Podpora pro domácnosti

Ovládání na dálku pomocí funkce Anti-Theft v aplikaci AVG AntiVirus pro Android

AVG Anti-Theft není součástí aplikace AVG AntiVirus od verze 6.56. Pokud ale máte službu Anti-Theft na zařízení už aktivní a používáte aplikaci AVG AntiVirus verze 6.56 nebo starší, bude Anti-Theft fungovat až do 30. září 2023. Další informace se dozvíte v následujícím článku: Zrušení funkce AVG Anti-Theft – časté dotazy.

Anti-Theft je funkce produktu AVG AntiVirus pro Android, která vám umožňuje připojit se na dálku z účtu AVG ke ztracenému či ukradenému zařízení a spustit v něm několik příkazů. Zařízení nelze ovládat na dálku, pokud nejsou splněny následující požadavky:

 • Zařízení je zapnuté a připojené k internetu.
 • Na zařízení je zapnutá funkce Anti-Theft.
 • Účet AVG je propojený s aplikací AVG AntiVirus pro Android.
Pokud k zařízení nemáte přístup, není možné je spárovat s účtem AVG ani na něm zapnout Anti-Theft.

Příkazy na dálku

Všechny příkazy na dálku jsou k dispozici na účtu AVG v části Anti-Theft. Jak používat příkazy na dálku:

 1. Ve webovém prohlížeči přejděte na adresu https://id.avg.com/sign-in, zadejte přihlašovací údaje ke svému účtu AVG a klikněte na tlačítko Pokračovat.
  Je nutné se přihlásit k účtu AVG, který je připojený k aplikaci AVG AntiVirus ve ztraceném nebo ukradeném zařízení.
 2. Na dlaždici Anti-Theft klikněte na možnost Přejít na Anti-Theft.
 3. Vyberte ztracené zařízení.
 4. Zvolte požadovaný příkaz:
  1. Panel příkazů
  2. Vymazat

Panel příkazů

V níže uvedených částech najdete informace o tom, jak odesílat příkazy pro Anti-Theft uvedené na panelu příkazů.

Pomocí příkazu Vyhledat polohu nejsnáze a nejrychleji zjistíte polohu svého zařízení pomocí GPS. AVG Anti-Theft nabízí dvě možnosti sledování polohy:

 • Sledovat zařízení: Odešle několik příkazů, které umožňují sledovat změny polohy zařízení. Můžete si vybrat, jak často chcete dostávat informace o poloze zařízení.
 • Získat informaci o poloze: Odešle jeden příkaz, který zjišťuje aktuální polohu zařízení.

První odeslání příkazu Lokalizovat:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Lokalizovat.
 2. Na zobrazené obrazovce vyberte preferovanou možnost sledování polohy.
 3. U příkazu Sledovat zařízení vyberte z rozevírací nabídky, jak často chcete dostávat informace o poloze, a pak kliknutím na možnost Uložit odešlete příkaz.
 4. Obdržená data o poloze si můžete prohlížet na svém účtu AVG v části Oznámení.

Odeslání následného příkazu Lokalizovat:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Lokalizovat.
 2. Automaticky se načte mapa s poslední známou polohou zařízení. Chcete-li na mapě ukázat poslední známou polohu zařízení, klikněte na preferovanou možnost sledování polohy.
 3. U příkazu Sledovat zařízení vyberte z rozevírací nabídky, jak často chcete dostávat informace o poloze, a pak kliknutím na možnost Uložit odešlete příkaz.
 4. Kliknutím na ikonu tabulky v pravém horním rohu zobrazíte informace o poloze zařízení podle GPS (zeměpisná šířka a délka) a informace o přesnosti polohy.

Chcete-li vypnout příkaz Lokalizovat, na panelu příkazů klikněte na možnost Lokalizovat a pak v pravém horním rohu obrazovky s mapou klikněte na možnost Zastavit sledování zařízení.

Přesnost se liší v závislosti na síle signálu a na tom, zda je zařízení v dosahu signálu GPS.

Pomocí příkazu Ztracen označíte zařízení jako ztracené. Když zařízení označíte jako ztracené, ve výchozím stavu se aktivují následující funkce:

 • Zamknout zařízení: Do zařízení nebudou mít neoprávnění uživatelé přístup.
 • Spustit sirénu: Spustí se siréna, která vás či ostatní upozorní, kde se zařízení nachází.
 • Poslední známá poloha: Když je baterie téměř vybitá, nahlásí poslední známou polohu zařízení.
Funkce Poslední známá poloha je k dispozici pouze v placené verzi aplikace AVG AntiVirus.

Označení zařízení jako ztraceného:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Ztraceno.
 2. Ověřte, že je vybrána karta Ztracen, a klikněte na tlačítko Odeslat.
 3. Obdržená data si můžete prohlížet na svém účtu AVG v části Oznámení.

Chcete-li vypnout příkaz Ztracen, na nalezeném zařízení zadejte PIN pro AVG. Případně na svém účtu AVG vyberte možnosti ZtracenoNalezen a klikněte na položku Odeslat.

Příkazem Siréna spustíte ve ztraceném zařízení hlasitou sirénu.

Spuštění sirény:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Siréna.
 2. Na kartě Zapnout sirénu kliknutím na možnost Odeslat spusťte na ztraceném nebo ukradeném zařízení sirénu.

Chcete-li sirénu vypnout, na nalezeném zařízení zadejte PIN pro AVG. Případně na svém účtu AVG vyberte možnosti SirénaVypnout sirénu a klikněte na položku Odeslat.

Příkaz Zamknout umožňuje na dálku zamknout ztracené zařízení pomocí kódu PIN pro AVG.

Odeslání příkazu Zamknout:

 1. Na příkazovém panelu vyberte možnost Zamknout.
 2. Vyberte kartu Zamknout a kliknutím na možnost Odeslat zamkněte zařízení.

Chcete-li odemknout nalezené zařízení, zadejte na něm PIN pro AVG. Případně na svém účtu AVG vyberte možnosti ZamknoutOdemknout a klikněte na položku Odeslat.

Vymazat

Příkaz Vymazat vymaže ze zařízení všechna data a obnoví v něm nastavení z výroby.

Tento příkaz po odeslání nelze vrátit zpět.

Odeslání příkazu Vymazat:

 1. Ze seznamu příkazů vyberte možnost Vymazat.
 2. Kliknutím na možnost Odeslat vymažte ze zařízení veškerá data. Po odeslání příkazu se zařízení restartuje.

Jak si na účtu AVG prohlédnout obdržená data

Když pošlete příkaz Lokalizovat nebo Ztraceno, zařízení odešle data, která se zobrazí v části Oznámení na účtu AVG.

Jak si na účtu AVG prohlédnout obdržená data:

 1. Na levém panelu vyberte příslušné zařízení a klikněte na možnost Informace.
 2. Vyberte kartu Oznámení.
 3. V části Zpráva vyberte ikonu u zprávy Obdrželi jsme aktualizovanou polohu a můžete si zobrazit nebo stáhnout související data.
 4. Tento soubor obsahuje data zaznamenaná při odeslání příkazu Ztraceno nebo Lokalizovat. Chcete-li si zobrazit polohová data, klikněte na ikonu GPS. Zobrazí se mapa s polohou zařízení. Kliknutím na ikonu tabulky zobrazíte informace o poloze zařízení podle GPS (zeměpisná šířka a délka) a informace o přesnosti polohy. Tyto informace můžete v případě potřeby předat policii.
Oznámení, která můžete obdržet, závisí na verzi aplikace AVG AntiVirus a na nastaveních funkce Anti-Theft.

Změna chování příkazu Ztracen

Následujícími postupy lze určit, které funkce se mají zapnout, když označíte zařízení jako ztracené:

 • AVG AntiVirus pro Android: Na hlavní obrazovce aplikace AVG AntiVirus pro Android klepněte na ikonu Menu (tři čárky). Vyberte možnost Anti-Theft a upravte nastavení v části Když je zařízení označeno jako ztracené.
 • Část Anti-Theft na účtu AVG: Na levém panelu obrazovky Anti-Theft vyberte zařízení. Klikněte na položku NastaveníAnti-Theft a pak upravte nastavení v části Chování ochrany. Provedené změny potvrďte kliknutím na tlačítko Uložit.
 • AVG AntiVirus 6.x pro Android
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) a novější

Pomohl vám tento článek?

Kontakty