Pomoc dotycząca produktów domowych

Odinstalowywanie programu AVG AntiVirus

Aby odinstalować program AVG AntiVirus FREE z systemu Windows, wykonaj opisane poniżej czynności odpowiadające preferowanej metodzie:

 1. Odinstalowywanie za pomocą narzędzia AVG Clear
 2. Odinstalowywanie za pośrednictwem menu Start:
Użycie narzędzia AVG Clear jest najlepszą metodą odinstalowania, ponieważ całkowicie usuwa wszystkie pliki programu AVG AntiVirus z komputera.

Odinstalowywanie za pomocą narzędzia AVG Clear

 1. Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać plik instalacyjny programu AVG Clear, i zapisz go w znanej lokalizacji na komputerze (domyślnie wszystkie pobierane pliki są zapisywane w folderze Pobrane). Pobieranie programu AVG Clear
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik instalacyjny avgclear.exe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
Jeśli nie możesz autoryzować instalacji programu AVG Clear, zapoznaj się z następującym artykułem, aby uzyskać wskazówki:
 1. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 2. Kliknij opcję Nie, kiedy narzędzie AVG Clear wyświetli monit o ponowne uruchomienie systemu Windows w trybie awaryjnym.
 3. Wybierz z menu rozwijanego pozycję AVG AntiVirus FREE. Nie zmieniaj katalogu instalacyjnego programu ani katalogu danych instalacyjnych, chyba że instalacja domyślna została zmieniona. Następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
 4. Kliknij opcję Ponownie uruchom komputer, aby ukończyć odinstalowywanie.

Program AVG AntiVirus FREE został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program AVG AntiVirus, zapoznaj się z następującym artykułem:

Odinstalowywanie za pośrednictwem menu Start

Wykonaj poniższe czynności odpowiadające danej wersji systemu operacyjnego:

Windows 10

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk  Start systemu Windows i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Aplikacje i funkcje.
 2. Upewnij się, że w lewym panelu jest wybrana pozycja Aplikacje i funkcje, a następnie kliknij pozycję AVG AntiVirus FREE i wybierz opcję Odinstaluj.
 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij opcję Odinstaluj w kreatorze Instalacja AVG.
 5. Kliknij Tak, aby potwierdzić odinstalowanie.
 6. Poczekaj, aż kreator usunie program AVG AntiVirus FREE z komputera.
 7. Kliknij przycisk Ponownie uruchom komputer.

Program AVG AntiVirus FREE został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program AVG AntiVirus FREE, zapoznaj się z następującym artykułem:

Windows 8

 1. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X na klawiaturze, a z wyświetlonego menu wybierz polecenie Programy i funkcje.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AVG AntiVirus FREE i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 4. Kliknij opcję Odinstaluj w kreatorze Instalacja AVG.
 5. Kliknij Tak, aby potwierdzić odinstalowanie.
 6. Poczekaj, aż kreator usunie program AVG AntiVirus FREE z komputera.
 7. Kliknij przycisk Ponownie uruchom komputer.

Program AVG AntiVirus FREE został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program AVG AntiVirus FREE, zapoznaj się z następującym artykułem:

Windows 7

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 2. W obszarze Programy kliknij pozycję Odinstaluj program (w przypadku domyślnego widoku kategorii) …lub kliknij pozycję Programy i funkcje (w przypadku widoku dużych lub małych ikon).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję AVG AntiVirus FREE i z menu rozwijanego wybierz polecenie Odinstaluj.
 4. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenie, kliknij przycisk Tak.
 5. Kliknij opcję Odinstaluj w kreatorze Instalacja AVG.
 6. Kliknij Tak, aby potwierdzić odinstalowanie.
 7. Poczekaj, aż kreator usunie program AVG AntiVirus FREE z komputera.
 8. Kliknij przycisk Ponownie uruchom komputer.

Program AVG AntiVirus FREE został odinstalowany z komputera.

Aby ponownie zainstalować program AVG AntiVirus FREE, zapoznaj się z następującym artykułem:

Przeciągnięcie ikony programu AVG AntiVirus do Kosza nie powoduje odinstalowania aplikacji.

Możesz odinstalować program AVG AntiVirus z komputera Mac, korzystając z paska menu Apple. Wykonaj następujące kroki:

Odinstalowywanie przy użyciu paska menu Apple

 1. Kliknij kolejno opcje IdźAplikacje na pasku menu, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę AVG AntiVirus, aby otworzyć aplikację.
 2. Upewnij się, że okno programu AVG AntiVirus jest aktywne, a następnie kliknij kolejno opcje AVG AntiVirusOdinstaluj program AVG AntiVirus po lewej stronie paska menu Apple.
 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, użyj funkcji Touch ID lub wprowadź Nazwę użytkownikaHasło administratora, a następnie kliknij opcję Pomocnik instalacyjny.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, użyj swojego identyfikatora Touch ID lub ponownie wprowadź poświadczenia administratora, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij opcję Zakończ lub opcjonalnie kliknij opcję Kontynuuj, aby wypełnić ankietę dla klientów.

Program AVG AntiVirus został odinstalowany z komputera Mac.

Aby ponownie zainstalować program AVG AntiVirus, zapoznaj się z następującym artykułem:

Aby odinstalować aplikację AVG AntiVirus z urządzenia z systemem Android, wykonaj opisane poniżej czynności odpowiadające preferowanej metodzie:

 1. Odinstalowywanie z poziomu ustawień aplikacji
 2. Odinstalowywanie z poziomu ustawień urządzenia
 3. Odinstalowywanie za pośrednictwem Sklepu Google Play
Odinstalowywanie z poziomu ustawień aplikacji jest najskuteczniejszą metodą, ponieważ dezaktywuje uprawnienia administratora urządzenia dla aplikacji AVG AntiVirus.

Odinstalowywanie z poziomu ustawień aplikacji

 1. Otwórz aplikację AVG AntiVirus i naciśnij ikonę  Menu (trzy linie) w lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.
 2. Naciśnij kolejno opcje Ustawienia ▸ Odinstaluj aplikację.
Opcja Odinstaluj aplikację jest dostępna tylko wtedy, gdy aplikacja AVG AntiVirus ma uprawnienie Administrator urządzenia. Jeśli te uprawnienia zostały już dezaktywowane, możesz odinstalować aplikację z poziomu ustawień urządzenia lub sklepu Google Play.
 1. Wprowadź kod PIN lub użyj odcisku palca, aby zatwierdzić zmianę. Jeśli nie znasz kodu PIN, zapoznaj się z następującym artykułem, aby uzyskać wskazówki:
 2. Naciśnij zielony suwak (WŁ.), aby zmienił kolor na biały (WYŁ.), a następnie naciśnij opcję Odinstaluj aplikację.
 3. Naciśnij opcję Odinstaluj, a następnie OK, aby potwierdzić odinstalowanie.
W przypadku urządzeń Sony, jeśli aplikacja AVG Protection Xperia została zainstalowana na poziomie systemu, jej odinstalowanie nie jest możliwe. Jeśli nie widzisz opcji Odinstaluj, zalecamy wybranie opcji Wyłącz.

Aplikacja AVG AntiVirus została odinstalowana z urządzenia.

Aby ponownie zainstalować program AVG AntiVirus, zapoznaj się z następującym artykułem:

Jeśli masz płatną subskrypcję AVG AntiVirus, usunięcie aplikacji z urządzenia nie spowoduje automatycznego anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji AVG zawiera następujący artykuł:

Odinstalowywanie z poziomu ustawień urządzenia

Te czynności mogą się nieco różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez dostawcę.
 1. Otwórz Ustawienia urządzenia i naciśnij opcję Aplikacje.
 2. Wybierz pozycję AVG AntiVirus.
 3. Wybierz opcję Odinstaluj.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij opcję Dezaktywuj i odinstaluj.
 5. Naciśnij opcję OK, aby potwierdzić odinstalowanie.
W przypadku urządzeń Sony, jeśli aplikacja AVG Protection Xperia została zainstalowana na poziomie systemu, jej odinstalowanie nie jest możliwe. Jeśli nie widzisz opcji Odinstaluj, zalecamy wybranie opcji Wyłącz.

Aplikacja AVG AntiVirus została odinstalowana z urządzenia.

Aby ponownie zainstalować program AVG AntiVirus, zapoznaj się z następującym artykułem:

Jeśli masz płatną subskrypcję AVG AntiVirus, usunięcie aplikacji z urządzenia nie spowoduje automatycznego anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji AVG zawiera następujący artykuł:

Odinstalowywanie za pośrednictwem sklepu Google Play

Odinstalowanie za pośrednictwem sklepu Google Play nie jest możliwe, jeśli dla aplikacji AVG AntiVirus są aktywne uprawnienia Administrator urządzenia.
 1. Na ekranie głównym urządzenia naciśnij ikonę aplikacji Sklep Google Play, aby przejść do sklepu Google Play.
 2. Na pasku wyszukiwania wpisz AVG AntiVirus, a następnie wybierz odpowiednią opcję z wyników wyszukiwania.
 3. Naciśnij opcję Odinstaluj, a następnie ponownie naciśnij Odinstaluj, aby potwierdzić.
W przypadku urządzeń Sony, jeśli aplikacja AVG Protection Xperia została zainstalowana na poziomie systemu, jej odinstalowanie nie jest możliwe. Jeśli nie widzisz opcji Odinstaluj, zalecamy wybranie opcji Wyłącz.

Aplikacja AVG AntiVirus została odinstalowana z urządzenia.

Aby ponownie zainstalować program AVG AntiVirus, zapoznaj się z następującym artykułem:

Jeśli masz płatną subskrypcję AVG AntiVirus, usunięcie aplikacji z urządzenia nie spowoduje automatycznego anulowania subskrypcji. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji AVG zawiera następujący artykuł:
 • AVG AntiVirus 21.x dla systemu Windows
 • AVG AntiVirus 20.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Czy ten artykuł był pomocny?