Podpora pro domácnosti

AVG Mobile Security pro iOS – časté otázky

Obecné

Co je AVG Mobile Security pro iOS?

AVG Mobile Security pro iOS je aplikace, která chrání vaše online soukromí, bezpečně uchovává vaše fotografie, blokuje nebezpečné a falešné weby a upozorňuje vás na úniky hesel souvisejících s vaší e-mailovou adresou na internet.

Stažení a instalace

Jaké má AVG Mobile Security požadavky na systém?

 • Apple iOS 15.0 a novější
 • Připojení k internetu (ke stahování, aktivaci a kontrolám aktualizací aplikace)

Jak si mohu AVG Mobile Security stáhnout a nainstalovat na zařízení s iOS?

 1. Na zařízení s iOS klepnutím na tlačítko dole otevřete stránku produktu AVG Mobile Security v App Storu. Přejít do App Storu
 2. Aplikaci si stáhněte a nainstalujte klepnutím na tlačítko Získat. Po dokončení instalace klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete AVG Mobile Security.
 3. Pokud chcete začít používat bezplatnou verzi aplikace, klikněte na Nyní ne.
 4. Klepnutím na tlačítko Povolit udělte aplikaci AVG Mobile Security oprávnění k posílání oznámení.

Aplikaci AVG Mobile Security máte na zařízení s iOS nainstalovanou.

Podrobné pokyny k instalaci najdete v následujících článcích:

Funkce

K čemu slouží obrazovka Můj iPhone?

Klepnutím na dlaždici Můj iPhone na hlavní obrazovce aplikace zobrazíte následující nástroje:

Ochrana na webu

Ochrana na webu blokuje škodlivé falešné webové stránky, které se tváří jako stránky legitimní. K zapnutí tohoto nástroje je potřeba místní VPN (virtuální privátní síť). Jak zapnout Ochranu na webu:

 1. U položky Ochrana na webu klepněte na šedý posuvník (Vypnuto).
 2. Přečtěte si zobrazené informace a klepněte na Přijmout.
 3. Na výzvu klepněte na Povolit a přidejte konfigurace VPN.

Ochrana na webu je nyní zapnutá. Tento nástroj vyžaduje minimum uživatelských zásahů. Chcete-li se chránit, stačí mít komponentu Ochrana na webu zapnutou.

Nastavení iPhonu

V části Nastavení iPhonu najdete seznam přizpůsobených tipů ke zlepšení zabezpečení zařízení. Tipy s označením Zakázáno zatím nebyly v nastaveních zařízení použity. Klepnutím na panel tipu otevřete podrobný návod k provedení doporučené akce. Tipy s označením Povoleno už byly v nastaveních zařízení použity, takže z vaší strany není třeba žádný další zásah.

K čemu slouží Bezpečné prohlížení?

Bezpečné prohlížení používá infrastrukturu VPN (virtuální privátní sítě) k navázání zabezpečeného VPN připojení. To chrání datové přenosy mezi zařízením a internetem, zabezpečuje data odcházející ze zařízení a anonymizuje vaše online aktivity. Funkce Bezpečné prohlížení je součástí předplatného AVG Mobile Security Pro.

Jak mohu aktivovat Bezpečné prohlížení?

Funkce Bezpečné prohlížení je součástí předplatného AVG Mobile Security Pro. Při první aktivaci Bezpečného prohlížení vás aplikace vyzve k instalaci VPN profilu:

 1. Na dlaždici Bezpečné prohlížení klepněte na Zapnout síť VPN.
 2. Přečtěte si pravidla záznamu a používání dat a klepněte na Přijmout.
 3. Na výzvu klepněte na Povolit a přidejte konfigurace VPN.

Bezpečné prohlížení je nyní aktivované a připojí vás k nejbližšímu serveru v okolí. Pokud chcete VPN dočasně vypnout, na hlavní obrazovce AVG Mobile Security klepněte na možnost Pozastavit VPN.

V čem se funkce Bezpečné prohlížení liší od aplikace AVG Secure VPN?

Funkce Bezpečné prohlížení a aplikace AVG Secure VPN zajišťují bezpečné VPN připojení. Funkce Bezpečné prohlížení vás připojuje k nejbližšímu serveru v okolí, zatímco aplikace AVG Secure VPN vám umožňuje vybrat si požadovaný server.

K čemu slouží funkce Ochrana identity?

Ochrana identity chrání všechny vaše online účty tím, že hlídá, jestli některé z hesel souvisejících s vaší e-mailovou adresou neuniklo na internet. Když zjistí nějaký únik, neprodleně vás upozorní a vyzve vás ke změně dotyčného hesla.

Jak si mohu aktivovat Ochranu identity?

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na panel Ochrana identity.
 2. Klepněte na možnost Přidat e-mailovou adresu.
 3. Zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete zkontrolovat, a klepněte na tlačítko Přidat e-mail.

Ochrana identity se okamžitě podívá, zda k vaší e-mailové adrese odněkud neunikly přihlašovací údaje, a když zjistí nějaký únik, upozorní vás. Ochrana identity je nyní pro vaši e-mailovou adresu aktivní a bude kontrolovat, zda odněkud neuniklo vaše heslo.

Jak mohu do Ochrany identity přidat více e-mailových adres?

V případě, že máte placené předplatné AVG Mobile Security Pro, pomocí funkce Ochrana identity můžete ochránit více než jednu e-mailovou adresu. Upgradujte na AVG Mobile Security Pro a pak se řiďte pokyny níže:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na panel Ochrana identity.
 2. Klepněte na možnost Přidat e-mailovou adresu.
 3. Zadejte e-mailovou adresu, kterou chcete přidat, a klepněte na Přidat e-mail.

K čemu slouží funkce Foto trezor?

Foto trezor chrání vaše fotografie a jiné obrázky před slídily pomocí šifrovaného trezoru. K přístupu k fotografiím v tomto trezoru je potřeba kód PIN. Do trezoru lze přidat až 40 fotografií či jiných obrázků ze zařízení a fotoaparátu. Když si pořídíte předplatné AVG Mobile Security Pro, můžete ve Foto trezoru uchovávat neomezený počet fotografií.

Jak mohu aktivovat Foto trezor?

Chcete-li Foto trezor aktivovat, nejprve je třeba nastavit přístupový kód:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na panel Foto trezor.
 2. Klepněte na možnost Nastavit přístupový kód.
 3. Zadejte 4ciferný přístupový kód a pak jej opětovným zadáním potvrďte.

Foto trezor je nyní aktivní a můžete v něm chránit své fotografie a další obrázky před ostatními uživateli vašeho zařízení s iOS.

Jak mohu do Foto trezoru přidat fotografie nebo obrázky?

Do Foto trezoru můžete přidat existující fotografie či obrázky z knihovny fotografií na zařízení, případně do něj můžete rovnou importovat fotografie pořízené fotoaparátem na zařízení.

Jak do Foto trezoru přidat fotografie a obrázky:

 1. Na dlaždici Foto trezor klepněte na Otevřít.
 2. Zadejte přístupový kód a v dolní části obrazovky klepněte na tlačítko + (plus).
 3. Vyberte možnost Knihovna fotografií nebo Fotoaparát:

Knihovna fotografií

 1. Na výzvu klepněte na OK a udělte AVG Mobile Security přístup ke knihovně fotografií.
 2. Klepnutím vyberte požadovanou fotografii.
 3. Jakmile vyberete všechny fotografie, které chcete přidat, v pravém horním rohu klepněte na Vybrat.
 4. Volitelně můžete klepnutím na Smazat příslušnou fotografii z knihovny fotografií odstranit.

Fotoaparát

 1. Na výzvu klepněte na OK a udělte AVG Mobile Security přístup k fotoaparátu.
 2. Pořiďte fotografii a poté klepněte na možnost Použít fotografii nebo Vyfotit znovu.
Když si odinstalujete AVG Mobile Security, veškeré fotografie ve Foto trezoru budou společně s aplikací smazány a nebude je možné obnovit. Před odinstalací aplikace doporučujeme exportovat soubory z Foto trezoru.

Je možné fotografie z Foto trezoru exportovat?

Ano. Před odinstalací aplikace doporučujeme, abyste exportovali fotografie z Foto trezoru.

Jak exportovat fotografie z Foto trezoru:

 1. Otevřete Foto trezor a v pravém horním rohu klepněte na Vybrat.
 2. Klepněte na fotografie, které chcete exportovat.
 3. V levém dolním rohu klepněte na Sdílet.
 4. Vyberte požadovaný způsob exportu nebo ukládání souborů a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Předplatné a aktivace

Jaké jsou výhody upgradu na AVG Mobile Security Pro?

AVG Mobile Security pro iOS je k dispozici v bezplatné a placené verzi. Když upgradujete na AVG Mobile Security Pro (placená verze aplikace), máte k dispozici následující prémiové funkce:

 • Bezpečné prohlížení: Pomocí VPN chrání vaše soukromí, aby nikdo nemohl sledovat vaše online aktivity.
 • Neomezená Ochrana identity: Okamžitě vás upozorní, když zjistí, že některé z vašich hesel uniklo na internet. Bezplatná verze aplikace vám umožňuje hlídat jen jednu e-mailovou adresu. Placená verze vám umožňuje hlídat neomezené množství e-mailových adres.
 • Neomezený Foto trezor: Zamkne neomezený počet fotografií do zašifrovaného trezoru, do kterého máte přístup jen vy. Foto trezor je k dispozici i v bezplatné verzi aplikace, ale vejde se do něj maximálně 40 fotografií.

Jak upgradovat na AVG Mobile Security Pro?

 1. V pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na Upgradovat.
 2. Vyberte požadovaný produkt a klepněte na Upgradovat.
 3. Transakci dokončete podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení transakce se vám v zařízení použitém k nákupu automaticky aktivuje předplatné. Zakoupené předplatné platí ve všech zařízeních, kde máte nainstalovaný AVG Mobile Security a připojený svůj účet Google.

Platí mé předplatné AVG Mobile Security Pro i pro ostatní placené aplikace AVG?

Ne. Pokud si zakoupíte AVG Mobile Security Pro pro iOS, pořízené předplatné bude platit pouze pro tuto aplikaci.

Pokud jste si koupili AVG Mobile Security Pro v rámci balíčku předplatného AVG (například AVG Internet Security (pro více zařízení) nebo AVG Ultimate (pro více zařízení)), předplatné se vztahuje i na ostatní placené produkty AVG. Pokud nevíte, co je součástí vašeho předplatného AVG, podívejte se na účet AVG připojený k e-mailové adrese, kterou jste použili při nákupu předplatného, nebo do e-mailu s potvrzením objednávky.

Jak mohu zrušit předplatné aplikace AVG Mobile Security?

Odinstalací aplikace AVG Mobile Security ze zařízení s iOS zakoupené předplatné nezrušíte. Dokud předplatné nezrušíte, budeme vám jej dále účtovat. Chcete-li zrušit předplatné koupené přes App Store, řiďte se následujícím postupem:

 1. Je třeba se přihlásit k App Storu pomocí Apple ID, které jste použili k nákupu předplatného AVG.
 2. Na zařízení s iOS otevřete App Store.
 3. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na svoji profilovou fotografii.
 4. Klepněte na možnost Předplatná.
 5. Vyberte předplatné AVG, které chcete zrušit.
 6. Klepněte na možnost Zrušit předplatné (nebo Zrušit bezplatnou zkušební verzi).
 7. Klepnutím na tlačítko Potvrdit potvrďte zrušení.

Předplatné bude zrušeno a ke konci aktuálního předplaceného období přestane platit.

Pokud jste si AVG Mobile Security Pro nekoupili přes App Store, je třeba předplatné zrušit přes váš účet AVG. Podrobné pokyny se dozvíte v následujícím článku:

Je k dispozici bezplatná zkušební verze AVG Mobile Security Pro?

Ano. Bezplatná zkušební verze vám umožňuje si vyzkoušet všechny placené funkce na 7 nebo 14 dnů zdarma. Když vyberete měsíční předplatné AVG Mobile Security Pro, automaticky se aktivuje zkušební verze na 7 dní zdarma, a když vyberete roční předplatné AVG Mobile Security Pro, automaticky se aktivuje zkušební verze na 14 dní zdarma. Po skončení zkušebního období se vám automaticky aktivuje předplatné AVG Mobile Security Pro.

Pokud po skončení bezplatného zkušebního období nechcete AVG Mobile Security Pro dále používat, je třeba ještě v jeho průběhu zrušit předplatné. V opačném případě vám bude stržena částka zvoleného předplatného (na rok nebo na měsíc).

Jak mohu předplatné znovu aktivovat, když vyměním nebo resetuji zařízení?

Postupujte podle následujících kroků:

 1. Na zařízení je třeba se přihlásit k App Storu pomocí Apple ID, které jste použili k nákupu AVG Mobile Security Pro.
 2. Otevřete AVG Mobile Security a v průvodci aplikací klepněte na možnost Vyzkoušet na 14 dní zdarma. Pokud jste průvodce aplikací přeskočili, v pravém horním rohu hlavního okna aplikace klepněte na Upgradovat.
 3. Klepněte na Již zakoupeno?Obnovit z iTunes.

AVG Mobile Security automaticky načte předplatné z App Storu a aktivuje je.

Další informace o aktivaci AVG Mobile Security Pro najdete v následujícím článku:

Nastavení

Jak zjistím, kterou verzi AVG Mobile Security mám na zařízení nainstalovanou?

Pokud se chcete zjistit, jakou verzi aplikace AVG Mobile Security používáte, otevřete ji a vyberte Nastavení (ikona ozubeného kola). Číslo verze aplikace je uvedeno ve spodní části obrazovky v části Aktuální verze.

Jak mohu určit, které údaje chci sdílet s AVG a třetími stranami?

Sdílení dat o používání aplikace s AVG a analytickými nástroji třetích stran je automaticky zapnuté, abychom mohli aplikaci vylepšovat. Tato nastavení můžete v AVG Mobile Security vypnout. Stačí vybrat Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Nastavení dat. U požadované možnosti klepněte na zelený posuvník (Zapnuto). Jeho barva se poté změní na bílou (Vypnuto).

Jak mohu změnit přístupový kód k Foto trezoru?

 1. V levém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na Nastavení (ikona ozubeného kola).
 2. V části Foto trezor klepněte na možnost Změnit přístupový kód.
 3. Zadejte aktuální přístupový kód.
 4. Zadejte nový 4ciferný přístupový kód.
 5. Nový přístupový kód a opětovným zadáním potvrďte.

Přístupový kód k Foto trezoru byl změněn.

Řešení problémů

Jak mohu AVG Mobile Security odinstalovat?

 1. Na hlavní obrazovce zařízení podržte ikonu AVG Security.
 2. Vyberte možnost Odebrat aplikaci.
 3. Výběrem možnosti Smazat aplikaci odeberte aplikaci AVG Mobile Security a všechna její data.
 4. Klepnutím na tlačítko Smazat potvrďte odinstalaci.

AVG Mobile Security máte ze zařízení s iOS odinstalovaný.

Podrobné pokyny k odinstalaci najdete v následujícím článku:

V případě, že máte koupené předplatné aplikace AVG Mobile Security, toto předplatné se automaticky nezruší, pokud aplikaci odeberete ze zařízení. Pokyny ke zrušení předplatného AVG najdete v následujícím článku:

Jak mohu podpoře AVG nahlásit problém?

Na stránkách podpory AVG najdete rozsáhlou nápovědu. Některé problémy ale může být nutné nahlásit podpoře AVG, aby je prošetřila.

Chcete-li přímo z aplikace AVG Mobile Security kontaktovat podporu AVG, řiďte se následujícím postupem:

 1. V levém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na Nastavení (ikona ozubeného kola).
 2. Klepněte na možnost Kontaktovat podporu.
 3. Podle povahy problému klepněte na příslušnou možnost.
 • AVG Mobile Security 24.x pro iOS
 • Apple iOS 15.0 a novější

Pomohl vám tento článek?

Kontakty