Pomoc dotycząca produktów domowych

Zarządzanie subskrypcjami za pomocą Konta AVG

Konto AVG to portal przeznaczony do zarządzania płatnymi subskrypcjami AVG. Ten artykuł zawiera informacje o różnych opcjach zarządzania subskrypcjami, które są dostępne na Koncie AVG.

Do logowania na Konto AVG służy adres e-mail podany przy zakupie subskrypcji.
 • Aby zalogować się po raz pierwszy na Konto AVG, przeczytaj ten artykuł: Aktywacja Konta AVG.
 • Jeśli nie znasz hasła do swojego Konta AVG, możesz je zresetować.

Wyświetlanie subskrypcji

Aby otworzyć listę płatnych subskrypcji AVG:

 1. Zaloguj się na konto AVG, korzystając z poniższego łącza:
 2. Kliknij pozycję Zarządzaj subskrypcjami na kafelku Moje subskrypcje.

Na ekranie Moje subskrypcje wyświetlana jest lista wszystkich subskrypcji AVG powiązanych obecnie z Kontem AVG.

Jeśli jakaś subskrypcja AVG nie jest widoczna na ekranie Moje subskrypcje, zapoznaj się z następującym artykułem, aby uzyskać pomoc: Dodawanie brakującej subskrypcji do Konta AVG.

Dla każdej subskrypcji AVG można sprawdzić następujące szczegóły:

 • Subskrypcja: Maksymalna liczba urządzeń, na których można używać subskrypcji.
 • Obecnie używana na: Liczba urządzeń, na których obecnie używana jest subskrypcja.
 • Kod aktywacyjny: Prawidłowy kod aktywacyjny powiązany z subskrypcją. Aby uruchomić usługę i uzyskać dostęp do płatnych funkcji należy wprowadzić kod aktywacyjny po pobraniu programu i zainstalowaniu go na urządzeniu.
 • Period (Okres): Długość okresu subskrypcji. Jest to czas ważności subskrypcji po zakupie, a przed pierwszym odnowieniem. Jeśli chcesz wstrzymać odnawianie subskrypcji i uniknąć opłat za nie, możesz je anulować.
 • Stan subskrypcji: Obecny stan subskrypcji.
 • Data następnej płatności (widoczna tylko, gdy stan subskrypcji to Zasubskrybowano): Data następnego rozliczenia subskrypcji. Może być dostępna opcja odroczenia daty płatności.
 • Metoda płatności: Szczegółowe informacje użyte do dokonywania płatności. Możesz zmienić dane swojej karty płatniczej za pośrednictwem Konta AVG.

Sprawdzanie stanu subskrypcji

Na ekranie Moje subskrypcje można sprawdzić stan każdej posiadanej subskrypcji AVG. Może zostać wyświetlony jeden z następujących stanów:

 • Zasubskrybowano: Subskrypcja jest obecnie ważna. Automatyczne rozliczanie jest włączone, więc subskrypcja będzie odnawiana automatycznie. Opłata będzie naliczana co rok lub co miesiąc w zależności od cyklu rozliczeniowego, chyba że anulujesz odnawianie przed datą płatności.
 • Wygasa: Subskrypcja jest obecnie ważna, ale wygaśnie wraz z końcem bieżącego okresu, ponieważ anulowano jej automatyczne odnawianie. Możesz sprawdzić dokładną datę wygaśnięcia obok pozycji Wygasa. W tym dniu utracisz dostęp do płatnej aplikacji AVG.
 • Niedostępny: Subskrypcja jest obecnie ważna, ale nie mamy informacji o jej obecnym stanie. Może się to zdarzyć, kiedy ręcznie dodasz subskrypcję AVG kupioną za pośrednictwem innego dostawcy (na przykład subskrypcję kupioną w sklepie Google Play).
 • Wygasła: Subskrypcja wygasła i nie jest już ważna. Możesz kliknąć przycisk Odnów teraz, aby kupić nową subskrypcję.

Anuluj odnowienie

Subskrypcja AVG zakupiona w oficjalnej witrynie AVG jest odnawiana automatycznie, a opłata jest pobierana co rok lub co miesiąc (w zależności od cyklu rozliczeniowego), chyba że odnawianie zostanie anulowane przed datą płatności.

Data następnego rozliczenia każdej z subskrypcji jest widoczna obok pozycji Data następnej płatności.

Aby anulować odnawianie za pomocą Konta AVG:

 1. Kliknij pozycję Anuluj subskrypcję lub Anuluj odnawianie w polu odpowiedniej subskrypcji.
 2. Kliknij przycisk Dalej.
 3. Upewnij się, że opcja Nie, dziękuję. Chcę zrezygnować z przyszłych odnowień została zaznaczona, a następnie kliknij Potwierdź i zakończ.
 4. Jeśli chcesz, możesz poinformować nas, dlaczego anulujesz subskrypcję. Następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Sprawdź szczegóły anulowanej subskrypcji, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Odnawianie tej subskrypcji zostało anulowane. Otrzymasz potwierdzenie pocztą e-mail.

Jeśli chcesz anulować odnawianie wielu subskrypcji AVG, wykonaj powyższe kroki dla każdej z nich.

Szczegółowe instrukcje anulowania odnawiania przy użyciu Konta AVG znajdziesz w następującym artykule:

Zmienianie danych dotyczących karty płatniczej

Aby zaktualizować dane karty płatniczej dla subskrypcji AVG za pośrednictwem Konta AVG:

 1. Kliknij pozycję Zaktualizuj kartę płatniczą w polu dla odpowiedniej subskrypcji.
 2. Podaj informacje dotyczące nowej karty płatniczej w obszarze Szczegóły karty, a następnie kliknij przycisk Zaktualizuj kartę płatniczą.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, dokonaj autoryzacji zmiany za pośrednictwem banku lub wystawcy karty płatniczej. Następnie kliknij przycisk Zamknij.

Dane nowej karty płatniczej zostały zapisane dla wybranej subskrypcji.

Jeśli chcesz zaktualizować dane karty płatniczej dla wielu subskrypcji AVG, powtórz powyższe kroki w przypadku każdej z nich.

Po wprowadzeniu danych nowej karty płatniczej opłata nie jest naliczana od razu. Nowe dane zostaną zapisane, a opłata zostanie naliczona w dniu wskazanym obok pozycji Data następnej płatności.

Dalsze zalecenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat Konta AVG, zapoznaj się z następującym artykułem:

Instrukcje przenoszenia subskrypcji AVG z jednego urządzenia na inne można znaleźć w następującym artykule:

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących zarządzania subskrypcjami za pośrednictwem Konta AVG skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

 • Wszystkie dostępne subskrypcje konsumenckie AVG
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt