Ondersteuning voor thuisgebruikers

Nederlands

X

Select your language:

Een klant toevoegen en het installatiepakket implementeren

  1. Klik in het partnerdashboard op de knop Add Customer (Klant toevoegen).
  2. Vul onder Profile information (Profielgegevens) de velden Customer Profile (Klantprofiel), Mailing Address (Adres) , Customer Type (Type klant) en Billing/Mailing Address ((Factuur)adres) in. Als de klant zelfbeheerd is, voert u de gegevens onder Customer Administrator (Klantbeheer) in. Vervolgens klikt u op Save (Opslaan) en Select Services (Services selecteren).
  3. Selecteer de services voor het abonnement en het type abonnement.
  4. Bij Prepaid billing (Prepaid facturering) voert u het aantal eenheden (apparaten) in en vervolgens klikt u op Add to Cart (Toevoegen aan winkelwagentje). U moet de inhoud van het winkelwagentje afrekenen om de aankoop van prepaid services af te ronden. Klik op Finish (Voltooien) om op te slaan en af te sluiten. Als er prepaid services zijn geselecteerd, gaat u door met de volgende stap.
  5. Klik op de koppeling Shopping Cart (Winkelwagentje) in de rechterbovenhoek van de pagina om af te rekenen.
  6. Werk hoeveelheden bij, verwijder services of verwijder de inhoud van het winkelwagentje. Klik op Checkout (Afrekenen) om door te gaan.
  7. Voer betalingsgegevens in, verifieer/bewerk het factuuradres en voer het e-mailadres voor bevestiging van de bestelling in (optioneel). Als alle verplichte velden zijn ingevuld, klikt u op Submit Your Secure Order (Uw veilige bestelling verzenden).

Installatieopties

Eerst kunt u alleen de opties Installation Package (Installatiepakket) en Email Invitation (E-mailuitnodiging) gebruiken. Wanneer minstens één apparaat is geïnstalleerd in het netwerk, worden alle apparaten in dat subnet door AVG Business CloudCare gescand en kunt u ook de derde optie, Remote Deployment (Externe implementatie), gebruiken.

Installation Package (Installatiepakket):

Maak een installatiepakket en geef op of de services moeten worden opgenomen in het pakket (EXE- of MSI-pakket) of door het installatieprogramma moeten worden gedownload (aanbevolen). In het tweede geval is het bestand veel kleiner. Klik op Download (Downloaden) om het bestand naar het lokale systeem, een netwerklocatie of een verwisselbaar apparaat te downloaden en voer het vervolgens uit op het betreffende apparaat.

Email Invitation (E-mailuitnodiging):

Verzend via AVG Business CloudCare een e-mailuitnodiging naar opgegeven geadresseerden om de geselecteerde services te downloaden en installeren of genereer een downloadkoppeling.

Remote Deployment (Externe implementatie):

Zodra het eerste apparaat in het netwerk is geïnstalleerd, kunt u Remote Deployment (Externe implementatie) selecteren. Selecteer de services/onderdelen die u wilt installeren en open Select Devices for Remote Deployment (Apparaten selecteren voor externe implementatie). De lijst Scanned Devices (Gescande apparaten) bevat alle WAN's/LAN's die zijn gedetecteerd door de scanagent (eerste apparaat dat u installeert in een subnet). Selecteer de apparaten die u wilt implementeren en klik op Deploy & Close (Implementeren en sluiten).

Was dit artikel nuttig?

Contact opnemen