Podpora pro domácnosti

AVG TuneUp – časté dotazy

Obecné

Co je AVG TuneUp?

AVG TuneUp je optimalizační nástroj, který pomocí široké řady testů vyhledává nepotřebné položky a problémy s výkonem a pak pomáhá uvolňovat místo na disku a zvyšovat rychlost systému.

Jak AVG TuneUp zlepší fungování mého zařízení?

Při častém používání se spolehlivost a výkon počítače postupně snižuje. V důsledku toho se můžete setkávat s následujícími problémy:

 • Pomalé, nestabilní či zamrzající aplikace.
 • Málo místa na disku.
 • Vyskakovací okna bloatwaru.
 • Problémy se spouštěním počítače.

AVG TuneUp vám může pomoct hledat a řešit problémy počítače, zvyšovat rychlost systému, uvolňovat místo na disku, odstraňovat nepotřebné aplikace a opravovat poškozené interní a externí disky.

Stažení a instalace

Jak si mohu AVG TuneUp stáhnout a nainstalovat?

Podrobné pokyny k instalaci a aktivaci najdete v následujících článcích:

Jaké jsou systémové požadavky aplikace AVG TuneUp?

 • Windows 11 kromě edic Mixed Reality a IoT Edition; Windows 10 kromě edic Mobile a IoT Edition (32- nebo 64bitový); Windows 8/8.1 kromě edic RT a Starter Edition (32- nebo 64bitový); Windows 7 SP 1 nebo novější, všechny edice (32- nebo 64bitový)
 • Počítač plně kompatibilní s Windows, který je vybaven procesorem Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 nebo vyšším (s podporou instrukcí SSE3); zařízení s procesory ARM nejsou podporována
 • 1 GB paměti RAM nebo více
 • 1 GB volného místa na pevném disku
 • Připojení k internetu (ke stažení, aktivaci a kontrolám aktualizací aplikace)
 • Rozlišení obrazovky nejméně 1 024 x 768 pixelů

Je k dispozici bezplatná zkušební verze aplikace AVG TuneUp?

Ano. Až AVG TuneUp nainstalujete, budete mít po omezenou dobu k dispozici všechny jeho funkce. Při registraci k bezplatné zkušební verzi je nutné uvést způsob platby. Po skončení zkušebního období vám začne běžet placené předplatné, pokud jste ho dříve nezrušili.

Mohu používat AVG TuneUp bez nainstalování aplikace AVG AntiVirus?

Ano. AVG TuneUp lze do počítače nainstalovat samostatně, aniž byste měli nainstalovanou aplikaci AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security.

Předplatné a aktivace

Jak AVG TuneUp aktivovat?

AVG TuneUp je placená aplikace a k jejímu používání je nutné předplatné. Po instalaci aplikace AVG TuneUp bude možná nutné ji ručně aktivovat jedním z následujících způsobů:

 • Účet AVG: Aplikaci AVG TuneUp můžete aktivovat, když se v ní přihlásíte k účtu AVG, u kterého máte předplatné AVG TuneUp. Klikněte na NabídkaPřihlásit.
 • Aktivační kód: AVG TuneUp aktivujte aktivačním kódem z e-mailu s potvrzením objednávky. Klikněte na NabídkaZadejte aktivační kód.

Podrobné pokyny k aktivaci najdete v následujícím článku:

Účet AVG byl vytvořen s použitím e-mailové adresy, kterou jste uvedli při nákupu předplatného. Informace o prvním přihlášení k účtu AVG najdete v následujícím článku: Aktivace účtu AVG.

Jak se dozvědět, kdy předplatné skončí?

Otevřete AVG TuneUp a vyberte NabídkaMoje předplatná. Délka předplatného a datum konce platnosti jsou uvedeny v části Moje předplatná.

Mohu předplatné aplikace AVG TuneUp využívat na více zařízeních?

AVG TuneUp můžete aktivovat v takovém počtu zařízení, který jste zvolili při nákupu. Počet zařízení můžete zkontrolovat v e-mailu s potvrzením objednávky nebo na účtu AVG, který obsahuje předplatné aplikace AVG TuneUp.

Pokud jste vyčerpali limit zařízení v zakoupeném předplatném, můžete AVG TuneUp začít používat na novém zařízení dle následujícího postupu:

 1. Odinstalujte AVG TuneUp z některého ze svých aktuálních zařízení.
 2. Nainstalujte AVG TuneUp na nové zařízení.
 3. Aktivujte AVG TuneUp na novém zařízení.

Funkce

Jak mohu AVG TuneUp používat?

Podrobné pokyny k používání aplikace AVG TuneUp najdete v následujícím článku:

K čemu slouží funkce Údržba?

Test Údržba provádí komplexní kontrolu systému a pomáhá zjišťovat poškozené či nadbytečné položky a záznamy vaší aktivity.

Odhaluje a řeší následující problémy:

 • Neplatné položky registru: Odkazy v systémovém registru, které mohou být zastaralé či poškozené.
 • Neplatní zástupci: Neplatní zástupci neexistujících souborů či aplikací.
 • Nepotřebné systémové soubory: Nepotřebné soubory (například balíčky ovladačů, dočasné soubory či soubory protokolů), které zabírají spoustu místa a zpomalují systém.
 • Mezipaměť prohlížečů: Dočasné úložiště stažených souborů (například obrázků ukládaných z webů) v počítači.
 • Sledovací a jiné soubory cookie: Datové soubory, které uchovávají informace o navštívených webech.
 • Historie prohlížení a stahování: Historie navštívených webů a stažených souborů v prohlížeči (tímto krokem se odebere pouze seznam souborů, nikoli soubory uložené v počítači).

Pokud chcete spustit test Údržba, otevřete AVG TuneUp a na dlaždici Údržba klikněte na Podrobnosti.

K čemu slouží funkce Zrychlení?

Funkce Zrychlit hledá v počítači následující problémy:

 • Programy na pozadí a po spuštění: Programy nainstalované v počítači doprovází procesy na pozadí, které běží, i když není daný program spuštěný. AVG TuneUp umožňuje takové zjištěné programy uspat a uvolnit tak paměť zařízení pro ostatní úkony.

  Funkce Programy na pozadí a po spuštění na zařízeních se systémem Windows 10 a novějším podporuje aplikace nainstalované přes Microsoft Store. Příslušné aplikace jsou ve výchozím nastavení instalované ve stavu Uspat. Na obrazovce Programy na pozadí a po spuštění můžete aplikace probudit.
 • Zbytečné programy: Nepotřebné, dlouhodobě nepoužívané nebo špatně hodnocené programy, které mohou mít negativní vliv na výkon počítače. Pro každý takto zjištěný program jsou k dispozici následující možnosti:
  • Přesunout do koše: Odebere program z počítače a zároveň umožní, aby bylo možné ho v případě potřeby později snadno obnovit.
  • Odinstalovat: Program zcela odebere z počítače.
  • Ignorovat: Označí program jako bezpečný, aby mohl dál fungovat jako doposud.

Pokud chcete použít funkci Zrychlení, otevřete AVG TuneUp a klikněte na dlaždici Zrychlit.

Pomocí funkce Odinstalovat trvale odebere vybranou aplikaci z počítače. Tato akce je nevratná.

K čemu slouží funkce Uvolnění místa?

Funkce Uvolnit místo hledá a umožňuje bezpečně odstranit soubory, které mohou na disku počítače zabírat spoustu místa. Můžete kontrolovat a čistit následující kategorie:

 • Nepotřebné systémové soubory: Nepotřebné soubory vytvořené systémem, programy či instalačními nástroji (například dočasné soubory, protokoly či soubory uložené v mezipaměti).
 • Data prohlížečů: Zapomenuté soubory a záznamy aktivity (například mezipaměť prohlížečů, soubory cookie a historie), které se do počítače uložily při prohlížení webů.

Pokud chcete použít funkci Uvolnění místa, otevřete AVG TuneUp a na dlaždici Uvolnit místo klikněte na Podrobnosti.

Když při testu Uvolnění místa vyberete k vyčištění možnost Stažené soubory, doporučujeme zkontrolovat, zda složka se staženými soubory neobsahuje nějaké důležité nebo nenahraditelné soubory.

K čemu slouží funkce Oprava problémů?

