Ondersteuning voor thuisgebruikers

Uw pc op virussen scannen met AVG AntiVirus

AVG Internet Security en AVG AntiVirus FREE bevatten een verzameling scanbewerkingen waarmee u uw pc tegen virussen en malware kunt beschermen. In dit artikel vindt u gedetailleerde informatie over verschillende scantypen.

Overzicht scanbewerkingen

AVG Internet Security en AVG AntiVirus FREE bieden de volgende typen scans:

 • Slimme scan: een uitgebreide scan waarmee uw computer wordt gecontroleerd op virussen, malware, schadelijke browserinvoegtoepassingen en andere problemen.
 • Grondige scan: een uitgebreide, vooraf gedefinieerde scan van uw systeem waarmee uw opslagstations en geheugen op malware (inclusief rootkits) worden gecontroleerd.
 • Bestanden of mappen scannen: hiermee scant u de mappen die u selecteert wanneer u de scanbewerking start. U kunt ook een specifieke map scannen door met de rechtermuisknop te klikken op de map in Verkenner of op uw Windows-bureaublad en Geselecteerde items op virussen scannen te selecteren.
 • Opstartscan: hiermee scant u uw pc bij het opstarten, voordat eventuele malware wordt geactiveerd. Wanneer u tijdens het opstarten een opstartscan uitvoert, vergroot u de kans dat malware wordt gedetecteerd en verwijderd voordat de malware uw pc kan schaden.
 • USB/DVD-scan: hiermee scant u alle verwisselbare media die momenteel op uw pc zijn aangesloten, zoals USB-flashstations en externe harde schijven.
 • Prestatiescan: hiermee scant u uw systeem op nutteloze gegevens en andere problemen die mogelijk van invloed zijn op de snelheid en beveiliging van uw pc. Installeer AVG TuneUp om de gevonden problemen op te lossen. Als u AVG TuneUp al hebt geïnstalleerd, opent u het dashboard van AVG TuneUp door op deze optie te klikken.

Een scanbewerking uitvoeren

 • Een Slimme scan uitvoeren: Open AVG Antivirus en klik op Slimme scan uitvoeren.
 • Een speciale scanbewerking uitvoeren: Open AVG AntiVirus, klik op Andere scans uitvoeren en selecteer een speciale scanbewerking in de lijst die wordt weergegeven.

De scanduur hangt af van het type scanbewerking en de hoeveelheid gegevens die wordt geanalyseerd. Als u de scanbewerking wilt annuleren, klikt u op Scan stoppen.

Raadpleeg het volgende artikel voor uitgebreide informatie over het uitvoeren van een Opstartscan: Een opstartscan uitvoeren met AVG Antivirus.

Een aangepaste scanbewerking opgeven

Ga als volgt te werk om een aangepaste scanbewerking op te geven:

 1. Open AVG AntiVirus, klik op Andere scans uitvoeren en selecteer Geplande scanbewerkingen.
 2. Klik op Een nieuwe scan maken.
 3. Geef een Scannaam op zodat u de scanbewerking gemakkelijk kunt herkennen, en gebruik daarna de vervolgkeuzelijst om een locatie op te geven voor de Scantype.
 4. Selecteer onder Frequentie hoe vaak de scan automatisch moet worden uitgevoerd. Als u niet wilt dat de scanbewerking wordt uitgevoerd zonder dat u deze handmatig activeert, selecteert u Handmatig uitvoeren.
 5. Als u een automatische scanbewerking hebt ingesteld, geeft u precies op wanneer de scan moet worden uitgevoerd door een Begintijd in te voeren. Afhankelijk van de Frequentie van de scan, moet u mogelijk ook de Dag van de week of de Dag van de maand voor de scan opgeven.
 6. Configureer eventueel geavanceerde instellingen voor uw scan. Raadpleeg het gedeelte Scaninstellingen aanpassen in dit artikel voor meer informatie over AVG-scaninstellingen.
De geavanceerde instellingen zijn vooraf zo geconfigureerd, dat ze geschikt zijn voor de meeste gebruikers.
 1. Klik op Maken om de actie te voltooien en terug te keren naar het scherm Geplande scanbewerkingen.

De nieuwe aangepaste scanbewerking verschijnt in de lijst met Geplande scans.

De volgende opties zijn beschikbaar voor alle scanbewerkingen in de lijst:

 • Scaninstellingen aanpassen: Houd de muisaanwijzer boven het relevante deelvenster in kwestie en klik op Meer opties (drie puntjes). Selecteer Instellingen.
 • Een scan verwijderen: Houd de muisaanwijzer boven het relevante deelvenster in kwestie en klik op Meer opties (drie puntjes). Selecteer Verwijderen.
 • Een scan uitvoeren: klik op Nu scannen naast de scanbewerking die u wilt gebruiken.

Scaninstellingen aanpassen

Hoewel er aanpasbare instellingen beschikbaar zijn voor alle AVG-scanbewerkingen, is het raadzaam alleen de instellingen te wijzigen voor aangepaste scanbewerkingen. Ga als volgt te werk om scaninstellingen te configureren:

 1. Open AVG AntiVirus en ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer BasisbeschermingScanbewerkingen in het linkerdeelvenster.
 3. Selecteer het tabblad voor de door u gekozen scanbewerking.
 4. Pas onderstaande scaninstellingen aan uw wensen aan.
Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle typen scanbewerkingen.
 • Gevoeligheid: Hoe hoger de gevoeligheid, hoe sterker de bescherming en hoe groter de kans op valse meldingen. Een lagere gevoeligheid verkleint de kans op valse meldingen, maar kan ook de effectiviteit van de scanbewerking beperken.
 • Waarschuw mij over mogelijk ongewenst programma's: hiermee worden programma's gescand die ongemerkt worden gedownload met andere programma's en die meestal ongewenste activiteiten uitvoeren.
 • Archiefbestanden uitpakken: Stelt AVG in staat om gecomprimeerde bestanden uit te pakken tijdens het scannen.
 • Bestandssysteemkoppelingen volgen tijdens scan: hiermee worden andere bestanden gescand die worden gebruikt door de bestanden die worden gecontroleerd op mogelijk schadelijke inhoud.
 • Alle bestanden controleren: hiermee worden hele bestanden gescand in plaats van alleen de onderdelen die doorgaans worden getroffen door schadelijke programmacode.
 • Scanprioriteit: een hogere prioriteit betekent dat de scanbewerking meer systeembronnen gebruikt, maar minder tijd in beslag neemt wanneer andere toepassingen worden uitgevoerd.
 • Installatiebestanden en archieven: hiermee bepaalt u het type archiefbestanden dat wordt gescand op uw computer:
  • Alleen veelgebruikte installatieprogramma's scannen: hiermee worden veelgebruikte bestandstypen gescand als .zip, .rar en andere uitvoerbare of installatiearchiefbestanden.
  • Alle archieven scannen: alle archiefbestanden worden geanalyseerd, wat veel meer tijd kost.
  • Archieven niet scannen: archiefbestanden worden genegeerd.
 • Te scannen onderdelen van uw pc: hiermee bepaalt u welke gedeelten van uw computer worden gescand:
  • Alle vaste schijven: hiermee worden alle harde schijven op uw pc gescand.
  • Systeemstation (aanbevolen): hiermee worden alleen gegevens gescand die zijn opgeslagen op uw harde schijf.
 • Bestandstypen: hiermee bepaalt u het type bestanden dat wordt gescand op uw computer:
  • Op inhoud gebaseerde typen (traag): hiermee worden bestanden gescand die doorgaans bijzonder kwetsbaar zijn voor malwareaanvallen.
  • Op naamextensie gebaseerde typen (snel): hiermee worden alleen bestanden met riskante extensies gescand, zoals .exe, .com en .bat.
  • Alle bestanden scannen (zeer traag): hiermee worden alle bestanden op de pc op malware gescand.
 • Automatische acties uitvoeren tijdens deze scan: Stelt AVG in staat om automatisch acties uit te voeren wanneer er een dreiging wordt gedetecteerd tijdens een scanbewerking. Anders wordt u gevraagd zelf een actie te kiezen voor elke dreiging. Geef de gewenste automatische actie op:
  • Automatisch herstellen (aanbevolen): AVG probeert het bestand te herstellen. Als dit niet lukt, wordt het bestand naar Quarantaine verplaatst. Lukt dit ook niet, dan wordt het bestand verwijderd.
  • In quarantaine plaatsen: AVG plaatst het bestand in Quarantaine, zodat het geen schade kan aanrichten op uw systeem.
  • Verwijderen: hiermee wordt het bestand blijvend van uw pc verwijderd.
 • Opstartprogramma's: hiermee kan AVG programma's scannen die automatisch worden gestart wanneer u uw computer inschakelt.
 • Computer afsluiten na beëindiging van scan: stelt AVG in staat uw pc automatisch uit te schakelen na de scanbewerking.
 • Rapportbestand genereren: stelt AVG in staat automatisch een rapportbestand te maken en op te slaan wanneer de scanbewerking is voltooid.
 • Uitzonderingen weergeven: hiermee kunt u bestanden, mappen of URL's toevoegen die worden uitgesloten van de scanbewerkingen en schilden van AVG. Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie: Specifieke bestanden of websites uitsluiten van scanbewerkingen in AVG AntiVirus.

Scangeschiedenis bekijken

Ga als volgt te werk om een volledig overzicht van uw voltooide scanbewerkingen te laten zien:

 1. Open AVG AntiVirus, klik op Andere scans uitvoeren en selecteer Scangeschiedenis.
 2. Als u extra informatie over een scanbewerking in het overzicht wilt bekijken, houdt u de muisaanwijzer boven het deelvenster in kwestie en klikt u op de pijl-omlaag die verschijnt.
 • AVG Internet Security 23.x voor Windows
 • AVG AntiVirus FREE 23.x voor Windows
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1 met Convenient Rollup Update, 32 / 64-bit

Was dit artikel nuttig?

Contact opnemen