Podpora pro domácnosti

AVG TuneUp – časté otázky

Obecné

Co je AVG TuneUp?

AVG TuneUp je optimalizační nástroj, který pomocí široké řady testů vyhledává nepotřebné položky a problémy s výkonem a pak pomáhá uvolňovat místo na disku a zvyšovat rychlost systému.

Jak AVG TuneUp zlepší fungování mého zařízení?

Při častém používání se spolehlivost a výkon počítače postupně snižuje. V důsledku toho se můžete setkávat s následujícími problémy:

 • Pomalé, nestabilní či zamrzající aplikace.
 • Málo místa na disku.
 • Vyskakovací okna bloatwaru.
 • Problémy se spouštěním počítače.

AVG TuneUp vám může pomoct hledat a řešit problémy počítače, zvyšovat rychlost systému, uvolňovat místo na disku, odstraňovat nepotřebné aplikace a opravovat poškozené interní disky.

Jak mohu AVG TuneUp používat?

Podrobné pokyny k používání aplikace AVG TuneUp najdete v následujícím článku:

Stažení a instalace

Jak si mohu AVG TuneUp stáhnout a nainstalovat?

Podrobné pokyny k instalaci a aktivaci najdete v následujících článcích:

Jaké jsou systémové požadavky aplikace AVG TuneUp?

 • Windows 11 kromě edic Mixed Reality a IoT Edition; Windows 10 kromě edic Mobile a IoT Edition (32- nebo 64bitový); Windows 8/8.1 kromě edic RT a Starter Edition (32- nebo 64bitový); Windows 7 SP 1 nebo novější, všechny edice (32- nebo 64bitový)
 • Počítač plně kompatibilní s Windows, který je vybaven procesorem Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 nebo vyšším (s podporou instrukcí SSE3); zařízení s procesory ARM nejsou podporována
 • 1 GB paměti RAM nebo více
 • 1 GB volného místa na pevném disku
 • Připojení k internetu (ke stažení, aktivaci a kontrolám aktualizací aplikace)
 • Rozlišení obrazovky nejméně 1 024 x 768 pixelů

Je k dispozici bezplatná zkušební verze aplikace AVG TuneUp?

Ano. Až AVG TuneUp nainstalujete, budete mít po omezenou dobu k dispozici všechny jeho funkce. Při registraci k bezplatné zkušební verzi je nutné uvést způsob platby. Po skončení zkušebního období vám začne běžet placené předplatné, pokud jste ho dříve nezrušili.

Mohu používat AVG TuneUp bez nainstalování aplikace AVG AntiVirus?

Ano. AVG TuneUp lze do počítače nainstalovat samostatně, aniž byste měli nainstalovanou aplikaci AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security.

Je AVG TuneUp součástí předplatného AVG Internet Security?

Ne. Pokud chcete AVG TuneUp používat, je nutné si zakoupit samostatné předplatné. Předplatné AVG Internet Security nelze k aktivaci aplikace AVG TuneUp použít.

Předplatné a aktivace

Jak AVG TuneUp aktivovat?

AVG TuneUp je placená aplikace a k jejímu používání je nutné předplatné. Podrobné pokyny k aktivaci najdete v následujícím článku:

Účet AVG byl vytvořen s použitím e-mailové adresy, kterou jste uvedli při nákupu předplatného. Informace o prvním přihlášení k účtu AVG najdete v následujícím článku: Aktivace účtu AVG.

Jak se dozvědět, kdy předplatné skončí?

Otevřete AVG TuneUp, najeďte myší na boční nabídku, klikněte na Nastavení a vyberte kartu Moje předplatné. Délka předplatného a datum konce platnosti jsou uvedené v části Moje předplatné.

Mohu předplatné aplikace AVG TuneUp využívat na více zařízeních?

AVG TuneUp můžete aktivovat v takovém počtu zařízení, který jste zvolili při nákupu. Počet zařízení můžete zkontrolovat v e-mailu s potvrzením objednávky nebo na účtu AVG, který obsahuje předplatné aplikace AVG TuneUp.

Pokud jste vyčerpali limit zařízení v zakoupeném předplatném, můžete AVG TuneUp začít používat na novém zařízení dle následujícího postupu:

 1. Odinstalujte AVG TuneUp z některého ze svých aktuálních zařízení.
 2. Nainstalujte AVG TuneUp na nové zařízení.
 3. Aktivujte AVG TuneUp na novém zařízení.

Co mám dělat, když aktivace neproběhne úspěšně?

Chcete-li se dozvědět, jak vyřešit nejčastější problémy s aktivací, přečtěte si následující článek:

Pokud k problému dochází i nadále, kontaktujte podporu AVG.

Funkce

K čemu slouží Automatické čištění?

Test Automatické čištění provádí komplexní kontrolu systému a pomáhá zjišťovat poškozené či nadbytečné položky a záznamy aktivity.

Odhaluje a řeší následující problémy:

 • Poškozené klíče registru: Odkazy v systémovém registru, které mohou být zastaralé či poškozené.
 • Neplatní zástupci: Neplatní zástupci neexistujících souborů či aplikací.
 • Nepotřebné systémové soubory: Nepotřebné soubory (například balíčky ovladačů, dočasné soubory či soubory protokolů), které zabírají spoustu místa a zpomalují systém.
 • Mezipaměť prohlížečů: Dočasné úložiště stažených souborů (například obrázků ukládaných z webů) v počítači.
 • Soubory cookie: Datové soubory, které uchovávají informace o navštívených webech.
 • Historie prohlížení a stahování: Historie navštívených webů a stažených souborů v prohlížeči (tato možnost odebere pouze seznam souborů, nikoli soubory uložené v počítači).

Pokud chcete spustit Automatické čištění, otevřete AVG TuneUp a klikněte na Spustit test nebo na Znovu otestovat.

K čemu slouží Čištění disku?

Funkce Čištění disku hledá a umožňuje odstranit soubory, které mohou na disku počítače zabírat spoustu místa. Můžete zkontrolovat a vyčistit nepotřebné soubory vytvořené systémem, programy či instalačními nástroji (například dočasné soubory, protokoly či soubory uložené v mezipaměti).

Když při testu vyberete k vyčištění možnost Stažené soubory, doporučujeme zkontrolovat, zda složka se staženými soubory neobsahuje nějaké důležité nebo nenahraditelné soubory.

K čemu slouží Čištění prohlížeče?

Funkce Čištění prohlížeče hledá zapomenuté soubory a záznamy aktivity (například mezipaměť prohlížečů, soubory cookie a historii), které se do počítače uložily při prohlížení webů.

Když vyberete režim Úplné, funkce Čištění prohlížeče odstraní automaticky vyplňovaná data uložená ve vybraných prohlížečích.

K čemu slouží Režim spánku?

Některé aplikace zpomalují systém tím, že běží tiše na pozadí. AVG TuneUp tyto aplikace najde a umožní vám je bezpečně uspat, aby počítač pracoval rychleji.

K čemu slouží Správce aplikací?

Správce aplikací vyhledává v počítači zastaralé a nepoužívané aplikace a pak je umožňuje snadno aktualizovat či odinstalovat, případně umožní simulovat jejich odinstalaci. Pomáhá starat se o to, aby vám aplikace fungovaly optimálně, a uvolňuje prostředky počítače.

K čemu slouží Správce disků?

Funkce Správce disků zahrnuje nástroj Disk Doctor, který testuje interní disky na přítomnost chyb způsobených poškozenými soubory a nabízí případné opravy. Neopravené poškozené soubory mohou způsobovat nestabilitu, neočekávané chování či problémy se spouštěním počítače nebo mohou zapříčinit ztrátu osobních údajů.

Také obsahuje nástroj Optimalizace a defragmentace, který pomáhá zlepšovat výkon a efektivitu úložiště, protože mění uspořádání pevného disku tak, aby byly fragmenty jednotlivých souborů pohromadě.

Pokud chcete zkontrolovat disky, otevřete AVG TuneUp, najeďte myší na boční nabídku a klikněte na Správce diskůZkontrolovat disky.

Po kontrole disků vypíše Správce disků jednotky, které doporučuje otestovat. U každého uvedeného disku jsou k dispozici následující možnosti:

 • Analyzovat: Otestuje, jestli nejsou s příslušným diskem problémy.
 • Odstranit nepotřebné systémové soubory: Vyzve ke spuštění testu Čištění disku.
 • Odstranit data prohlížečů: Vyzve ke spuštění testu Čištění prohlížeče.

K čemu slouží Oprava problémů?

Funkce Oprava problémů hledá různé problémy, které mohou mít dopad na výkon a zabezpečení počítače. AVG TuneUp může během testu Oprava problémů zjišťovat následující typy problémů:

 • Neobvyklá systémová nastavení: Konfigurace nastavení, které ovlivňují spolehlivost počítače.
 • Zastaralé programy: Běžně používaný software v počítači, který je zastaralý.
 • Chyby disku: Poškozené soubory na interních discích. Další informace najdete v části Správce disků.
 • Fragmentace disku: Fragmenty dat, které jsou na pevném disku uložené odděleně od ostatních dat. Další informace najdete v části Optimalizace a defragmentace.

Pokud chcete zkontrolovat a vyřešit problémy, otevřete AVG TuneUp, najeďte myší na boční nabídku a klikněte na Oprava problémů.

K čemu slouží Vracení změn?

Vracení změn umožňuje vrátit určité změny, které aplikace AVG TuneUp v počítači provedla. Jak změnu vrátit: Najeďte myší na boční nabídku a kliknutím na Vracení změn si zobrazte seznam akcí. Následně u každé změny, kterou chcete vrátit, klikněte na Vrátit.

Některé akce AVG TuneUp jsou nevratné. Kliknutím na Nastavení (ikona ozubeného kola) určete, kdy má AVG TuneUp vytvářet zálohy a jak dlouho je má uchovávat. AVG TuneUp používá uložené zálohy k vracení provedených změn.

K čemu slouží Statistiky?

Obrazovka Statistiky zobrazuje, čeho jste už s aplikací AVG TuneUp dosáhli. Najdete tady přehled akcí provedených v aplikaci během posledních 30 dnů.

Nastavení

Jak změnit obecná nastavení AVG TuneUp?

Otevřete AVG TuneUp, najeďte myší na boční nabídku a klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola). Na kartě Obecné jsou k dispozici následující možnosti:

 • Jazyk: Umožňuje změnit jazyk aplikace.
 • Vracení změn: Umožňuje vybrat kategorie, pro které chcete vytvářet zálohy.
 • AVG Support Tool: Pomocí nástroje Support Tool můžete najít běžné problémy v aplikaci a shromáždit protokoly, které můžete odeslat týmu podpory.
 • Nastavení pro vývojáře: Nastavte pokročilá nastavení, která určují, jak se má Avast TuneUp chovat, když je zavřený. Když tato nastavení vypnete, Avast TuneUp nemusí fungovat správně.

Jak změnit nastavení Správce aplikací?

Funkce Správce aplikací průběžně aktualizuje běžně používaný software třetích stran, a odstraňuje tak potenciální bezpečnostní rizika a zlepšuje celkové fungování systému. Pokud chcete určit, jak má AVG TuneUp postupovat, když v počítači najde zastaralý program, otevřete AVG TuneUp, najeďte myší na boční nabídku a klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola). Na kartě Správce aplikací jsou k dispozici následující možnosti:

 • Simulátor odinstalace: Poskytuje bezpečné simulované prostředí k nácviku odstraňování softwaru bez rizika ztráty důležitých programů. V seznamu Simulátoru odinstalace vyberte programy, které chcete z počítače úplně odebrat.
 • Odinstalační program: Umožňuje zcela odebrat každý program, který už nepoužíváte. Vyberte dobu, po které se mají programy považovat za nepoužívané.
 • Aktualizační program: Pomůže vám najít a nainstalovat aktualizace programů, abyste dané programy mohli používat plynuleji a bezpečněji. Vyberte, jak má funkce zacházet se zastaralými aplikacemi.

Jak změnit nastavení Čištění prohlížeče?

AVG TuneUp umožňuje zvolit, jak dlouho chcete data prohlížečů ponechat, než budou vyčištěna. Také můžete vytvořit výjimky pro weby, na kterých chcete zůstat přihlášeni.

Jak spravovat nastavení Čištění prohlížeče:

 1. Otevřete AVG TuneUp, najeďte myší na boční nabídku a klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola).
 2. Vyberte kartu Čištění prohlížeče.
 3. Jak změnit nastavení prodleva čištění:
  1. Klikněte na rozevírací nabídku v části Prodleva čištění.
  2. Klikněte na rozevírací nabídku v části Soubory cookie nebo Historie prohlížení a určete, jak dlouho je má AVG TuneUp ve webových prohlížečích ponechávat.
  3. Po uplynutí vybraného období AVG TuneUp soubory cookie či historii procházení odebere.
 4. Jak změnit nastavení seznam povolených souborů cookie:
  1. Klikněte na rozevírací nabídku v části Seznam povolených souborů cookie.
  2. Do horního textového pole zadejte URL adresu (například adresa_webu.cz) a klikněte na Přidat.

   Případně vyberte web v seznamu oblíbených webů v dolním textovém poli a klikněte na Přidat.
  3. Vybraný web se z mazání souborů cookie vynechá.
Úprava nastavení seznam povolených souborů cookie je k dispozici jen v prohlížečích AVG Secure Browser, Google Chrome, Mozilla FirefoxMicrosoft Edge.

Je možné nastavit, aby se aplikace AVG TuneUp spouštěla automaticky?

Ano, v aplikaci AVG TuneUp lze nastavit automatické spouštění testů Automatického čištění. Pokud je Automatické čištění povolené, nevyžaduje žádné zásahy ze strany uživatele, běží tiše na pozadí a uvolňuje místo v počítači, protože odebírá zbytečné položky, jako jsou poškození zástupci nebo chybné položky registru.

Pokud chcete Automatické čištění povolit, otevřete AVG TuneUp, najeďte myší na boční nabídku a klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola). Vyberte kartu Automatické čištění a kliknutím přepněte přepínač z šedé polohy (Vypnuto) na zelenou (Zapnuto). Obrazovka nastavení Automatického čištění také umožňuje vybrat četnost testování a ručně vybrat, které položky má AVG TuneUp během Automatického čištění odstraňovat.

AVG TuneUp testuje počítač každých 7 dní. Automatická údržba se spouští, jen když test odhalí některý z následujících problémů:
 • 100 MB nebo více místa na disku, které lze vyčistit
 • 100 nebo více poškozených položek registru
 • 100 nebo více poškozených zástupců
 • 100 nebo více souborů tracking cookie

Mohu kontrolovat nalezené problémy, než AVG TuneUp optimalizuje moje zařízení?

Ano. Jakmile AVG TuneUp dokončí test, ukáže vám všechny nalezené problémy.

Když je Automatické čištění povolené, můžete vybrat, které položky smí AVG TuneUp automaticky odebírat. Kliknutím na šipku u kategorie zobrazíte příslušné položky a můžete ručně zrušit výběr položek, které automaticky odstraňovat nechcete.

Jak mohu určit, které údaje chci sdílet s AVG a třetími stranami?

Chcete-li změnit nastavení soukromí, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete AVG TuneUp, najeďte myší na boční nabídku a klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola).
 2. Vyberte kartu Soukromí.
 3. Podle svých preferencí zaškrtněte pole u jednotlivých nastavení soukromí, případně jejich zaškrtnutí zrušte.

