Ondersteuning voor thuisgebruikers

AVG TuneUp – aan de slag

AVG TuneUp is een optimalisatieprogramma waarmee onnodige items en prestatieproblemen op uw pc worden gedetecteerd om schijfruimte vrij te maken en de snelheid van uw systeem te verbeteren.

In dit artikel gaan wij ervan uit dat de nieuwste versie van AVG TuneUp al op uw pc is geïnstalleerd en geactiveerd. Raadpleeg de volgende artikelen voor uitgebreide installatie- en activeringsinstructies: AVG TuneUp installeren en Een AVG TuneUp-abonnement activeren.

Als u AVG TuneUp voor het eerst gebruikt, wordt de toepassing na installatie automatisch geopend en kunt u op Nu scannen klikken om een onderhoudsscan uit te voeren of op Overslaan klikken om door te gaan naar het dashboard van AVG TuneUp.

Een onderhoudsscan uitvoeren

Een onderhoudsscan is een uitgebreide controle van uw systeem, waarbij beschadigde of overbodige items en traceergegevens worden opgespoord.

Een onderhoudsscan uitvoeren:

 1. Open AVG TuneUp en klik op Details in de tegel Onderhouden.
 2. Schakel de selectievakjes in naast de typen problemen die u wilt oplossen. Problemen die AVG automatisch selecteert, kunnen veilig zonder verlies van cruciale gegevens worden opgelost.
 3. Optioneel kunt u op een deelvenster klikken om specifieke items op uw pc te bekijken en om specifieker aan te geven welke items moeten worden opgeschoond.
 4. Klik op Oplossen en opschonen om de geselecteerde problemen op te lossen.
 5. AVG TuneUp kan de browsercache alleen wissen wanneer de browser gesloten is. Als u daarom wordt gevraagd slaat u eventueel geopend werk op en klikt u op Doorgaan, zodat AVG TuneUp actieve browsers kan afsluiten.

  U kunt ook Browser opschonen overslaan selecteren.
 6. Als u AVG TuneUp voor het eerst gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd Automatisch onderhoud in te schakelen. Klik op Inschakelen als u AVG TuneUp regelmatig onderhoudsscans wilt laten uitvoeren zonder dat u ze handmatig hoeft te starten.

  U kunt ook Niet nu selecteren.
 7. Wanneer het opschonen is voltooid, klikt u op Gereed.

Alle geselecteerde problemen zijn nu opgelost.

Automatisch onderhoud inschakelen

Automatisch onderhoud wordt geruisloos op de achtergrond uitgevoerd zonder dat u iets hoeft te doen. De functie maakt ruimte vrij op uw pc door overbodige items te verwijderen, bijvoorbeeld verbroken snelkoppelingen en registerproblemen.

Automatisch onderhoud inschakelen:

 1. Open AVG TuneUp en ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer Automatisch onderhoud in het linkerdeelvenster.
 3. Klik vervolgens op de rode schuifregelaar (UIT) om deze op groen (AAN) te zetten.
 4. Of gebruik de vervolgkeuzelijst onder Hoe vaak moet er automatisch worden opgeschoond? om de frequentie van Automatisch onderhoud op te geven.
 5. Selecteer eventueel de bestandstypen die AVG TuneUp mag verwijderen tijdens het uitvoeren van Automatisch onderhoud. Bestandstypen die AVG automatisch selecteert, kunnen veilig zonder verlies van cruciale gegevens worden opgeschoond.

Automatisch onderhoud is nu ingeschakeld.

Achtergrondtoepassingen beheren

Bepaalde toepassingen maken uw systeem trager doordat zij onopvallend op de achtergrond worden uitgevoerd. Met AVG TuneUp kunt u op deze toepassingen scannen en ze veilig in de slaapstand zetten om de prestaties te verbeteren.

 1. Open AVG TuneUp en klik op Details in de tegel Versnellen.
 2. Klik op Details in het deelvenster Achtergrond- en opstartprogramma's.
 3. Op het scherm Achtergrond- en opstartprogramma's ziet u een overzicht van toepassingen die onnodig actief zijn op de achtergrond en die uw pc vertragen. Selecteer een van de volgende opties:
  • Slaapstand: hiermee wordt de afzonderlijke toepassing in de slaapstand gezet en uit de lijst verwijderd.
  • Negeren: hiermee staat u toe dat de toepassing op de achtergrond wordt uitgevoerd en de toepassing wordt uit de lijst verwijderd.
  • Zet alles in de slaapstand: Hiermee worden alle toepassingen in de slaapstand gezet.
Als u een toepassing dagelijks gebruikt, is het niet raadzaam deze in de slaapstand te zetten. Bovendien moeten sommige toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd om volledig functioneel te zijn. Als u Skype bijvoorbeeld in de slaapstand zet, mist u inkomende oproepen.

De geselecteerde toepassingen zijn nu in de slaapstand gezet of worden genegeerd. Toepassingen die in de slaapstand zijn gezet, kunnen gewoon worden geopend en gebruikt. Wanneer u de toepassing sluit, verandert AVG TuneUp de status ervan automatisch in In slaapstand.

U beheert een toepassing die in de slaapstand is gezet of is genegeerd als volgt:

 1. Klik onder aan het scherm op Programma's in slaapstand of Programma's genegeerd.
 2. Selecteer een van onderstaande opties:
  • Waakstand: de toepassing wordt meteen uit de slaapstand gehaald en mag worden uitgevoerd op de achtergrond.
  • Niet meer negeren: De toepassing wordt weer toegevoegd aan de lijst Achtergrond- en opstartprogramma's waar u deze desgewenst in de slaapstand kunt zetten.
Op computers met Windows 10 en hoger ondersteunt de functie Achtergrond- en opstartprogramma's toepassingen die u via de Microsoft Store installeert. De toepassingen in kwestie worden standaard in Slaapstand geïnstalleerd. U kunt de toepassingen wekken in het scherm Achtergrond- en opstartprogramma’s.

Overbodige dubbele toepassingen verwijderen

AVG TuneUp scant uw pc op onnodige toepassingen en geeft u dan de mogelijkheid deze gemakkelijk te verwijderen, waardoor systeembronnen worden vrijgemaakt voor de toepassingen die u wel gebruikt.

 1. Open AVG TuneUp en klik op Details in de tegel Versnellen.
 2. Klik op Details in het deelvenster Overbodige programma's.
 3. Op het scherm Overbodige programma's ziet u slecht beoordeelde en weinig gebruikte toepassingen die veilig kunnen worden verwijderd. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Beoordeling: hier vindt u de beoordeling van gebruikers en deskundigen en kunt u uw eigen beoordeling toevoegen.
  • Negeren: hiermee verwijdert u de toepassing uit de lijst.
  • Verplaatsen naar prullenbak: hiermee plaatst u de toepassing in de prullenbak. De toepassing wordt automatisch verwijderd op basis van uw instellingen voor Automatisch verwijderen.
  • Verwijderen: hiermee verwijdert u de toepassing van uw pc. U kunt deze actie niet ongedaan maken.
In de kolom Laatst gebruikt ziet u de laatste keer dat de toepassing is gebruikt sinds de installatie van AVG TuneUp.

Verwijderde en genegeerde toepassingen beheren

 1. Klik onder aan het scherm op programma's in de prullenmand of genegeerde programma's.
 2. Selecteer een van onderstaande opties:
  • Uit de prullenmand verwijderen: hiermee zet u de toepassing terug naar bovenstaande lijst.
  • Verwijderen: hiermee verwijdert u de toepassing van uw pc.
  • Niet meer negeren: hiermee zet u de toepassing terug naar bovenstaande lijst.

Ruimte vrijmaken

AVG TuneUp voert scanbewerkingen uit op en verwijdert ongewenste systeembestanden en browsergegevens op een veilige manier om schijfruimte vrij te maken.

 1. Open AVG TuneUp en klik op Details in de tegel Ruimte vrijmaken.
 2. Selecteer de categorie die u wilt opschonen:
  • Ongewenste systeembestanden: Klik op Details in het deelvenster Ongewenste systeembestanden om ongewenste bestanden op uw pc op te schonen.
  • Browsergegevens: Klik op Details in het deelvenster Browsergegevens om tijdelijke browserbestanden op te schonen.
 3. Kies een filter om de items te selecteren die u wilt opschonen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen: hiermee worden alleen bestandscategorieën geselecteerd die u veilig kunt opschonen zonder verlies van cruciale gegevens.
  • Alles: alle bestandscategorieën in de lijst worden geselecteerd. U kunt vervolgens handmatig de selectie opheffen van bestandscategorieën die u niet wilt opschonen.
  • Aangepast: Selecteer handmatig de bestandscategorieën die u wilt opschonen.
 4. Als u Browsergegevens wilt opschonen, kunt u ook klikken op Toegestane sites beheren om uitzonderingen te creëren voor bepaalde websites.
 5. Klik op Nu opschonen.
 6. Wanneer het opschonen is voltooid, klikt u op Gereed.

De geselecteerde bestandscategorieën worden nu opgeschoond.

Opschonen van browsergegevens beheren

Met AVG TuneUp kunt u kiezen hoelang u uw browsergegevens bewaart voordat ze worden opgeschoond. U kunt ook uitzonderingen creëren voor websites waarop u ingelogd wilt blijven.

Volg onderstaande stappen om het opschonen van browsergegevens te beheren:

 1. Open AVG TuneUp en ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer het tabblad Algemeen en klik op Browsergegevens.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Opschonen van browsergegevens

Klik op de vervolgkeuzelijst onder Cookies of Browsergeschiedenis om aan te geven hoelang AVG TuneUp deze in uw webbrowsers moet bewaren.

Na de gekozen periode biedt AVG TuneUp aan deze items te verwijderen tijdens een scanbewerking van Ruimte vrijmaken.

Toegestane websites toevoegen

Voeg websites toe aan uw lijst Toegestane websites om te voorkomen dat AVG TuneUp cookies daarop wist. Dit zorgt ervoor dat informatie zoals aanmeldingsgegevens bewaard blijft.

Deze functie is alleen beschikbaar in AVG Secure Browser, Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge.

Kies een van de volgende opties:

 • Voer de URL van de website in (bijvoorbeeld voorbeeld.com) in het tekstvak bovenaan en klik op Toevoegen.
 • Selecteer een website in de lijst van populaire websites in het tekstvak onderaan en klik op Toevoegen.

De cookies van de geselecteerde website worden nu niet meer gewist.

Als u een website uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Prullenbak in het deelvenster van de relevante website.

Uw pc controleren op problemen

Open AVG TuneUp en klik op Details in de tegel Problemen oplossen om te controleren op verschillende problemen die invloed kunnen hebben op de prestaties en beveiliging van uw pc.

In het volgende artikel vindt u meer informatie over de problemen die AVG TuneUp kan detecteren tijdens de scanbewerking Problemen oplossen:

Acties ongedaan maken

Via het scherm Geschiedenis kunt u bepaalde wijzigingen ongedaan maken die zijn aangebracht door AVG TuneUp:

 1. Open AVG TuneUp en klik op het pictogram Geschiedenis.
 2. Klik op Ongedaan maken naast de actie die u ongedaan wilt maken.

De geselecteerde actie wordt nu teruggedraaid.

Niet alle acties van AVG TuneUp kunnen worden teruggedraaid.

Verdere aanbevelingen

Bekijk alle toepassingsfuncties door op Alle functies (het rasterpictogram) rechts op het hoofddashboard van AVG TuneUp te klikken.

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over TuneUp:

AVG TuneUp Premium is een optimalisatieprogramma voor de Mac waarmee prestatieproblemen en onnodige items worden gedetecteerd om schijfruimte vrij te maken en de snelheid van uw systeem te verbeteren.

In dit artikel gaan we ervan uit dat AVG TuneUp Premium al op uw Mac is geïnstalleerd en geactiveerd. Raadpleeg de volgende artikelen voor uitgebreide instructies: AVG TuneUp installeren en Een AVG TuneUp-abonnement activeren.

Snelle opschoonbewerking uitvoeren

Snelle opschoonbewerking scant uw Mac op onnodige bestanden en laat u kiezen welke bestanden worden verwijderd om schijfruimte vrij te maken. Met een Snelle opschoonbewerking kunt u ook eenvoudig cookies en andere browsegegevens uit uw webbrowsers verwijderen.

Een scanbewerking uitvoeren:

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Scannen in het deelvenster Snelle opschoonbewerking.
 2. Schakel de selectievakjes in naast de bestandstypen die u wilt opschonen. U kunt ook op de pijl v klikken om een sectie uit te vouwen en de specifieke bestanden die u wilt opschonen te selecteren.
 3. Klik op OpschonenGereed.

