Pomoc dotycząca produktów domowych

AVG AntiVirus — skanowanie podczas uruchamiania systemu

Skanowanie podczas uruchamiania systemu to zaawansowana funkcja umożliwiająca wykrycie znanych typów złośliwego oprogramowania i usunięcie zagrożeń przed uruchomieniem systemu operacyjnego i innych usług. Nie jest ona uruchamiana automatycznie ani regularnie — jeżeli podejrzewasz, że na komputerze znajduje się złośliwe oprogramowanie, musisz ręcznie zaplanować skanowanie przy następnym uruchomieniu komputera.

Jeśli złośliwe oprogramowanie uniemożliwia działanie programu AVG w trybie zwykłym, można zaplanować Skanowanie podczas uruchamiania systemu w trybie awaryjnym. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule: Skanowanie podczas uruchamiania systemu przy użyciu programu AVG AntiVirus w systemie Windows w trybie awaryjnym.

Zarządzanie reakcjami na zagrożenia

Przed zaplanowaniem i uruchomieniem skanowania podczas uruchamiania systemu należy określić automatyczne akcje, jakie ma wykonywać ta funkcja po wykryciu zagrożenia. Jeśli akcje automatyczne zostaną wyłączone, w trakcie trwania Skanowania podczas uruchamiania systemu będą wyświetlane monity z prośbą o ręczny wybór sposobu postępowania względem każdego z wykrytych zagrożeń.

Aby określić, jak funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu ma reagować na wykryte zagrożenia:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i kliknij Uruchom inne skanowania.
 2. Najedź kursorem na pozycję Skanowanie podczas uruchamiania systemu i kliknij Ustawienia (ikona koła zębatego).
 3. Upewnij się, że jest wybrana karta Skanowanie podczas uruchamiania systemu, a następnie przewiń w dół do pozycji Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania. Kliknij tę opcję, aby włączyć akcje automatyczne. Jeśli pozostawisz tę opcję niezaznaczoną, program AVG wyświetli pytanie, co zrobić, za każdym razem, gdy Skanowanie podczas uruchamiania systemu wykryje zagrożenie.
 4. Jeśli w poprzednim kroku włączono akcje automatyczne, wybierz preferowaną akcję automatyczną:
  • Naprawa automatyczna (zalecane): Program AVG AntiVirus podejmie próbę naprawienia pliku. Jeśli ta próba zakończy się niepowodzeniem, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny, a jeśli żadna z tych akcji się nie powiedzie, zostanie usunięty.
  • Przenieś do kwarantanny: Program AVG wysyła plik do Kwarantanny, w której nie będzie zagrażać systemowi.
  • Usuń: Program AVG AntiVirus trwale usunie plik z komputera PC.

Po uruchomieniu Skanowanie podczas uruchamiania systemu program AVG AntiVirus skanuje system w poszukiwaniu zagrożeń zgodnie z Twoimi preferencjami.

Podczas konfigurowania automatycznych działań funkcji Skanowanie przy uruchomieniu należy zachować rozwagę. Jeśli plik newralgiczny dla systemu zostanie błędnie zidentyfikowany jako złośliwe oprogramowanie na skutek fałszywego alarmu, funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu może usunąć plik w ramach akcji automatycznej. Program AVG AntiVirus zawiera różne środki zapobiegające takim problemom, jednak fałszywe wykrycie może się zdarzyć.

Uruchamianie funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu

Po określeniu reakcji funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu na wykryte zagrożenia wykonaj czynności opisane poniżej, aby je zaplanować:

 1. Otwórz AVG AntiVirus i wybierz kolejno opcje Uruchom inne skanowaniaSkanowanie podczas uruchamiania systemu.
 2. Kliknij opcję Instaluj definicje, a następnie opcję Uruchom podczas ponownego uruchomienia komputera, aby uruchomić skanowanie podczas następnego uruchomienia systemu.
  Kliknięcie opcji Instaluj definicje na ekranie funkcji Skanowanie podczas uruchamiania systemu powoduje pobranie przez program AVG wszystkich definicji wirusów z bazy danych w chmurze. Jeśli pominiesz instalowanie definicji wyspecjalizowanych, funkcja Skanowanie przy uruchomieniu będzie skanować komputer PC, korzystając tylko z najnowszych pobranych już definicji wirusów. Jeśli opcja Instaluj definicje nie jest wyświetlana na ekranie Skanowanie podczas uruchamiania systemu, oznacza to, że definicje wirusów są aktualne.
 3. Uruchom ponownie komputer. Kiedy system zostanie uruchomiony ponownie, zostanie wyświetlony ekran postępu Skanowania podczas uruchamiania systemu. Skanowanie trwa zwykle kilka minut. Czas skanowania zależny od wydajności systemu i liczby skanowanych plików. Aby pominąć skanowanie, naciśnij klawisz Esc na klawiaturze.
 4. W przypadku każdego znalezionego zagrożenia program AVG AntiVirus podejmie działania wskazane w ustawieniach aplikacji. W przypadku wyłączenia automatycznych akcji i wykrycia zagrożeń wybierz preferowaną akcję z listy opcji.

Po ukończeniu skanowania system Windows uruchomi się.

Dostosowywanie ustawień skanowania

Aby jeszcze bardziej dostosować ustawienia skanowania podczas uruchamiania systemu:

 1. Otwórz AVG AntiVirus i wybierz opcję Uruchom inne skanowania.
 2. Najedź kursorem na pozycję Skanowanie podczas uruchamiania systemu i kliknij Ustawienia (ikona koła zębatego).
 3. Upewnij się, że karta Skanowanie podczas uruchamiania systemu została wybrana, po czym określ następujące ustawienia następnego Skanowania podczas uruchamiania systemu:
  • Czułość: Użyj suwaka, aby wskazać preferowany poziom czułości algorytmów heurystycznych. Analiza heurystyczna umożliwia programowi AVG wykrywanie nieznanego złośliwego oprogramowania przez analizowanie kodu poleceń, które mogą wskazywać na złośliwe zamiary.
  • Powiadamiaj mnie o potencjalnie niepożądanych programach: Zaznacz to pole, aby funkcja Skanowanie podczas uruchamiania systemu wyszukiwała programy potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonujące niechciane działania.
  • Skanuj w poszukiwaniu narzędzi: Wybierz opcję wykrywania lub ignorowania "Narzędzi", takich jak programy do kopania kryptowalut, narzędzia do oszukiwania w grach komputerowych czy generatory kluczy.
  • Rozpakuj pliki archiwum: Zaznacz to pole, aby program AVG rozpakowywał skompresowane pliki podczas skanowania.
  • Części komputera do skanowania: Wybierz opcję Wszystkie dyski twarde lub Napęd systemowy, aby wybrać obszar danych do przeanalizowania podczas skanowania.
  • Programy uruchamiane automatycznie: Umożliwia programowi AVG skanowanie programów, które uruchamiają się automatycznie po włączeniu komputera.
  • Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania: Skonfiguruj akcje automatyczne wykonywane w przypadku wykrycia zagrożeń w czasie skanowania podczas uruchamiania systemu.

Dalsze zalecenia

Więcej informacji o skanowaniu w programie AVG AntiVirus zawiera następujący artykuł:

 • AVG Internet Security 23.x dla systemu Windows
 • AVG AntiVirus FREE 23.x dla systemu Windowsa
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt