Pomoc dotycząca produktów domowych

Zarządzanie subskrypcjami za pomocą Konta AVG

Konto AVG to portal przeznaczony do zarządzania płatnymi subskrypcjami AVG. Ten artykuł zawiera informacje o różnych opcjach zarządzania subskrypcjami, które są dostępne na Koncie AVG.

Do logowania na Konto AVG służy adres e-mail podany przy zakupie subskrypcji.
 • Aby zalogować się po raz pierwszy na Konto AVG, przeczytaj ten artykuł: Aktywacja Konta AVG.
 • Jeśli nie znasz hasła do swojego Konta AVG, możesz je zresetować.

Wyświetlanie subskrypcji

Aby otworzyć listę płatnych subskrypcji AVG:

 1. Zaloguj się na konto AVG, korzystając z poniższego łącza:
 2. Kliknij kafelek Moje subskrypcje.

Na ekranie Moje subskrypcje wyświetlana jest lista wszystkich subskrypcji AVG powiązanych obecnie z Kontem AVG.

Jeśli jakaś subskrypcja AVG nie jest widoczna na ekranie Moje subskrypcje, zapoznaj się z następującym artykułem, aby uzyskać pomoc:

Dla każdej subskrypcji AVG można sprawdzić następujące szczegóły:

 • For devices (Na urządzenia): Maksymalna liczba urządzeń, na których można aktywować subskrypcję, i liczba urządzeń, na których jest ona obecne aktywna. Ta opcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich subskrypcji AVG.
 • Period (Okres): Długość okresu subskrypcji. Jest to czas ważności subskrypcji po zakupie, a przed pierwszym odnowieniem. Jeśli nie chcesz odnawiać subskrypcji, możesz anulować przyszłe odnowienia subskrypcji.
 • Dostępne dla: Maksymalna liczba urządzeń, na których można aktywować subskrypcję w dowolnym momencie okresu subskrypcji.
 • Stan subskrypcji: Obecny stan subskrypcji.
 • Następne obciążenie (widoczne tylko, gdy stan subskrypcji to Zasubskrybowano): Data następnego rozliczenia subskrypcji.
 • Metoda płatności: Szczegóły karty debetowej lub kredytowej używanej na potrzeby płatności. Możesz zmienić dane swojej karty płatniczej za pośrednictwem Konta AVG.
 • Wygasa (widoczne tylko, gdy stan subskrypcji to Wygasa): Data wygaśnięcia subskrypcji. W tym dniu utracisz dostęp do płatnych produktów AVG.
 • Kod aktywacyjny: Prawidłowy kod aktywacyjny powiązany z subskrypcją. Po zainstalowaniu zakupionego produktu na nowym urządzeniu możesz wprowadzić ten kod aktywacyjny w celu aktywacji subskrypcji i odblokowania płatnych funkcji.

Sprawdzanie stanu subskrypcji

Na ekranie Moje subskrypcje można sprawdzić stan każdej posiadanej subskrypcji AVG. Może zostać wyświetlony jeden z następujących stanów:

 • Zasubskrybowano: Subskrypcja jest obecnie ważna. Automatyczne rozliczanie jest włączone, co oznacza, że subskrypcja będzie odnawiana wraz z końcem każdego okresu subskrypcji, chyba że ręcznie anulujesz jej przyszłe odnowienia.
 • Wygasa: Subskrypcja jest obecnie ważna, ale wygaśnie wraz z końcem bieżącego okresu subskrypcji, ponieważ opcja automatycznego rozliczania jest wyłączona. Możesz sprawdzić dokładną datę wygaśnięcia obok pozycji Wygasa. W tym dniu utracisz dostęp do płatnych produktów AVG.
 • Niedostępny: Subskrypcja jest obecnie ważna, ale nie mamy informacji o jej obecnym stanie. Może się to zdarzyć, kiedy ręcznie dodasz subskrypcję AVG kupioną za pośrednictwem innego dostawcy (na przykład subskrypcję kupioną w sklepie Google Play).
 • Wygasła: Subskrypcja wygasła i nie jest już ważna. Możesz kliknąć przycisk Odnów teraz, aby kupić nową subskrypcję.

Anuluj subskrypcję

Gdy kupujesz subskrypcję AVG na oficjalnej stronie AVG, automatyczne rozliczanie jest domyślnie włączone. Oznacza to, że pod koniec okresu subskrypcji subskrypcja odnawia się, chyba że ręcznie ją anulujesz przed datą następnego rozliczenia.

Data następnego rozliczenia każdej z subskrypcji jest widoczna obok pozycji Następne obciążenie.

Aby anulować subskrypcję przy użyciu Konta AVG:

 1. Kliknij pozycję Anuluj subskrypcję w polu dla odpowiedniej subskrypcji.
 2. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Opcjonalnie napisz, dlaczego anulujesz subskrypcję, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
 4. Przejrzyj szczegółowe informacje dotyczące anulowanej subskrypcji, a następnie kliknij opcję Zamknij.

Anulujesz subskrypcję przyszłych odnowień dla tej subskrypcji. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Jeśli chcesz anulować kilka subskrypcji AVG, powtórz powyższe kroki w przypadku każdej z nich.

Szczegółowe instrukcje anulowania subskrypcji przy użyciu Konta AVG znajdziesz w następującym artykule:

Zmienianie danych dotyczących karty płatniczej

Aby zaktualizować dane karty płatniczej dla subskrypcji AVG za pośrednictwem Konta AVG:

 1. Kliknij pozycję Zaktualizuj kartę płatniczą w polu dla odpowiedniej subskrypcji.
 2. Podaj informacje dotyczące nowej karty płatniczej w obszarze Szczegóły karty, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj kartę płatniczą.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, dokonaj autoryzacji zmiany za pośrednictwem banku lub wystawcy karty płatniczej. Następnie kliknij przycisk Zamknij.

Dane nowej karty płatniczej zostały zapisane dla wybranej subskrypcji.

Jeśli chcesz zaktualizować dane karty płatniczej dla wielu subskrypcji AVG, powtórz powyższe kroki w przypadku każdej z nich.

Po wprowadzeniu danych nowej karty płatniczej opłata nie jest naliczana od razu. Nowe dane zostaną zapisane, a opłata zostanie naliczona w dniu wskazanym obok pozycji Następne obciążenie.

Dalsze zalecenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat Konta AVG, zapoznaj się z następującym artykułem:

Instrukcje przenoszenia subskrypcji AVG z jednego urządzenia na inne można znaleźć w następującym artykule:

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących zarządzania subskrypcjami za pośrednictwem Konta AVG skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

 • Wszystkie dostępne produkty konsumenckie AVG
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt