neznáte, obraťte se na správce sítě nebo poskytovatele připojení k internetu (ISP).
 • AVG Internet Security 20.x
 • AVG AntiVirus Free 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?