Zakelijke ondersteuning

Nederlands

X

Selecteer uw taal:

Oplossen van mislukte updates van definitiebestanden op systemen waar zowel Norman Endpoint Protection als Norman Email Protection zijn geïnstalleerd

Instructies


Norman Email Protection (NEP) kan naast elk antivirusproduct van derden worden geïnstalleerd, als er maar uitsluitingen worden ingesteld om het scannen van de volgende mappen over te slaan:
  • De spoolmap en de bijbehorende submappen
  • De map mailbox\@quarantine en de bijbehorende submappen
  • De map met Sieve-gegevens
  • De hoofdinstallatiemap van Norman Email Protection, d.w.z.: C:\Program Files\Norman\Norman Email Protection
De enige uitzondering hierop is wanneer Norman Endpoint Protection samen met Norman Email Protection op dezelfde server staat. In dit geval moet u zich aan een bepaalde installatievolgorde houden, anders mislukken de virusupdates van Norman Email Protection. 

Als Norman Email Protection als eerste wordt geïnstalleerd, wordt er een registersleutel gemaakt in HKLM\Software\Norman Data Defense Systems\RootPath, die verwijst naar de standaardmap van Norman Email Protection, meestal C:\Program Files\Norman\Norman Email Protection. Als daarna Norman Endpoint Protection wordt geïnstalleerd, wordt deze sleutel gewijzigd. Hij verwijst dan naar de standaardlocatie C:\program files\Norman.

De service ModusAdm.exe zal nog steeds proberen om updates op de gebruikelijke manier te downloaden. Vanwege de installatie van Norman Endpoint Protection klopt de locatie dan echter niet meer. Bij de start van Moduscan wordt NrmQueryNormanPath aangeroepen; dit verwijst nu echter naar een Norman-map in plaats van naar de map van Norman Email Protection. Hierdoor kan de inhoud van de downloads niet meer worden uitgepakt en ontstaat er een downloadlus, zodat Norman Email Protection nooit meer virusupdates krijgt. In dit scenario zou u in Taakbeheer moeten zien dat avupdate.exe wordt uitgevoerd.

Norman Email Protection moet opnieuw worden geconfigureerd, zodat Norman Endpoint Protection het downloaden voor zijn rekening neemt. Volg hiervoor de onderstaande stappen:
  1. Werk HKLM\Software\Vircom\Vopmail\VirusEnginePathNorman bij naar C:\Program Files\Norman\Nse\bin (d.w.z. de locatie waarnaar Norman Endpoint Protection de definities gaat downloaden. De bestanden nse_w32.dll, nvcbin.def en nvcmacro.def horen zich daar te bevinden)
  2. Voeg de DWORD-sleutel HKLM\Software\Vircom\VopMail\VsOwnNorman toe met een waarde 0.
    Dit zorgt ervoor dat ModusAdm.exe geen contact opneemt met de Vircom-updateserver en dat Norman Endpoint Protection voor de updates zorgt
  3. Start Moduscan opnieuw

 

Was dit artikel nuttig?

Contact opnemen

Technische ondersteuning is niet beschikbaar in uw taal, u kunt wel in het Engels contact met ons opnemen.