Pomoc dotycząca produktów domowych

Znajdowanie identyfikatora zamówienia AVG

Ten artykuł zawiera instrukcje dotyczące znajdowania numeru zamówienia AVG (nazywanego czasem także identyfikatorem zamówienia lub referencyjnym numerem identyfikacyjnym) w przypadku, gdy zespół pomocy technicznej AVG poprosi o jego podanie w celu ułatwienia rozwiązania problemu lub identyfikacji.

Znajdowanie numeru zamówienia AVG

Jeśli Twoja płatność została przetworzona przez firmę PayPal, na Twój adres powiązany z kontem PayPal została wysłana dodatkowa wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Aby znaleźć numer zamówienia AVG w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej od firmy PayPal:

  1. Otwórz otrzymaną od firmy PayPal wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia powiązanego z zakupem produktu AVG.
  2. Wyszukaj numer zamówienia powiązanego z zakupem na końcu wiadomości e-mail, obok pola Identyfikator faktury.
Jeśli nie widzisz w skrzynce wiadomości e-mail z potwierdzeniem przesłanej przez firmę PayPal, możesz skontaktować się bezpośrednio z firmą PayPal i poprosić o przesłanie takiej wiadomości.

Rozwiązywanie problemów

  • Wszystkie produkty konsumenckie AVG
  • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt