Pomoc dotycząca produktów domowych

Zapobieganie wyciekom DNS w programie AVG Secure VPN

Aby zapobiec wyciekom DNS, możesz wyłączyć ustawienie zasad inteligentnego rozpoznawania nazw z obsługą wielu adresów w systemie Windows 10 lub Windows 8.1/8. To ustawienie jest domyślnie włączone i ma na celu optymalizację zapytań DNS oraz zwiększenie wydajności. Jego włączenie zwiększa jednak ryzyko przekierowań i wycieków DNS. Te wycieki mogą skutkować monitorowaniem aktywności online, nawet w przypadku używania sieci VPN.

Zapobieganie wyciekom DNS w programie AVG Secure VPN nie dotyczy systemów Windows 7, Windows VistaWindows XP. W przypadku wystąpienia wycieków DNS w tych systemach operacyjnych zalecamy aktualizację do nowszej wersji systemu Windows.

Instrukcje

Aby wyłączyć usługę inteligentnego rozpoznawania nazw z obsługą wielu adresów, zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami poniżej.

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows, zacznij pisać gpedit.msc, aby otworzyć pole wyszukiwania, a następnie wybierz pozycję gpedit.msc z wyników wyszukiwania.
 2. Edytorze lokalnych zasad grupy kliknij dwukrotnie pozycję Konfiguracja komputera w panelu po lewej stronie.
 3. Kliknij dwukrotnie pozycję Szablony administracyjne i pozycję Sieć, aby rozwinąć te sekcje, a następnie kliknij pozycję Klient DNS.
 4. W obszarze Klient DNS kliknij dwukrotnie opcję Wyłącz inteligentne rozpoznawanie nazw z obsługą wielu adresów.
 5. Wybierz pozycję Włączone, aby wyłączyć usługę, a następnie kliknij pozycję Zastosuj, aby potwierdzić.
 6. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do Edytora lokalnych zasad grupy.

Usługa inteligentnego rozpoznawania nazw z obsługą wielu adresów jest teraz wyłączona.

 1. Przesuń kursor nad menu (znak minus) w prawym dolnym rogu ekranu, aby otworzyć menu opcji systemu Windows.
 2. Kliknij pozycję Wyszukaj.
 3. Wpisz gpedit.msc w polu wyszukiwania i wybierz pozycję gpedit.msc z wyników wyszukiwania.
 4. Edytorze lokalnych zasad grupy kliknij dwukrotnie pozycję Konfiguracja komputera w panelu po lewej stronie.
 5. Kliknij dwukrotnie pozycję Szablony administracyjne i pozycję Sieć, aby rozwinąć te sekcje, a następnie kliknij pozycję Klient DNS.
 6. W obszarze Klient DNS kliknij dwukrotnie opcję Wyłącz inteligentne rozpoznawanie nazw z obsługą wielu adresów.
 7. Wybierz pozycję Włączone, aby wyłączyć usługę, a następnie kliknij pozycję Zastosuj, aby potwierdzić.
 8. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do Edytora lokalnych zasad grupy.

Usługa inteligentnego rozpoznawania nazw z obsługą wielu adresów jest teraz wyłączona.

 • AVG Secure VPN 1.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt