Pomoc dotycząca produktów domowych

AVG AntiVirus — skanowanie podczas uruchamiania systemu

Skanowanie przy uruchomieniu to zaawansowana funkcja, która umożliwia wykrycie znanych typów złośliwego oprogramowania i usunięcie zagrożeń przed uruchomieniem systemu operacyjnego i innych usług. Nie jest regularnie uruchamiana w sposób automatyczny — w przypadku podejrzenia, że na komputerze PC znajduje się złośliwe oprogramowanie można ręcznie zaplanować skanowanie podczas następnego uruchomienia komputera.

Jeśli złośliwe oprogramowanie uniemożliwia działanie programu AVG w trybie zwykłym, można zaplanować skanowanie podczas uruchamiania komputera w trybie awaryjnym. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule: Skanowanie podczas uruchamiania systemu przy użyciu programu AVG AntiVirus w systemie Windows w trybie awaryjnym.

Zarządzanie reakcjami na zagrożenia

Przed zaplanowaniem i uruchomieniem skanowania podczas uruchamiania systemu należy określić automatyczne akcje, jakie ma wykonywać ta funkcja po wykryciu zagrożenia. Jeśli akcje automatyczne zostaną wyłączone, w trakcie trwania Skanowania podczas uruchamiania systemu będą wyświetlane monity z prośbą o ręczny wybór sposobu postępowania względem każdego z wykrytych zagrożeń.

Aby określić, jak funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu ma reagować na wykryte zagrożenia:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus, a następnie kliknij Opcje (trzy kropki) obok Uruchom Inteligentne skanowanie.
 2. Najedź kursorem na pozycję Skanowanie przy uruchomieniu i kliknij Ustawienia (ikona koła zębatego).
 3. Wybierz kartę Skanowanie przy uruchomieniu.
 4. Przewiń w dół do opcji Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania. Kliknij tę opcję, aby włączyć akcje automatyczne. Jeśli pozostawisz tę opcję niezaznaczoną, program AVG wyświetli pytanie, co zrobić, za każdym razem, gdy Skanowanie podczas uruchamiania systemu wykryje zagrożenie.
 5. Jeśli w poprzednim kroku włączono akcje automatyczne, wybierz preferowaną akcję automatyczną:
  • Działaj automatycznie (zalecane): Program AVG AntiVirus podejmie próbę naprawienia pliku. Jeśli się to nie uda, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny lub usunięty, jeśli żadne działanie nie zakończy się pomyślnie.
  • Przenieś do kwarantanny: Program AVG wysyła plik do Kwarantanny, w której nie będzie zagrażać systemowi.
  • Usuń: Program AVG AntiVirus trwale usunie plik z komputera PC.

Po uruchomieniu Skanowanie przy uruchomieniu program AVG AntiVirus skanuje system w poszukiwaniu zagrożeń zgodnie z Twoimi preferencjami.

Podczas konfigurowania automatycznych działań funkcji Skanowanie przy uruchomieniu należy zachować rozwagę. Jeśli plik newralgiczny dla systemu zostanie błędnie zidentyfikowany jako złośliwe oprogramowanie na skutek fałszywego alarmu, funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu może usunąć plik w ramach akcji automatycznej. Program AVG AntiVirus zawiera różne środki zapobiegające takim problemom, jednak fałszywe wykrycie może się zdarzyć.

Uruchamianie funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu

Po określeniu reakcji funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu na wykryte zagrożenia wykonaj czynności opisane poniżej, aby je zaplanować:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus, a następnie kliknij Opcje (trzy kropki) obok Uruchom Inteligentne skanowanie.
 2. Kliknij Skanowanie przy uruchomieniu.
 3. Kliknij opcję Zainstaluj definicje, a następnie opcję Uruchom podczas ponownego rozruchu komputera, aby uruchomić skanowanie podczas następnego uruchomienia systemu.
  Kliknięcie opcji Zainstaluj definicje na ekranie funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu powoduje pobranie przez program AVG wszystkich definicji wirusów z bazy danych w chmurze. Jeśli pominiesz instalowanie definicji wyspecjalizowanych, funkcja Skanowanie przy uruchomieniu będzie skanować komputer PC, korzystając tylko z najnowszych pobranych już definicji wirusów. Jeśli opcja Zainstaluj definicje nie jest wyświetlana na ekranie Skanowanie podczas uruchamiania systemu, oznacza to, że definicje wirusów są aktualne.
 4. Uruchom ponownie komputer. Kiedy system zostanie uruchomiony ponownie, zostanie wyświetlony ekran postępu Skanowania podczas uruchamiania systemu. Skanowanie trwa zwykle kilka minut. Czas skanowania zależny od wydajności systemu i liczby skanowanych plików. Aby pominąć skanowanie, naciśnij klawisz Esc na klawiaturze.
 5. W przypadku każdego znalezionego zagrożenia program AVG AntiVirus podejmie działania wskazane w ustawieniach aplikacji. W przypadku wyłączenia automatycznych akcji i wykrycia zagrożeń wybierz preferowaną akcję z listy opcji.

Po ukończeniu skanowania uruchamianie systemu Windows zostanie wznowione.

Dostosowywanie ustawień skanowania

Aby jeszcze bardziej dostosować ustawienia skanowania podczas uruchamiania systemu:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus, a następnie kliknij Opcje (trzy kropki) obok Uruchom Inteligentne skanowanie.
 2. Najedź kursorem na pozycję Skanowanie przy uruchomieniu i kliknij Ustawienia (ikona koła zębatego).
 3. Wybierz kartę Skanowanie przy uruchomieniu.
 4. Zdefiniuj następujące ustawienia dla Skanowania podczas uruchamiania systemu:
  • Czułość: Użyj suwaka, aby wskazać preferowany poziom czułości algorytmów heurystycznych. Analiza heurystyczna umożliwia programowi AVG wykrywanie nieznanego złośliwego oprogramowania przez analizowanie kodu poleceń, które mogą wskazywać na złośliwe zamiary.
  • Powiadamiaj mnie o potencjalnie niechcianych programach: Zaznacz to pole, aby funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu wyszukiwała programy potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonujące niechciane działania.
  • Skanuj w poszukiwaniu narzędzi: Wybierz opcję wykrywania lub ignorowania „narzędzi”, takich jak górnicze programy kryptowalutowe, aplikacje do oszukiwania w grach i generatory kluczy.
  • Rozpakuj pliki archiwów: Zaznacz to pole, aby program AVG rozpakowywał skompresowane pliki podczas skanowania.
  • Obszary komputera PC podlegające skanowaniu: Wybierz opcję Wszystkie dyski twarde lub Napęd systemowy, aby wybrać obszar danych do przeanalizowania podczas skanowania.
  • Automatycznie uruchamiane programy: Umożliwia programowi AVG skanowanie programów, które uruchamiają się automatycznie po włączeniu komputera.
  • Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania: Skonfiguruj akcje automatyczne wykonywane w przypadku wykrycia zagrożeń w czasie skanowania podczas uruchamiania systemu.

Dalsze zalecenia

Więcej informacji o skanowaniu w programie AVG AntiVirus zawiera następujący artykuł:

 • AVG Internet Security 22.x dla systemu Windows
 • AVG AntiVirus FREE 22.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt