Používání Karantény v programu AVG AntiVirus | AVG

Podpora pro domácnosti

Používání Karantény v programu AVG AntiVirus

Karanténa je v programu AVG Internet SecurityAVG AntiVirus Free bezpečné umístění, kam můžete umisťovat potenciálně škodlivé soubory, a tím je zcela izolovat od zbytku operačního systému. Soubory v Karanténě nejsou zvnějšku nijak přístupné. Nemohou k nim přistupovat žádné procesy, aplikace ani viry.

Přesunutí souborů do Karantény

Když AVG nedokáže škodlivé soubory opravit, automaticky je přesune do Karantény. Soubory také můžete přidávat do Karantény ručně:

 1. Otevřete uživatelské rozhraní AVG a vyberte možnosti NabídkaKaranténa.
 2. Na obrazovce Karanténa klikněte na možnost Přidat soubor….
 3. Najděte soubor, který chcete přesunout do Karantény, a klikněte na tlačítko Otevřít.
 4. Soubor se zobrazí na obrazovce Karanténa a můžete jej odeslat k analýze.

Obnovení souborů z karantény

Obnovení souborů z Karantény představuje velké bezpečnostní riziko. Tento úkon vyžaduje pokročilé uživatelské znalosti a je vyhrazen pouze pro specifické situace (například, když byl do Karantény přesunut důležitý systémový soubor).

Řiďte se pokyny v příslušné části níže podle toho, co chcete udělat:

Návrat souboru do původního umístění

Tato možnost slouží k obnovení souboru do jeho původního umístění v počítači. Doporučujeme ji používat jen v případě, že dotyčný soubor neobsahuje malware.

 1. Zaškrtněte pole u příslušného souboru v Karanténě, případně zaškrtnutím pole Název hrozby vyberte všechny soubory.
 2. U tlačítka Smazat vše klikněte na ikonu (tři tečky) a z kontextové nabídky vyberte možnost Obnovit.
 3. V zobrazeném okně s potvrzením klikněte na tlačítko Zavřít.

Návrat souboru do nového umístění

Tato možnost slouží k obnovení souboru do umístění v počítači, které určíte. Doporučujeme ji používat jen v případě, že dotyčný soubor neobsahuje malware.

 1. Zaškrtněte pole u příslušného souboru v Karanténě, případně zaškrtnutím pole Název hrozby vyberte všechny soubory.
 2. U tlačítka Smazat vše klikněte na ikonu (tři tečky) a z kontextové nabídky vyberte možnost Rozbalit.
 3. Vyberte místo k obnovení souboru a klikněte na tlačítko OK.
 4. V zobrazeném okně s potvrzením klikněte na tlačítko Zavřít.

Návrat souboru do původního umístění a přidání do výjimek

Tato možnost slouží k obnovení souboru do jeho původního umístění v počítači a k jeho přidání na seznam výjimek. Všechny položky na seznamu výjimek jsou testy a štíty AVG ignorovány.

 1. Zaškrtněte pole u příslušného souboru v Karanténě, případně zaškrtnutím pole Název hrozby vyberte všechny soubory.
 2. U tlačítka Smazat vše klikněte na ikonu (tři tečky) a z kontextové nabídky vyberte možnost Obnovit a přidat výjimku.
 3. V zobrazeném okně s potvrzením klikněte na tlačítko Zavřít.
Chcete-li zkontrolovat, zda je obnovený soubor přidaný do výjimek, zvolte možnosti NabídkaNastaveníObecnéVýjimky.

Odeslání souborů do Virové laboratoře AVG

Než soubory obnovíte do původního umístění, je nutné je prověřit, zda jsou bezpečné. Chcete-li svůj počítač ochránit, pošlete dotyčné soubory do Virové laboratoře AVG k další analýze. Doporučujeme takto odesílat následující typy souborů:

 • Potenciální malware: Soubory, které AVG neoznačilo jako malware, ale vy se domníváte, že mohou být škodlivé.
 • Falešný poplach: Soubory, které AVG označilo jako malware, ale vy se domníváte, že jsou v pořádku.
 1. Zaškrtněte pole u příslušného souboru v Karanténě, případně zaškrtnutím pole Název hrozby vyberte všechny soubory.
 2. U tlačítka Smazat vše klikněte na ikonu (tři tečky) a z kontextové nabídky vyberte možnost Odeslat k analýze.
 3. V zobrazeném formuláři vyberte možnost Potenciální malware nebo Falešný poplach, uveďte podrobnosti, proč soubor(y) odesíláte, a klikněte na tlačítko Odeslat.
 4. V zobrazeném okně s potvrzením klikněte na tlačítko Zavřít.

Smazání souborů z Karantény

Tento krok je nevratný a trvale jím smažete soubory z počítače.
 1. Zaškrtněte pole u příslušného souboru v Karanténě, případně zaškrtnutím pole Název hrozby vyberte všechny soubory.
 2. Ve spodní části obrazovky Karanténa klikněte na tlačítko Smazat vše.
 3. Kliknutím na tlačítko Ano, smazat vše potvrďte.

Správa nastavení Karantény

Ve výchozím stavu má Karanténa přiděleno v úložišti 5 120 MB, ale v jejích nastaveních můžete velikost přiděleného místa změnit. Nastavení místa přiděleného Karanténě:

 1. Přejděte do části NabídkaNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte položku Nástroje a poté zvolte možnost Karanténa.
 3. Klikněte do textového pole a nastavte požadovanou maximální velikost Karanténa.

Velikost Karantény máte nastavenou.

 • AVG Internet Security 20.x
 • AVG AntiVirus Free 20.x
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

Pomohl vám tento článek?