Zakelijke ondersteuning

Nederlands

X

Selecteer uw taal:

De inhoudopslag van Norman Patch and Remediation handmatig verwijderen

Instructies


Als het gebied dat u voor pakketopslag hebt aangewezen, te groot wordt en u bij gebruik van Norman Patch and Remediation/Vulnerability Manager te weinig schijfruimte overhoudt, moet u de pakketten handmatig uit de opslagmap verwijderen. Dit mag alleen gebeuren als eerst de SQL-database wordt bijgewerkt met de wijzigingen. Aangezien de SQL-database gegevens bevat over pakketten die door de servertoepassing zijn gedownload en over waar deze pakketten zijn opgeslagen, is het noodzakelijk om deze gegevens uit de database op te halen en vervolgens te verwijderen voordat de bestanden daadwerkelijk worden gewist. 

Vereisten

Om de noodzakelijke taken te kunnen verrichten, moet MS SQL Management Studio zijn geïnstalleerd, omdat u SQL-query's moet uitvoeren. 

Ook moet u de volgende twee bestanden downloaden: removepatchtype.sql en DeleteFiles.bat

Stap 1- Verbinding maken met de SQL-server

Open SQL Management Studio en maak verbinding met de SQL-database van Norman Patch and Remediation/Risk and Vulnerability. De eenvoudigste manier om verbinding te maken met de server is om gebruik te maken van Windows-verificatie, maar bedenk dat u bij Windows moet zijn aangemeld met dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord die in gebruik waren toen Norman Patch and Remediation/Risk and Vulnerability werd geïnstalleerd. Dit is normaal gesproken de lokale beheerder, of als de computer deel uitmaakt van een domein, de domeinbeheerder. 

Stap 2 - Instellen van het SQL-script

 1. Nadat u verbinding hebt gemaakt met de SQL-server, ziet u verschillende mappen met namen als Database, Beveiliging enzovoort. U hoeft op dit moment verder niets te doen in het beheervenster. 
 2. Open het bestand removepatchtype.sql​. Het bestand wordt geopend in het venster van MS SQL Management Studio en u krijgt het script te zien
 3. Zoek de tekst "SET @IMPACT = 'Critical'".
  • Boven deze tekst ziet u een regel die begint met '- -', gevolgd door "Critical, Recommended, Critical – 01, …"
  • Dit zijn de typen patches in de patchserver. Het SQL-script werkt elke keer dat u het script uitvoert maar voor één type patch. U moet "SET @IMPACT = 'Critical'" wijzigen in "SET @IMPACT = ‘Recommended’", "SET @IMPACT = ‘Critical – 01’" enzovoort, om de pakketten voor alle verschillende typen te verwijderen
 4. Voer het script nog niet uit

  Als enig ander deel van het script wordt gewijzigd, kan de server ophouden met functioneren en moet deze opnieuw worden geïnstalleerd voordat er weer mee kan worden gewerkt.

Stap 3 - Instellen van het batchbestand

 1. U moet nu het bestand DeleteFiles.bat voorbereiden
 2. Rechtsklik op het bestand en selecteer Bewerken. Hierdoor wordt het bestand geopend in een teksteditor, waarschijnlijk Kladblok
 3. Als u de optie Bewerken niet krijgt, start u Kladblok en opent u het bestand DeleteFiles.bat via Bestand en Openen

Stap 4 - Instellen van het SQL-script

 1. Laat het bestand DeleteFiles.bat open en keer terug naar MS SQL Management Studio, waar het SQL-script nog steeds open staat
 2. Voordat u het script uitvoert, controleert u of SET @IMPACT = 'Critical' erin staat en dat er niets anders in het script is veranderd
 3. Klik linksboven op Uitvoeren om het script uit te voeren
 4. Wanneer de uitvoering van het script voltooid is, ziet u een tabblad Resultaten met 1 of meer regels die beginnen met RMDIR /S /Q …
 5. Klik ergens op het tabblad Resultaten en vervolgens op Alles selecteren
 6. Rechtsklik en selecteer Kopiëren
 7. Ga terug naar Kladblok, waarin nog steeds het bestand DeleteFiles.bat is geopend, en plak de inhoud die u zojuist hebt gekopieerd, onder @ECHO OFF

Stap 4.1 - Uitvoeren van het SQL-script voor andere patchtypen

 1. Als u de bestanden voor andere typen pakketten wilt verwijderen, moet u het SQL-script vóór uitvoering wijzigen
 2. Het enige dat u in het SQL-script hoeft te doen, is de tekst SET @IMPACT = 'Critical' wijzigen in SET @IMPACT = ‘Recommended’
 3. Voer het script uit 
 4. Kopieer het resultaat naar het bestand DeleteFiles.bat, zoals beschreven bij stap 4
 5. Herhaal stap 4.1 voor elk pakket dat u wilt verwijderen

Stap 5 - Uitvoeren van het batchscript

Nu hebt u een batchbestand met verwijderingsinstructies voor alle typen pakketten die u wilt verwijderen. Denk eraan dat u het bestand eerst moet opslaan.

Er zijn twee manieren om het batchbestand uit te voeren:

Optie 1:

 1. Open de Windows-opdrachtregel (CMD)
 2. Navigeer naar de locatie van het batchbestand
 3. Typ de naam van het bestand en druk op Enter
 4. Op deze manier krijgt u te zien of het batchbestand fouten bevat, en of een of meer locaties niet bestaan
Optie 2:
 1. Dubbelklik op het batchbestand. om het uit te voeren
 2. Bij deze methode krijgt u geen informatie, omdat het opdrachtregelvenster automatisch wordt gesloten zodra het batchbestand is uitgevoerd

Problemen oplossen

Als u het SQL-script voor alle verschillende typen pakketten uitvoert en er geen regels worden gegenereerd op het tabblad Resultaten, komen uw pakketten niet voor in uw SQL-database.

Dit kan allerlei oorzaken hebben. Het meest waarschijnlijk is dat bij een upgrade van een vorige versie alle verwijzingen naar de pakketten op uw server zijn verwijderd.

Om dit probleem op te lossen, kunt u de onderstaande stappen volgen om alle pakketten in de inhoudsmap handmatig te verwijderen:
 1. Navigeer naar C:\Program Files\Norman\Norman Risk and Vulnerability Manager\Content\00000000-0000-0000-0000-000000000000
 2. Verwijder hier alle mappen behalve EndpointComponents en GssComponents.
 3. Zet de standaardinstellingen voor replicatie terug door naar door naar de beheerconsole van Norman Patch and Remediation/Risk and Vulnerability te gaan
 4. Selecteer Extra > Abonnementsupdate
 5. Klik opBeginwaarden
 6. Selecteer Zowel metadata als kritische pakketten in cache plaatsen
 7. Klik op Nu bijwerken

 

Was dit artikel nuttig?

Contact opnemen

Technische ondersteuning is niet beschikbaar in uw taal, u kunt wel in het Engels contact met ons opnemen.