AVG Internet Security a AVG AntiVirus pro Mac – začínáme | AVG

Podpora pro domácnosti

AVG Internet Security a AVG AntiVirus pro Mac – začínáme

AVG Internet SecurityAVG AntiVirus v reálném čase chrání Mac před viry, malwarem, phishingem a jinými hrozbami. V tomto článku se dozvíte, jak na Macu používat AVG AntiVirus (bezplatná verze) a AVG Internet Security (placená verze).

Tento článek předpokládá, že už máte na Macu nainstalovanou nejnovější verzi aplikace AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security. Podrobné pokyny k instalaci najdete v příslušném článku níže:

Otevření uživatelského rozhraní

AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security lze otevřít jedním z následujících způsobů:

 • Na panelu nabídek klikněte na ikonu AVG AntiVirus a vyberte možnost Otevřít AVG Internet Security nebo Otevřít AVG AntiVirus.
 • Na panelu nabídek klikněte na možnost Přejít, vyberte možnost Aplikace a potom dvakrát klikněte na ikonu AVG AntiVirus.

Všechny funkce jsou ve výchozím stavu zapnuté a zobrazuje se stavová zpráva Jste plně chráněni (AVG Internet Security) nebo Máte základní ochranu (AVG AntiVirus). Na hlavní obrazovce také můžete zjistit, kdy byl naposledy proveden Hloubkový test a zda jsou Virové definice aktuální.

Pokud vidíte stav Nejste chráněni, zkontrolujte, zda jste ručně povolili rozšíření softwaru AVGúplný přístup k disku. Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Přístup k funkcím

Většina funkcí je přístupná přes dlaždice na hlavní obrazovce aplikace.

Základní ochrana

Základní ochrana obsahuje následující funkce, které jsou k dispozici v programech AVG AntiVirusAVG Internet Security:

 • Souborový štít: V reálném čase testuje programy a soubory v Macu na přítomnost hrozeb ještě předtím, než umožní jejich otevření, spuštění, změnu nebo uložení. Souborový štít v případě nálezu malwaru zabrání příslušnému programu či souboru v infikování Macu. Souborový štít najdete tak, že na hlavní obrazovce AVG kliknete na dlaždici Počítač.
 • Webový štít: V reálném čase testuje data přenášená při procházení internetu. Tím brání malwaru, jako jsou škodlivé skripty, ve stažení nebo spuštění v Macu. Webový štít najdete tak, že na hlavní obrazovce AVG kliknete na dlaždici Web a e-mail.
 • E-mailový štít: V reálném čase testuje přílohy e-mailů ještě předtím, než umožní jejich otevření, spuštění, změnu nebo uložení. E-mailový štít v případě nálezu malwaru zabrání příslušnému programu či souboru v infikování Macu. E-mailový štít najdete tak, že na hlavní obrazovce AVG kliknete na dlaždici Web a e-mail.

Chcete-li změnit nastavení štítů, na panelu nabídek klikněte na AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security a vyberte možnosti Nastavení...Štíty.

Kompletní zabezpečení

Úplná ochrana obsahuje následující funkce, které jsou pouze součástí předplatného AVG Internet Security:

 • Ochrana před ransomwarem: Zabezpečí vaše osobní fotografie, dokumenty a soubory, aby je ransomware nemohl změnit, smazat nebo zašifrovat. Tato funkce automaticky zabezpečuje složky Obrázky a Dokumenty a umožňuje vám určit, které další adresáře a typy souborů chcete ochránit před nedůvěryhodnými aplikacemi. Dále vám umožňuje určit, které aplikace smí měnit soubory ve vašich složkách – tyto aplikace můžete přidat na seznam povolených aplikací.
 • Antiphishing: Pomocí naší cloudové databáze zachycuje nejnovější phishingové weby a blokuje nevyžádané, podvodné či škodlivé e-maily. Antiphishing najdete tak, že na hlavní obrazovce AVG kliknete na dlaždici Platby.
 • Štít před falešnými stránkami: Pomáhá vám vyhnout se falešným webovým stránkám, aby se nestalo, že svá hesla, čísla platebních karet nebo jiné osobní údaje nevědomky sdělíte zločincům. Tato funkce brání útočníkům ve změně vašich nastavení DNS (systému doménových názvů) tím, že používá zabezpečené DNS servery AVG, které vás spolehlivě nasměrují na pravé webové stránky. Štít před falešnými stránkami najdete tak, že na hlavní obrazovce AVG kliknete na dlaždici Platby.

Všechny funkce základní ochrany jsou po nainstalování aplikace AVG AntiVirus zapnuté. Další funkce Úplná ochrana se zapnou po aktivaci AVG Internet Security. Důrazně doporučujeme, abyste všechny funkce nechávali neustále zapnuté. Díky tomu bude váš Mac maximálně chráněn. Chcete-li nějakou funkci vypnout, klikněte nad názvem dotyčné funkce na zelený posuvník, na výzvu zadejte přihlašovací údaje správce systému a klikněte na tlačítko OK. Posuvník zčervená (Vypnuto), což značí, že je funkce vypnutá.

Správa Ochrany před ransomwarem

Ochrana před ransomwarem (v AVG Internet Security) ve výchozím stavu chrání složky Obrázky a Dokumenty. Můžete nastavit, aby byly chráněny konkrétní typy souborů, přidat další složky na seznam Chráněné složky nebo přidat aplikace na seznam Povolené aplikace. Ochranu před ransomwarem najdete tak, že na hlavní obrazovce aplikace kliknete na dlaždici Hackerské útoky a pak na dlaždici Ochrana před ransomwarem kliknete na tlačítko Otevřít.

Nastavení typů chráněných souborů

 1. Vyberte kartu Chráněné složky a klikněte na možnost Chráněné typy souborů.
 2. Vyberte typy souborů, které mají být chráněny Ochranou před ransomwarem, případně jejich výběr zrušte.
 3. Chcete-li chránit další soubory, do textového pole zadejte jejich příponu (například .html).
 4. Klikněte na tlačítko Uložit, na výzvu zadejte přihlašovací údaje správce systému a klikněte na tlačítko OK.

Změny typů souborů jsou uložené.

Přidání chráněných složek

 1. Vyberte kartu Chráněné složky a klikněte na možnost Přidat složku.
 2. Vyberte požadovanou složku a klikněte na tlačítko Otevřít.
 3. Na výzvu zadejte přihlašovací údaje správce systému a klikněte na tlačítko OK.

Vybraná složka bude přidána do seznamu Chráněné složky.

Přidání povolených aplikací

 1. Vyberte kartu Povolené aplikace a klikněte na možnost Povolit aplikaci.
 2. Vyberte požadovanou aplikaci a klikněte na tlačítko Otevřít.
 3. Na výzvu zadejte přihlašovací údaje správce systému a klikněte na tlačítko OK.

Vybraná aplikace bude přidána do seznamu Povolené aplikace.

Test Macu

AVG AntiVirus a AVG Internet Security nabízí tři testy: Test Macu, Hloubkový testTest souborů. Také můžete vytvořit uživatelský test, který se bude spouštět pravidelně v určitou dobu a automaticky. Tyto testy budete mít k dispozici, když na hlavní obrazovce aplikace kliknete u možnosti Otestovat Mac na ikonu (tři tečky).

Test Macu provede komplexní test nejdůležitějších adresářů Macu. Jak spustit Test Macu:

 1. Na dlaždici Test klikněte na možnost Test Macu.
 2. V průběhu testu se zobrazí obrazovka s informacemi o stavu procesu.
 3. Kliknutím na možnost Vyřešit můžete po dokončení testu přesunout příslušné soubory do Karantény. Případně můžete kliknout na možnost Vyřešit vše a přesunout do Karantény všechny nalezené škodlivé soubory. Pokud nebyly nalezeny žádné hrozby, kliknutím na tlačítko Zavřít se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace.
Test Macu můžete také spustit kliknutím na možnost Otestovat Mac na hlavní obrazovce aplikace. Budete-li chtít test zrušit, na obrazovce s průběhem testu klikněte na tlačítko Ukončit test.

Chcete-li si přizpůsobit nastavení testů, na panelu nabídek vyberte AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security a zvolte možnosti Nastavení...Testování.

Hloubkový test podrobně testuje jednotlivé soubory na pevném disku Macu. Spuštění Hloubkového testu:

 1. Na dlaždici Test klikněte na možnost Hloubkový test.
 2. V průběhu testu se zobrazí obrazovka s informacemi o stavu procesu.
 3. Kliknutím na možnost Vyřešit můžete po dokončení testu přesunout příslušné soubory do Karantény. Případně můžete kliknout na možnost Vyřešit vše a přesunout do Karantény všechny nalezené škodlivé soubory. Pokud nebyly nalezeny žádné hrozby, kliknutím na tlačítko Zavřít se vrátíte na hlavní obrazovku AVG.
Hloubkový test zabere mnohem více času než Test Macu nebo Test souborů, protože analyzuje velký počet souborů.

Chcete-li si přizpůsobit nastavení testů, na panelu nabídek vyberte AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security a zvolte možnosti Nastavení...Testování.

Test souborů vám umožňuje určit, které soubory a složky na Macu chcete otestovat. Spuštění Testu souborů:

 1. Na dlaždici Test klikněte na možnost Test.
 2. Vyberte soubory, které chcete otestovat, a klikněte na tlačítko Otevřít.
 3. V průběhu testu se zobrazí obrazovka s informacemi o stavu procesu.
 4. Kliknutím na možnost Vyřešit můžete po dokončení testu přesunout příslušné soubory do Karantény. Případně můžete kliknout na možnost Vyřešit vše a přesunout do Karantény všechny nalezené škodlivé soubory. Pokud nebyly nalezeny žádné hrozby, kliknutím na tlačítko Zavřít se vrátíte na hlavní obrazovku AVG.

Chcete-li si přizpůsobit nastavení testů, na panelu nabídek vyberte AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security a zvolte možnosti Nastavení...Testování.

Funkce Naplánovat uživatelský test umožňuje naplánovat pravidelné automatické testy podle vašich předvoleb. Naplánování uživatelského testu:

 1. Na dlaždici Naplánovat uživatelský test klikněte na možnost Naplánovat test.
 2. Zadejte název testu a nastavte následující parametry podle svých preferencí:
  • Typ testu: Klikněte na šipku dolů a vyberte možnost Test Macu, Hloubkový test nebo Test souborů.
  • Četnost: Klikněte na šipku dolů a vyberte možnost Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně.
  • Data: Vyberte datum, kdy se má test spustit.
   • Jednou: Klikněte na ikonu kalendáře a vyberte datum.
   • Týdně: Klikněte na šipku dolů a vyberte den.
   • Měsíční: Klikněte na textové pole a vyberte datum.
  • Čas zahájení: Klikněte na pole času a pak pomocí kláves se šipkou nahoru a dolů nastavte preferovaný čas zahájení testu.
 3. Pokud jste vybrali Test souborů, klikněte na možnost Přidat složku a vyberte složku, kterou chcete otestovat.
 4. Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí možností níže si přizpůsobte nastavení testů:
  • Testovat archivy: Umožňuje zahrnout komprimované soubory (například .zip, .rar) a jiné spustitelné soubory. Zahrnutím těchto typů souborů prodloužíte dobu testování.
  • Testovat externí jednotky a sdílené složky: Umožňuje zahrnout všechny externí jednotky připojené k Macu a sdílené jednotky v síti.
  • Hledat potenciálně nežádoucí aplikace (PUA): Umožňuje hledat potenciálně nežádoucí aplikace (například spyware nebo adware), které byly potají staženy do Macu společně s dalšími aplikacemi.
  • Testovat zálohy Time Machine: Umožňuje do naplánovaného testu zahrnout zálohy Time Machine. Time Machine je integrovaná zálohovací funkce Macu.
  Externí paměťové zařízení používané k zálohování přes Time Machine je třeba v průběhu naplánovaného testu nechat připojené k Macu.
  • Testovat při provozu na baterii: Naplánovaný test se spustí i v případě, že Mac není připojený k napájení.
  • Před testem probudit Mac: Naplánovaný test se spustí i v případě, že Mac je v režimu spánku. Aplikace AVG v případě potřeby Mac probudí, aby mohla provést naplánovaný test.
 5. Kliknutím na tlačítko Uložit potvrďte nastavení.

Test se bude spouštět v nastavenou dobu. Na obrazovce Možnosti testu se zobrazí souhrn parametrů uživatelského testu. Chcete-li nějaký test upravit nebo smazat, umístěte ukazatel myši nad podrobnosti o testu, klikněte na ikonu (tři tečky) a vyberte možnost Upravit test nebo Odebrat test.

Správa souborů v karanténě

Když Souborový štít zjistí, že stahovaný soubor je hrozba, zobrazí upozornění, že byl daný soubor přesunut do Karantény. Kliknutím na tlačítko Rozumím dané upozornění zavřete, případně si kliknutím na možnost Zobrazit detaily zobrazte další informace o nalezené hrozbě.

Správa souborů v Karanténě:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klikněte na dlaždici Počítač.
 2. Na dlaždici Otevřít klikněte na možnost Karanténa.
 3. Zaškrtněte pole u každého souboru, který chcete spravovat, případně zvolte možnost Vybrat všechny položky.
 4. Vyberte, jak s vybranými soubory naložit:
  • Obnovit: Slouží k obnovení souboru do původního umístění, aby jej opět bylo možné používat.
  • Obnovit do...: Slouží k obnovení souboru do umístění, které vyberete.
  • Smazat: Trvale odebere soubor z Macu.
 5. Pokud jste vybrali možnost Obnovit do..., vyberte umístění, kam chcete uložit soubor přesunout, a klikněte na tlačítko Otevřít.
 6. Na výzvu zadejte přihlašovací údaje správce systému a kliknutím na tlačítko OK povolte akci.
 7. Pokud jste vybrali možnost Smazat, kliknutím na tlačítko Smazat potvrďte, že chcete soubory trvale odebrat z Macu.
 8. Až už se soubory nebudete chtít nic dělat, klikněte na tlačítko Zavřít.

Nastavení výjimek

Pokud nějaký soubor, složku nebo server nechcete testovat Souborovým štítem, Webovým štítem nebo E-mailovým štítem, můžete pro ně nastavit výjimku.

 1. Na levé straně panelu nabídek klikněte na možnost AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security a z kontextové nabídky vyberte možnost Nastavení....
 2. Klikněte na kartu Výjimky a poté z levé nabídky vyberte některý ze štítů.
 3. V levém dolním rohu okna klikněte na ikonu zámku, zadejte přihlašovací údaje správce systému a kliknutím na tlačítko OK povolte změny.
 4. Ve spodní části tabulky klikněte na znaménko + (plus).
 5. Vyberte příslušnou možnost:
  • Souborový štít: Přejděte k souboru nebo složce, kterou chcete vyloučit, a klikněte na tlačítko Otevřít.
  • Webový a poštovní štít: Zadejte název serveru, který chcete vyloučit, z rozevírací nabídky vyberte požadovanou službu a klikněte na tlačítko Přidat.

Výjimku máte nastavenou. Chcete-li nějaký soubor nebo server odebrat z Výjimky, v levém dolním rohu okna klikněte na ikonu zámku, zadejte přihlašovací údaje správce systému a kliknutím na tlačítko OK povolte změny. Poté vyberte výjimku, kterou chcete odebrat, a klikněte na znaménko - (minus).

Připojte se k účtu AVG

Na účtu AVG můžete snadno spravovat předplatná a produkty AVG. Jak připojit AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security k účtu AVG:

 1. V pravém horním rohu obrazovky aplikace klikněte na možnost Přihlásit se.
 2. Pokud už účet AVG máte, klikněte na možnost Přihlásit se k existujícímu účtu. Případně klikněte na možnost Vytvořit účet a založte si nový účet AVG.
 3. Zadejte své přihlašovací údaje k účtu AVG a klikněte na tlačítko Přihlásit se.

Po připojení k účtu AVG se v pravém horním rohu obrazovky aplikace zobrazí text Připojeno.

 • AVG AntiVirus 19.x pro Mac
 • AVG Internet Security 19.x pro Mac
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)
 • Apple Mac OS X 10.10.x (Yosemite)

Pomohl vám tento článek?