Schijfruimte vrijmaken

Met de optie Ruim rommel op wordt uw Mac gescand op onnodige bestanden en kunt u aangeven welke bestanden moeten worden verwijderd om schijfruimte vrij te maken. Ga als volgt te werk om een scanbewerking uit te voeren en bestanden te verwijderen:

 1. Open AVG TuneUp Premium, ga met uw muis over het menu aan de zijkant en selecteer Ruim rommel op.
 2. Klik op Scannen van rommel.
 3. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om bestandscategorieën te selecteren die u wilt verwijderen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen selectie: hiermee worden alleen bestandscategorieën geselecteerd die u veilig kunt opschonen zonder verlies van cruciale gegevens.
  • Alles selecteren: alle bestandscategorieën in de lijst worden geselecteerd. U kunt vervolgens handmatig de selectie opheffen van bestandscategorieën die u niet wilt opschonen.
  • Niets selecteren: de selectie van alle bestandscategorieën in de lijst wordt opgeheven. U kunt vervolgens handmatig het selectievakje inschakelen bij de bestandscategorieën die u wilt opschonen.
 4. Nadat u de bestanden hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op Opschonen.
 5. Als u daarom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in dat u gebruikt als u de Mac start. Klik dan op OK.
 6. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.

Uw browsers opschonen

Met de optie Schoon browser op kunt u in een handomdraai cookies en andere browsergegevens uit uw webbrowsers verwijderen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Een handmatige scan uitvoeren

 1. Open AVG TuneUp Premium, ga met uw muis over het menu aan de zijkant en selecteer Schoon browser op.
 2. Klik op Browsers scannen.
 3. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om de items te selecteren die u wilt verwijderen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen selectie: Hiermee worden alleen de items geselecteerd die u veilig kunt opschonen zonder verlies van mogelijk nuttige gegevens. U kunt controleren welke items voor opschonen zijn geselecteerd door naast een browser op Details te klikken.
  • Alles selecteren: Hiermee selecteert u alle items in het overzicht. U kunt vervolgens op Details klikken naast een browser om handmatig de selectie op te heffen van items die u niet wilt opschonen.
  • Niets selecteren: De selectie van alle items wordt opgeheven. U kunt vervolgens op Details klikken naast een browser om handmatig de items te selecteren die u wilt opschonen.
 4. Klik op Opschonen om de geselecteerde gegevens te verwijderen.
 5. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.

Kies Browsergeschiedenis

 1. Open AVG TuneUp Premium, ga met uw muis over het menu aan de zijkant en selecteer Schoon browser op.
 2. Klik op Browsers scannen.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Vink het vakje naast Verwijder alleen browsergeschiedenis ouder dan: aan en kies de gewenste frequentie.

Automatische scans plannen

 1. Open AVG TuneUp Premium, ga met uw muis over het menu aan de zijkant en selecteer Schoon browser op.
 2. Klik op Browsers scannen.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Geef in het vervolgkeuzemenu naast een browser aan hoe vaak u wilt dat AVG TuneUp Premium de browser scant op cookies en browsegegevens.
 5. Klik op het venster van een browser om de items te bekijken en aan te passen die AVG TuneUp Premium mag verwijderen tijdens elke scanbewerking. Schakel de selectievakjes in naast de typen items die u graag door ons laat verwijderen.

Automatische scannen is ingeschakeld voor de geselecteerde browser.

Toegestane websites toevoegen

 1. Open AVG TuneUp Premium, ga met uw muis over het menu aan de zijkant en selecteer Schoon browser op.
 2. Klik op Browsers scannen.
 3. Klik op Instellingen.
 4. Scrol naar het gedeelte Acceptatielijst voor cookies en selecteer Handmatig toevoegen.
 5. Voeg een website toe met behulp van optie A of B:
  • Optie A: Voer een website in (bijvoorbeeld voorbeeld.com) in het tekstvak links in en klik op Toevoegen.
  • Optie B: Selecteer een website in de vervolgkeuzelijst Kiezen uit populaire opties en klik op Toevoegen.

De cookies van de geselecteerde website worden nu niet meer gewist.

Klik op Verwijderen (het pictogram X) in het deelvenster van een website om deze uit de lijst te verwijderen.

Dubbele bestanden verwijderen

Met de optie Duplicaten opsporen kunt u uw Mac op dubbele bestanden scannen. Ga als volgt te werk om een scanbewerking uit te voeren en dubbele bestanden te verwijderen:

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Zoeken naast Duplicaten opsporen.
 2. Selecteer de locatie(s) die u wilt scannen op dubbele bestanden. Klik op Toevoegen en selecteer een map of station om extra mappen of externe stations toe te voegen.
 3. Klik op Scannen.
 4. Klik op Duplicaten bekijken nadat de scan is voltooid.
 5. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om de bestanden te selecteren die u wilt verwijderen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Oudste behouden: hiermee selecteert u automatisch de nieuwste versie van elk bestand voor verwijdering.
  • Nieuwste behouden: hiermee selecteert u automatisch de oudste versie van elk bestand voor verwijdering.
  • Niets selecteren: hiermee heft u de selectie van alle bestanden op en kunt u items die u wilt verwijderen handmatig selecteren. Plaats een vinkje bij elk bestand dat u wilt verwijderen. Nadat u een bestand hebt geselecteerd, verandert Maak selectie ongedaan in Aangepaste selectie.
 6. Nadat u de bestanden hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op Opschonen.
 7. Als u daarom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in dat u gebruikt als u de Mac start. Klik dan op OK.
 8. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.

Slechte of vergelijkbare foto's vinden

Met de optie Foto's zoeken zoekt u op uw Mac naar foto's die bijvoorbeeld wazig of slecht belicht zijn. Ga als volgt te werk om een scanbewerking te starten en slechte of vergelijkbare foto's te controleren:

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Zoeken naast Analyseer foto's.
 2. Selecteer de locatie(s) die u op foto's wilt scannen. Klik op Toevoegen en selecteer een map, station of foto om extra mappen, externe stations of specifieke foto's toe te voegen.
 3. Klik op Scannen.
 4. Klik nadat de scan is voltooid op Controleren onder Foto's van slechte kwaliteit of Soortgelijke foto's om slechte of vergelijkbare foto's die AVG TuneUp Premium heeft gevonden te bekijken.
 5. Klik op OK om het pop-upbericht te verwijderen.
 6. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om de bestanden te selecteren die u wilt verwijderen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Alles selecteren: hiermee selecteert u alle foto's. U kunt vervolgens handmatig foto's deselecteren die u niet wilt verwijderen.
  • Aanbevolen: hiermee selecteert u de foto's die door AVG TuneUp Premium worden aangeraden te verwijderen.
  • Niets selecteren: hiermee heft u de selectie op van alle foto's en kunt u foto's die u wilt verwijderen handmatig selecteren. Plaats een vinkje bij elke foto die u wilt verwijderen. Nadat u een foto hebt geselecteerd, verandert Maak selectie ongedaan in Aangepaste selectie.
 7. Nadat u de foto's hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.
 8. Klik op Verwijderen om de verwijdering van de geselecteerde foto’s te bevestigen.
 9. Klik op Controleren en herhaal stap 5-8 om door te gaan met het controleren en verwijderen van foto's.
 10. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.

Apps verwijderen die u niet meer gebruikt

Met de optie Verwijder apps kunt u eenvoudig toepassingen die u niet meer gebruikt zoeken en verwijderen om uw Mac opgeruimd te houden en ruimte vrij te maken. Ga als volgt te werk om apps te verwijderen die u niet meer gebruikt:

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Weergeven naast Verwijder apps.
 2. Tik op het selectievakje naast een app om deze te selecteren. U kunt de lijst met apps ook filteren op de categorieën Ongebruikte apps en Grote apps in het linkerdeelvenster.
 3. Nadat u de bestanden hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op Verwijder.
 4. Klik op Verwijder om de verwijdering van de geselecteerde apps van uw Mac te bevestigen.
 5. Typ, als daarom wordt gevraagd, het wachtwoord dat u gebruikt als u de Mac start en klik op OK.
 6. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.

Opstartitems beheren

Met de optie Opstartitems beheren kunt u onnodige processen uitschakelen die automatisch worden gestart wanneer u uw Mac start. Hiermee voorkomt u problemen zoals een trage computer of schermen die lang laden. U beheert opstartitems als volgt:

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Weergeven naast Opstartitems beheren.
 2. Klik op de groene (Aan) schuifregelaar naast een opstartitem zodat deze op grijs komt te staan (Uit).
 3. Als u extra details en opties wilt bekijken, houdt u de muisaanwijzer boven een opstartitem en klikt u op het pictogram Informatie dat verschijnt.

Verdere aanbevelingen

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over AVG TuneUp:

 • AVG TuneUp 23.x voor Windows
 • AVG TuneUp Premium 2.x voor Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32-/64-bits
   
 • Apple macOS 14.x (Sonoma)
 • Apple macOS 13.x (Ventura)
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Was dit artikel nuttig?

Contact opnemen