Pomoc dotycząca produktów domowych

Uprawnienia wymagane przez aplikację Alarm Clock Xtreme

Uprawnienia wymagane przez aplikację Alarm Clock Xtreme to minimalny zestaw niezbędny do korzystania z jej funkcji. Niektóre uprawnienia są przyznawane automatycznie podczas instalacji, a inne wymagają ręcznego przyznania przed skonfigurowaniem określonych funkcji w aplikacji. Szanujemy Twoją prywatność, dlatego też uprawnienia opisywane w treści tego artykułu nie są wykorzystywane w celu przesyłania danych osobowych na nasze serwery.

Wymagane uprawnienia zależą od wersji systemu Android i modelu urządzenia.

Szczegółowe informacje o konkretnych uprawnieniach wymaganych przez aplikację Alarm Clock Xtreme zawierają następujące sekcje poniżej:

Lokalizacja

 • ACCESS_FINE_LOCATION [23+]: umożliwia aplikacji Alarm Clock Xtreme uzyskanie dostępu do Twojej dokładnej lokalizacji. Aplikacja Alarm Clock Xtreme wykorzystuje te dane w celu dostarczania dokładnych prognoz pogody.

Wi-Fi i Internet

 • ACCESS_WIFI_STATE: zapewnia aplikacji Alarm Clock Xtreme dostęp do informacji o sieciach Wi-Fi. Informacje te są niezbędne do określenia, czy aplikacja może odtwarzać jako dźwięki alarmu dźwięk z radia online, czy też powinna wykorzystać w tym celu domyślny dzwonek.
 • CHANGE_WIFI_STATE [23+]: umożliwia aplikacji Alarm Clock Xtreme dostosowanie ustawień połączenia z siecią Wi-Fi. Jest to konieczne w celu włączenia sieci Wi-Fi, gdy jest to wymagane do odtworzenia jako dźwięku alarmu dźwięku z radia online.
 • INTERNET: umożliwia aplikacji Alarm Clock Xtreme otwieranie gniazd sieciowych. Jest to konieczne do nawiązania połączenia z Internetem w celu odtworzenie dźwięku radia internetowego jako dźwięku alarmu.

Kalendarz

 • READ_CALENDAR [23+]: umożliwia aplikacji Alarm Clock Xtreme odczyt danych z kalendarza. Aplikacja Alarm Clock Xtreme wykorzystuje te dane, by powiadamiać Cię o nadchodzących wydarzeniach za pośrednictwem funkcji Mój dzień.

Zdjęcia/multimedia/pliki

 • READ_EXTERNAL_STORAGE: umożliwia aplikacji Alarm Clock Xtreme odczyt danych z pamięci zewnętrznej. Jest to konieczne w celu umożliwienia wykorzystania jako dźwięku alarmu utworów muzycznych przechowywanych na urządzeniu.
 • WRITE_EXTERNAL_STORAGE: powoduje nadanie aplikacji Alarm Clock Xtreme uprawnień zapisu w odniesieniu do pamięci zewnętrznej. Jest to konieczne w celu umożliwienia wykorzystania jako dźwięku alarmu utworów muzycznych przechowywanych na urządzeniu.

Identyfikator urządzenia i informacje o połączeniach

 • READ_PHONE_STATE: zapewnia aplikacji Alarm Clock Xtreme dostęp w trybie tylko do odczytu do informacji dotyczących urządzenia, w tym numeru telefonu urządzenia, danych bieżącej sieci komórkowej oraz stanu wszelkich trwających rozmów. Jest to konieczne w celu sprawdzenia, czy w momencie uruchomienia alarmu nie trwa rozmowa telefoniczna.

Aparat

 • CAMERA: umożliwia aplikacji Alarm Clock Xtreme dostęp do aparatu. Jest to konieczne w celu umożliwienia korzystania z funkcji Skanuj kody w celu wyłączania alarmów.

Ekran urządzenia

 • WAKE_LOCK: Umożliwia użycie menedżera zasilania PowerManager WakeLocks w celu uniemożliwienia przechodzenia urządzenia w stan uśpienia oraz przyciemniania ekranu. Jest to konieczne, aby urządzenie nie pozostawało po uruchomieniu alarmu w trybie uśpienia.
 • SYSTEM_ALERT_WINDOW: Umożliwia aplikacji Alarm Clock Xtreme to wyświetlanie ekranu alarmu nad innymi aplikacjami po włączeniu skonfigurowanego alarmu.
 • USE_FULL_SCREEN_INTENT: Umożliwia aplikacji Alarm Clock Xtreme używanie pełnego ekranu urządzenia z wysokim priorytetem po włączeniu skonfigurowanego alarmu.

Inne

 • ACCESS_NETWORK_STATE: umożliwia dostęp do informacji o sieci. Informacje te są niezbędne do określenia, czy aplikacja może odtwarzać jako dźwięki alarmu dźwięk z radia online, czy też powinna wykorzystać w tym celu domyślny dzwonek.
 • RECEIVE_BOOT_COMPLETED: informuje aplikację Alarm Clock Xtreme o zakończeniu uruchamiania systemu. Dzięki temu aplikacja może ponownie ustawić alarmy po ponownym uruchomieniu systemu.
 • VIBRATE: umożliwia aplikacji Alarm Clock Xtreme sterowanie funkcją wibracji urządzenia. Jest to konieczne, aby uruchomionemu alarmowi mogły towarzyszyć wibracje.
 • WRITE_SETTINGS: umożliwia aplikacji Alarm Clock Xtreme odczyt i zapis ustawień systemu. Jest to konieczne w celu umożliwienia aktualizowania informacji o kolejnym zaplanowanym alarmie.
 • FOREGROUND_SERVICE: Umożliwia aplikacji Alarm Clock Xtreme działanie na pierwszym planie po włączeniu alarmu.
 • AVG Alarm Clock Xtreme 7.x dla systemu Android
 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt