Podpora pro domácnosti

AVG AntiVirus a AVG Internet Security pro Mac – začínáme

AVG AntiVirusAVG Internet Security v reálném čase chrání Mac před viry, malwarem, phishingem a jinými hrozbami. V tomto článku se dozvíte, jak na Macu používat AVG Internet Security (placená verze) a AVG AntiVirus (bezplatná verze).

Tento článek předpokládá, že už máte na Macu nainstalovanou nejnovější verzi aplikace AVG Internet Security nebo AVG AntiVirus. Podrobné pokyny k instalaci najdete v příslušném článku níže:

Otevření aplikace

AVG AntiVirus můžete otevřít jedním z následujících způsobů:

 • Na panelu nabídek Apple klikněte na ikonu AVG AntiVirus a vyberte Otevřít AVG AntiVirus.
 • Na panelu nabídek Apple vyberte možnost PřejítAplikace a dvakrát klikněte na ikonu AVG AntiVirus.

Stavová zpráva

Když otevřete AVG AntiVirus, stavová zpráva vás může upozornit, že je třeba podniknout nějaký krok na ochranu Macu.

Pokud jsou všechny dostupné funkce zapnuté a aplikace i virové definice jsou aktuální, vidíte stavovou zprávu Máte základní ochranu.

Pokud vidíte stav Nejste chráněni, zkontrolujte následující:

 • Zkontrolujte, zda jste ručně zapnuli rozšíření softwaru AVG, konfigurace DNS proxyúplný přístup k disku. Uděláte to tak, že zavřete a znovu otevřete AVG AntiVirus a pak se budete řídit pokyny v průvodci nastavením aplikace AVG AntiVirus. Podrobné pokyny se dozvíte v následujícím článku:
 • Zkontrolujte, zda jsou aplikace i virové definice aktuální. Chcete-li to udělat, klikněte na ikonu obnovení vedle Virové definice.

Test Macu

Jak spustit komplexní test nejdůležitějších adresářů Macu:

 • Na hlavní obrazovce aplikace klikněte na Spustit Celkový test a pak postupně projděte následující obrazovky:
 1. Virové definice: Zkontroluje, zda jsou virové definice aktuální, a v případě potřeby je aktualizuje. Podle toho, jaká zpráva se vám zobrazila, postupujte podle příslušných kroků:
  • Virové definice jsou aktuální: Kliknutím na Další přejděte na další obrazovku.
  • Nejspíš jste offline: AVG AntiVirus nedokáže aktualizovat virové definice, pokud nemá k dispozici připojení k internetu. Kliknutím na Další spusťte Celkový test. AVG AntiVirus aktualizuje virové definice, až se připojíte k internetu.
 2. Viry a malware: Upozorní vás na škodlivé hrozby na Macu. Podle toho, jaká zpráva se vám zobrazila, postupujte podle příslušných kroků:
  • Nebyly nalezeny žádné viry ani malware: Kliknutím na Další přejděte na další obrazovku.
  • Byly nalezeny nezablokované hrozby: Kliknutím naVyřešit vše přesuňte škodlivé soubory přímo do Karantény. Pak kliknutím na Další přejděte na další obrazovku.
 3. Pokročilé hrozby: Zobrazí potenciální bezpečnostní problémy, které lze vyřešit zakoupením aplikace AVG Internet Security. Pokud máte o tuto nabídku zájem, klikněte na Vyřešit vše. Jinak kliknutím na tlačítko Prozatím přeskočit přejděte na další obrazovku.
 4. Kliknutím na Hotovo se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace.

K dispozici je také několik dalších typů testů a nastavení testů si můžete přizpůsobit. Další informace o testování Macu najdete v následujícím článku:

Základní štíty

V aplikaci AVG AntiVirus jsou k dispozici následující štíty:

 • Souborový štít: V reálném čase testuje aplikace, programy a soubory uložené v Macu na přítomnost hrozeb ještě předtím, než umožní jejich otevření, spuštění, změnu nebo uložení. Souborový štít v případě nálezu malwaru zabrání příslušnému programu či souboru v infikování Macu.
 • Webový štít: V reálném čase testuje data přenášená při procházení internetu. Tím brání malwaru, jako jsou škodlivé skripty, ve stažení nebo spuštění v Macu.
 • E-mailový štít: V reálném čase testuje přílohy e-mailů ještě předtím, než umožní jejich otevření, spuštění, změnu nebo uložení. E-mailový štít v případě nálezu malwaru zabrání příslušnému programu či souboru v infikování Macu.

Po nainstalování aplikace AVG AntiVirus a udělení všech oprávnění jsou tyto základní štíty ve výchozím stavu zapnuté. Důrazně doporučujeme, abyste všechny štíty nechávali neustále zapnuté. Díky tomu bude váš Mac maximálně chráněn.

Správa základních štítů:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace AVG AntiVirus klikněte na příslušnou dlaždici:
  • Počítač: Otevře Souborový štít.
  • Web a e-mail: Otevře Webový štít a E-mailový štít.
 2. Podívejte se na posuvníky nad jednotlivými názvy štítů a zkontrolujte tak stav každého základního štítu:
  • Zelený posuvník (Zapnuto) značí, že je příslušný štít zapnutý.
  • Červený posuvník (Vypnuto) značí, že je příslušný štít vypnutý.
  Pokud chcete některý štít zapnout nebo vypnout, klikněte na příslušný posuvník.
 3. Pokud určitý štít vypnete, vyberte dobu trvání.
 4. Zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na tlačítko OK.

Posuvník se následně přepne do zapnuté, respektive vypnuté polohy.

Další informace o přizpůsobení základních štítů najdete v následujícím článku:

Karanténa

Karanténa je zabezpečený trezor, do kterého přesouváme zjištěné hrozby. Když štít nebo test aplikace AVG AntiVirus zjistí potenciálně škodlivý soubor, přesune ho po kliknutí na Rozumím v oznámení nebo na Vyřešit vše na obrazovce s výsledky testu do Karantény.

U souborů v Karanténě jsou k dispozici následující možnosti:

 • Smazání souboru
 • Obnovení souboru do původního umístění v Macu
 • Odeslání souboru do Virové laboratoře AVG k analýze

Pokud chcete spravovat soubory v Karanténě, klikněte na hlavní obrazovce aplikace na dlaždici Počítač a pak na dlaždici Karanténa vyberte Otevřít.

Další informace o Karanténě najdete v následujícím článku:

Správa nastavení

Jak otevřít nastavení v aplikaci AVG AntiVirus:

 1. Klikněte na NabídkaPředvolby.
 2. Vyberte některou z následujících karet:
  • Obecné: Zde můžete nastavit aktualizace aplikace, předvolby otevírání aplikace a oznámení. Dále se zde můžete přihlásit do našeho beta programu.
  • Předplatné: Zde se můžete podívat na podrobnosti o předplatném.
  • Soukromí: Zde máte přístup k zásadám zpracování osobních údajů a produktovým zásadám AVG a můžete s námi přestat sdílet údaje o hrozbách a o používání aplikace nebo zakázat zobrazování nabídek našich dalších produktů. Pokud používáte AVG Internet Security, můžete si také nastavit, aby se vám nezobrazovaly nabídky jiných produktů.
  • Hlavní štíty: Zde můžete měnit nastavení Souborového štítu, Webového štítu a E-mailového štítu a přidávat příslušné výjimky.
  • Testy: Zde můžete měnit nastavení Celkového testu, Hloubkového testu, Cíleného testu a Testu USB/DVD a přidávat příslušné výjimky.
  • Inspektor sítě: Volitelně můžete kliknout na Upgradovat, koupit si předplatné aplikace AVG Internet Security a začít tuto prémiovou funkci používat.
  • Štít proti ransomwaru: Volitelně můžete kliknout na Upgradovat, koupit si předplatné aplikace AVG Internet Security a začít tuto prémiovou funkci používat.
  • Oznámení: Zde můžete určit, kdy má AVG zobrazovat nedůležitá oznámení.

Další informace o správě nastavení základních štítů a testů najdete v následujících článcích:

 • AVG AntiVirus 20.x pro Mac
 • AVG Internet Security 20.x pro Mac
 • Apple macOS 13.x (Ventura)
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Pomohl vám tento článek?

Kontakty