Ondersteuning voor thuisgebruikers

AVG TuneUp – aan de slag

AVG TuneUp is een optimalisatieprogramma waarmee onnodige items en prestatieproblemen op uw pc worden gedetecteerd om schijfruimte vrij te maken en de snelheid van uw systeem te verbeteren.

In dit artikel gaan wij ervan uit dat de nieuwste versie van TuneUp op uw pc is geïnstalleerd en geactiveerd. Raadpleeg de volgende artikelen voor uitgebreide installatie- en activeringsinstructies: AVG TuneUp installeren en Een AVG TuneUp-abonnement activeren.

Als u TuneUp voor het eerst gebruikt, wordt de toepassing na installatie automatisch geopend en kunt u op Nu scannen klikken om een onderhoudsscan uit te voeren of op Overslaan klikken om door te gaan naar het dashboard van AVG TuneUp.

Een onderhoudsscan uitvoeren

Een onderhoudsscan is een uitgebreide controle van uw systeem, waarbij beschadigde of overbodige items en traceergegevens worden opgespoord.

Een onderhoudsscan uitvoeren:

 1. Open AVG TuneUp en klik op de tegel Onderhoud op het dashboard van TuneUp.
 2. Schakel de selectievakjes in naast de typen problemen die u wilt oplossen. Problemen die AVG automatisch selecteert, kunnen veilig zonder verlies van cruciale gegevens worden opgelost.
 3. Optioneel kunt u op een deelvenster klikken om specifieke items op uw pc te bekijken en om specifieker aan te geven welke items moeten worden opgeschoond.
 4. Klik op Oplossen en opschonen om de geselecteerde problemen op te lossen.
 5. TuneUp kan de browsercache alleen wissen wanneer de browser gesloten is. Als u daarom wordt gevraagd, slaat u eventueel geopend werk in uw browsers op en klikt u op Doorgaan, zodat TuneUp uw actieve browsers kan afsluiten.
 6. Als u AVG TuneUp voor het eerst gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd Automatisch onderhoud in te schakelen. Klik op Inschakelen als u TuneUp regelmatig onderhoudsscans wilt laten uitvoeren zonder dat u ze handmatig hoeft te starten.
 7. Wanneer het opschonen voltooid is, klikt u op Gereed.

Alle geselecteerde problemen zijn nu opgelost.

Automatisch onderhoud inschakelen

Automatisch onderhoud wordt geruisloos op de achtergrond uitgevoerd zonder dat u iets hoeft te doen. De functie maakt ruimte vrij op uw pc door overbodige items te verwijderen, bijvoorbeeld verbroken snelkoppelingen en registerproblemen.

Automatisch onderhoud inschakelen:

 1. Open AVG TuneUp en ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer Automatisch onderhoud in het linkerdeelvenster.
 3. Klik vervolgens op de rode schuifregelaar (UIT) om deze op groen (AAN) te zetten.
 4. Of gebruik de vervolgkeuzelijst onder Hoe vaak moet er automatisch worden opgeschoond? om de frequentie van Automatisch onderhoud op te geven.
 5. Selecteer eventueel de bestandstypen die TuneUp mag verwijderen tijdens het uitvoeren van Automatisch onderhoud. Bestandstypen die AVG automatisch selecteert, kunnen veilig zonder verlies van cruciale gegevens worden opgeschoond.

Automatisch onderhoud is nu ingeschakeld.

Achtergrondtoepassingen beheren

Bepaalde toepassingen maken uw systeem trager doordat zij onopvallend op de achtergrond worden uitgevoerd. Met TuneUp kunt u op deze toepassingen scannen en ze veilig in de slaapstand zetten om de prestaties te verbeteren.

 1. Open AVG TuneUp en klik op de tegel Versnellen.
 2. Klik op Weergeven op de tegel Achtergrond- en opstartprogramma's.
 3. Op het scherm Achtergrond- en opstartprogramma's ziet u een overzicht van toepassingen die onnodig actief zijn op de achtergrond en die uw pc vertragen. Selecteer een van de volgende opties:
  • Slaapstand: hiermee wordt de afzonderlijke toepassing in de slaapstand gezet en uit de lijst verwijderd.
  • Negeren: hiermee staat u toe dat de toepassing op de achtergrond wordt uitgevoerd en de toepassing wordt uit de lijst verwijderd.
  • Zet alles in de slaapstand: Hiermee worden alle toepassingen in de slaapstand gezet.
Als u een toepassing dagelijks gebruikt, is het niet raadzaam deze in de slaapstand te zetten. Bovendien moeten sommige toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd om volledig functioneel te zijn. Als u Skype bijvoorbeeld in de slaapstand zet, mist u inkomende oproepen.

