AVG BreachGuard – začínáme | AVG

Podpora pro domácnosti

AVG BreachGuard – začínáme

AVG BreachGuard je pokročilé řešení na ochranu soukromí, které brání zneužívání vašich osobních údajů na internetu k něčímu prospěchu. Tento článek obsahuje pokyny, jak začít používat AVG BreachGuard.

Tento článek předpokládá, že už máte na zařízení nainstalovanou a aktivovanou nejnovější verzi aplikace AVG BreachGuard. Podrobné pokyny se dozvíte v následujícím článku:

Otevřete AVG BreachGuard

Uživatelské rozhraní aplikace AVG BreachGuard můžete otevřít jedním ze způsobů níže:

 • Na ploše Windows dvakrát klikněte na ikonu aplikace AVG BreachGuard.
 • Na hlavním panelu Windows dvakrát klikněte na ikonu aplikace AVG BreachGuard.

Uživatelské rozhraní aplikace AVG BreachGuard můžete otevřít jedním ze způsobů níže:

 • Na panelu nabídek klikněte na možnost Přejít a vyberte možnost Aplikace. Potom dvakrát klikněte na ikonu AVG BreachGuard.
 • Na panelu nabídek klikněte na ikonu AVG BreachGuard a vyberte možnost Zobrazit AVG BreachGuard.

Otevře se uživatelské rozhraní aplikace AVG BreachGuard.

Používání hlavní obrazovky aplikace

Na hlavní obrazovce aplikace AVG BreachGuard najdete přehled nedostatků ve svém soukromí a doporučené kroky k jednotlivým připojeným účtům.

K dispozici máte následující informace:

 1. Úroveň soukromí: Jedná se o číselnou hodnotu, kterou vám AVG BreachGuard uděluje na základě kroků, které jste podnikli na ochranu svého soukromí. Nejvyšší úrovně soukromí dosáhnete, když odstraníte všechny nedostatky v ochraně svého soukromí.
 2. Sledování rizik: Umožňuje vám vyřešit problémy s nastavením soukromí a zabezpečením vašich online účtů.
 3. Odstraňovač osobních údajů: Umožňuje vám spravovat žádosti o smazání údajů, kterými můžete sběratelům dat zabránit v uchovávání a prodeji vašich osobních údajů na internetu.
 4. Poradce: Umožňuje přístup k ostatním průvodcům ochranou soukromí. Průvodci ochranou soukromí poskytují doporučené postupy, kterými můžete zlepšit svoje online soukromí.

Zapnutí ochrany prohlížeče

AVG BreachGuard hledá ve webových prohlížečích slabá, duplicitní či uniklá hesla. Aplikace dále nabízí přizpůsobené tipy na ochranu soukromí, které vycházejí z vaší historie prohlížení a záložek.

Jak zkontrolovat, zda AVG BreachGuard chrání všechny vaše nainstalované webové prohlížeče:

 1. Otevřete AVG BreachGuard a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Vyberte kartu Prohlížeče.
 3. Proveďte požadovanou akci:
  • Přestat chránit: U některého z prohlížečů klikněte na zelený posuvník (Zapnuto). Jeho barva se poté změní na červenou (Vypnuto).
  • Začít chránit: Kliknutím přepněte posuvník u některého z prohlížečů z červené polohy (Vypnuto) do polohy zelené (Zapnuto).

AVG BreachGuard chrání nainstalované prohlížeče dle vašich předvoleb.

AVG BreachGuard nemůže hledat slabá, duplicitní či uniklá hesla v červených (nechráněných) prohlížečích.

Přidání nové sledované e-mailové adresy

AVG BreachGuard neustále monitoruje internet, zda nedošlo k únikům dat, se kterými mohou nějak souviset vaše Hlídané e-mailové účty. Můžete si nastavit neomezený počet sledovaných e-mailových adres.

Přidání nové sledované e-mailové adresy:

 1. Otevřete AVG BreachGuard a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Ověřte, že je vybrána záložka Emaily, a klikněte na tlačítko přidat nový e-mailový účet.
 3. Ověřte, že je vybrána záložka E-mail, a klikněte na tlačítko přidat nový e-mailový účet.
 4. Do pole Přidat email zadejte novou e-mailovou adresu a klikněte na možnost Uložit.
 5. Než AVG začne sledovat nově přidanou e-mailovou adresu, je třeba ověřit, zda je daná adresa skutečně vaše. Ve své e-mailové schránce otevřete e-mail od AVG s předmětem Prosím, ověřte svůj e-mail.
 6. V e-mailu klikněte na odkaz Ověřit můj e-mail.

Nová e-mailová adresa se zobrazí v seznamu Hlídané e-mailové účty a bude u ní zobrazený zelený symbol zaškrtnutí na znamení, že je ověřená. AVG monitoruje internet, zda nedošlo k únikům dat, které s touto e-mailovou adresou nějak souvisejí.

Ochrana vašich online účtů

AVG BreachGuard nedokáže plně chránit vaše online účty, pokud pro každý prohlížeč, který používáte, nezapnete sledování prohlížečů.

Když AVG BreachGuard odhalí hrozby související s vašimi online účty, na dlaždici Sledování rizik se zobrazí stav hrozby pro soukromí.

Jak vyřešit zjištěné hrozby:

 1. Otevřete AVG BreachGuard a klikněte na dlaždici Sledování rizik.
 2. AVG BreachGuard zobrazí seznam vašich zranitelných online účtů či vašich online účtů, ze kterých unikly údaje. Mohou se vám zobrazit následující typy hrozeb:
  • Účet postižený únikem dat (vysoce riziková hrozba): Hackeři a zloději se na tento účet mohou dostat, protože příslušné přihlašovací údaje unikly na internet.
  • Používá uniklé heslo (vysoce riziková hrozba): Účet je extrémně zranitelný, protože jeho heslo uniklo na internet.
  • Slabé heslo: Účet je zranitelný, protože jeho heslo nesplňuje naše kritéria pro bezpečná hesla.
  • Opakovaně použité heslo: Účet je zranitelný, protože jeho heslo je používáno i na jiných účtech.
 3. Kliknutím na možnost Zobrazit podrobnosti u uvedené služby začnete řešit zjištěné hrozby.
 4. Po zobrazení boční nabídky klikněte na položku Změna hesla a otevřete tak v nové okně prohlížeče web příslušné služby.
 5. Klikněte na položku Změna hesla a otevřete tak v nové okně prohlížeče web příslušné služby.
 6. Přihlaste se k účtu svými aktuálními přihlašovacími údaji.
 7. V nastaveních účtu si nastavte nové silné heslo.
 8. Po změně hesla se vraťte do aplikace AVG BreachGuard a pod údaji o příslušném účtu klikněte na možnost Označit jako změněné.
 9. Po změně hesla se vraťte do aplikace AVG BreachGuard a klikněte na možnost Zavřít.
 10. Klikněte na tlačítko Zavřít.
 11. U každé uvedené hrozby klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti a řiďte se výše uvedenými kroky 4–8.
 12. U každé uvedené hrozby klikněte na možnost Zobrazit podrobnosti a řiďte se výše uvedenými kroky 4-7.

Vaše online účty jsou nyní zabezpečené. Jakmile AVG BreachGuard odhalí nějaké další hrozby pro vaše online účty, upozorní vás.

Správa žádostí o smazání údajů

Nástroj Odstraňovač osobních údajů vám umožňuje bránit sběratelům dat v uchovávání a prodeji vašich osobních údajů na internetu. Stačí jednou vyplnit náš formulář žádosti o smazání údajů a AVG kontaktuje jednotlivé sběratele dat a postará se o to, aby vaše osobní údaje byly smazány z jejich databází.

Podle pokynů v této části můžete uskutečnit níže uvedené akce:

 

Odeslání prvních žádostí o smazání údajů

Jak vyplnit formulář žádosti o smazání údajů a poslat první žádosti o smazání údajů:

 1. Otevřete AVG BreachGuard a klikněte na dlaždici Odstraňovač osobních údajů.
 2. Z rozevírací nabídky vyberte zemi, kde žijete, a klikněte na možnost Vytvořit žádost o smazání údajů.
Nástroj Odstraňovač osobních údajů nelze použít, pokud AVG BreachGuard zatím ve vaší oblasti nenašel žádné aktivní sběratele dat. AVG BreachGuard bude dál hledat aktivní sběratele dat ve vaší oblasti. Až nějaké najde, dá vám vědět. Výběrem možností MenuNastaveníLokace můžete zkontrolovat aktuálně nalezené sběratele dat a změnit své umístění.
 1. Ve formuláři žádosti o smazání údajů vyplňte všechna povinná pole a klikněte na možnost Odeslat žádosti.
 1. Otevřete AVG BreachGuard a klikněte na dlaždici Odstraňovač osobních údajů.
Nástroj Odstraňovač osobních údajů nelze použít, pokud AVG BreachGuard zatím ve vaší oblasti nenašel žádné aktivní sběratele dat. AVG BreachGuard bude dál hledat aktivní sběratele dat ve vaší oblasti. Až nějaké najde, dá vám vědět.
 1. Ve formuláři žádosti o smazání údajů vyplňte všechna povinná pole a klikněte na možnost Odeslat žádosti.

AVG okamžitě začne zpracovávat vaše žádosti o smazání údajů. Může to zabrat až 48 hodin. Zatímco jsou vaše žádosti o smazání údajů zpracovávány, dlaždice Odstraňovač osobních údajů v hlavním okně aplikace AVG BreachGuard uvádí stav Zpracovávání žádostí.

 

Používání zprávy o žádostech o smazání údajů

Na zpracování žádostí o smazání údajů potřebuje AVG BreachGuard kolem 48 hodin. Až aplikace zpracuje vaše žádosti o smazání údajů, zpráva na dlaždici Odstraňovač osobních údajů se změní ze Zpracovávání žádostí na Aktivní. Stav jednotlivých žádostí můžete zkontrolovat na obrazovce Zpráva o žádostech o smazání údajů:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace AVG BreachGuard klikněte na dlaždici Odstraňovač osobních údajů.
 2. Podívejte se na stav zpracovaných žádostí o smazání údajů. Žádosti o smazání údajů se zobrazí v kategoriích níže:
  • Úspěšně zpracované žádosti: Společnost AVG úspěšně kontaktovala sběratele dat uvedené v této kategorii. Tito sběratelé nyní podle zákona musí ze svých databází smazat vaše osobní údaje. Kliknutím na možnost Zobrazit podrobnosti se o uvedeném sběrateli dat dozvíte víc.
  • Ostatní sběratelé dat: Společnost AVG nedokázala kontaktovat sběratele dat uvedené v této kategorii. K tomu může dojít, když má web sběratele dat technické potíže, když už sběratel dat ve vaší oblasti nepůsobí nebo když sběratel dat přestane zpracovávat automatické žádosti. Kliknutím na možnost Zobrazit podrobnosti se o uvedeném sběrateli dat dozvíte víc a otevřete jeho web, odkud můžete poslat žádost o smazání údajů ručně.
 

Odeslání následných žádostí o smazání údajů

Pokud je nutné odeslat další žádosti o smazání údajů, na dlaždici Odstraňovač osobních údajů v aplikaci AVG BreachGuard se zobrazuje jeden z následujících stavů:

 • Sběratelé dat: Společnost AVG identifikovala další aktivní sběratele dat.
 • Odešlete žádosti znovu: AVG doporučuje, abyste nalezeným sběratelům dat znovu poslali žádosti o smazání údajů. Tento krok je doporučován každé 3 měsíce. Důvodem je skutečnost, že určití sběratelé dat mohou po smazání začít vaše osobní údaje znovu shromažďovat.

Odeslání následných žádostí o smazání údajů:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace AVG BreachGuard klikněte na dlaždici Odstraňovač osobních údajů.
 2. Klikněte na tlačítko Odeslat žádosti.
 3. Zobrazí se vám aktuální formulář žádosti o smazání údajů. V případě potřeby upravte své osobní údaje a klikněte na možnost Odeslat žádosti.
 4. Zobrazí se vám aktuální formulář žádosti o smazání údajů. V případě potřeby upravte své osobní údaje a klikněte na možnost Odeslat žádost.

AVG okamžitě začne zpracovávat vaše žádosti o smazání údajů. Může to zabrat až 48 hodin. Zatímco jsou vaše žádosti o smazání údajů zpracovávány, dlaždice Odstraňovač osobních údajů v hlavním okně aplikace AVG BreachGuard uvádí stav Zpracovávání žádostí.

Další doporučení

Další informace o aplikaci AVG BreachGuard najdete v následujícím článku:

 • AVG BreachGuard 20.x pro Windows
 • AVG BreachGuard 1.x pro Mac
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Pomohl vám tento článek?