Pomoc dotycząca produktów domowych

Ulepszona zapora AVG — często zadawane pytania

Informacje ogólne

Co to jest Ulepszona zapora?

Ulepszona zapora monitoruje cały ruch sieciowy między komputerem a otoczeniem, aby chronić przed nieautoryzowaną komunikacją i atakami. Ta funkcja nie wymaga wykonywania wielu działań. Aby zapewnić sobie ochronę, wystarczy nie wyłączać Ulepszonej zapory.

Jak włączyć lub wyłączyć Zaporę ogniową?

W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Ulepszona zapora jest domyślnie włączona. Zalecamy pozostawienie Ulepszonej zapory włączonej przez cały czas i wyłączanie jej tylko tymczasowo w celu rozwiązywania ewentualnych problemów.

Aby tymczasowo wyłączyć Ulepszoną zaporę:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i kliknij kafelek Internet i poczta e-mail na ekranie głównym aplikacji.
 2. Kliknij opcję Otwórz powyżej pozycji Ulepszona zapora.
 3. Kliknij zielony suwak (WŁ.), a następnie podaj czas, na jak długo chcesz wyłączyć Ulepszoną zaporę.
 4. Kliknij opcję TAK, zatrzymaj, aby potwierdzić.

Suwak zmieni kolor na czerwony (WYŁ.), a Ulepszona zapora zostanie wyłączona na wybrany czas. Aby ją ręcznie włączyć, wykonaj czynności 1–2 opisane powyżej, a następnie kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).

Co się stanie, gdy połączę się z nową siecią?

Za każdym razem, gdy łączysz się z nową siecią, Ulepszona zapora automatycznie wykrywa, czy sieć jest prywatna, czy publiczna, oraz automatycznie stosuje poniższe ustawienia:

 • Sieci prywatne (takie jak sieć w domu czy w pracy) wymagają niższej ochrony i są automatycznie oznaczane jako zaufane. Za każdym razem, gdy łączysz się z zaufaną siecią, Ulepszona zapora dopuszcza komunikację w ramach sieci i stosuje niższą ochronę, aby zapewnić lepszą łączność.
 • Sieci publiczne (np. w kawiarni lub na lotnisku) stanowią większe zagrożenie dla bezpieczeństwa i są automatycznie oznaczane jako niezaufane. Za każdym razem, gdy łączysz się z niezaufaną siecią, Ulepszona zapora blokuje komunikację przychodzącą i stosuje wyższą ochronę, aby zapewnić Ci prywatność i bezpieczeństwo.

W razie potrzeby możesz zmienić ustawienie sieci i określić, czy jest ona zaufana, czy niezaufana, wybierając kolejno opcje Internet i poczta e-mailUlepszona zaporaSieci. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Czy Ulepszona zapora jest dostępna w programie AVG AntiVirus FREE?

Tak. Od wersji 21.10 podstawowe funkcje Ulepszonej zapory są dostępne we wszystkich programach AVG AntiVirus. Następujące funkcje Zapory ogniowej w wersji Premium są jednak dostępne tylko w ramach płatnej subskrypcji programu AVG Internet Security:

 • Ochrona przed wyciekami
 • Alerty skanowania portów
 • Alerty spoofingu ARP

Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w sekcji Funkcje wersji Premium.

Funkcje

Do czego służy karta Sieci?

Karta Sieci jest dostępna po wybraniu kolejno opcji Internet i poczta e-mailUlepszona zaporaSieci.

W tej sekcji znajduje się lista wszystkich sieci, z którymi użytkownik był wcześniej połączony. Dla każdej sieci dostępne są następujące opcje:

 • Kliknij opcję Pokaż ustawienia i określ, czy sieć jest zaufana, czy nie.
 • Umieść kursor na panelu sieci i kliknij ikonę Pokaż szczegóły sieci, aby wyświetlić informacje techniczne o sieci.

Więcej informacji na temat karty Sieci znajduje się w poniższym artykule:

Jak korzystać z karty Aplikacje?

Karta Aplikacje jest dostępna po wybraniu kolejno opcji Internet i poczta e-mailUlepszona zaporaAplikacje.

Ten ekran zawiera listę wszystkich aplikacji na komputerze, które obecnie korzystają z połączenia internetowego. Dla każdej aplikacji są dostępne następujące opcje:

 • Kliknij opcję Blokuj obok aplikacji, aby Ulepszona zapora blokowała jej łączenie się z Internetem lub innymi sieciami.
 • Umieść kursor na panelu aplikacji, a następnie kliknij Pokaż więcej (trzy kropki), aby wybrać jedną z następujących opcji:
  • Włącz tryb Zapytaj mnie: zapewnia, że Ulepszona zapora będzie wyświetlać monity o ręczne zezwolenie na próbę połączenia lub jej odrzucenie.
  • Pokaż szczegóły aplikacji: wyświetla podstawowe informacje o aplikacji.
  • Pokaż reguły dotyczące aplikacji: otwiera zaawansowane reguły dla aplikacji.

Więcej informacji na temat karty Aplikacje znajduje się w poniższym artykule:

Do czego służy karta Dzienniki?

Karta Dzienniki jest dostępna po wybraniu kolejno opcji Internet i poczta e-mailUlepszona zaporaDzienniki.

Ten ekran zawiera listę ostatnich działań Ulepszonej zapory. Aby określić typ widocznych aktywności, można użyć menu rozwijanego. Dostępne są następujące opcje:

 • Zablokowane aplikacje
 • Zablokowane urządzenia
 • Zastosowane reguły

Można też określić czas (na przykład Ostatnia godzina).

W przypadku połączenia z siecią oznaczoną jako Sieć zaufana większość aplikacji i urządzeń jest dozwolonych, ponieważ Ulepszona zapora stosuje mniej ograniczeń. W przypadku połączenia z siecią oznaczoną jako Sieć niezaufana więcej aplikacji i urządzeń jest blokowanych, ponieważ obowiązuje wyższy poziom ochrony. Jeśli aplikacja lub urządzenie zostanie zablokowane, gdy masz połączenie z siecią zaufaną, oznacza to, że Ulepszona zapora wykryła i zablokowała próbę podejrzanej komunikacji. Nie musisz wykonywać żadnych czynności.

Funkcje wersji Premium

Co to jest funkcja ochrony przed wyciekiem danych?

Ochrona przed wyciekami zwiększa bezpieczeństwo w sieciach publicznych, zapobiegając wyciekowi do sieci potencjalnie poufnych informacji z komputera, w tym danych logowania, nazwy komputera i adresu e-mail.

Zalecamy włączenie funkcji ochrony przed wyciekiem danych, gdy łączysz się z publiczną siecią Wi-Fi (np. na lotnisku lub w kawiarni). Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno opcje Internet i poczta e-mailUlepszona zaporaPremium. Upewnij się, że suwak pod nazwą funkcji Ochrona przed wyciekami jest zielony (WŁ.).

Co to są alerty skanowania portów?

Jeśli Alerty skanowania portów są włączone, Ulepszona zapora wyświetla ostrzeżenie, gdy hakerzy lub złośliwe oprogramowanie próbują przeskanować komputer w poszukiwaniu otwartych portów.

Zalecamy, aby ta funkcja była włączona przez cały czas. Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno opcje Internet i poczta e-mailUlepszona zaporaPremium. Upewnij się, że suwak pod nazwą funkcji Alerty skanowania portów jest zielony (WŁ.).

Nawet jeśli funkcja alertów skanowania portów jest włączona, nie jest ona aktywna, gdy użytkownik jest podłączony do zaufanej sieci. Dzieje się tak dlatego, że wiele rozwiązań bezpieczeństwa domowego musi wykonywać skanowanie w poszukiwaniu otwartych portów z uzasadnionych powodów. Na przykład Kontrola Wi-Fi w programie AVG AntiVirus skanuje komputery w sieci w poszukiwaniu otwartych portów, aby informować użytkownika o potencjalnych lukach w zabezpieczeniach.

Gdy funkcja alertów skanowania portów jest włączona, aktywuje się automatycznie tylko wtedy, gdy użytkownik jest połączony z niezaufaną siecią. Zapewnia to ochronę użytkownika, a jednocześnie pozwala uniknąć częstych i potencjalnie uciążliwych fałszywych alarmów.

Co się stanie, jeśli funkcja alertów skanowania portów wykryje zagrożenie?

Jeśli funkcja Alerty skanowania portów wykryje zagrożenie, program AVG informuje, że sieć może nie być bezpieczna. W wyświetlonym oknie dialogowym można wybrać jedno z poniższych działań:

 • Odłącz i zablokuj tę sieć (zalecane): natychmiast odłącz się od bieżącej sieci i zablokuj wszelkie przyszłe połączenia z nią. Komunikat Zablokowana jest wyświetlany obok tej sieci na ekranie Sieci. Aby odblokować sieć, wybierz kolejno opcje Pokaż ustawieniaOdblokuj.
 • Nie kończ połączenia, ale zablokuj podejrzane urządzenie: pozostaw połączenie z siecią, ale zablokuj urządzenie, które jest używane do skanowania portów. Umożliwia to dalsze korzystanie z Internetu, ale nie jest zalecane, ponieważ w sieci mogą znajdować się dodatkowe zagrożenia. Aby zarządzać zablokowanymi urządzeniami, kliknij kolejno MenuUstawieniaPodstawowa ochronaUlepszona zaporaZablokowane urządzenia.
 • Zignoruj to potencjalne zagrożenie — ufam tej sieci: nie wykonuj żadnego działania. Nie zalecamy wybierania tej opcji, jeśli nie ma pewności, że sieć jest bezpieczna.

Co to są alerty spoofingu ARP?

Jeśli funkcja Alerty spoofingu ARP jest włączona, Ulepszona zapora ostrzega o atakach spoofingu ARP.

Spoofing ARP polega na wykorzystaniu przez atakującego protokołu ARP (Address Resolution Protocol) w celu „nakłonienia” urządzeń w sieci do komunikacji z zewnętrznym urządzeniem, które jest kontrolowane przez atakującego. Umożliwia to napastnikowi przechwytywanie ruchu sieciowego użytkownika, w tym prywatnych wiadomości, informacji dotyczących płatności i danych logowania.

Zalecamy, aby pozostawić opcję alertów spoofingu ARP włączoną. Aby włączyć tę funkcję, wybierz kolejno opcje Internet i poczta e-mailUlepszona zaporaPremium. Upewnij się, że suwak pod nazwą funkcji Alerty spoofingu ARP jest zielony (WŁ.).

Nawet jeśli funkcja alertów spoofingu ARP jest włączona, nie jest ona aktywna, gdy użytkownik jest podłączony do zaufanej sieci. Dzieje się tak, ponieważ wiele rozwiązań bezpieczeństwa dla komputerów domowych musi korzystać ze spoofingu ARP z uzasadnionych powodów.

Gdy funkcja alertów spoofingu ARP jest włączona, aktywuje się automatycznie tylko wtedy, gdy użytkownik jest połączony z niezaufaną siecią. Zapewnia to ochronę użytkownika, a jednocześnie pozwala uniknąć częstych i potencjalnie uciążliwych fałszywych alarmów.

Co się stanie, jeśli funkcja alertów spoofingu ARP wykryje zagrożenie?

Jeśli funkcja Alerty spoofingu ARP wykryje zagrożenie, program AVG informuje, że sieć może nie być bezpieczna. W wyświetlonym oknie dialogowym można wybrać jedno z poniższych działań:

 • Odłącz i zablokuj tę sieć (zalecane): natychmiast odłącz się od bieżącej sieci i zablokuj wszelkie przyszłe połączenia z nią. Komunikat Zablokowana jest wyświetlany obok tej sieci na ekranie Sieci. Aby odblokować sieć, wybierz kolejno opcje Pokaż ustawieniaOdblokuj.
 • Nie kończ połączenia, ale zablokuj podejrzane urządzenie: pozostaw połączenie z siecią, ale zablokuj urządzenie zewnętrzne, które przechwytuje ruch sieciowy. Umożliwia to dalsze korzystanie z Internetu, ale nie jest zalecane, ponieważ w sieci mogą znajdować się dodatkowe zagrożenia. Aby zarządzać zablokowanymi urządzeniami, kliknij kolejno MenuUstawieniaPodstawowa ochronaUlepszona zaporaZablokowane urządzenia.
 • Zignoruj to potencjalne zagrożenie — ufam tej sieci: nie wykonuj żadnego działania. Nie zalecamy wybierania tej opcji, jeśli nie ma pewności, że sieć jest bezpieczna.

Ustawienia zaawansowane

Jak mogę określić reguły, które Ulepszona zapora ma stosować dla nowych aplikacji?

Aby określić reguły stosowane przez Ulepszoną zaporę dla nowych aplikacji, które nie mają jeszcze przypisanych reguł:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i kliknij kafelek Internet i poczta e-mail na ekranie głównym aplikacji.
 2. Kliknij ikonę Ustawienia (koło zębate) w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Kliknij kolejno opcje Podstawowa ochrona ▸ Ulepszona zapora w panelu po lewej stronie.
 4. Użyj menu rozwijanego Jak Zapora ogniowa ma traktować nowe aplikacje?, aby wybrać jedną z poniższych opcji:
  • Tryb inteligentny (zalecana i domyślna opcja): Ulepszona zapora automatycznie tworzy i stosuje reguły, które są oparte na wiarygodności aplikacji.
  • Blokuj: Ulepszona zapora blokuje wszystkie próby nawiązania połączenia przez nowe aplikacje.
  • Zezwalaj: Ulepszona zapora zezwala na wszystkie próby nawiązania połączenia przez nowe aplikacje.
  • Zapytaj: zostanie wyświetlony monit o ręczne zezwolenie lub odrzucenie prób nawiązania połączenia przez nowe aplikacje.

Co to są reguły dotyczące aplikacji?

Ulepszona zapora tworzy Reguły dot. aplikacji za każdym razem, gdy aplikacja lub proces zostanie uruchomiony po raz pierwszy. Określają one zachowanie Ulepszonej zapory względem każdej aplikacji lub procesu, kiedy łączą się one z Internetem lub inną siecią. Zaawansowani użytkownicy mogą ustawić poziomy połączenia dla poszczególnych aplikacji, aby określić intensywność monitorowania całej komunikacji przychodzącej lub wychodzącej przez Ulepszoną zaporę.

Zalecamy modyfikowanie reguł dotyczących aplikacji tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. W większości przypadków reguły zdefiniowane przez Ulepszoną zaporę są optymalne i nie wymagają modyfikacji.

Aby skonfigurować reguły dotyczące aplikacji:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i kliknij kafelek Internet i poczta e-mail na ekranie głównym aplikacji.
 2. Kliknij ikonę Ustawienia (koło zębate) w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Kliknij kolejno opcje Podstawowa ochrona ▸ Ulepszona zapora w panelu po lewej stronie.
 4. Wybierz opcję Wyświetl reguły zapory ogniowej.
 5. Wybierz kartę Reguły dot. aplikacji.

Więcej informacji na temat ekranu reguł dotyczących aplikacji zawiera następujący artykuł:

Co to są reguły dotyczące sieci?

Reguły sieciowe (wcześniej znane jako Reguły dot. pakietów) kontrolują, czy ruch sieciowy jest dozwolony, czy blokowany, zgodnie z informacjami zawartymi w pakietach sieciowych. Te informacje mogą obejmować protokoły sieciowe, źródłowe lub docelowe adresy IP oraz porty lokalne i zdalne. Zaawansowani użytkownicy mogą zarządzać tymi regułami lub tworzyć nowe.

Zalecamy modyfikowanie reguł dotyczących sieci tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. W większości przypadków reguły zdefiniowane przez Ulepszoną zaporę są optymalne i nie wymagają modyfikacji.

Aby skonfigurować reguły dotyczące sieci:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i kliknij kafelek Internet i poczta e-mail na ekranie głównym aplikacji.
 2. Kliknij ikonę Ustawienia (koło zębate) w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Kliknij kolejno opcje Podstawowa ochrona ▸ Ulepszona zapora w panelu po lewej stronie.
 4. Wybierz opcję Wyświetl reguły zapory ogniowej.
 5. Wybierz kartę Reguły sieciowe.

Więcej informacji na temat korzystania z karty Sieci znajduje się w poniższym artykule:

Co to są reguły podstawowe?

Reguły podstawowe (wcześniej znane jako Reguły systemowe) to szereg reguł Ulepszonej zapory, które kontrolują ruch sieciowy w przypadku najpopularniejszych typów połączeń powiązanych z określonymi funkcjami systemu.

Zalecamy modyfikowanie reguł podstawowych tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne. W większości przypadków reguły zdefiniowane przez Ulepszoną zaporę są optymalne i nie wymagają modyfikacji.

Aby skonfigurować reguły podstawowe:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i kliknij kafelek Internet i poczta e-mail na ekranie głównym aplikacji.
 2. Kliknij ikonę Ustawienia (koło zębate) w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Kliknij kolejno opcje Podstawowa ochrona ▸ Ulepszona zapora w panelu po lewej stronie.
 4. Wybierz opcję Wyświetl reguły zapory ogniowej.
 5. Wybierz kartę Reguły podstawowe.

Więcej informacji na temat korzystania z ekranu reguł podstawowych zawiera następujący artykuł:

 • AVG Internet Security 21.x dla systemu Windows
 • AVG AntiVirus FREE 21.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?