De geselecteerde toepassingen zijn nu in de slaapstand gezet of worden genegeerd. Toepassingen die in de slaapstand zijn gezet, kunnen gewoon worden geopend en gebruikt. Wanneer u de toepassing sluit, verandert TuneUp de status ervan automatisch in In slaapstand.

U beheert een toepassing die in de slaapstand is gezet of is genegeerd als volgt:

 1. Klik onder aan het scherm op Programma's in slaapstand of Programma's genegeerd.
 2. Selecteer een van onderstaande opties:
  • Waakstand: de toepassing wordt meteen uit de slaapstand gehaald en mag worden uitgevoerd op de achtergrond.
  • Niet meer negeren: de toepassing wordt weer toegevoegd aan de lijst Achtergrond- en opstartprogramma's waar u deze eventueel in de slaapstand kunt zetten.
Op computers met Windows 10 en hoger zorgt de functie Achtergrond- en opstartprogramma's voor ondersteuning van toepassingen die u via de Microsoft Store installeert. De toepassingen in kwestie worden standaard in de Slaapstand geïnstalleerd. U kunt de toepassingen ‘wekken’ in het scherm Achtergrond- & opstartprogramma’s.

Overbodige dubbele toepassingen verwijderen

TuneUp scant uw pc op onnodige toepassingen en geeft u dan de mogelijkheid deze gemakkelijk te verwijderen, waardoor systeembronnen worden vrijgemaakt voor de toepassingen die u wel gebruikt.

 1. Open AVG TuneUp en klik op de tegel Versnellen.
 2. Klik op Weergeven op de tegel Overbodige programma's.
 3. Het scherm Overbodige programma's geeft weinig gebruikte en als slecht beoordeelde toepassingen weer die veilig kunnen worden verwijderd. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Beoordeling: hier vindt u de beoordeling van gebruikers en deskundigen en kunt u uw eigen beoordeling toevoegen.
  • Negeren: hiermee verwijdert u de toepassing uit de lijst.
  • Verplaatsen naar prullenbak: hiermee plaatst u de toepassing in de prullenbak. De toepassing wordt automatisch verwijderd op basis van uw instellingen voor Automatisch verwijderen.
  • Verwijderen: hiermee verwijdert u de toepassing van uw pc. U kunt deze actie niet ongedaan maken.
De kolom Laatst gebruikt toont de laatste keer dat de toepassing werd gebruikt sinds TuneUp is geïnstalleerd.

Verwijderde en genegeerde toepassingen beheren

 1. Klik onder aan het scherm op programma's in de prullenmand of genegeerde programma's.
 2. Selecteer een van onderstaande opties:
  • Uit de prullenmand verwijderen: hiermee zet u de toepassing terug naar bovenstaande lijst.
  • Verwijderen: hiermee verwijdert u de toepassing van uw pc.
  • Niet meer negeren: hiermee zet u de toepassing terug naar bovenstaande lijst.

Maak ruimte vrij

TuneUp scant op ongewenste systeembestanden en browsergegevens en verwijdert deze op een veilige manier om schijfruimte vrij te maken.

 1. Open AVG TuneUp en klik op de tegel Ruimte vrijmaken.
 2. Selecteer de categorie die u wilt opschonen:
  • Ongewenste systeembestanden: klik op Weergeven op het tabblad Ongewenste systeembestanden om ongewenste bestanden op de pc op te schonen.
  • Browsergegevens: klik op Weergeven op het tabblad Browsergegevens om tijdelijke browserbestanden op te schonen.
 3. Kies een filter om de items te selecteren die u wilt opschonen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen: hiermee worden alleen bestandscategorieën geselecteerd die u veilig kunt opschonen zonder verlies van cruciale gegevens.
  • Alles: alle bestandscategorieën in de lijst worden geselecteerd. U kunt vervolgens handmatig de selectie opheffen van bestandscategorieën die u niet wilt opschonen.
  • Aangepast: de bestandscategorieën die u wilt opschonen, handmatig inschakelen.
 4. Als u Browsergegevens wilt opschonen, kunt u ook klikken op Toegestane sites beheren om uitzonderingen te creëren voor bepaalde websites.
 5. Klik op Nu opschonen.
 6. Wanneer het opschonen voltooid is, klikt u op Gereed.

De geselecteerde bestandscategorieën worden nu opgeschoond.

Opschonen van browsergegevens beheren

Met TuneUp Premium kunt u kiezen hoe lang u uw browsergegevens bewaart alvorens ze op te schonen. U kunt ook uitzonderingen creëren voor websites waarop u ingelogd wilt blijven.

Volg onderstaande stappen om het opschonen van browsergegevens te beheren:

 1. Open AVG TuneUp en ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer het tabblad Algemeen en klik op Browsergegevens.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Opschonen van browsergegevens

Klik op het vervolgkeuzemenu onder Cookies of Browsergeschiedenis om op te geven hoe lang uw browsergegevens in uw webbrowsers worden bewaard door TuneUp Premium.

Na de geselecteerde periode biedt TuneUp Premium aan deze items te verwijderen tijdens een scanbewerking voor het vrijmaken van ruimte.

Toegestane websites toevoegen

Voeg websites toe aan uw Toegestane websites-lijst zodat TuneUp Premium geen cookies op deze websites meer opschoont. Dit zorgt ervoor dat informatie zoals aanmeldgegevens bewaard blijft.

Deze functie is alleen beschikbaar in AVG Secure Browser, Google Chrome, Mozilla Firefox en Microsoft Edge.

Kies een van de volgende opties:

 • Voer de URL van de website in (bijvoorbeeld voorbeeld.com) in het tekstvak bovenaan en klik op Toevoegen.
 • Selecteer een website in de lijst van populaire websites in het tekstvak onderaan en klik op Toevoegen.

De cookies van de geselecteerde website worden nu niet meer gewist.

Als u een website uit de lijst wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Prullenbak in het deelvenster van de relevante website.

Uw pc controleren op problemen

Open AVG TuneUp en klik op de tegel Problemen oplossen om te zoeken naar allerlei problemen die invloed kunnen hebben op de prestaties en beveiliging van uw pc.

In het volgende artikel vindt u meer informatie over de problemen die AVG TuneUp kan detecteren tijdens de scanbewerking Problemen oplossen:

Acties ongedaan maken

Via het scherm Geschiedenis kunt u bepaalde wijzigingen ongedaan maken die zijn aangebracht door TuneUp:

 1. Open AVG TuneUp en klik op het pictogram Geschiedenis.
 2. Klik op Ongedaan maken naast de actie die u ongedaan wilt maken.

De geselecteerde actie wordt nu teruggedraaid.

Niet alle acties van TuneUp kunnen worden teruggedraaid.

Verdere aanbevelingen

U kunt alle toepassingsfuncties bekijken door op Alle functies (het pictogram in de vorm van een raster) rechts op het dashboard van TuneUp te klikken.

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over TuneUp:

AVG TuneUp Premium is een optimalisatieprogramma voor de Mac waarmee prestatieproblemen en onnodige items worden gedetecteerd om schijfruimte vrij te maken en de snelheid van uw systeem te verbeteren.

In dit artikel gaan we ervan uit dat TuneUp Premium op uw Mac is geïnstalleerd en geactiveerd. Raadpleeg de volgende artikelen voor uitgebreide instructies: AVG TuneUp installeren en Een AVG TuneUp-abonnement activeren.

Schijfruimte vrijmaken

Met de optie Ruim rommel op wordt uw Mac gescand op onnodige bestanden en kunt u aangeven welke bestanden moeten worden verwijderd om schijfruimte vrij te maken. Ga als volgt te werk om een scanbewerking uit te voeren en bestanden te verwijderen:

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Scannen naast Ruim rommel op op het hoofdscherm van TuneUp Premium.
 2. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om bestanden te selecteren voor het opschonen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen selectie: hiermee worden alleen bestandscategorieën geselecteerd die u veilig kunt opschonen zonder verlies van cruciale gegevens.
  • Alles selecteren: alle bestandscategorieën in de lijst worden geselecteerd. U kunt vervolgens handmatig de selectie opheffen van bestandscategorieën die u niet wilt opschonen.
  • Niets selecteren: de selectie van alle bestandscategorieën in de lijst wordt opgeheven. U kunt vervolgens handmatig het selectievakje inschakelen bij de bestandscategorieën die u wilt opschonen.
 3. Nadat u de bestanden hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op Opschonen.
 4. Typ, als daarom wordt gevraagd, het wachtwoord dat u gebruikt om uw Mac te starten en klik daarna op OK.
 5. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van TuneUp Premium.

Dubbele bestanden verwijderen

Met de optie Duplicaten opsporen kunt u uw Mac op dubbele bestanden scannen. Ga als volgt te werk om een scanbewerking uit te voeren en dubbele bestanden te verwijderen:

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Zoeken naast Duplicaten opsporen.
 2. Selecteer de locatie(s) die u wilt scannen op dubbele bestanden. Klik op Toevoegen en selecteer een map of station om extra mappen of externe stations toe te voegen.
 3. Klik op Scannen.
 4. Klik na afloop van de scanbewerking op Duplicaten bekijken.
 5. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om de bestanden te selecteren die u wilt verwijderen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Keep oldest: hiermee selecteert u automatisch de nieuwste versie van elk bestand dat moet worden verwijderd.
  • Keep newest: hiermee selecteert u automatisch de oudste versie van elk bestand dat moet worden verwijderd.
  • Niets selecteren: hiermee heft u de selectie van alle bestanden op en kunt u items die u wilt verwijderen handmatig selecteren. Plaats een vinkje bij elk bestand dat u wilt verwijderen. Nadat u een bestand hebt geselecteerd, verandert Maak selectie ongedaan in Aangepaste selectie.
 6. Nadat u de bestanden hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op Opschonen.
 7. Als u daarom wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in dat u gebruikt als u de Mac start. Klik dan op OK.
 8. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van TuneUp Premium.

Uw browsers opschonen

Met de optie Schoon browser op kunt u in een handomdraai cookies en andere browsergegevens verwijderen uit uw webbrowsers. De volgende opties zijn beschikbaar:

Een handmatige scan uitvoeren

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Scannen naast Schoon browser op.
 2. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om de items te selecteren die u wilt verwijderen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen selectie: hiermee worden alleen de items geselecteerd die u veilig kunt opschonen zonder verlies van mogelijk nuttige gegevens. U kunt controleren welke op te schonen items zijn geselecteerd door naast een browser op Details te klikken.
  • Alles selecteren: hiermee selecteert u alle items in het overzicht. U kunt vervolgens klikken op Details naast een browser om handmatig de selectie op te heffen van items die u niet wilt opschonen.
  • Niets selecteren: de selectie van alle items wordt opgeheven. U kunt vervolgens klikken op Details naast een browser om handmatig de items te selecteren die u wilt opschonen.
 3. Klik op Opschonen om de geselecteerde gegevens te verwijderen.
 4. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van TuneUp Premium.

Browsergeschiedenis kiezen

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Scannen naast Schoon browser op.
 2. Klik op Toegestane sites beheren.
 3. Tik op het vakje naast Verwijder alleen browsergeschiedenis ouder dan: en kies de frequentie volgens uw voorkeur.

Automatische scanbewerkingen plannen

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Scannen naast Schoon browser op.
 2. Klik op Toegestane sites beheren.
 3. Geef met behulp van het vervolgkeuzemenu naast een browser aan hoe vaak u wilt dat TuneUp Premium de browser scant op cookies en browsegegevens.
 4. Klik op het deelvenster van een browser om de items te bekijken en aan te passen die TuneUp Premium mag verwijderen tijdens elke scanbewerking. Schakel de selectievakjes in naast de typen items die u graag door ons laat verwijderen.

Automatische scannen is ingeschakeld voor de geselecteerde browser.

Toegestane websites toevoegen

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Scannen naast Schoon browser op op het hoofdscherm van TuneUp Premium.
 2. Klik op Toegestane sites beheren.
 3. Scrol naar het gedeelte Toegestane websites.
 4. Voeg een website toe met behulp van optie A of B:
  • Optie A: Voer een website in (bijvoorbeeld www.voorbeeld.com) in het tekstvak links in en klik op Toevoegen.
  • Optie B: Selecteer een website in de vervolgkeuzelijst bij Kiezen uit populaire opties en klik op Toevoegen.

De website wordt nu weergegeven in de lijst Toegestane websites. Cookies en browsegegevens worden niet verwijderd van deze website tijdens scans voor het opschonen van browsers.

Slechte of vergelijkbare foto's vinden

Met de optie Foto's zoeken zoekt u op uw Mac naar foto's die bijvoorbeeld wazig of slecht belicht zijn. Ga als volgt te werk om een scanbewerking te starten en slechte of vergelijkbare foto's te controleren:

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Zoeken naast Analyseer foto's.
 2. Selecteer de locatie(s) die u wilt scannen op foto's. Klik op Toevoegen en selecteer een map, station of foto om extra mappen, externe stations of specifieke foto's toe te voegen.
 3. Klik op Scannen.
 4. Klik nadat de scan is voltooid op Overzicht onder Foto's van slechte kwaliteit of op Vergelijkbare foto's om foto's te bekijken die TuneUp Premium heeft gevonden.
 5. Klik op OK om het pop-upbericht te verwijderen.
 6. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om de bestanden te selecteren die u wilt verwijderen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen: hiermee selecteert u de foto's die Cleanup Premium aanraadt te verwijderen.
  • Alles selecteren: hiermee selecteert u alle foto's. U kunt vervolgens handmatig foto's deselecteren die u niet wilt verwijderen.
  • Niets selecteren: hiermee heft u de selectie op van alle foto's en kunt u foto's die u wilt verwijderen handmatig selecteren. Plaats een vinkje bij elke foto die u wilt verwijderen. Nadat u een foto hebt geselecteerd, verandert Maak selectie ongedaan in Aangepaste selectie.
 7. Nadat u de foto's hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen.
 8. Klik op Verwijderen om de verwijdering van de geselecteerde foto’s te bevestigen.
 9. Klik op Overzicht en herhaal stappen 5-8 om door te gaan met het controleren en verwijderen van foto's.
 10. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van TuneUp Premium.

Apps verwijderen die u niet meer gebruikt

Met de optie Verwijder apps kunt u eenvoudig toepassingen die u niet meer gebruikt, zoeken en verwijderen om uw Mac opgeruimd te houden en ruimte vrij te maken. Ga als volgt te werk om apps te verwijderen die u niet meer gebruikt:

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Weergeven naast Verwijder apps.
 2. Tik op het selectievakje naast een app om deze te selecteren. U kunt de lijst met apps ook filteren op de categorieën Ongebruikte apps en Grote apps in het linkerdeelvenster.
 3. Nadat u de bestanden hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op Verwijder.
 4. Klik op Verwijder om de verwijdering van de geselecteerde apps van uw Mac te bevestigen.
 5. Typ, als daarom wordt gevraagd, het wachtwoord dat u gebruikt als u de Mac start en klik op OK.
 6. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van TuneUp Premium.

Opstartitems beheren

Met de optie Opstartitems beheren kunt u onnodige processen uitschakelen die automatisch worden gestart wanneer u uw Mac start. Hiermee voorkomt u problemen zoals een trage computer of schermen die lang laden. U beheert opstartitems als volgt:

 1. Open AVG TuneUp Premium en klik op Weergeven naast Opstartitems beheren.
 2. Klik op de groene (Aan) schuifregelaar naast een opstartitem zodat deze op grijs komt te staan (Uit).
 3. Als u extra details en opties wilt bekijken, houdt u de muisaanwijzer boven een opstartitem en klikt u op het pictogram Informatie dat verschijnt.

Verdere aanbevelingen

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over TuneUp Premium:

 • AVG TuneUp 23.x voor Windows
 • AVG TuneUp Premium 2.x voor Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32-/64-bits
   
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Was dit artikel nuttig?

Contact opnemen