Podpora pro domácnosti

Udělení všech oprávnění pro AVG AntiVirus v systému macOS

Když nainstalujete nebo upgradujete AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security na Macu se systémem macOS verze 10.13 (High Sierra) nebo novějším, je třeba produktu AVG udělit veškerá oprávnění, která potřebuje k úplné ochraně systému. Průvodce instalací AVG vás tímto postupem provede.

Pokud vám produkt AVG zobrazí některou z následujících zpráv, je třeba mu udělit oprávnění:
 • Tento Mac není plně chráněný
 • Dovolte nám plně chránit váš Mac
 • Chybějící rozšíření jádra
 • Chybějící rozšíření systému
 • Povolte úplný přístup k disku
 • Přidejte certifikáty AVG do Klíčenky

Pokud je potřeba nějaké oprávnění, po otevření aplikace AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security se automaticky zobrazí průvodce nastavením AVG. Chcete-li udělit potřebná oprávnění, řiďte se pokyny v příslušných částech uvedených níže:

Povolení ochrany v reálném čase

Udělením oprávnění, které umožňuje ochranu v reálném čase, povolíte aplikaci AVG AntiVirus chránit váš Mac a odhalovat malware v reálném čase.

 1. Otevřete AVG AntiVirus. Pokud jej spouštíte poprvé, na úvodní obrazovce klikněte na možnost Pokračovat.
 2. Klikněte na možnost Otevřít systémové předvolby.
 3. Zkontrolujte, zda je vybrána možnost Soukromí a zabezpečení, přejděte do části Zabezpečení a klikněte na možnost Povolit umístěnou u položky Bylo zablokováno spuštění systémového softwaru z aplikace „AVG Security“.
 4. Na výzvu zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na možnost Odemknout.
 5. V průvodci instalací aplikace AVG AntiVirus klikněte na možnost Pokračovat.

Potřebné oprávnění k ochraně v reálném čase je uděleno. Průvodce nastavením aplikace AVG AntiVirus vás vyzve k přidání konfigurací DNS proxy serveru.

 1. Otevřete AVG AntiVirus. Pokud jej spouštíte poprvé, na úvodní obrazovce klikněte na možnost Pokračovat.
 2. Klikněte na možnost Otevřít systémové předvolby.
 3. Pokud máte nastavení zamčená, klikněte na ikonu zámku . Pak zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na možnost Odemknout.
 4. Vyberte kartu Obecné a pak klikněte na možnost Povolit umístěnou u možnosti Bylo zablokováno spuštění systémového softwaru z aplikace „AVG Security“.
 5. V průvodci instalací aplikace AVG AntiVirus klikněte na možnost Pokračovat.

Potřebné oprávnění k ochraně v reálném čase je uděleno. Pokud používáte macOS 11.x (Big Sur) nebo macOS 12.x (Monterey), průvodce instalací aplikace AVG AntiVirus vás vyzve k přidání konfigurací DNS proxy serveru. Pokud používáte macOS 10.15 (Catalina) nebo starší, průvodce instalací aplikace AVG AntiVirus vás vyzve k udělení úplného přístupu k disku.

Přidání konfigurací DNS proxy serveru

Přidáním konfigurace DNS proxy serveru do Macu umožníte aplikaci AVG AntiVirus aktivně sledovat webové stránky a vyhledávat na nich hrozby, když prohlížíte internet.

 1. Klikněte na možnost Otevřít potvrzovací okno.
 2. Klikněte na možnost Povolit.
 3. V průvodci instalací aplikace AVG AntiVirus klikněte na možnost Pokračovat.

Potřebné konfigurace DNS proxy serveru máte přidané. Na výzvu podle pokynů níže povolte úplný přístup k disku, jinak klikněte na možnost Rozumím a zavřete průvodce nastavením aplikace AVG AntiVirus.

Udělení úplného přístupu k disku

Udělením úplného přístupu k disku umožníte aplikaci AVG AntiVirus testovat celý Mac na přítomnost skrytých hrozeb.

 1. V průvodci nastavením aplikace AVG AntiVirus klikněte na možnost Otevřít systémové předvolby.
 2. Vyberte aplikaci AVG AntiVirus tím, že zvolíte níže uvedenou možnost A, nebo B:
  • Možnost A: Kliknutím přepněte posuvník AVG AntiVirus ze šedé polohy (Vypnuto) do polohy modré (Zapnuto).
  • Možnost B: Klikněte na ikonu +, ve složce Aplikace vyberte AVG AntiVirus a klikněte na tlačítko Otevřít.
 3. Na výzvu zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na možnost Odemknout.
 4. Když se zobrazí výzva, doporučujeme vybrat možnost Ukončit a znovu otevřít. Když zvolíte možnost Později, v průvodci nastavením aplikace AVG AntiVirus klikněte na možnost Pokračovat.
 1. V průvodci nastavením aplikace AVG AntiVirus klikněte na možnost Otevřít systémové předvolby.
 2. Pokud máte nastavení zamčená, klikněte na ikonu zámku . Pak zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na možnost Odemknout.
 3. Vyberte aplikaci AVG AntiVirus tím, že zvolíte níže uvedenou možnost A, nebo B:
  • Možnost A: Zaškrtněte pole u položky AVG AntiVirus.
  • Možnost B: Klikněte na ikonu +, ve složce Aplikace vyberte AVG AntiVirus a klikněte na tlačítko Otevřít.
 4. Když se zobrazí výzva, doporučujeme vybrat možnost Ukončit a znovu otevřít (nebo Ukončit v systému macOS 10.15.x (Catalina) a starších verzích). Když zvolíte možnost Později, v průvodci nastavením aplikace AVG AntiVirus klikněte na možnost Pokračovat.

Aplikaci AVG AntiVirus jste udělili úplný přístup k disku. Na výzvu podle pokynů níže přidejte certifikáty AVG, jinak klikněte na možnost Rozumím a zavřete průvodce nastavením aplikace AVG AntiVirus.

Pokud nemůžete udělit úplný přístup k disku, doporučujeme restartovat Mac a zkusit se znovu řídit postupem výše.

Přidání certifikátů AVG

Přidáním certifikátů AVG umožníte aplikaci AVG AntiVirus blokovat hrozby v prohlížeči. Pokud se vám zobrazí výzva k přidání certifikátů AVG do Klíčenky, řiďte se postupem níže:

 1. V průvodci instalací aplikace AVG AntiVirus klikněte na možnost Otevřít potvrzovací okno.
 2. Zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na tlačítko Aktualizovat nastavení.
 3. V průvodci instalací aplikace AVG AntiVirus klikněte na možnost Pokračovat.
 4. Klikněte na možnost Rozumím.

Certifikáty AVG byly přidány. Pokud používáte macOS 12.x (Monterey) nebo starší, podle postupu uvedeného níže udělte přístup k režimu Soustředění.

Udělení přístupu k režimu Soustředění

Když udělíte přístup k režimu Soustředění, AVG AntiVirus bude vědět, kdy má ztlumit oznámení.

 1. Na hlavní obrazovce aplikace AVG AntiVirus zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Vyberte kartu Oznámení a zaškrtněte pole Vypnout oznámení v režimu Soustředění.
 3. Podle zobrazené obrazovky se řiďte příslušným postupem níže:
  • Potvrzovací dialogové okno: Když se vám zobrazí dialogové okno potvrzení, kliknutím na tlačítko OK okamžitě aplikaci AVG AntiVirus udělte přístup k režimu Soustředění.
  • Průvodce nastavením: Na výzvu v průvodci instalací aplikace AVG AntiVirus klikněte na možnost Otevřít předvolby systému a řiďte se postupem níže:
   1. Kliknutím přepněte posuvník AVG AntiVirus ze šedé polohy (Vypnuto) do polohy modré (Zapnuto).
   2. Na výzvu zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na možnost Odemknout.
   3. Na výzvu klikněte na možnost Ukončit a znovu otevřít.
   1. Pokud máte nastavení zamčená, klikněte na ikonu zámku . Pak zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na možnost Odemknout.
   2. Zaškrtněte pole u položky AVG AntiVirus.
   3. Na výzvu klikněte na možnost Ukončit a znovu otevřít.

Aplikaci AVG AntiVirus jste nyní udělili přístup k režimu Soustředění.

Řešení problémů

Pokud nedokážete udělit oprávnění uvedená v tomto článku, přečtěte si následující článek:

 • AVG Internet Security 20.x pro Mac
 • AVG AntiVirus 20.x pro Mac
 • Apple macOS 13.x (Ventura)
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)

Pomohl vám tento článek?

Kontakty