Ondersteuning voor thuisgebruikers

AVG TuneUp voor Windows – aan de slag

AVG TuneUp is een optimalisatieprogramma voor de pc waarmee onnodige items en prestatieproblemen worden gedetecteerd om schijfruimte vrij te maken en de snelheid van uw systeem te verbeteren.

In dit artikel gaan wij ervan uit dat de nieuwste versie van AVG TuneUp al op uw pc is geïnstalleerd en geactiveerd. Raadpleeg de volgende artikelen voor uitgebreide installatie- en activeringsinstructies:

Als u AVG TuneUp voor het eerst gebruikt, wordt de toepassing na installatie automatisch geopend en kunt u klikken op Nu scannen om een onderhoudsscan van uw pc uit te voeren of op Overslaan om door te gaan naar het dashboard van AVG TuneUp.

Een onderhoudsscan uitvoeren

Een onderhoudsscan is een uitgebreide controle van uw systeem, waarbij beschadigde of overbodige items en traceergegevens worden opgespoord.

 1. Klik op de tegel Onderhoud op het dashboard van AVG TuneUp.
 2. Schakel het selectievakjes in naast de typen problemen die u wilt oplossen. Problemen die AVG automatisch selecteert, kunnen veilig zonder verlies van cruciale gegevens worden opgelost.
 3. Optioneel kunt u op een deelvenster klikken om specifieke items op uw pc te bekijken en om specifieker aan te geven welke items moeten worden opgeschoond.
 4. Klik op Oplossen en opschonen om de geselecteerde problemen op te lossen.
 5. Wanneer het opschonen voltooid is, klikt u op Gereed.

Alle geselecteerde problemen zijn nu opgelost. Als u AVG TuneUp voor het eerst gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd Automatisch onderhoud in te schakelen.

Achtergrondtoepassingen beheren

Bepaalde toepassingen maken uw systeem trager doordat zij onopvallend op de achtergrond worden uitgevoerd. Met AVG TuneUp kunt u op deze toepassingen scannen en ze veilig in de slaapstand zetten om de prestaties te verbeteren.

 1. Klik op de tegel Versnellen op het dashboard van AVG TuneUp.
 2. Klik op Achtergrond- en opstartprogramma's.
 3. Er wordt een lijst weergegeven met toepassingen die uw pc trager kunnen maken. Selecteer een van de volgende opties:
  • Slaapstand: hiermee wordt de afzonderlijke toepassing in de slaapstand gezet en uit de lijst verwijderd.
  • Negeren: hiermee staat u toe dat de toepassing op de achtergrond wordt uitgevoerd en de toepassing wordt uit de lijst verwijderd.
  • Klik op Alles in slaapstand zetten om alle toepassingen in de lijst in de slaapstand te zetten.
Als u een toepassing dagelijks gebruikt, is het niet raadzaam deze in de slaapstand te zetten. Bovendien moeten sommige toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd om volledig functioneel te zijn. Als u Skype bijvoorbeeld in de slaapstand zet, mist u inkomende oproepen.

De geselecteerde toepassingen zijn nu in de slaapstand gezet of worden genegeerd. Toepassingen die in de slaapstand zijn gezet, kunnen gewoon worden geopend en gebruikt. Wanneer u de toepassing sluit, verandert AVG TuneUp de status ervan automatisch in In slaapstand.

U beheert een toepassing die in de slaapstand is gezet of is genegeerd als volgt:

 1. Klik onder aan het scherm Achtergrond- en opstartprogramma's op Programma's in slaapstand of Programma's genegeerd.
 2. Selecteer een van onderstaande opties:
  • Waakstand: de toepassing wordt meteen uit de slaapstand gehaald en mag worden uitgevoerd op de achtergrond.
  • Niet meer negeren: de toepassing wordt weer toegevoegd aan de lijst Achtergrond- en opstartprogramma's waar u deze eventueel in de slaapstand kunt zetten.

Ruimte vrijmaken

AVG TuneUp voert scanbewerkingen uit op en verwijdert ongewenste systeembestanden en browsergegevens op een veilige manier om schijfruimte vrij te maken.

 1. Klik op de tegel Ruimte vrijmaken op het dashboard van AVG TuneUp.
 2. Selecteer de categorie die u wilt opschonen:
  • Ongewenste systeembestanden: klik op Ongewenste systeembestanden om overbodige bestanden op de pc op te schonen.
  • Browsergegevens: klik op het browserpictogram om tijdelijke browserbestanden op te schonen.
 3. Gebruik de vervolgkeuzelijst bij Aanbevolen selecteren onder aan het scherm om bestanden te selecteren voor het opschonen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen selecteren: hiermee worden alleen bestandscategorieën geselecteerd die u veilig kunt opschonen zonder verlies van cruciale gegevens.
  • Alles selecteren: alle bestandscategorieën in de lijst worden geselecteerd. U kunt vervolgens handmatig de selectie opheffen van bestandscategorieën die u niet wilt opschonen.
  • Maak selectie ongedaan: de selectie van alle bestandscategorieën in de lijst wordt opgeheven. U kunt vervolgens handmatig het selectievakje inschakelen bij de bestandscategorieën die u wilt opschonen.
 4. Klik op Nu opruimen.

De geselecteerde bestandscategorieën worden nu opgeschoond.

Acties ongedaan maken

Via Reddingscentrum kunt u bepaalde wijzigingen ongedaan maken die zijn aangebracht door AVG TuneUp:

 1. Klik rechts op het dashboard van AVG TuneUp op het pictogram Reddingscentrum.
 2. Klik op Ongedaan maken naast de actie die u wilt terugdraaien.

De geselecteerde actie wordt nu teruggedraaid.

Niet alle acties van AVG TuneUp kunnen worden teruggedraaid.

Verdere aanbevelingen

U kunt alle toepassingsfuncties bekijken door op Alle functies (het pictogram in de vorm van een raster) rechts op het dashboard van AVG TuneUp te klikken.

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over AVG TuneUp:

 • AVG TuneUp 20.x voor Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32-/64-bits

Was dit artikel nuttig?

Contact opnemen