Pomoc dotycząca produktów domowych

Skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów za pomocą programu AVG AntiVirus

Programy AVG Internet SecurityAVG AntiVirus FREE oferują różne tryby skanowania, które chronią komputer przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje dotyczące różnych rodzajów skanowania.

Omówienie rodzajów skanowania

Programy AVG Internet SecurityAVG AntiVirus FREE obejmują następujące rodzaje skanowania:

 • Skan całościowy: kompleksowe skanowanie, które umożliwia sprawdzenie komputera pod kątem wirusów, złośliwego oprogramowania, złośliwych dodatków do przeglądarek i innych problemów.
 • Dokładne skanowanie: zdefiniowane fabrycznie, szczegółowe skanowanie systemu, które umożliwia sprawdzenie pamięci i dysków urządzenia pod kątem złośliwego oprogramowania (w tym rootkitów).
 • Skanowanie plików lub folderów: umożliwia skanowanie wcześniej wybranych folderów. Możesz także wykonać skanowanie wybranego folderu, klikając go prawym przyciskiem myszy w oknie Eksploratora plików lub na pulpicie w systemie Windows i wybierając opcję Skanuj wybrane obszary na obecność wirusów.
 • Skanowanie przy uruchomieniu: umożliwia skanowanie komputera w trakcie następnego rozruchu systemu przed uruchomieniem jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania. Skanowanie podczas uruchamiania systemu zwiększa szansę wykrycia i usunięcia złośliwego oprogramowania, zanim zaatakuje ono komputer.
 • Skanowanie USB/DVD: umożliwia skanowanie wszystkich obecnie podłączonych do komputera dysków wymiennych, takich jak dyski flash USB czy zewnętrzne dyski twarde.
 • Skanowanie wydajności: umożliwia skanowanie systemu pod kątem niepotrzebnych danych i innych problemów, które mogą wpływać na szybkość i bezpieczeństwo komputera. Aby rozwiązać wykryte problemy, musisz zainstalować program AVG TuneUp. Jeśli masz już zainstalowany program AVG TuneUp, kliknięcie tej opcji spowoduje załadowanie jego pulpitu.

Uruchamianie skanowania

Po otwarciu interfejsu użytkownika programu AVG możesz uruchomić Skan całościowy z poziomu ekranu głównego aplikacji, klikając opcję Uruchom Inteligentne skanowanie. Możesz też uruchomić specjalistyczne skanowanie w następujący sposób:

 1. Kliknij ikonę (trzy kropki) obok opcji Uruchom Inteligentne skanowanie.
 2. Wybierz specjalistyczne skanowanie z listy, która pojawiła się na ekranie.

Czas trwania skanowania zależy od jego typu i ilości danych do przeanalizowania. Aby anulować skanowanie, kliknij opcję Zatrzymaj.

Szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak przeprowadzić Skanowanie przy uruchomieniu, zawiera następujący artykuł:

Tworzenie własnego zadania skanowania

Aby utworzyć własne zadanie skanowania, które będzie wykonywane zgodnie z Twoimi preferencjami:

 1. Otwórz interfejs użytkownika oprogramowania AVG i kliknij ikonę  (trzy kropki) obok pozycji Uruchom Inteligentne skanowanie.
 2. Wybierz opcję Zaplanowane skanowania.
 3. Kliknij opcję Utwórz nowe skanowanie.
 4. W polu Nazwa zadania skanowania wprowadź nazwę, która pozwoli łatwo zidentyfikować skanowanie, a następnie użyj menu rozwijanego Rodzaj skanowania, aby określić jego rodzaj.
 5. W obszarze Częstotliwość wybierz, jak często będzie wykonywane automatyczne skanowanie. Jeśli nie chcesz, aby skanowanie było wykonywane bez ręcznego uruchomienia, wybierz opcję Nigdy.
 6. W przypadku skanowania automatycznego należy dokładnie określić, kiedy będzie ono wykonywane, korzystając z pola Godzina rozpoczęcia. W zależności od ustawienia wybranego w obszarze Częstotliwość może być wymagane również określenie dnia, w którym będzie wykonywane skanowanie — w tym celu należy skorzystać z pola Dzień tygodnia lub Dzień miesiąca.
 7. Możesz też skonfigurować Ustawienia zaawansowane skanowania. Więcej informacji o ustawieniach skanowania AVG zawiera następująca sekcja tego artykułu:
Ustawienia zaawansowane zostały wstępnie skonfigurowane w taki sposób, aby spełniały wymagania większości użytkowników.
 1. Kliknij opcję Zaoszczędź, aby wrócić do ekranu Zaplanowane skanowania.

Nowo utworzone własne zadanie skanowania pojawi się na liście Zaplanowane skany. Następujące opcje są dostępne dla wszystkich skanów znajdujących się na liście:

 • Dostosowywanie ustawień skanowania: umieść kursor na odpowiednim panelu i kliknij ikonę (trzy kropki), która pojawi się na ekranie. Wybierz opcję Ustawienia.
 • Usuwanie skanowania: umieść kursor na odpowiednim panelu i kliknij ikonę (trzy kropki), która pojawi się na ekranie. Wybierz opcję Usuń.
 • Uruchamianie skanowania: kliknij opcję Skanuj natychmiast obok skanowania, które chcesz uruchomić.

Dostosowywanie ustawień skanowania

Można dostosowywać ustawienia wszystkich rodzajów skanowania AVG, ale zalecamy modyfikowanie tylko ustawień w sekcji Skanowania niestandardowe. Aby skonfigurować ustawienia skanowania:

 1. Otwórz interfejs użytkownika programu AVG i wybierz kolejno  Menu ▸ Ustawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje Podstawowa ochrona ▸ Skanowania w panelu po lewej stronie.
 3. Przejdź do karty wybranego skanowania.
 4. Dostosuj poniższe ustawienia skanowania zgodnie ze swoimi preferencjami.
Niektóre z wymienionych poniżej ustawień nie są dostępne dla każdego rodzaju skanowania.
 • Czułość: im wyższa jest czułość, tym częściej może występować fałszywe wykrycie złośliwego oprogramowania. Zmniejszenie czułości zmniejsza liczbę potencjalnych fałszywych wykryć, ale może także obniżyć skuteczność skanowania.
 • Skanuj w poszukiwaniu potencjalnie niepożądanych programów (PNP): umożliwia skanowanie pod kątem programów, które są potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonują niechciane działania.
 • Śledź łącza w trakcie skanowania: umożliwia skanowanie innych plików używanych przez aktualnie skanowane pliki w celu wyszukania potencjalnie szkodliwej zawartości.
 • Testuj całe pliki: umożliwia skanowanie całych plików, a nie tylko ich części przeważnie atakowanych przez złośliwy kod.
 • Priorytet skanowania: wyższy priorytet oznacza, że skanowanie wykorzystuje więcej zasobów systemowych, ale zajmuje mniej czasu, gdy uruchomione są inne aplikacje.
 • Obszary skanowane: pozwala określić obszary komputera, które mają być skanowane:
  • Wszystkie dyski twarde: umożliwia skanowanie wszystkich dysków twardych komputera.
  • Napęd systemowy: umożliwia skanowanie wyłącznie danych zapisanych na dysku twardym.
  • Wszystkie media wymienne: umożliwia skanowanie aplikacji uruchamiających się automatycznie po podłączeniu do komputera dysku USB lub innego urządzenia wymiennego. Skanowanie nośników wymiennych może trwać dłużej ze względu na ograniczenia prędkości odczytu.
  • Rootkity: umożliwia skanowanie pod kątem zagrożeń ukrytych w systemie.
  • ROZRUCH UEFI: umożliwia skanowanie pod kątem zagrożeń, które mogą zostać uruchomione przed uruchomieniem systemu operacyjnego, w tym rootkitów i oprogramowania typu ransomware.
  • Stacje dysków CD-ROM i DVD: umożliwia skanowanie stacji dysków CD i DVD pod kątem złośliwej zawartości.
  • Moduły załadowane do pamięci: umożliwia skanowanie aplikacji i procesów uruchamianych po uruchomieniu systemu lub działających w tle.
 • Narzędzia pakujące i archiwa: pozwala określić typy zarchiwizowanych plików, które mają być skanowane na komputerze:
  • Skanuj tylko typowe instalatory: umożliwia skanowanie powszechnie używanych typów plików, takich jak .zip, .rar i inne pliki wykonywalne lub archiwa instalatorów.
  • Skanuj wszystkie archiwa: umożliwia analizowanie wszystkich plików archiwów, co znacznie wydłuża czas skanowania.
  • Nie skanuj archiwów: umożliwia ignorowanie plików archiwów.
 • Typy plików: pozwala określić typy plików, które mają być skanowane na komputerze:
  • Typy na podstawie zawartości (powolne): umożliwia skanowanie plików, które są zwykle najbardziej narażone na ataki przy użyciu złośliwego oprogramowania.
  • Typy na podstawie rozszerzenia nazwy (szybkie): umożliwia skanowanie tylko plików z rozszerzeniami, które stanowią zagrożenie, takimi jak .exe, .com, .bat.
  • Skanuj wszystkie pliki (bardzo powolne): umożliwia skanowanie wszystkich plików na komputerze pod kątem złośliwego oprogramowania.
 • Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania: umożliwia programowi AVG automatyczne wykonywanie czynności za każdym razem, gdy podczas skanowania zostanie wykryte zagrożenie. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, w przypadku każdego zagrożenia pojawi się monit o ręczne wybranie czynności. Wybierz preferowaną czynność automatyczną:
  • Działaj automatycznie (zalecane): spowoduje podjęcie przez program AVG próby naprawienia pliku. Jeśli się to nie uda, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny lub usunięty, jeśli żadne działanie nie zakończy się pomyślnie.
  • Przenieś plik do Kwarantanny: plik stanowiący zagrożenie jest wysyłany przez firmę AVG do Kwarantanny, w której nie będzie zagrażać systemowi.
  • Usuń plik: program AVG trwale usuwa plik z komputera.
 • Wyłącz komputer po zakończeniu skanowania: umożliwia programowi AVG wyłączanie komputera po zakończeniu skanowania.
 • Wygeneruj plik raportu: umożliwia programowi AVG automatyczne tworzenie i zapisywanie pliku raportu po zakończeniu skanowania.
 • Wyświetl wyjątki: umożliwia dodanie pliku, folderu lub adresu URL, który zostanie wyłączony ze wszystkich zadań skanowania i osłon AVG. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Wyświetlanie historii skanowania

Aby wyświetlić pełną listę ukończonych zadań skanowania:

 1. Otwórz interfejs użytkownika oprogramowania AVG i kliknij ikonę  (trzy kropki) obok pozycji Uruchom Inteligentne skanowanie.
 2. Wybierz opcję Historia skanowania.
 3. Aby wyświetlić dodatkowe informacje o zadaniu skanowania znajdującym się na liście, należy umieścić kursor na odpowiednim panelu, a następnie kliknąć strzałkę w dół, która pojawi się na ekranie.
 • AVG Internet Security 22.x
 • AVG AntiVirus FREE 22.x
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?