Funkce Opravit problémy hledá různé problémy, které mohou mít dopad na výkon a zabezpečení počítače. AVG TuneUp může během testu Oprava problémů zjišťovat následující typy problémů:

 • Neobvyklá systémová nastavení: Konfigurace nastavení, které ovlivňují spolehlivost počítače.
 • Zastaralé programy: Běžně používaný software v počítači, který je zastaralý. V tomto článku se v části Zastaralé programy dozvíte víc.
 • Chyby disku: Poškozené soubory na interních a externích discích. V tomto článku se v části Disk Doctor dozvíte víc.
 • Fragmentace disku: Fragmenty dat, které jsou na pevném disku uložené odděleně od ostatních dat. V tomto článku se v části Defragmentace a optimalizace disku dozvíte víc.

Pokud chcete použít funkci Oprava problémů, otevřete AVG TuneUp a na dlaždici Opravit problémy klikněte na Podrobnosti.

K čemu slouží funkce Disk Doctor?

Funkce Disk Doctor testuje interní disky na přítomnost chyb způsobených poškozenými soubory a nabízí případné opravy. Neopravené poškozené soubory mohou způsobovat nestabilitu, neočekávané chování či problémy se spouštěním počítače nebo mohou zapříčinit ztrátu osobních údajů.

Pokud chcete zjistit, zda je vhodné spustit test, klikněte na Všechny funkce (ikona mřížky) ▸ Otevřít funkci Disk Doctor. Disk Doctor zobrazí veškeré disky, které je doporučeno otestovat. Pro každý uvedený disk jsou k dispozici následující možnosti:

 • Spustit test: Otestuje, zda nejsou s příslušným diskem problémy.
 • Ignorovat: Odebere disk ze seznamu disků k otestování. Pokud budete chtít disk otestovat později, klikněte v dolní části obrazovky funkce Disk Doctor na Ignorované diskyPřestat ignorovat.
 • Podrobnosti: Slouží k zobrazení dalších informací o příslušném disku.

K čemu slouží funkce Zastaralé programy?

Funkce Zastaralé programy průběžně aktualizuje běžně používaný software třetích stran a odstraňuje tak potenciální bezpečnostní rizika a zlepšuje celkové fungování systému. Pokud chcete určit, jak má AVG TuneUp postupovat, když v počítači najde zastaralý program, vyberte NabídkaNastaveníProgramyZastaralé programy. K dispozici máte následující možnosti:

 • Aktualizovat automaticky: Hledá, stahuje a instaluje aktualizace automaticky. Z vaší strany není třeba vůbec nic.
 • Pouze stáhnout: Automaticky hledá a stahuje dostupné aktualizace. Aktualizace je pak ale nutné nainstalovat ručně.
 • Jen mě upozornit: Hledá dostupné aktualizace. Aktualizace je pak ale nutné ručně stáhnout a nainstalovat.

Pokud funkci Automatické aktualizace nezapnete, můžete spravovat stahování a instalace aktualizací kliknutím na Všechny funkce (ikona mřížky) ▸ Zobrazit zastaralé programy.

K čemu slouží defragmentace a optimalizace disku?

K fragmentaci dochází, když jsou fragmenty stejného souboru uložené na pevném disku odděleně od ostatních dat. Fragmentované soubory se déle načítají a systém kvůli tomu může fungovat pomaleji. Funkce Defragmentace a optimalizace disků pomáhá zlepšovat výkon a efektivitu úložiště, protože mění uspořádání pevného disku tak, aby byly fragmenty jednotlivých souborů pohromadě.

Defragmentace je doporučována pouze v případě, že máte pevný disk (HDD). Pokud máte disk SSD (Solid State Drive), defragmentace není potřebná ani účinná. AVG TuneUp automaticky zjišťuje typ disku a nabízí defragmentaci pouze u pevných disků.

Pokud chcete zjistit, zda je vhodná defragmentace disků, vyberte Všechny funkce (ikona mřížky) ▸ Defragmentovat nebo optimalizovat disky.

Jak AVG TuneUp určuje hodnocení nepotřebných programů?

AVG TuneUp při testu Zrychlení hledá v počítači nepotřebné programy. Kliknutím na Zbytečné programy po dokončení testu zobrazíte seznam programů a jejich hodnocení (jedna až pět hvězdiček). AVG TuneUp používá k určování hodnocení programů cloudový systém založený na seznamech známých blokovaných a povolených aplikací, heuristických algoritmech, doporučovacím modulu AVG a uživatelských hodnoceních. Tento systém vám umožní snáze vybrat, které programy si chcete ponechat a které můžete odebrat.

Nastavení

Jak mohu změnit nastavení aplikace AVG TuneUp?

Otevřete AVG TuneUp a vyberte NabídkaNastavení. Na obrazovce Nastavení lze provádět následující akce:

Obecné:

 • Jazyk: Umožňuje změnit jazyk uživatelského rozhraní.
 • Oznámení: Umožňuje vybrat oznámení, která má AVG TuneUp zobrazovat.
 • Sdílení dat: Umožňuje spravovat data o použití aplikace, která chcete sdílet.
 • Historie: Umožňuje vybrat, které akce je možné vrátit přes kartu Historie a jak dlouho se mají uchovávat zálohy.
 • Řešení problémů: Pole Povolit ladicí záznamy zaškrtněte, pokud vás o to požádá podpora AVG při řešení problémů s aplikací. Můžete také určit, zda chcete týmu aplikace TuneUp automaticky odesílat data o nečekané nestabilitě.
 • Data prohlížečů: Určete, jak dlouho má AVG TuneUp nechávat soubory cookie a historii procházení ve webových prohlížečích, než vám při testu Uvolnění místa nabídne jejich odebrání. Můžete také přidat povolené weby, jejichž soubory cookie a jiná data o prohlížení nemá AVG TuneUp mazat.
 • Nastavení pro vývojáře: Nastavte pokročilá nastavení, která určují, jak se má Avast TuneUp chovat, když je zavřený. Když tato nastavení vypnete, Avast TuneUp nemusí fungovat správně.
 • Aktualizovat TuneUp: Zde najdete číslo verze aplikace a můžete nastavit, jak má aplikace dostávat aktualizace.

Automatická údržba:

 • Funkci zapněte nebo vypněte, nastavte četnost automatického čištění a vyberte, které položky smí AVG TuneUp při automatickém čištění mazat.

Programy:

 • Zbytečné programy: Určete, kdy se mají aplikace označovat jako nepotřebné a jak dlouho mají zůstat v koši, než se automaticky odinstalují.
 • Zastaralé programy: Vyberte, zda má AVG TuneUp automaticky aktualizovat aplikace, stahovat aktualizace, abyste je posléze mohli ručně nainstalovat, nebo vás jen upozorňovat, když je některá aplikace zastaralá.

Mohu nastavit automatické spouštění aplikace AVG TuneUp?

Ano, v aplikaci AVG TuneUp lze nastavit automatické spouštění testů údržby. Pokud je Automatická údržba zapnuta, nevyžaduje žádné uživatelské zásahy, běží na pozadí a uvolňuje místo v počítači tím, že maže zbytečné položky, jako jsou neplatní zástupci nebo chybné položky registru.

Pokud chcete Automatickou údržbu zapnout, vyberte NabídkaNastaveníAutomatická údržba a kliknutím přepněte přepínač z šedé polohy (Vypnuto) na zelenou (Zapnuto). Na obrazovce nastavení automatické údržby můžete ručně vybrat, které položky má AVG TuneUp při automatické údržbě mazat.

AVG TuneUp testuje počítač každých 7 dní. Automatická údržba se spouští, jen když test odhalí některý z následujících problémů:
 • 100 MB nebo více místa na disku, které lze vyčistit
 • 100 nebo více poškozených položek registru
 • 100 nebo více poškozených zástupců
 • 100 nebo více souborů tracking cookie

Mohu kontrolovat nalezené problémy, než AVG TuneUp optimalizuje moje zařízení?

Ano. Jakmile AVG TuneUp dokončí test, ukáže vám všechny nalezené problémy.

Po zapnutí Automatické údržby můžete kliknutím na NabídkaNastaveníAutomatická údržba vybrat, co může AVG TuneUp mazat automaticky. Kliknutím na šipku u kategorie zobrazíte příslušné položky a můžete ručně zrušit výběr položek, které nechcete mazat automaticky.

Jak mohu určit, které údaje chci sdílet s AVG a třetími stranami?

Chcete-li změnit nastavení soukromí, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete AVG TuneUp a vyberte NabídkaNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte ObecnéSdílení dat.
 3. Podle svých preferencí zaškrtněte pole u jednotlivých nastavení soukromí, případně jejich zaškrtnutí zrušte.

Jak AVG TuneUp nakládá se zašifrovanými soubory?

AVG TuneUp šifrované oddíly a soubory ignoruje, takže vás a vaše soukromí nijak neohrozí. Pokud máte pevný disk zašifrovaný, AVG TuneUp jej nedokáže testovat ani optimalizovat.

Řešení problémů

Jak mohu AVG TuneUp odinstalovat?

Podrobné pokyny k odinstalaci najdete v následujícím článku:

Je možné změny provedené aplikací AVG TuneUp vrátit?

Ano. Pokud chcete některé změny provedené AVG TuneUp v počítači vrátit, vyberte Historie. Kliknutím na kartu Historie na pravé straně obrazovky AVG TuneUp zobrazte seznam akcí. Pak u každé změny, kterou chcete vrátit, klikněte na Zpět.

Některé akce AVG TuneUp jsou nevratné. Vyberte NabídkaNastaveníObecnéHistorie a určete, kdy má AVG TuneUp vytvářet zálohy a jak dlouho je má uchovávat. AVG TuneUp používá uložené zálohy k vracení provedených změn.

Jak mohu nahlásit problém nebo podezření na chybu?

Pokud se AVG TuneUp chová neočekávaně nebo zobrazuje chybové zprávy, nahlaste to podpoře AVG.

Zašlete jí podrobný popis, jak danou chybu znovu vyvolat, a přidejte následující informace:

 • Používaná verze Windows, značka a model počítače, grafická karta.
 • Podrobný popis problému a postup vedoucí k výskytu problému.
 • Veškeré zobrazené chybové zprávy.
 • Veškeré rozdíly v chování počítače po výskytu chyby.

Jak mohu nahlásit soubor či program, který byl aplikací AVG TuneUp nesprávně označen za nepotřebný a následně smazán z počítače?

Pokud vám AVG TuneUp zablokuje či odstraní soubor nebo aplikaci, kterou si chcete ponechat, nahlaste to podpoře AVG. V hlášení uveďte přesný název souboru nebo aplikace, všechny příslušné podrobnosti a nežádoucí výsledek.

Co mám dělat, když se mi zobrazí chybová zpráva „Tohle nás mrzí“?

Podrobné pokyny k řešení problému najdete v následujícím článku:

Obecné

Co je AVG TuneUp Premium?

AVG TuneUp Premium je optimalizační nástroj, který pomocí široké řady testů vyhledává nepotřebné položky a problémy s výkonem a pak pomáhá uvolňovat místo na disku a zvyšovat rychlost systému.

Jak AVG TuneUp Premium zlepší fungování zařízení?

Při častém používání se spolehlivost a výkon Macu postupně snižuje. V důsledku toho se můžete setkávat s následujícími problémy:

 • Pomalé, nestabilní či zamrzající aplikace.
 • Málo místa na disku.
 • Nevyžádané aplikace na Macu.
 • Problémy se spouštěním Macu.

AVG TuneUp Premium může pomoct hledat a řešit problémy Macu, zvyšovat rychlost systému, uvolňovat místo na disku či odstraňovat nepotřebné aplikace.

Stažení a instalace

Jak si AVG TuneUp Premium stáhnout a nainstalovat?

Podrobné pokyny k instalaci a aktivaci najdete v následujících článcích:

Jaké jsou systémové požadavky AVG TuneUp Premium?

 • Apple macOS 14.x (Sonoma), Apple macOS 13.x (Ventura), Apple macOS 12.x (Monterey), Apple macOS 11.x (Big Sur), Apple macOS 10.15.x (Catalina), Apple macOS 10.14.x (Mojave), Apple macOS 10.13.x (High Sierra), Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Počítač Mac se 64bitovým procesorem Intel nebo čip Apple Silicon (M1)
 • 512 MB paměti RAM nebo více (doporučujeme 1 GB paměti RAM nebo více)
 • Minimálně 68 MB volného místa na pevném disku
 • Připojení k internetu (ke stažení, aktivaci a kontrolám aktualizací aplikace)
 • Rozlišení obrazovky nejméně 1 024 x 768 pixelů

Je možné používat AVG TuneUp Premium bez instalace aplikace AVG AntiVirus?

Ano. AVG TuneUp Premium je možné do Macu nainstalovat samostatně, aniž byste měli nainstalovanou aplikaci AVG AntiVirus nebo AVG Internet Security.

Je AVG TuneUp Premium součástí nákupu aplikace AVG Internet Security?

Ne. Pokud chcete AVG TuneUp Premium používat, je nutné si zakoupit samostatné předplatné. K aktivaci AVG TuneUp Premium není možné předplatné AVG Internet Security použít.

Předplatné a aktivace

Jak aktivovat AVG TuneUp Premium?

 • Účet AVG: Aplikaci AVG TuneUp Premium aktivujte, když se v ní přihlásíte k účtu AVG, u kterého máte předplatné AVG TuneUp Premium. V pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klikněte na PřihlásitPřihlásit se ke stávajícímu účtu.
 • Aktivační kód: AVG TuneUp Premium můžete aktivovat aktivačním kódem z e-mailu s potvrzením objednávky. Zkontrolujte, zda je aplikace AVG TuneUp Premium otevřená a aktivní, a na levé straně panelu nabídek Apple vyberte AVG TuneUp PremiumVložit aktivační kód.

Podrobné pokyny k aktivaci najdete v následujícím článku:

Účet AVG byl vytvořen s použitím e-mailové adresy, kterou jste uvedli při nákupu předplatného. Informace o prvním přihlášení k účtu AVG najdete v následujícím článku: Aktivace účtu AVG.

Jak se dozvědět, kdy předplatné skončí?

Otevřete AVG TuneUp Premium a na levém panelu klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola). Vyberte kartu Předplatné a v části Vaše aktuální předplatné zkontrolujte datum konce platnosti předplatného.

Je možné předplatné AVG TuneUp Premium využívat na více zařízeních?

AVG TuneUp Premium můžete aktivovat v takovém počtu zařízení, který jste zvolili při nákupu. Počet zařízení můžete zkontrolovat v e-mailu s potvrzením objednávky nebo na účtu AVG, u kterého předplatné AVG TuneUp Premium máte.

Pokud jste vyčerpali limit zařízení v zakoupeném předplatném, můžete AVG TuneUp Premium začít používat na novém zařízení dle následujícího postupu:

 1. AVG TuneUp Premium odinstalujte z některého ze stávajících zařízení.
 2. AVG TuneUp Premium nainstalujte na nové zařízení.
 3. AVG TuneUp Premium na novém zařízení aktivujte.

Co mám dělat, když aktivace neproběhne úspěšně?

Chcete-li se dozvědět, jak vyřešit nejčastější problémy s aktivací, přečtěte si následující článek:

Pokud problém přetrvá, kontaktujte podporu AVG.

Funkce

Jak používat AVG TuneUp Premium?

Podrobné pokyny k používání AVG TuneUp Premium najdete v následujícím článku:

K čemu slouží funkce Vyčistit nepotřebná data?

Funkce Vyčistit nepotřebná data testuje několik oblastí pevného disku a zjišťuje nepotřebné soubory, které můžete smazat, abyste si v Macu uvolnili místo.

Pokud chcete provést test, klikněte na hlavní obrazovce AVG TuneUp Premium vedle Vyčistit nepotřebná data na Otestovat. Po dokončení testu se můžete podívat, kolik místa v Macu zabírají nepotřebné soubory, a vybrat, které soubory chcete smazat.

K čemu slouží funkce Vyčistit prohlížeč?

S možností Vyčistit prohlížeč můžete snadno ochránit své soukromí, protože z webových prohlížečů smažete soubory cookie a jiná data o prohlížení.

Pokud chcete provést test, klikněte na hlavní obrazovce AVG TuneUp Premium vedle Vyčistit prohlížeč na Otestovat. Po dokončení testu se můžete podívat na počet položek nalezených v jednotlivých webových prohlížečích, které máte nainstalované. Volitelně se můžete kliknutím na Podrobnosti u některého prohlížeče podívat na konkrétní typy nalezených položek. Následně můžete vybrat, co přesně chcete odebrat.

Také můžete AVG TuneUp Premium nastavit, aby čistil prohlížeče automaticky. Můžete také přidat povolené weby, jejichž cookies a jiná data o prohlížení nemá AVG TuneUp Premium mazat.

K čemu slouží funkce Vyhledávač duplikátů?

Funkce Najít duplikáty dokáže najít soubory se stejným obsahem.

Pokud chcete provést test, klikněte na hlavní obrazovce AVG TuneUp Premium vedle Najít duplikáty na Najít. Po testu se můžete podívat, kolik místa zabírají duplicitní soubory, a vybrat ty, které chcete z Macu odebrat.

K čemu slouží funkce Analyzovat fotografie?

Analyzovat fotografie hledá fotografie, které jsou rozmazané, tmavé nebo podobné.

Pokud chcete provést test, klikněte v části Analyzovat fotografie na hlavní obrazovce AVG TuneUp Premium na Najít. Můžete určit, kde má AVG TuneUp Premium hledat fotografie. Po dokončení testu můžete zkontrolovat nalezené fotografie a vybrat ty, které chcete smazat.

K čemu slouží funkce Odinstalovat aplikace?

Funkce Odinstalovat aplikace umožňuje na Macu snadno hledat a odebírat aplikace, které už nepoužíváte.

Pokud chcete nepoužívané aplikace odinstalovat, klikněte na hlavní obrazovce AVG TuneUp Premium vedle Odinstalovat aplikace na Zobrazit. Projděte si seznam aplikací nainstalovaných na Macu a vyberte ty, které chcete smazat.

K čemu slouží funkce Spravovat položky po spuštění?

Funkce Správa položek při spuštění umožňuje vypnout procesy, které se automaticky spouštějí při spuštění Macu.

Pokud chcete nějakou položku po spuštění vypnout, klikněte na hlavní obrazovce AVG TuneUp Premium vedle Správa položek při spuštění na Zobrazit. Projděte si seznam aplikací, spouštěcích agentů a spouštěcích démonů a u procesu, jehož spouštění chcete vypnout, kliknutím přepněte přepínač ze zelené polohy (Zapnuto) na šedou (Vypnuto).

Nastavení

Jak změnit nastavení AVG TuneUp Premium?

Otevřete AVG TuneUp Premium, na levém panelu klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola) a pak vyberte příslušnou kartu k provedení následujících akcí:

 • Obecné: Zobrazte číslo verze aplikace nebo zkontrolujte dostupnost aktualizací, povolte automatické aktualizace nebo povolte schvalování akcí přes Touch ID.
 • Testování: Zadejte možnosti testů Čištění nepotřebných souborů, Hledání duplicitních souborů, Hledání fotografiíOdinstalace aplikací nebo povolte Sledování systému.
 • Čištění prohlížeče: Určete, jak dlouho má AVG TuneUp Premium nechávat soubory cookie a historii procházení ve webových prohlížečích, než vám při testu Vyčistit prohlížeč nabídne jejich odebrání. Můžete také přidat povolené weby, jejichž soubory cookie a jiná data o prohlížení nemá AVG TuneUp Premium mazat.
 • Koš: Zapněte automatické odstraňování souborů z koše po uplynutí určité doby.
 • Výstrahy: Určete, jaká oznámení má AVG TuneUp Premium zobrazovat.
 • Předplatné: Aktivujte AVG TuneUp Premium pomocí aktivačního kódu nebo zobrazte podrobnosti o aktuálním předplatném.
 • Soukromí: Umožňuje spravovat data o použití aplikace, která chcete sdílet.

Jak si přizpůsobit oznámení AVG TuneUp Premium?

Jak určit, kdy chcete od AVG TuneUp Premium dostávat oznámení:

 1. Otevřete AVG TuneUp Premium a na levém panelu klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola).
 2. Vyberte kartu Výstrahy.
 3. K dispozici máte následující možnosti:
  • Upozornit mě, když velikost nepotřebných dat překročí: Pomocí tohoto pole můžete zapnout či vypnout oznámení o množství nepotřebných souborů v Macu. Když je tato možnost zapnutá, můžete z rozevírací nabídky vybrat minimální množství nepotřebných dat, při kterém se zobrazí oznámení.
  • Upozornit mě, když volné místo na disku klesne pod: Pomocí tohoto pole můžete zapnout či vypnout oznámení o množství volného místa na disku Macu. Když je tato možnost zapnutá, můžete z rozevírací nabídky vybrat množství zbývajícího volného místa na disku, při kterém se zobrazí oznámení.
  • Upozornit mě, když mohu smazat z koše zapomenuté soubory aplikací: Pomocí tohoto pole můžete zapnout či vypnout oznámení, že je potřeba smazat z koše nepotřebné soubory aplikací (například soubory protokolu či mezipaměti).

Je možné zkontrolovat nalezené problémy, než AVG TuneUp Premium optimalizuje zařízení?

Ano. Jakmile AVG TuneUp Premium dokončí test, ukáže všechny nalezené problémy.

Jak mohu určit, které údaje chci sdílet s AVG a třetími stranami?

Chcete-li změnit nastavení soukromí, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete AVG TuneUp Premium a na levém panelu klikněte na Nastavení (ikona ozubeného kola).
 2. Vyberte kartu Soukromí.
 3. Podle svých preferencí zaškrtněte pole u jednotlivých nastavení soukromí, případně jejich zaškrtnutí zrušte.

Řešení problémů

Jak AVG TuneUp Premium odinstalovat?

Podrobné pokyny k odinstalaci najdete v následujícím článku:

Jak nahlásit problém nebo podezření na chybu?

Pokud se AVG TuneUp Premium chová neočekávaně nebo zobrazuje chybové zprávy, nahlaste to podpoře AVG.

Zašlete podrobný popis, jak danou chybu znovu vyvolat, a přidejte následující informace:

 • Verze systému macOS.
 • Podrobný popis problému a postup vedoucí k výskytu problému.
 • Veškeré zobrazené chybové zprávy.
 • Veškeré rozdíly v chování Macu po výskytu chyby.

Proč je nutné před zahájením čištění pomocí AVG TuneUp Premium zavřít otevřené aplikace?

AVG TuneUp Premium pomocí testu Vyčistit nepotřebná data zjišťuje nepotřebné soubory včetně zbytečných dat, která jsou uložená v prohlížečích a aplikacích. Pokud budou tyto aplikace v okamžiku, kdy kliknete na Vyčistit, otevřené, AVG TuneUp Premium vás vyzve, abyste je zavřeli a předešli tak jejich nestabilitě nebo nesprávnému fungování.

Jak je možné, že AVG TuneUp Premium ze systému nic nevyčistí?

AVG TuneUp Premium je placená aplikace a její používání vyžaduje předplatné. Pokud jste si AVG TuneUp Premium nainstalovali, ale nepředplatili jste si ji nebo jste ji po zakoupení předplatného neaktivovali, bude fungovat pouze v režimu testování a nemůže nic vyčistit.

Proč je třeba aplikaci AVG TuneUp Premium udělit oprávnění?

Pokaždé, když pomocí aplikace AVG TuneUp Premium budete chtít smazat soubory, fotografie či aplikace, budete vyzváni k potvrzení akce tím, že zadáte heslo používané k přihlašování k Macu. Tím je neoprávněným uživatelům bráněno v mazání obsahu systémových složek.

Jak vám mohu k aplikaci AVG TuneUp Premium poslat zpětnou vazbu?

 1. Zkontrolujte, zda je okno aplikace AVG TuneUp Premium otevřené a aktivní.
 2. Na levé straně panelu nabídek Apple klikněte na NápovědaOdeslat názor.
 3. Zadejte zpětnou vazbu, můžete uvést i jméno a e-mailovou adresu a klikněte na Odeslat.
Zpětnou vazbu přezkoumá náš vývojářský tým. Nemůžeme ale garantovat, že dostanete odpověď. Pokud potřebujete pomoc s problémem s aplikací AVG TuneUp Premium, doporučujeme kontaktovat podporu AVG.
 • AVG TuneUp 24.x pro Windows
 • AVG TuneUp Premium 2.x pro Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitová verze
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitová verze
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
   
 • Apple macOS 14.x (Sonoma)
 • Apple macOS 13.x (Ventura)
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Pomohl vám tento článek?

Kontakty