Pomoc dotycząca produktów domowych

Anulowanie subskrypcji AVG — często zadawane pytania

Kiedy należy anulować subskrypcję AVG, aby uniknąć obciążenia opłatą za nią?

Informacje zawarte w tej sekcji dotyczą subskrypcji zakupionych za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej AVG lub dowolnej aplikacji AVG na komputerze PC lub Mac.

Jeśli nie chcesz już używać płatnego produktu AVG, musisz anulować subskrypcję przed datą następnego rozliczenia, aby zatrzymać naliczanie kolejnych płatności.

Data rozliczenia może się różnić w zależności od rodzaju wykupionej subskrypcji:

 • Subskrypcje roczne, 2- i 3-letnie: Data rozliczenia może przypaść na 35 dni przed rozpoczęciem następnego okresu subskrypcji (na kolejny rok).
 • Subskrypcje miesięczne: Data rozliczenia przypada na 7 dni przed datą wygaśnięcia w przypadku Digital River.
 • Subskrypcje próbne AVG: data rozliczenia to ostatni dzień darmowego okresu próbnego.

Możesz sprawdzić datę następnego rozliczenia w następujących miejscach:

 • Wiadomość e-mail z przypomnieniem otrzymana z adresu notification@emails.avg.com lub no.reply@avg.com. Zanim obciążymy Twoją formę płatności opłatą za subskrypcję AVG, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z powiadomieniem.
 • Sprawdź Konto AVG powiązane z adresem e-mail podanym podczas zakupu subskrypcji. Data następnego rozliczenia każdej z Twoich subskrypcji jest widoczna na ekranie Moje subskrypcje obok pozycji Następne obciążenie.

Jeśli Twojej płatności nie uda się przetworzyć w standardowym okresie rozliczeniowym przed wygaśnięciem bieżącej subskrypcji AVG, spróbujemy ją zrealizować maksymalnie 14 dni po dacie wygaśnięcia subskrypcji.

Informacje podane w tej sekcji dotyczą tylko subskrypcji zakupionych w Sklepie Google Play.

Jeśli nie chcesz już używać płatnego produktu AVG, musisz anulować subskrypcję przed datą następnego rozliczenia, aby zatrzymać naliczanie kolejnych płatności.

Aby sprawdzić datę następnego rozliczenia mającą zastosowanie do aplikacji zakupionych za pośrednictwem Sklepu Google Play, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do Sklepu Google Play, używając tego samego konta Google, za pomocą którego kupiono subskrypcję AVG.
 2. Otwórz Sklep Google Play na urządzeniu z systemem Android.
 3. Naciśnij obraz profilu w prawym górnym rogu ekranu i wybierz pozycję Płatności i rozliczenia.
 4. Dotknij opcji Subskrypcje.
 5. Data następnego rozliczenia każdej aktywnej subskrypcji jest widoczna obok pozycji Następna płatność.
Informacje podane w tej sekcji dotyczą tylko subskrypcji zakupionych w sklepie App Store.

Jeśli nie chcesz już używać płatnego produktu AVG, musisz anulować subskrypcję przed datą następnego rozliczenia, aby zatrzymać naliczanie kolejnych płatności.

Aby sprawdzić datę następnego rozliczenia mającą zastosowanie do aplikacji zakupionych za pośrednictwem sklepu App Store, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się do sklepu App Store, używając tego samego konta Apple ID, za pomocą którego kupiono subskrypcję AVG.
 2. Otwórz sklep App Store na urządzeniu z systemem iOS.
 3. Naciśnij obraz profilu w prawym górnym rogu ekranu.
 4. Dotknij opcji Subskrypcje.
 5. Data następnego rozliczenia każdej aktywnej subskrypcji jest widoczna obok pozycji Odnawia się.

Jak anulować subskrypcję AVG?

 1. Zaloguj się na konto AVG, korzystając z poniższego linku:
 2. Kliknij Zarządzaj subskrypcjami na kafelku Moje subskrypcje.
 3. Kliknij opcję Anuluj subskrypcję pod subskrypcją, którą chcesz anulować.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces anulowania.

Szczegółowe informacje na temat anulowania subskrypcji za pośrednictwem Konta AVG zawiera następujący artykuł:

 1. Kliknij poniższy link, aby otworzyć stronę pomocy dotyczącej sprzedaży produktów AVG:
 2. Możliwe opcje kontaktu różnią się w zależności od bieżącej dostępności oraz regionu. Wybierz preferowaną metodę kontaktu spośród dostępnych opcji.
 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby skontaktować się z zespołem pomocy technicznej AVG i wnioskować o anulowanie subskrypcji.
Informacje podane w tej sekcji dotyczą tylko subskrypcji zakupionych w Sklepie Google Play.
 1. Zaloguj się do Sklepu Google Play, używając tego samego konta Google, za pomocą którego kupiono subskrypcję AVG.
 2. Otwórz Sklep Google Play na urządzeniu z systemem Android.
 3. Naciśnij obraz profilu w prawym górnym rogu ekranu i wybierz pozycję Płatności i rozliczenia.
 4. Dotknij opcji Subskrypcje.
 5. Wybierz subskrypcję AVG, którą chcesz anulować.
 6. Dotknij opcji Anuluj subskrypcję.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces anulowania.

Szczegółowe instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji AVG za pośrednictwem sklepu Google Play zawiera następujący artykuł:

Informacje podane w tej sekcji dotyczą tylko subskrypcji zakupionych w sklepie App Store.
 1. Zaloguj się do sklepu App Store, używając tego samego konta Apple ID, za pomocą którego kupiono subskrypcję AVG.
 2. Otwórz sklep App Store na urządzeniu z systemem iOS.
 3. Naciśnij obraz profilu w prawym górnym rogu ekranu.
 4. Dotknij opcji Subskrypcje.
 5. Wybierz subskrypcję AVG, którą chcesz anulować.
 6. Dotknij opcji Anuluj subskrypcję (lub Anuluj darmowy okres próbny).
 7. Dotknij opcji Potwierdź, aby potwierdzić anulowanie.

Szczegółowe instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji AVG za pośrednictwem sklepu App Store zawiera następujący artykuł:

Czy otrzymam zwrot kosztów, jeśli anuluję subskrypcję?

Szczegółowe informacje o uprawnieniach do zwrotu kosztów, zasady zwrotów AVG i instrukcje dotyczące składania wniosków o zwrot kosztów znajdują się w tym artykule:

Po anulowaniu subskrypcji AVG nadal masz możliwość korzystania z płatnych produktów AVG do końca bieżącego okresu subskrypcji.

Co się stanie po anulowaniu subskrypcji?

Po anulowaniu subskrypcji AVG nadal masz możliwość korzystania z płatnych produktów do końca bieżącego okresu subskrypcji. Gdy dobiegnie on końca, będzie można odnowić subskrypcję; w przeciwnym razie utracisz dostęp do płatnych produktów i funkcji.

W przypadku anulowania subskrypcji AVG nie przysługuje zwrot kosztów za jakikolwiek okres pozostały w ramach subskrypcji. Aby dowiedzieć się więcej o zasadach zwrotu kosztów obowiązujących w firmie AVG i uzyskać instrukcje dotyczące składania wniosków o zwrot kosztów, zapoznaj się z następującym artykułem: Zgłaszanie żądania zwrotu kosztów subskrypcji AVG

Czy trzeba anulować darmowy okres próbny produktu AVG?

Jeśli przed rozpoczęciem darmowego okresu próbnego wprowadzono dane karty płatniczej, należy anulować subskrypcję próbną przed jej zakończeniem, aby nie korzystać z funkcji płatnych. Jeśli nie anulujesz subskrypcji próbnej, ostatniego dnia okresu próbnego zostanie naliczona opłata za kolejny okres subskrypcji.

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi anulowania subskrypcji AVG, które mają zastosowanie również w przypadku subskrypcji próbnych AVG.

Jeśli przed rozpoczęciem darmowego okresu próbnego nie podano danych karty płatniczej, nie trzeba anulować subskrypcji próbnej.

Co zrobić, jeśli nie mogę anulować subskrypcji za pośrednictwem Konta AVG?

Skorzystaj z poniższych rozwiązań:

 • Do logowania na Konto AVG służy adres e-mail podany przy zakupie subskrypcji. Aby zalogować się po raz pierwszy na Konto AVG, przeczytaj ten artykuł:
 • Nie można anulować subskrypcji zakupionej za pośrednictwem Sklepu Google Play lub sklepu App Store przy użyciu Konta AVG. Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji za pośrednictwem jednego z tych dostawców znajdują się w następującym artykule:
 • Jeśli subskrypcja AVG nie jest widoczna na Twoim Koncie AVG, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG, aby przedstawiciel tego działu mógł ręcznie połączyć subskrypcję z Kontem AVG.

Jak zacząć korzystać z subskrypcji AVG na nowym urządzeniu?

Informacje na temat przenoszenia subskrypcji AVG z jednego urządzenia na inne można znaleźć w następującym artykule:

Co zrobić, jeśli wykonanie instrukcji z tego artykułu nie rozwiązało problemu?

Jeśli wykonanie czynności opisanych w tym artykule nie rozwiązało problemu, zalecamy kontakt z pomocą techniczną AVG w celu uzyskania dalszej pomocy.

 • Wszystkie płatne produkty konsumenckie AVG
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt