Podpora pro domácnosti

Testování počítače na přítomnost virů pomocí aplikace AVG AntiVirus

AVG Internet SecurityAVG AntiVirus Free nabízejí řadu testů, které váš počítač ochrání před viry a malwarem. V tomto článku najdete podrobné informace o jednotlivých typech testů.

Přehled testů

AVG Internet Security a AVG AntiVirus Free nabízejí následující typy testů:

 • Celkový test: Komplexní test, který v počítači hledá viry, malware, škodlivé doplňky prohlížečů a další problémy.
 • Hloubkový test: Předem nastavený podrobný test systému, který kontroluje úložiště a paměť na přítomnost malwaru (včetně rootkitů).
 • Test souborů a složek: Otestuje složky vybrané při zahájení testu. Kliknutím pravým tlačítkem v Průzkumníkovi nebo na ploše Windows a výběrem možnosti Najít viry ve výběru můžete otestovat konkrétní složku.
 • Test po restartu: Otestuje váš počítač při příštím spuštění systému, a to dříve, než se v něm spustí jakýkoli malware. Test po restartu zvyšuje vaše šance, že malware najdete a odstraníte dříve, než dokáže napadnout počítač.
 • Test USB/DVD: Otestuje všechna vyměnitelná média připojená k počítači, jako jsou jednotky flash USB nebo externí pevné disky.
 • Test výkonu: Vyhledá v systému nepotřebná data a další problémy, které mohou ovlivňovat rychlost a zabezpečení počítače. Budete-li chtít nalezené problémy vyřešit, je nutné si nejprve nainstalovat AVG TuneUp. Pokud už AVG TuneUp máte nainstalovaný, kliknutím na tuto možnost otevřete ovládací panel aplikace AVG TuneUp.

Spuštění testu

 • Jak spustit test Celkový test: Otevřete AVG AntiVirus a klikněte na možnost Spustit Celkový test.
 • Jak spustit specializovaný test: Otevřete AVG AntiVirus, klikněte na možnost Spustit další testy a ze zobrazeného seznamu vyberte specializovaný test.

Délka testu záleží na typu testu a množství dat k analýze. Chcete-li test zrušit, klikněte na tlačítko Ukončit test.

Podrobné pokyny k tomu, jak spustit Ukončit test, najdete v následujícím článku: Spuštění testu po restartu v aplikaci AVG AntiVirus.

Vytvoření testu vybraného adresáře

Chcete-li si vytvořit test podle svých požadavků, postupujte následovně:

 1. Otevřete AVG AntiVirus, klikněte na možnost Spustit další testy a vyberte položku Plánované testy.
 2. Klikněte na možnost Vytvořit nový test.
 3. Zadejte Název testu, podle kterého test snadno poznáte, a pak pomocí rozevírací nabídky definujte Typ testu.
 4. V části Četnost určete, jak často se má test automaticky spouštět. Pokud chcete test spouštět jen ručně, vyberte možnost Spustit ručně.
 5. Pokud jste test nastavili, aby se spouštěl automaticky, v části Čas spuštění testu určete, kdy přesně se má spouštět. Podle možnosti Četnost, kterou jste pro test zvolili, bude možná potřeba také určit možnost Den v týdnu nebo Den v měsíci.
 6. Volitelně můžete pro test nakonfigurovat pokročilá nastavení. Další informace o nastaveních testů v aplikaci AVG najdete v tomto článku v části Změny nastavení testů.
Pokročilá nastavení jsou předem nakonfigurovaná tak, aby vyhovovala většině uživatelů.
 1. Kliknutím na tlačítko Vytvořit dokončete výběr a vraťte se na obrazovku Plánované testy.

V seznamu naplánovaných testů se zobrazí nový test vybraného adresáře.

Pro všechny uvedené testy jsou k dispozici následující možnosti:

 • Změny nastavení testů: Nastavte ukazatel myši na příslušný panel a klikněte na zobrazenou ikonu Další možnosti (tři tečky). Vyberte možnost Nastavení.
 • Smazání testu: Nastavte ukazatel myši na příslušný panel a klikněte na zobrazenou ikonu Další možnosti (tři tečky). Vyberte možnost Smazat.
 • Spuštění testu: U testu, který chcete spustit, klikněte na možnost Spustit test.

Změny nastavení testů

Ačkoli u všech testů pomocí AVG můžete změnit určitá nastavení, doporučujeme měnit pouze nastavení v části Testy vybraného adresáře. Jak změnit nastavení testů:

 1. Otevřete AVG AntiVirus a vyberte možnost NabídkaNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Základní ochranaTesty.
 3. Vyberte kartu požadovaného testu.
 4. Upravte nastavení testu podle svých potřeb.
Některá níže uvedená nastavení nejsou k dispozici pro každý test.
 • Citlivost: Čím je citlivost vyšší, tím je ochrana lepší, ale také tím vyšší je možnost výskytu falešných poplachů na malware. Když citlivost snížíte, falešných poplachů bude méně, avšak účinnost testů bude nižší.
 • Upozornit mě na potenciálně nežádoucí programy: Hledá programy, které jsou tajně stahovány s jinými programy a obvykle provádějí nežádoucí činnost.
 • Rozbalovat archivy: Umožňuje aplikaci AVG při testu rozbalovat zkomprimované soubory.
 • Během testu následovat odkazy v systému souborů: Testuje ostatní soubory používané testovanými soubory, jestli neobsahují potenciálně škodlivý obsah.
 • Testovat celé soubory: Umožňuje testovat celé soubory, nikoli pouze jejich části, jež jsou obvykle postiženy škodlivým kódem.
 • Priorita testu: Vyšší priorita znamená, že test využívá více systémových prostředků, ale zabere méně času, když jsou spuštěné další aplikace.
 • Instalační programy a archivy: Umožňuje definovat typy testovaných archivů v počítači:
  • Testovat jen běžné instalační programy: Umožňuje testovat nejčastěji používané typy archivů (.zip, .rar) a další spustitelné nebo instalační archivy.
  • Testovat všechny archivy: Umožňuje analyzovat všechny soubory archivů (testy kvůli tomu potrvají výrazně déle).
  • Netestovat archivy: Umožňuje ignorovat soubory archivů.
 • Části počítače, které mají být testovány: Určete oblasti počítače, které chcete testovat:
  • Všechny pevné disky: Testuje všechny pevné disky v počítači.
  • Systémový disk (doporučeno): Testuje pouze data uložená na pevném disku.
 • Typy souborů: Umožňuje definovat typy testovaných souborů v počítači:
  • Typy založené na obsahu (pomalé): Testuje soubory, které jsou obvykle nejzranitelnější vůči útokům malwaru.
  • Typy podle přípony (rychlé): Testuje pouze soubory s rizikovými příponami, jako jsou .exe, .com, .bat.
  • Testovat všechny soubory (velmi pomalé): Testuje všechny soubory v počítači na přítomnost malwaru.
 • Během testu provádět automatické akce: Umožňuje aplikaci AVG provádět automatické akce pokaždé, když test najde nějakou hrozbu. V opačném případě budete vyzváni, abyste pro každou hrozbu ručně vybrali, jak s ní naložit. Zvolte preferovanou automatickou akci:
  • Opravit automaticky (doporučeno): AVG se pokusí o opravu souboru. Pokud neuspěje, soubor bude přesunut do Karantény. Pokud se ani to nepodaří, soubor se smaže.
  • Přesunout do Karantény: AVG odešle soubor do Karantény, odkud nemá jak systému ublížit.
  • Smazat: AVG trvale odebere soubor z počítače.
 • Automaticky spouštěné programy: Umožňuje AVG testovat programy, které se automaticky spouštějí po zapnutí počítače.
 • Po dokončení testu vypnout počítač: Umožňuje AVG po dokončení testů vypnout počítač.
 • Generovat report: Umožňuje AVG po dokončení testů automaticky vytvářet a ukládat reporty.
 • Zobrazit výjimky: Přidejte soubor, složku nebo webovou adresu, která má být všemi testy a štíty AVG ignorována. Další informace se dozvíte v následujícím článku: Vyloučení určitých souborů a webových stránek z testů v aplikaci AVG AntiVirus.

Prohlížení historie testů

Jak zobrazit úplný seznam dokončených testů:

 1. Otevřete AVG AntiVirus, klikněte na možnost Spustit další testy a vyberte položku Historie testů.
 2. Chcete-li si o uvedeném testu zobrazit další informace, najeďte myší na příslušný panel a klikněte na zobrazenou šipku dolů.
 • AVG Internet Security 23.x pro Windows
 • AVG AntiVirus Free 23.x pro Windows
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitová verze
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitová verze
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitová verz
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 s aktualizací Convenient Rollup Update, 32/64bitová verze

Pomohl vám tento článek?

Kontakty