Pomoc dotycząca produktów domowych

Polski

X

Select your language:

Jak skonfigurować Ochronę poczty e-mail AVG w celu skanowania zaszyfrowanych wiadomości e-mail


Uwaga: Czynności opisane w tym artykule dotyczą produktów AVG AntiVirus i AVG Internet Security. Jeśli poniższe instrukcje nie dotyczą Twojego produktu, możliwe, że korzystasz z nowszej wersji programu: AVG Internet Security — bez ograniczeń.

Poniższą procedurę powinni wykonywać użytkownicy posiadający wiedzę na temat konfigurowania serwerów poczty e-mail i sieci. 
W wyjątkowych przypadkach określenie serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej w Ochronie poczty e-mail AVG należy wykonać ręcznie. Typowym przykładem takiej sytuacji jest korzystanie z komunikacji szyfrowanej (SSL). W tym artykule opisano, jak skonfigurować Ochronę poczty e-mail AVG w celu skanowania szyfrowanych wiadomości e-mail dzięki ręcznemu określeniu serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.

Aby skonfigurować Ochronę poczty e-mail, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz program AVG i kliknij pozycję Opcje.

  User-added image

 2. Z menu Opcje wybierz Ustawienia zaawansowane.

  User-added image

 3. W okienku po lewej stronie rozwiń pozycję Ochrona poczty e-mail > Skaner poczty e-mail > Serwery.

  User-added image

 4. Wybierz opcję POP3 lub IMAP (zależnie od istniejących ustawień poczty e-mail) i kliknij opcję Dodaj nowy serwer.

  User-added image

 5. Wpisz nazwę nowego serwera i kliknij przycisk OK.

  User-added image

 6. Zmodyfikuj ustawienia w następujący sposób:
  • Typ logowania: Wybierz opcję Stały host i wprowadź szczegóły serwera POP3/IMAP. Na przykład: pop3.mymail.com w przypadku serwera POP3 i imap.mymail.com w przypadku serwera IMAP.
  • Port lokalny: 5300
  • Połączenie: Wybierz opcję Zabezpiecz na zwykłym porcie lub Zabezpiecz na dedykowanym porcie (w zależności od konfiguracji sieci).
  • Wybierz opcję Aktywuj ten serwer i używaj go do wysyłania/otrzymywania wiadomości e-mail.

  User-added image

 7. W okienku po lewej stronie rozwiń pozycję Ochrona poczty e-mail > Skaner poczty e-mail > Serwery, kliknij opcję SMTP, a następnie kliknij opcję Dodaj nowy serwer.

  User-added image

 8. Wpisz nazwę nowego serwera i kliknij przycisk OK.

  User-added image

 9. Zmodyfikuj ustawienia w następujący sposób:
  • Typ logowania: Wybierz opcję Stały host i wprowadź szczegóły serwera SMTP. Na przykład: smtp.mymail.com.
  • Port lokalny: 5400
  • Połączenie: Wybierz opcję Zabezpiecz na zwykłym porcie lub Zabezpiecz na dedykowanym porcie (w zależności od konfiguracji sieci).
  • Wybierz opcję Aktywuj ten serwer i używaj go do wysyłania/otrzymywania wiadomości e-mail.

  User-added image

 10. Kliknij przycisk OK.

  User-added image

Ochrona poczty e-mail AVG jest teraz skonfigurowana do łączenia się z serwerem poczty e-mail, używając szyfrowania SSL.

Następnie skonfiguruj swojego klienta poczty, aby łączył się z serwerem Ochrony poczty e-mail AVG, a nie z rzeczywistym serwerem pocztowym. Skonfiguruj ustawienia w następujący sposób:

 • POP3/IMAP:
  • Serwer: 127.0.0.1
  • Port: 5300
  • Nazwa użytkownika/hasło: Twoja nazwa użytkownika i hasło do poczty e-mail
  • Szyfrowanie: BRAK (SSL wyłączone)
 • SMTP:
  • Serwer: 127.0.0.1
  • Port: 5400
  • Uwierzytelnianie: bez zmian
  • Nazwa użytkownika/hasło: Twoja nazwa użytkownika i hasło do poczty e-mail (jeśli są wymagane)
  • Szyfrowanie: BRAK (SSL wyłączone)

Czy artykuł ten okazał się pomocny?

Kontakt