Jak AVG TuneUp nakládá se zašifrovanými soubory?

AVG TuneUp šifrované oddíly a soubory ignoruje, takže vás a vaše soukromí nijak neohrozí. Pokud máte pevný disk zašifrovaný, AVG TuneUp jej nedokáže testovat ani optimalizovat.

Řešení problémů

Jak mohu AVG TuneUp odinstalovat?

Podrobné pokyny k odinstalaci najdete v následujícím článku:

Jak mohu nahlásit problém nebo podezření na chybu?

Pokud se AVG TuneUp chová neočekávaně nebo zobrazuje chybové zprávy, nahlaste to podpoře AVG.

Zašlete jí podrobný popis, jak danou chybu znovu vyvolat, a přidejte následující informace:

 • Používaná verze Windows, značka a model počítače, grafická karta.
 • Podrobný popis problému a postup vedoucí k výskytu problému.
 • Veškeré zobrazené chybové zprávy.
 • Veškeré rozdíly v chování počítače po výskytu chyby.

Jak mohu nahlásit soubor či program, který byl aplikací AVG TuneUp nesprávně označen za nepotřebný a následně smazán z počítače?

Pokud vám AVG TuneUp zablokuje či odstraní soubor nebo aplikaci, kterou si chcete ponechat, nahlaste to podpoře AVG. V hlášení uveďte přesný název souboru nebo aplikace, všechny příslušné podrobnosti a nežádoucí výsledek.

Co mám dělat, když se mi zobrazí chybová zpráva „Tohle nás mrzí“?

Podrobné pokyny k řešení problému najdete v následujícím článku:

Obecné

Co je AVG TuneUp?

AVG TuneUp je optimalizační nástroj, který pomocí široké řady testů vyhledává nepotřebné položky a problémy s výkonem a pak pomáhá uvolňovat místo na disku a zvyšovat rychlost systému.

Jak AVG TuneUp zlepší fungování zařízení?

Při častém používání se spolehlivost a výkon Macu postupně snižuje. V důsledku toho se můžete setkávat s následujícími problémy:

 • Pomalé, nestabilní či zamrzající aplikace.
 • Málo místa na disku.
 • Nevyžádané aplikace na Macu.
 • Problémy se spouštěním Macu.

AVG TuneUp může pomoct hledat a řešit problémy Macu, zvyšovat rychlost systému, uvolňovat místo na disku či odstraňovat nepotřebné aplikace.

Stažení a instalace

Jak si mohu AVG TuneUp stáhnout a nainstalovat?

Podrobné pokyny k instalaci a aktivaci najdete v následujících článcích:

Jaké jsou systémové požadavky aplikace AVG TuneUp?

 • Apple macOS 14.x (Sonoma), Apple macOS 13.x (Ventura), Apple macOS 12.x (Monterey), Apple macOS 11.x (Big Sur), Apple macOS 10.15.x (Catalina), Apple macOS 10.14.x (Mojave), Apple macOS 10.13.x (High Sierra), Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Počítač Mac se 64bitovým procesorem Intel nebo čip Apple Silicon (M1)
 • 512 MB paměti RAM nebo více (doporučujeme 1 GB paměti RAM nebo více)
 • Minimálně 68 MB volného místa na pevném disku
 • Připojení k internetu (ke stažení, aktivaci a kontrolám aktualizací aplikace)
 • Rozlišení obrazovky nejméně 1 024 x 768 pixelů

Mohu používat AVG TuneUp bez nainstalování aplikace AVG AntiVirus?

Ano. AVG TuneUp lze do Macu nainstalovat samostatně, aniž byste měli nainstalovanou aplikaci AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security.

Je AVG TuneUp součástí nákupu AVG Internet Security?

Ne. Chcete-li AVG TuneUp používat, je nutné si zakoupit samostatné předplatné. Předplatné AVG Internet Security nelze použít k aktivaci aplikace AVG TuneUp.

Předplatné a aktivace

Jak AVG TuneUp aktivovat?

 • Účet AVG: Aplikaci AVG TuneUp aktivujete, když se v ní přihlásíte k účtu AVG, u kterého máte předplatné AVG TuneUp. V pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klikněte na PřihlásitPřihlásit se ke stávajícímu účtu.
 • Aktivační kód: AVG TuneUp aktivujte aktivačním kódem z e-mailu s potvrzením objednávky. Zkontrolujte, zda je aplikace AVG TuneUp otevřená a aktivní, a na levé straně panelu nabídek Apple vyberte AVG TuneUpVložit aktivační kód.

Podrobné pokyny k aktivaci najdete v následujícím článku:

Účet AVG byl vytvořen s použitím e-mailové adresy, kterou jste uvedli při nákupu předplatného. Informace o prvním přihlášení k účtu AVG najdete v následujícím článku: Aktivace účtu AVG.

Jak se dozvědět, kdy předplatné skončí?

Otevřete AVG TuneUp a na levém panelu klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola). Vyberte kartu Předplatné a v části Vaše současné předplatné zkontrolujte datum konce platnosti předplatného.

Mohu předplatné aplikace AVG TuneUp využívat na více zařízeních?

AVG TuneUp můžete aktivovat v takovém počtu zařízení, který jste zvolili při nákupu. Počet zařízení můžete zkontrolovat v e-mailu s potvrzením objednávky nebo na účtu AVG, který obsahuje předplatné aplikace AVG TuneUp.

Pokud jste vyčerpali limit zařízení v zakoupeném předplatném, můžete AVG TuneUp začít používat na novém zařízení dle následujícího postupu:

 1. Odinstalujte AVG TuneUp z některého ze svých aktuálních zařízení.
 2. Nainstalujte AVG TuneUp na nové zařízení.
 3. Aktivujte AVG TuneUp na novém zařízení.

Co mám dělat, když aktivace neproběhne úspěšně?

Chcete-li se dozvědět, jak vyřešit nejčastější problémy s aktivací, přečtěte si následující článek:

Pokud problém přetrvá, kontaktujte podporu AVG.

Funkce

Jak mohu AVG TuneUp používat?

Podrobné pokyny k používání aplikace AVG TuneUp najdete v následujícím článku:

K čemu slouží funkce Vyčistit nepotřebná data?

Funkce Vyčistit nepotřebná data testuje několik oblastí pevného disku a zjišťuje nepotřebné soubory, které můžete odebrat, aby se v Macu uvolnilo místo.

Pokud chcete provést test, na hlavní obrazovce AVG TuneUp klikněte u možnosti Vyčistit nepotřebná data na Otestovat. Po dokončení testu se můžete podívat, kolik místa v Macu zabírají nepotřebné soubory, a vybrat, které soubory chcete smazat.

K čemu slouží funkce Vyčistit prohlížeč?

S možností Vyčistit prohlížeč můžete snadno ochránit své soukromí, protože z webových prohlížečů odebírá soubory cookie a jiná data o prohlížení.

Pokud chcete provést test, na hlavní obrazovce AVG TuneUp klikněte u možnosti Vyčistit prohlížeč na Otestovat. Po dokončení testu se můžete podívat na počet položek nalezených v jednotlivých webových prohlížečích, které máte nainstalované. Volitelně se můžete kliknutím na Podrobnosti u libovolného prohlížeče podívat na konkrétní typy nalezených položek. Následně můžete vybrat, co přesně chcete odebrat.

Aplikaci AVG TuneUp můžete také nastavit, aby čistila prohlížeče automaticky. Můžete také přidat povolené weby, jejichž soubory cookie a jiná data o prohlížení nemá AVG TuneUp mazat.

K čemu slouží Vyhledávač duplikátů?

Funkce Najít duplikáty dokáže najít soubory se stejným obsahem.

Pokud chcete provést test, na hlavní obrazovce AVG TuneUp klikněte u možnosti Najít duplikáty na Najít. Po testu se můžete podívat, kolik místa zabírají duplicitní soubory, a vybrat ty, které chcete z Macu odebrat.

K čemu slouží funkce Analyzovat fotografie?

Analyzovat fotografie hledá fotografie, které jsou rozmazané, tmavé nebo podobné.

Pokud chcete spustit test, klikněte v části Analyzovat fotografie na hlavní obrazovce aplikace AVG TuneUp na Najít. Můžete určit, kde má AVG TuneUp fotografie hledat. Po dokončení testu můžete nalezené fotografie zkontrolovat a vybrat ty, které chcete odstranit.

K čemu slouží funkce Odinstalovat aplikace?

Funkce Odinstalovat aplikace umožňuje na Macu snadno hledat a odebírat aplikace, které už nepoužíváte.

Pokud chcete nepoužívané aplikace odinstalovat, klikněte na hlavní obrazovce AVG TuneUp u možnosti Odinstalovat aplikace na Zobrazit. Projděte si seznam aplikací nainstalovaných na Macu a vyberte ty, které chcete smazat.

K čemu slouží funkce Spravovat položky po spuštění?

Funkce Správa položek při spuštění umožňuje vypnout procesy, které se automaticky spouštějí při spuštění Macu.

Pokud chcete nějakou položku po spuštění vypnout, klikněte na hlavní obrazovce AVG TuneUp u možnosti Správa položek při spuštění na Zobrazit. Projděte si seznam aplikací, spouštěcích agentů a spouštěcích démonů a u procesu, jehož spouštění chcete vypnout, kliknutím přepněte přepínač ze zelené polohy (Zapnuto) na šedou (Vypnuto).

Nastavení

Jak mohu změnit nastavení aplikace AVG TuneUp?

Otevřete AVG TuneUp, na levém panelu klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola) a pak vyberte příslušnou kartu k provedení následujících akcí:

 • Obecné: Zobrazte číslo verze aplikace nebo zkontrolujte dostupnost aktualizací, povolte automatické aktualizace nebo povolte schvalování akcí přes Touch ID.
 • Testování: Zadejte možnosti testů Čištění nepotřebných souborů, Hledání duplicitních souborů, Hledání fotografiíOdinstalace aplikací nebo povolte Sledování systému.
 • Čištění prohlížeče: Určete, jak dlouho má AVG TuneUp nechávat soubory cookie a historii procházení ve webových prohlížečích, než vám při testu Vyčistit prohlížeč nabídne jejich odebrání. Můžete také přidat povolené weby, jejichž soubory cookie a jiná data o prohlížení nemá AVG TuneUp mazat.
 • Koš: Zapněte automatické odstraňování souborů z koše po uplynutí určité doby.
 • Výstrahy: Určete, jaká oznámení má AVG TuneUp zobrazovat.
 • Předplatné: Aktivujte AVG TuneUp pomocí aktivačního kódu nebo zobrazte podrobnosti o aktuálním předplatném.
 • Soukromí: Spravujte data o použití aplikace, která chcete sdílet.

Jak si mohu přizpůsobit oznámení aplikace AVG TuneUp?

Jak určit, kdy chcete dostávat oznámení od aplikace AVG TuneUp:

 1. Otevřete AVG TuneUp a na levém panelu klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola).
 2. Vyberte kartu Výstrahy.
 3. K dispozici máte následující možnosti:
  • Upozornit mě, když velikost nepotřebných dat překročí: Pomocí tohoto pole můžete zapnout či vypnout oznámení o množství nepotřebných souborů v Macu. Když je tato možnost zapnutá, můžete z rozevírací nabídky vybrat minimální množství nepotřebných dat, při kterém se zobrazí oznámení.
  • Upozornit mě, když volné místo na disku klesne pod: Pomocí tohoto pole můžete zapnout či vypnout oznámení o množství volného místa na disku Macu. Když je tato možnost zapnutá, můžete z rozevírací nabídky vybrat množství zbývajícího volného místa na disku, při kterém se zobrazí oznámení.
  • Upozornit mě, když mohu smazat z koše zapomenuté soubory aplikací: Pomocí tohoto pole můžete zapnout či vypnout oznámení, že je potřeba smazat z koše nepotřebné soubory aplikací (například soubory protokolu či mezipaměti).

Mohu kontrolovat nalezené problémy, než AVG TuneUp optimalizuje moje zařízení?

Ano. Jakmile AVG TuneUp dokončí test, ukáže vám všechny nalezené problémy.

Jak mohu určit, které údaje chci sdílet s AVG a třetími stranami?

Chcete-li změnit nastavení soukromí, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete AVG TuneUp a na levém panelu klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola).
 2. Vyberte kartu Soukromí.
 3. Podle svých preferencí zaškrtněte pole u jednotlivých nastavení soukromí, případně jejich zaškrtnutí zrušte.

Řešení problémů

Jak mohu AVG TuneUp odinstalovat?

Podrobné pokyny k odinstalaci najdete v následujícím článku:

Jak mohu nahlásit problém nebo podezření na chybu?

Pokud se AVG TuneUp chová neočekávaně nebo zobrazuje chybové zprávy, nahlaste to podpoře AVG.

Zašlete podrobný popis, jak danou chybu znovu vyvolat, a přidejte následující informace:

 • Verze systému macOS.
 • Podrobný popis problému a postup vedoucí k výskytu problému.
 • Veškeré zobrazené chybové zprávy.
 • Veškeré rozdíly v chování Macu po výskytu chyby.

Proč je nutné před zahájením čištění pomocí AVG TuneUp zavřít otevřené aplikace?

Při testu Vyčistit nepotřebná data AVG TuneUp zjišťuje nepotřebné soubory včetně zbytečných dat, která jsou uložená v prohlížečích a aplikacích. Pokud budou aplikace v okamžiku, kdy kliknete na Vyčistit, otevřené, AVG TuneUp vás vyzve, abyste je zavřeli a předešli tak jejich nestabilitě nebo nesprávnému fungování.

Jak je možné, že AVG TuneUp ze systému nic nevyčistí?

AVG TuneUp je placená aplikace a k jejímu používání je nutné předplatné. Pokud jste si AVG TuneUp nainstalovali, ale nepředplatili nebo jste ji po zakoupení předplatného neaktivovali, bude fungovat pouze v režimu testování a nevyčistí nic.

Proč je třeba aplikaci AVG TuneUp udělit oprávnění?

Pokaždé, když budete chtít pomocí aplikace AVG TuneUp odebrat soubory, fotografie či aplikace, budete vyzváni k potvrzení akce. Budete muset zadat heslo používané k přihlašování k Macu. Neoprávnění uživatelé tak nebudou moct mazat obsah systémových složek.

Jak je možné poslat zpětnou vazbu k aplikaci AVG TuneUp?

 1. Zkontrolujte, zda je okno aplikace AVG TuneUp otevřené a aktivní.
 2. Na levé straně panelu nabídek Apple klikněte na NápovědaOdeslat názor.
 3. Zadejte zpětnou vazbu, můžete uvést i jméno a e-mailovou adresu a klikněte na Odeslat.
Náš vývojářský tým zpětnou vazbu přezkoumá, ale nezaručíme vám, že dostanete odpověď. Pokud potřebujete pomoc s problémem ohledně AVG TuneUp, doporučujeme kontaktovat podporu AVG.
 • AVG TuneUp 24.x pro Windows
 • AVG TuneUp 4.x pro Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitová verze
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitová verze
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
   
 • Apple macOS 14.x (Sonoma)
 • Apple macOS 13.x (Ventura)
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Pomohl vám tento článek?

Kontakty