Pomoc dotycząca produktów domowych

Laboratorium Zagrożeń AVG — wstawianie plików na białą listę

Umieszczanie plików na białej liście AVG to usługa oferowana głównie deweloperom oprogramowania w celu zmniejszenia liczby błędnych wykryć. Błędne wykrycie ma miejsce, kiedy bezpieczny plik zostaje zaklasyfikowany jako złośliwy. Błędne wykrycie może od czasu do czasu wystąpić w każdym oprogramowaniu antywirusowym w wyniku dodania nowych definicji wirusów do bazy danych programu.

Jak działa umieszczanie na białej liście?

Kiedy przekazujesz pliki aplikacji do Laboratorium Zagrożeń AVG, grupa analityków bada oprogramowanie pod kątem złośliwych lub niepożądanych działań. Aplikacje, które nie zawierają złośliwego oprogramowania i spełniają nasze wymagania w zakresie przejrzystości aplikacji, mogą zostać umieszczone na białej liście.

Jeśli plik zostanie uznany za bezpieczny, jest on przenoszony do zestawu zatwierdzonych plików, dzięki czemu nie jest już oznaczony jako złośliwy.

Dostawcy, którzy podpisują swoje aplikacje przy użyciu podpisu cyfrowego, mogą ubiegać się o umieszczenie pliku na białej liście przy użyciu tego podpisu. Tego typu umieszczenie na białej liście dotyczy tylko ograniczonej liczby podpisów cyfrowych i zależy od tego, czy dany deweloper ma czyste konto.

Firma AVG zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia dowolnej aplikacji na białej liście.

Jakie typy plików można zgłosić?

Możesz przekazywać pliki, dla których posiadasz upoważnienie do ubiegania się o zatwierdzenie. Nie przekazuj nam zhakowanych gier, nielegalnego oprogramowania, generatorów kluczy ani innych aplikacji tego typu.

Przesyłaj tylko kompletne pliki. Pliki, które zostały przesłane częściowo, są uszkodzone lub są aktualizacjami delta, nie zostaną poddane analizie ani umieszczone na białej liście. Przesyłając wiele plików, spakuj je, aby oszczędzić miejsce. Do kompresowania plików użyj archiwum ZIP.

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Firma AVG zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego przekazanego pliku bez powiadomienia.

Jak przekazać plik?

Usługa AVG Whitelisting jest darmowa i do korzystania z niej nie jest wymagana licencja na program AVG. Aby przekazać pliki do umieszczenia na białej liście:

  1. Dołącz do programu umieszczania na białej liście, wypełniając formularz rejestracji w programie umieszczania na białej liście.
  2. Poczekaj, aż otrzymasz poświadczenia umożliwiające uzyskanie dostępu do serwera FTP firmy AVG. Zostaną one wysłane po zapoznaniu się z Twoim zgłoszeniem do programu umieszczania na białej liście.
  3. Prześlij pliki za pośrednictwem serwera FTP firmy AVG.

Informacje o przesyłaniu pliku znajdują się w następującym artykule:

Jakie są najlepsze praktyki dotyczące bezpiecznego oprogramowania?

Wytyczne firmy AVG dotyczące bezpiecznego oprogramowania można znaleźć w poniższym artykule:

Czy przesłane próbki są poufne?

Przesłane pliki są dostępne tylko dla analityków z Laboratorium Zagrożeń AVG.

Firma AVG nie gromadzi żadnych informacji osobistych znajdujących się w plikach przesłanych do umieszczenia na białej liście. Firma AVG zastrzega sobie prawo do udostępnienia w celach badawczych innym firmom zajmującym się ochroną przesłanych próbek oraz informacji o tym, że próbki umieszczone na białej liście nie zawierają wirusów.

Jak dodać stronę internetową do białej listy?

Jeśli strona internetowa zostanie niesłusznie oznaczona jako złośliwa, możesz to zgłosić, korzystając z formularza internetowego Zgłoś podejrzenie błędnego wykrycia.

  • AVG Internet Security 23.x dla systemu Windows
  • AVG AntiVirus FREE 23.x dla systemu Windowsa
  • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
  • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
  • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
  • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
  • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt