Pomoc dotycząca produktów domowych

Aktywowanie subskrypcji programu AVG Secure VPN

Jeśli bezpłatny okres próbny rozpoczęto przed zakupem subskrypcji, przed wykonaniem poniższych instrukcji dotyczących aktywacji musisz anulować subskrypcję powiązaną z okresem próbnym.
Jeśli bezpłatny okres próbny rozpoczęto przed zakupem subskrypcji, przed wykonaniem poniższych instrukcji dotyczących aktywacji musisz anulować subskrypcję powiązaną z okresem próbnym.

AVG Secure VPN to produkt płatny, co oznacza, że do jego używania potrzebna jest subskrypcja. Po zainstalowaniu programu AVG Secure VPN może być konieczne ręczne aktywowanie subskrypcji.

Preferowana metoda aktywacji:

Zaloguj się na Konto AVG

Aby aktywować aplikację AVG Secure VPN za pomocą Konta AVG:

 1. Kliknij dwukrotnie ikonę AVG Secure VPN na pulpicie systemu Windows, aby otworzyć aplikację.
 2. Wybierz kolejno opcje MenuZaloguj się.
 3. Wprowadź dane logowania do Konta AVG powiązanego z adresem e-mail użytym do zakupu programu AVG Secure VPN, a następnie kliknij opcję Zaloguj się.
  Jeśli nie masz konta AVG, kliknij kartę Utwórz konto, aby utworzyć nowe konto AVG z wykorzystaniem tego samego adresu e-mail, który został użyty do zakupu programu AVG Secure VPN.
 4. Jeśli z Kontem AVG jest powiązany więcej niż jeden produkt, upewnij się, że produkty, których chcesz użyć, są zaznaczone, a następnie kliknij opcję Aktywuj i zainstaluj.

  Wybrane przez Ciebie produkty są automatycznie instalowane i aktywowane.

Twoja subskrypcja AVG Secure VPN została aktywowana w systemie Windows. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w sekcji Nadal potrzebujesz pomocy? poniżej.

Aby aktywować aplikację AVG Secure VPN za pomocą Konta AVG:

 1. Kliknij kolejno opcje IdźAplikacje na pasku menu Apple, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę AVG Secure VPN, aby otworzyć aplikację.
 2. Wybierz kolejno opcje MenuZaloguj się.
 3. Wprowadź dane logowania do Konta AVG powiązanego z adresem e-mail użytym do zakupu programu AVG Secure VPN, a następnie kliknij opcję Zaloguj się.

Twoja subskrypcja AVG Secure VPN jest teraz aktywna na komputerze Mac. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w sekcji Nadal potrzebujesz pomocy? poniżej.

Aby aktywować aplikację AVG Secure VPN za pomocą Konta AVG:

 1. Na ekranie głównym urządzenia kliknij ikonę AVG Secure VPN. Zostanie uruchomiona aplikacja.
 2. Kliknij opcję Masz już subskrypcję?, ... lub Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaMasz już subskrypcję?.
 3. Wybierz opcję Zaloguj się na Konto AVG.
 4. Wprowadź dane logowania do Konta AVG powiązanego z adresem e-mail użytym do zakupu programu AVG Secure VPN, a następnie naciśnij opcję Zaloguj się.

Twoja subskrypcja AVG Secure VPN jest teraz aktywna w systemie Android. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w sekcji Nadal potrzebujesz pomocy? poniżej.

Aby aktywować aplikację AVG Secure VPN za pomocą Konta AVG:

 1. Na ekranie głównym urządzenia dotknij ikony AVG VPN. Zostanie uruchomiona aplikacja.
 2. Kliknij opcję Masz już subskrypcję?, ... lub Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaMasz już subskrypcję?.
 3. Wybierz opcję Zaloguj się.
 4. Wprowadź dane logowania do Konta AVG powiązanego z adresem e-mail użytym do zakupu programu AVG Secure VPN, a następnie naciśnij opcję Zaloguj się.

Twoja subskrypcja AVG Secure VPN jest teraz aktywna w systemie iOS. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w sekcji Nadal potrzebujesz pomocy? poniżej.

Wprowadzenie kodu aktywacyjnego

Aby aktywować program AVG Secure VPN przy użyciu kodu aktywacyjnego:

 1. Znajdź kod aktywacyjny. Znajdziesz go w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę AVG Secure VPN na pulpicie systemu Windows, aby otworzyć aplikację.
 3. Wybierz kolejno opcje MenuWprowadź kod aktywacyjny.
 4. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie kliknij opcję Prześlij.
 5. Jeśli z kodem aktywacyjnym jest powiązany więcej niż jeden produkt, upewnij się, że produkty, których chcesz użyć, są zaznaczone, a następnie kliknij opcję Aktywuj i zainstaluj.

  Wybrane przez Ciebie produkty są automatycznie instalowane i aktywowane.

Twoja subskrypcja AVG Secure VPN została aktywowana w systemie Windows. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w sekcji Nadal potrzebujesz pomocy? poniżej.

Aby aktywować program AVG Secure VPN przy użyciu kodu aktywacyjnego:

 1. Znajdź kod aktywacyjny. Znajdziesz go w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:
 2. Kliknij kolejno opcje IdźAplikacje na pasku menu Apple, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę AVG Secure VPN, aby otworzyć aplikację.
 3. Wybierz kolejno opcje MenuWprowadź kod aktywacyjny.
 4. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie kliknij opcję Aktywuj.

Twoja subskrypcja AVG Secure VPN jest teraz aktywna na komputerze Mac. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w sekcji Nadal potrzebujesz pomocy? poniżej.

Aby aktywować program AVG Secure VPN przy użyciu kodu aktywacyjnego:

 1. Znajdź kod aktywacyjny. Znajdziesz go w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:
 2. Na ekranie głównym urządzenia kliknij ikonę AVG Secure VPN. Zostanie uruchomiona aplikacja.
 3. Kliknij opcję Masz już subskrypcję?, ... lub Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaMasz już subskrypcję?.
 4. Wybierz opcję Wprowadź kod aktywacyjny.
 5. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (razem z myślnikami) w polu tekstowym, a następnie naciśnij opcję Aktywuj.

Twoja subskrypcja AVG Secure VPN jest teraz aktywna w systemie Android. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w sekcji Nadal potrzebujesz pomocy? poniżej.

Ze względu na zmiany w Wytycznych oceny sklepu App Store nie można aktywować aplikacji AVG Secure VPN dla systemu iOS przy użyciu kodu aktywacyjnego w przypadku aplikacji w wersji 2.0 lub nowszej. Zalecamy aktywowanie aplikacji przy użyciu Konta AVG.

Jeśli nie masz jeszcze Konta AVG, najpierw utwórz je, używając adresu e-mail podanego przy zakupie aplikacji AVG Secure VPN. Szczegółowe instrukcje znajdują się w następującym artykule:

W celu uzyskania dodatkowej pomocy skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

Przywrócenie za pośrednictwem Sklepu Google Play

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy subskrypcje programu AVG Secure VPN kupiono za pośrednictwem sklepu Google Play.

Subskrypcje AVG Secure VPN kupione w sklepie Google Play są aktywowane automatycznie na urządzeniu z systemem Android użytym do dokonania zakupu. Poniższe instrukcje mają zastosowanie, jeśli zmieniono lub zresetowano urządzenie bądź nie powiodła się automatyczna aktywacja poprzez sklep Google Play.

Aby przywrócić subskrypcję AVG Secure VPN poprzez sklep Google Play:

 1. Na ekranie głównym urządzenia kliknij ikonę AVG Secure VPN. Zostanie uruchomiona aplikacja.
 2. Kliknij opcję Masz już subskrypcję?, ... lub Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaMasz już subskrypcję?.
 3. Naciśnij opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG Secure VPN ze Sklepu Google Play i ją aktywuje.

Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, przeczytaj następujący artykuł:

Przywracanie za pośrednictwem sklepu App Store

Ta opcja dotyczy tylko subskrypcji programu AVG Secure VPN kupionych w sklepie App Store.

Subskrypcje AVG Secure VPN kupione w sklepie App Store są aktywowane automatycznie na urządzeniu z systemem iOS użytym do dokonania zakupu. Poniższe instrukcje mają zastosowanie, jeśli zmieniono lub zresetowano urządzenie bądź nie powiodła się automatyczna aktywacja poprzez sklep App Store.

Aby przywrócić subskrypcję AVG Secure VPN poprzez sklep App Store:

 1. Na ekranie głównym urządzenia dotknij ikony AVG VPN. Zostanie uruchomiona aplikacja.
 2. Kliknij opcję Masz już subskrypcję?, ... lub Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaMasz już subskrypcję?.
 3. Naciśnij opcję Przywróć ze sklepu App Store.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG Secure VPN ze sklepu App Store i ją aktywuje.

Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, przeczytaj następujący artykuł:

Nadal potrzebujesz pomocy?

Zalecamy zapoznanie się z poniższymi informacjami, w których wyjaśniono, jak rozwiązać najczęstsze problemy z aktywacją.

Wypróbuj następujące możliwe rozwiązania:

 • Upewnij się, że subskrypcja programu AVG Secure VPN jest widoczna na koncie AVG. Aby to sprawdzić, zaloguj się na swoje konto AVG w przeglądarce internetowej i kliknij kafelek Subskrypcje.
 • Jeśli Twoja subskrypcja programu AVG Secure VPN nie pojawia się na koncie AVG, możesz utworzyć konto AVG, korzystając z adresu e-mail użytego do zakupu programu AVG Secure VPN.
 • Całkowicie odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację AVG Secure VPN. W ten sposób można rozwiązać problemy spowodowane nieprawidłową konfiguracją lub uszkodzonymi plikami. Zalecamy dokładne wykonanie kroków opisanych w artykułach podanych poniżej: Po zakończeniu ponownej instalacji spróbuj jeszcze raz aktywować subskrypcję.

Wypróbuj następujące możliwe rozwiązania:

 • Upewnij się, że kod aktywacyjny został wpisany poprawnie (łącznie z wielkimi literami i myślnikami).
 • Użyj formularza internetowego lub Konta AVG, aby uzyskać kopię swojego kodu aktywacyjnego, a następnie spróbuj ponownie aktywować subskrypcję.
 • Całkowicie odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację AVG Secure VPN. W ten sposób można rozwiązać problemy spowodowane nieprawidłową konfiguracją lub uszkodzonymi plikami. Zalecamy dokładne wykonanie kroków opisanych w artykułach podanych poniżej: Po zakończeniu ponownej instalacji spróbuj jeszcze raz aktywować subskrypcję.

Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

Dalsze zalecenia

Więcej informacji na temat programu AVG Secure VPN zawierają następujące artykuły:

 • AVG Secure VPN 1.x dla systemu Windows
 • AVG Secure VPN 1.x dla komputerów Mac
 • AVG Secure VPN 2.x dla systemu Android
 • AVG Secure VPN 2.x dla systemu iOS
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
   
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) lub nowszy
   
 • Apple iOS 14.0 lub nowszy
 • Zgodność z iPhone’ami oraz urządzeniami iPad i iPod touch

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt