Podpora pro domácnosti

AVG AntiTrack pro Windows – začínáme

Platí pro

Produkty:

 • AVG AntiTrack 2.x pro Windows

Operační systémy:

 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

POZNÁMKA: Tento článek předpokládá, že AVG AntiTrack už máte v počítači nainstalovaný a aktivovaný. Podrobnější pokyny najdete v článku níže:

Chcete-li začít používat AVG AntiTrack, řiďte se pokyny v částech níže:

Otevření uživatelského rozhraní programu AVG AntiTrack

AVG AntiTrack lze otevřít jedním z následujících způsobů:

 • (A): Na ploše Windows dvakrát klikněte na ikonu programu AVG AntiTrack.
 • (B): Na systémové liště Windows klikněte na ikonu programu AVG AntiTrack.

Instalace rozšíření pro prohlížeče

AVG AntiTrack při svém prvním spuštění v počítači automaticky vyhledá prohlížeče Google Chrome, Mozilla FirefoxOpera. Poté zobrazí výzvu, abyste si nainstalovali rozšíření AVG AntiTrack do všech nainstalovaných prohlížečů. Pokud tento krok přeskočíte nebo potřebujete rozšíření nainstalovat později, řiďte se pokyny v následujícím článku:

Práce s ovládacím panelem programu AVG AntiTrack

Když otevřete AVG AntiTrack, v hlavním okně aplikace uvidíte své skóre ochrany soukromí, jež udává, jak efektivně je AVG AntiTrack nastavený, aby chránil vaše soukromí.


Chcete-li své skóre ochrany soukromí zlepšit, podívejte se na 4 dlaždice v hlavním okně aplikace. Jejich barva udává aktuální stav příslušné komponenty.

 • Červené dlaždice: komponenty, které nejsou zcela zapnuté a brání programu Avast AntiTrack v ochraně vašeho online soukromí.
 • Oranžové dlaždice: komponenty, které můžete nakonfigurovat tak, aby chránily vaše online soukromí lépe.
 • Zelené dlaždice: komponenty, které jsou aktivovány nebo nastaveny tak, aby vaše online soukromí chránily efektivně.

POZNÁMKA: Najetím ukazatelem myši nad dlaždici zobrazíte další informace o tom, jak můžete příslušnou komponentu nastavit, aby vám zvýšila skóre ochrany soukromí.

V níže uvedených částech najdete podrobné informace o jednotlivých dlaždicích komponent.

Ochrana před sledováním

Dlaždice Ochrana před sledováním vám umožňuje zapnout či vypnout komponentu aplikace, která aktivně blokuje třetí strany, jež se snaží sledovat váš pohyb na webu. Pokud je ochrana před sledováním vypnutá, AVG AntiTrack dokáže zjišťovat pokusy o sledování, ale nedokáže je blokovat.

Když je tato komponenta vypnutá, dlaždice Ochrana před sledováním je červená. Zapnutí ochrany před sledováním:

 1. Klikněte na dlaždici Ochrana před sledováním.
 2. Kliknutím přepněte posuvník z červené polohy (POVOLENO) do polohy zelené (ZABLOKOVÁNO).

Ochrana prohlížečů

Na dlaždici Ochrana prohlížečů můžete zapnout či vypnout rozšíření AVG AntiTrack pro prohlížeče. Pokud je rozšíření pro prohlížeče vypnuto nebo není v některých prohlížečích nainstalováno, tato dlaždice může být červená nebo oranžová.

POZNÁMKA: Výzva k instalaci rozšíření AVG AntiTrack pro prohlížeče se zobrazí při první instalaci aplikace. Pokud jste tento krok přeskočili, v následujícím článku najdete podrobné pokyny, jak rozšíření AVG AntiTrack pro prohlížeče nainstalovat:

Rozšíření AVG AntiTrack pro prohlížeče můžete v prohlížečích, kam jste je nainstalovali, snadno zapnout či vypnout.

 1. Klikněte na dlaždici Ochrana prohlížečů.
 2. Proveďte požadovanou akci níže:
  • Zapnutí rozšíření pro prohlížeče: Kliknutím přepněte posuvník z červené polohy (Nechráněno) do polohy zelené (Chráněno).
  • Vypnutí rozšíření pro prohlížeče: Kliknutím přepněte posuvník ze zelené polohy (Zapnuto) do polohy červené (Nechráněno).

POZNÁMKA: Když v některém prohlížeči vypnete rozšíření AVG AntiTrack pro prohlížeče, AVG AntiTrack nebude moci v daném prohlížeči blokovat pokusy o sledování, i když budete mít zapnutou Ochranu před sledováním.

Plán čištění prohlížečů

Dlaždice Plán čištění prohlížečů umožňuje naplánovat automatické mazání souborů cookie z prohlížečů a okamžité čištění dat prohlížečů. Pokud pro nainstalované prohlížeče nemáte naplánované mazání souborů cookie nebo pokud jste dlouho nevyčistili data prohlížečů, tato dlaždice může být červená nebo oranžová.

Plánované mazání souborů cookie

 1. Klikněte na dlaždici Plán čištění prohlížečů.
 2. V rozevírací nabídce u požadovaného prohlížeče vyberte, jak často mají být soubory cookie mazány.

Soubory cookie budou z vybraného prohlížeče automaticky mazány v nastavených časových intervalech.

POZNÁMKA: Chcete-li soubory cookie z prohlížeče vymazat, je nutné jej zavřít. Pokud bude prohlížeč v termínu plánovaného mazání souborů cookie otevřený, zobrazí se výzva, abyste daný prohlížeč zavřeli.

Čištění dat prohlížečů

 1. U požadovaného prohlížeče klikněte na možnost Vymazat data, případně klikněte na možnost Vymazat data všech prohlížečů….
 2. Zaškrtněte pole u typů dat, které chcete smazat, nebo zaškrtnutím pole Vybrat vše odeberte všechny typy údajů o prohlížení.
 3. Případně klikněte na možnost Uložit tato nastavení a poté na možnost Vyčistit vybraná. Pokud se zobrazí výzva, kliknutím na tlačítko Ano povolte programu AVG AntiTrack zavřít příslušné prohlížeče.

Vybraná data prohlížečů budou smazána.

Povolené webové stránky

Na dlaždici Povolené webové stránky můžete zastavit mazání souborů cookie z některých webových stránek programem AVG AntiTrack. Pokud máte povolený velký počet webových stránek, tato dlaždice může být červená nebo oranžová.

Přidání webových stránek mezi povolené:

 1. Klikněte na dlaždici Povolené webové stránky.
 2. Buď zaškrtněte webové stránky z rozevírací nabídky oblíbených možností

  …nebo do levého textového pole zadejte adresu webové stránky a klikněte na tlačítko Přidat.

Chcete-li ze seznamu odebrat nějakou webovou stránku, klikněte na jejím panelu na ikonu koše.

Zjišťování pokusů o sledování

Na obrazovce reportů vám AVG AntiTrack umožňuje prohlížet, které konkrétní pokusy o sledování zablokoval a které webové stránky se vás pokoušejí sledovat. Jak otevřít obrazovku reportů:

 1. Ve spodní části hlavní obrazovky aplikace klikněte na ikonu grafu.
 2. Vyberte možnost Zobrazit všechny reporty.

Na obrazovce reportů můžete prohlížet:

 • (A): grafy pokusů o vaše sledování v čase. Najetím ukazatelem myši nad červenou tečku nad měsícem nebo dnem zobrazíte počet pokusů o sledování v daném měsíci či dni.
 • (B): webové stránky, které se vás od chvíle, kdy jste si nainstalovali AVG AntiTrack, pokoušely sledovat nejčastěji.
 • (C): seznam posledních pokusů o sledování. Zahrnuje názvy webových stránek, které se vás pokoušely sledovat, a datum a čas jejich pokusu. Pokusy o sledování, které AVG úspěšně zablokovalo, jsou zelené. Pokusy o sledování, které AVG odhalilo, ale nezablokovalo, jsou oranžové. Pokud chcete, aby AVG mohlo úspěšně blokovat pokusy o sledování, do každého používaného prohlížeče si nainstalujte rozšíření AVG AntiTrack pro prohlížeče.

Správa nastavení programu AVG AntiTrack

Nastavení aplikace otevřete výběrem možností MenuNastavení.


Na obrazovce Nastavení jsou k dispozici následující možnosti:

Obecná nastavení

 • Spustit AVG AntiTrack při startu počítače (ve výchozím stavu zapnuto): Umožňuje automaticky spouštět AVG AntiTrack při každém startu počítače.
 • Minimalizovat AVG AntiTrack při spouštění: Minimalizuje AVG AntiTrack při spuštění.
 • Upozorňovat na změny digitální stopy: Upozorní vás na každou změnu vaší digitální stopy.
 • Pro detekci sledování povolit filtrování datových přenosů HTTPS (ve výchozím nastavení zapnuto): umožňuje AVG odhalovat pokusy o sledování, když prohlížíte „zabezpečené“ webové stránky, které používají certifikát od uznávané certifikační autority.
 • Upozorňovat mě na zablokované pokusy o sledování: Kliknutím na rozbalovací nabídku můžete určit, jak často chcete zobrazovat oznámení o zablokovaných pokusech o sledování.

Stav vašeho předplatného

 • Zde najdete aktivační kód, který platí pro váš nákup. To se hodí, když chcete používat předplatné na jiné počítači.
 • Pokud používáte bezplatnou zkušební verzi, kliknutím na tlačítko Aktivovat můžete ručně aktivovat zakoupené předplatné. Podrobné pokyny k aktivaci najdete v článku níže:

POZNÁMKA: Pokud už máte placené předplatné aktivní, tlačítko Aktivovat se nezobrazuje.

Aktualizace

 • Zde se dozvíte aktuální verzi aplikace.
 • Kliknutím na možnost Vyhledat aktualizace vyhledáte dostupné aktualizace aplikace.

Pomohl vám tento článek?

Kontakty