AVG AntiTrack – začínáme | AVG

Podpora pro domácnosti

AVG AntiTrack – začínáme

AVG AntiTrack je aplikace na ochranu soukromí, která vás při prohlížení internetu chrání před nejnovějšími technologiemi pro online sledování.

AVG AntiTrack je aplikace na ochranu soukromí, která vás chrání před nejnovějšími technologiemi pro online sledování.

Chcete-li začít používat AVG AntiTrack, řiďte se pokyny v částech níže.

Tento článek předpokládá, že AVG AntiTrack už máte v zařízení nainstalovaný a aktivovaný. Pokyny najdete v následujících článcích:

Otevřete AVG AntiTrack

AVG AntiTrack lze otevřít jedním z následujících způsobů:

 • Na ploše Windows dvakrát klikněte na ikonu aplikace AVG AntiTrack.
 • Na systémové liště Windows dvakrát klikněte na ikonu aplikace AVG AntiTrack.
 • Na panelu nabídek vyberte možnost PřejítAplikace a dvakrát klikněte na ikonu AVG AntiTrack.
 • Na panelu nabídek klikněte v pravém horním rohu na ikonu AVG AntiTrack a vyberte možnost Zobrazit AVG AntiTrack.

Podívejte se na své skóre ochrany soukromí

Když otevřete AVG AntiTrack, v hlavním okně aplikace uvidíte své skóre ochrany soukromí, jež udává, jak efektivně je program nastavený, aby chránil vaše soukromí.

Chcete-li své skóre ochrany soukromí zlepšit, podívejte se na pět dlaždic komponent v hlavním okně aplikace. Jejich barva udává stav příslušné komponenty:

 • Červené dlaždice: Komponenty, které nejsou zcela zapnuté a brání aplikaci AVG AntiTrack v ochraně vašeho soukromí.
 • Oranžové dlaždice: Komponenty, které můžete nakonfigurovat tak, aby chránily vaše online soukromí lépe.
 • Zelené dlaždice: Komponenty, které jsou zapnuty nebo nastaveny tak, aby vaše soukromí chránily efektivně.

Jak si skóre ochrany soukromí zlepšit:

 1. Klikněte na možnost Zlepšit skóre ochrany soukromí.
 2. Zkontrolujte stav hlavních komponent aplikace. Komponenty s červeným stavem nejsou zcela zapnuté a brání aplikaci AVG AntiTrack v ochraně vašeho soukromí.
 3. Klikněte na komponentu a nakonfigurujte její nastavení. Například zkontrolujte, jestli je pro každý z nainstalovaných webových prohlížečů zapnutá ochrana prohlížečepravidelné mazání cookies.

Ochraňte prohlížeče

Na dlaždici Ochrana prohlížečů můžete zapnout či vypnout rozšíření AVG AntiTrack pro prohlížeče. Pokud je rozšíření pro prohlížeče v některých prohlížečích vypnuto, tato dlaždice může být červená nebo oranžová.

Rozšíření AVG AntiTrack pro prohlížeče můžete v prohlížečích, kam jste je nainstalovali, zapnout či vypnout:

 1. Klikněte na dlaždici Ochrana prohlížečů.
 2. Proveďte požadovanou akci níže:
  • Zapnutí rozšíření pro prohlížeče: Klikněte na červený posuvník (Nechráněno). Jeho barva se změní na zelenou (Chráněno).
  • Vypnutí rozšíření pro prohlížeče: Klepněte na zelený posuvník (Chráněno). Jeho barva se změní na červenou (Nechráněno).

Rozšíření AVG AntiTrack pro prohlížeče lze spravovat na obrazovce Prohlížeče. AVG AntiTrack momentálně podporuje prohlížeče Safari, Chrome, FirefoxOpera. Jak zapnout nebo vypnout ochranu soukromí v jednotlivých prohlížečích na Macu:

 1. Na levém panelu vyberte možnost Prohlížeče.
 2. U vybraného prohlížeče klikněte na posuvník:
  • Zapnout: Klikněte na červený posuvník (Vypnuto). Jeho barva se změní na zelenou (Zapnuto).
  • Vypnout: Klikněte na zelený posuvník (Zapnuto). Jeho barva se změní na červenou (Vypnuto).

Mazání cookies a dat prohlížečů

Dlaždice Plán čištění prohlížečů v hlavním okně aplikace AVG AntiTrack umožňuje naplánovat automatické mazání cookies z prohlížečů a okamžité čištění dat prohlížečů. Pokud pro nainstalované prohlížeče nemáte naplánované mazání souborů cookie nebo pokud jste dlouho nevyčistili data prohlížečů, tato dlaždice může být červená nebo oranžová.

Obrazovka Moje stopy umožňuje naplánovat automatické mazání souborů cookie z prohlížečů a okamžité čištění dat prohlížečů.

Plánované mazání cookies

 1. Klikněte na dlaždici Plán čištění prohlížečů.
 2. Klikněte na panel Moje stopy.
 3. V rozevírací nabídce u požadovaného prohlížeče vyberte, jak často mají být soubory cookie mazány.

Cookies budou z vybraného prohlížeče automaticky mazány.

Chcete-li cookies z prohlížeče vymazat, je nutné jej zavřít.

Čištění dat prohlížečů

 1. U vybraného prohlížeče klikněte na možnost Vymazat data. Případně klikněte na možnost Vymazat data všech prohlížečů… a vymažte data ze všech nainstalovaných prohlížečů.
 2. U vybraného prohlížeče klikněte na možnost Vybrat data k vyčištění.
 3. Zaškrtněte pole u typů dat, které chcete smazat, nebo zaškrtnutím pole Vybrat všeZapnout vše odeberte všechny typy dat prohlížečů.
 4. Pokud chcete současné předvolby použít při každém dalším mazání dat prohlížečů, můžete zaškrtnout pole Uložit tato nastavení. Pak klikněte na položku Vymazat vybrané. Pokud se zobrazí výzva, kliknutím na tlačítko Ano povolte aplikaci AVG AntiTrack zavřít odpovídající webové prohlížeče.
 5. Klikněte na položku Vymazat vybraná data.

Vybraná data prohlížečů budou smazána.

Přidání webových stránek mezi povolené

Přes dlaždici Povolené webové stránky v hlavním okně aplikace AVG AntiTrack můžete aplikaci zabránit v mazání cookies určitých webových stránek. Pokud máte takto povolený příliš velký počet webových stránek, dlaždice může být červená nebo oranžová.

Když webové stránky přidáte na seznam povolených, AVG AntiTrack přestane mazat jejich cookies.

Přidání webových stránek mezi povolené:

 1. Klikněte na dlaždici Povolené webové stránky.
 2. Můžete zaškrtnout webové stránky v rozevírací nabídce Vybrat z populárních možností nebo můžete do levého textového pole zadat název domény a kliknout na tlačítko Přidat.
 1. Klikněte na panel Moje stopy.
 2. Klikněte na možnost Seznam povolených.
 3. Můžete vybrat web v rozevírací nabídce Vybrat z populárních možností nebo můžete do levého textového pole zadat název domény.
 4. Klikněte na možnost Přidat.

Chcete-li ze seznamu odebrat nějakou webovou stránku, klikněte na jejím panelu na ikonu koše.

Optimalizace ochrany soukromí v systému

Operační systém Windows nabízí spoustu nastavení soukromí, která AVG AntiTrack dokáže optimalizovat a sledovat, abyste byli lépe chráněni. Pokud používáte AVG AntiTrack poprvé, je třeba zapnout funkci Ochrana soukromí v systému, abyste mohli začít s ochranou svých dat v systému:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace AVG AntiTrack klikněte na dlaždici Ochrana soukromí v systému.
 2. Nastavení ochrany soukromí v systému Windows jsou rozdělená do tří kategorií. Kategorii můžete zapnout tím, že kliknutím přepnete červený posuvník (Vypnuto) do zelené polohy (Zapnuto). Když zapnete kategorii, optimalizujete všechna související nastavení ochrany soukromí ve Windows. K dispozici jsou následující kategorie:
  • Udržovat moje aktivity na počítači v soukromí: Zabrání Windows ve sběru dat o tom, jak používáte počítač.
  • Znemožnit ostatním snadný přístup k datům v mém počítači: Zabrání Windows, aplikacím a třetím stranám ve sběru dat o fotografiích, hudbě a dalších mediálních souborech v počítači.
  • Zlepšit mé zabezpečení při přihlašování k počítači: Zabrání hackerům v přístupu k datům na účtech v počítači.

Nastavení ochrany soukromí v systému máte aktualizovaná. AVG AntiTrack aktivně sleduje nastavení soukromí v systému a upozorní vás, když se nějaké nastavení změní bez vašeho svolení.

Další informace o nastaveních soukromí ve Windows, která AVG AntiTrack může optimalizovat a sledovat, najdete v následujícím článku:

Zjišťování pokusů o sledování

Na obrazovce reportůReporty vám AVG AntiTrack umožňuje prohlížet, které konkrétní pokusy o sledování zablokoval a které webové stránky se vás pokoušejí sledovat.

Jak otevřít obrazovku reportů:

 1. Ve spodní části hlavní obrazovky aplikace AVG AntiTrack klikněte na ikonu grafu.
 2. Vyberte možnost Zobrazit všechny reporty.

Na obrazovce reportů můžete prohlížet:

 1. Zablokovaná sledování: Grafy pokusů o vaše sledování v čase. Najetím ukazatelem myši nad červenou tečku v grafu zobrazíte počet pokusů o sledování.
 2. Nejčastější pokusy o sledování: Webové stránky, které se vás od chvíle, kdy jste si aktivovali AVG AntiTrack, pokoušely sledovat nejčastěji.
 3. Nedávná aktivita: Seznam posledních pokusů o sledování. Zahrnuje názvy webových stránek, které se vás pokoušely sledovat, a datum a čas jejich pokusu. Pokusy o sledování, které AVG úspěšně zablokovalo, jsou zelené. Pokusy o sledování, které AVG odhalilo, ale nezablokovalo, jsou oranžové. Pokud chcete, aby AVG mohlo úspěšně blokovat pokusy o sledování, do každého používaného prohlížeče si nainstalujte rozšíření AVG AntiTrack pro prohlížeče.
 4. Změny digitální stopy: Poslední změny vaší digitální stopy.

Jak otevřít obrazovku Reporty:

 1. Klikněte na panel Reporty.
 2. Výběrem příslušné karty zobrazíte následující podrobnosti:
  • Historie sledování: Informace o každém zablokovaném pokusu o sledování.
  • Změny digitální stopy: Poslední změny vaší digitální stopy.
  • Skóre ochrany soukromí: Přehled toho, jak efektivně jsou nakonfigurované komponenty aplikace AVG AntiTrack, aby chránily vaše soukromí. Komponenty s červeným stavem nejsou zcela zapnuté a brání aplikaci AVG AntiTrack v ochraně vašeho soukromí. Klikněte na komponentu a nakonfigurujte její nastavení. Například zkontrolujte, jestli je pro každý z nainstalovaných webových prohlížečů zapnutá ochrana prohlížečepravidelné mazání cookies.

Další doporučení

Další informace o aplikaci AVG AntiTrack najdete v následujícím článku:

 • AVG AntiTrack 2.x pro Windows
 • AVG AntiTrack 1.x pro Mac
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Pomohl vám tento článek?