Pomoc dotycząca produktów domowych

Skanowanie komputera Mac za pomocą programu AVG AntiVirus lub AVG Internet Security

Programy AVG AntiVirusAVG Internet Security oferują różne tryby skanowania, które chronią komputer Mac przed złośliwym oprogramowaniem i zagrożeniami sieciowymi. Możesz też utworzyć własne zaplanowane skanowania. Dostępne są następujące tryby skanowania pod kątem obecności wirusów:

 • Skan całościowy: Szybkie skanowanie obszarów komputera Mac najbardziej narażonych na ataki.
 • Dokładne skanowanie: Szczegółowe skanowanie systemu, które umożliwia sprawdzenie pamięci i dysków urządzenia pod kątem złośliwego oprogramowania.
 • Skanowanie lokalizacji: Skanowanie określonych plików lub folderów na komputerze Mac.
 • Skanowanie USB/DVD: Skanowanie wszelkich wymiennych urządzeń pamięci masowej podłączonych do komputera Mac.
 • Zaplanowane skanowania: Umożliwia utworzenie skanowania i skonfigurowanie jego parametrów, w tym zaplanowanie regularnego i automatycznego skanowania.

W tym artykule wyjaśniono, jak uruchomić skanowanie, przetworzyć wyniki skanowania, skonfigurować zaplanowane skanowaniezarządzać ustawieniami w przypadku wszystkich trybów skanowania.

Uruchamianie skanowania

Z poziomu ekranu Centrala skanowania można uruchomić dowolne skanowanie. Wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć ekran Centrala skanowania i uruchomić skanowanie:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i kliknij opcję Uruchom inne skanowanie.
 2. Upewnij się, że jest wybrana karta Skanuj natychmiast.
 3. Aby uruchomić preferowane skanowanie:
  1. Skan całościowy: Kliknij opcję Skanuj natychmiast.
  2. Dokładne skanowanie: Kliknij panel Dokładne skanowanie.
  3. Skanowanie lokalizacji: Kliknij panel Skanowanie lokalizacji, a następnie wybierz pliki lub foldery, które chcesz przeskanować, i kliknij przycisk Otwórz.
  4. Skanowanie USB/DVD: Kliknij opcję Skanowanie USB/DVD, a następnie wybierz dyski wymienne, które chcesz przeskanować, i kliknij przycisk Rozpocznij.
 4. Program AVG rozpocznie skanowanie i pojawi się ekran postępu.
  Po uruchomieniu zaplanowanego skanowania ekran postępu nie jest wyświetlany.

  Dokładne skanowanie może potrwać kilka minut lub dłużej w zależności od liczby plików na dysku oraz wydajności systemu.

Gdy skanowanie dobiegnie końca, zapoznaj się z sekcją poniżej, aby dowiedzieć się, jak przetworzyć wyniki skanowania.

Przetwarzanie wyników skanowania

Po przeprowadzeniu skanowania w poszukiwaniu wirusów na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące wszelkich wykrytych zagrożeń. W celu przetworzenia wyników skanowania zalecamy przeniesienie wykrytych plików do Kwarantanny:

 1. Wybierz jedną z następujących opcji:
  1. Przenieś wszystkie pliki do Kwarantanny: Upewnij się, że pole wyboru obok każdego zagrożenia jest zaznaczone, a następnie kliknij polecenie Rozwiąż wybrane problemy.
  2. Przenieś pojedyncze pliki do Kwarantanny: Umieść kursor na zagrożeniu z listy, a następnie kliknij opcję Rozwiąż.
  3. Zignoruj wykryte zagrożenia: Kliknij strzałkę wstecz, a następnie wybierz opcję Ignoruj, aby powrócić do ekranu Centrala skanowania.
 2. Jeśli wykryte problemy zostały rozwiązane lub nie znaleziono żadnych problemów, kliknij przycisk Gotowe, aby powrócić do ekranu Centrala skanowania.

Aby dowiedzieć się więcej o Kwarantannie, zapoznaj się z następującym artykułem:

Planowanie skanowania

Zaplanowane skanowania służy do tworzenia i planowania własnych skanowań, które można uruchamiać regularnie i automatycznie. Aby utworzyć zaplanowane skanowanie:

 1. Kliknij kartę Zaplanowane skanowania.
 2. Kliknij opcję Zaplanuj nowe zadanie skanowania.
 3. Wypełnij pole Nazwa zadania skanowania, a następnie użyj menu rozwijanych, aby wybrać Typ skanowania oraz Częstotliwość. Dostępne są następujące opcje:
  • Typ skanowania: Skanowanie ukierunkowane, Skanowanie szczegółowe lub Inteligentne skanowanie.
  • Częstotliwość: Raz, codziennie, co tydzień lub co miesiąc.
  Kliknij strzałkę w górę lub w dół, aby zmienić wartości w polach DzieńGodzina rozpoczęcia dla zaplanowanego skanowania.
 4. W przypadku wybrania opcji Skanowanie lokalizacji kliknij pozycję Wybierz folder, a następnie wybierz folder, który chcesz przeskanować, i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Sprawdź listę Ustawienia zaawansowane i zaznacz lub usuń zaznaczenie pól obok poszczególnych ustawień, aby określić preferowane przez siebie opcje:
  • Zgłaszaj potencjalnie niepożądane programy: Skanuje urządzenie pod kątem programów, które są potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonują niechciane działania, oraz powiadamia o ich wykryciu.
  • Skanuj archiwa: Analizuje wszystkie pliki archiwów, takie jak .zip, .rar i inne pliki wykonywalne, oraz archiwa instalatorów. Wybór tej opcji powoduje znaczące wydłużenie czasu skanowania.
  • Skanuj dyski zewnętrzne: Skanuje wszelkie dyski zewnętrzne podłączone do komputera Mac w momencie skanowania.
  • Skanuj podczas zasilania z baterii: Zaplanowane skanowanie zostanie przeprowadzone, nawet jeśli komputer Mac nie jest podłączony do zasilania.
  • Skanuj całe pliki: Skanuje całe pliki, a nie tylko ich części najczęściej atakowane przez złośliwy kod.
  • Skanuj kopie zapasowe programu Time Machine: Skanuje wszystkie kopie zapasowe zapisane w narzędziu Time Machine. Time Machine to wbudowane w komputer Mac narzędzie do tworzenia kopii zapasowych.
   Zewnętrzne urządzenie pamięci masowej używane do tworzenia kopii zapasowych programu Time Machine musi być podłączone do komputera Mac podczas przeprowadzania zaplanowanego skanowania.
  • Skanuj zainstalowane woluminy sieciowe: Skanuje pliki udostępniane za pośrednictwem protokołu sieciowego.
  • Wybudź komputer Mac na czas skanowania: Zaplanowane skanowanie zostanie przeprowadzone, nawet jeśli komputer Mac znajduje się w trybie uśpienia. W razie potrzeby program AVG wybudzi komputer Mac, aby przeprowadzić zaplanowane skanowanie.
 6. Aby wykluczyć ze skanowania określone pliki lub foldery, kliknij polecenie Dodaj wyjątki, a następnie wybierz odpowiedni plik lub folder i kliknij polecenie Otwórz.
 7. Kliknij opcję Zaoszczędź.

Zaplanowane skanowanie zostało skonfigurowane i umieszczone na liście Zaplanowane skanowania.

Aby edytować lub usunąć skanowanie, umieść kursor na szczegółach skanowania i kliknij pozycję Więcej opcji (trzy kropki), a następnie wybierz opcję Edytuj skanowanie lub Usuń skanowanie.

Zarządzanie ustawieniami skanowania

Aby uzyskać dostęp do ustawień wstępnie zdefiniowanych skanowań:

 1. Kliknij ikonę Preferencje (koło zębate) na ekranie Centrala skanowania.
 2. Wybierz kartę odpowiedniego typu skanowania.
 3. Zaznacz lub odznacz pola obok poszczególnych ustawień, aby określić preferowane przez siebie opcje:
  Niektóre z wymienionych poniżej ustawień nie są dostępne dla każdego typu skanowania.
  • Skanowanie w poszukiwaniu zaawansowanych problemów: Podczas Inteligentnego skanowania mogą być sprawdzane potencjalne problemy dotyczące bezpieczeństwa związane z funkcjami aplikacji w wersji premium. Jeśli używasz bezpłatnej wersji aplikacji, przed rozwiązywaniem wykrytych problemów pojawi się monit o zakup płatnej subskrypcji programu AVG Internet Security.
  • Skanuj: szukaj problemów z wydajnością: Zezwala funkcji Inteligentne skanowanie na wyszukiwanie plików, które mogłyby zostać usunięte za pomocą programu AVG TuneUp Premium w celu zwolnienia miejsca na dysku. Jeśli program AVG TuneUp Premium nie jest jeszcze zainstalowany ani aktywowany na komputerze Mac, przed rozwiązywaniem wykrytych problemów pojawi się monit o zakup płatnej subskrypcji programu AVG TuneUp Premium.
  • W przypadku braku wykrytych problemów przejdź automatycznie do następnego skanowania: Jeżeli nie wykryto żadnych problemów, zezwala funkcji Inteligentne skanowanie na przejście do następnego etapu skanowania, co eliminuje konieczność ręcznego kliknięcia opcji Dalej.
  • Zgłaszaj potencjalnie niepożądane programy: Skanuje urządzenie pod kątem programów, które są potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonują niechciane działania, oraz powiadamia o ich wykryciu.
  • Skanuj całe pliki: Skanuje całe pliki, a nie tylko ich części najczęściej atakowane przez złośliwy kod.
  • Skanuj kopie zapasowe programu Time Machine: Skanuje wszystkie kopie zapasowe zapisane w narzędziu Time Machine. Time Machine to wbudowane w komputer Mac narzędzie do tworzenia kopii zapasowych.
   Zewnętrzne urządzenie pamięci masowej używane do tworzenia kopii zapasowych programu Time Machine musi być podłączone do komputera Mac podczas przeprowadzania skanowania.
  • Skanuj archiwa: Analizuje wszystkie pliki archiwów, takie jak .zip, .rar i inne pliki wykonywalne, oraz archiwa instalatorów. Wybór tej opcji powoduje znaczące wydłużenie czasu skanowania.
  • Skanuj dyski zewnętrzne: Skanuje wszelkie dyski zewnętrzne podłączone do komputera Mac w momencie skanowania.
  • Wyświetlaj monity z informacją o możliwości przeskanowania dysków zewnętrznych: Wyświetla pytanie dotyczące uwzględnienia w skanowaniu wszelkich dysków zewnętrznych podłączonych do komputera Mac w czasie skanowania.
  • Skanuj zainstalowane woluminy sieciowe: Skanuje pliki udostępniane za pośrednictwem protokołu sieciowego.
 4. Aby wykluczyć plik lub folder ze skanowania, kliknij polecenie Dodaj wyjątki, a następnie wybierz odpowiedni plik lub folder i kliknij polecenie Otwórz.

Ustawienia skanowania zostaną zaktualizowane.

 • AVG AntiVirus 20.x dla komputerów Mac
 • AVG Internet Security 20.x dla komputerów Mac
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt