Pomoc dotycząca produktów domowych

Rozwiązywanie problemów w przypadku błędu SQL podczas instalowania programu AVG AntiTrack

Podczas instalowania programu AVG AntiTrack może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Powodem tego komunikatu o błędzie jest uszkodzona lub nieaktualna instalacja platformy Microsoft .NET Framework. Ten problem można rozwiązać, ponownie instalując platformę Microsoft .NET Framework. Wykonaj odpowiednie czynności przedstawione poniżej, zależnie od używanego systemu operacyjnego.

Zainstaluj ponownie platformę Microsoft .NET Framework

 1. Wpisz funkcje systemu windows w polu wyszukiwania na pasku zadań Windows i wybierz Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows z wyników wyszukiwania.
 2. W menu Funkcje systemu Windows rozwiń wszystkie funkcje z ciągiem .NET w nazwie, klikając symbol +.
 3. Anuluj zaznaczenie każdej funkcji .NET i każdej pozycji w tych funkcjach, następnie kliknij OK.
 4. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany, następnie kliknij Zamknij.
 5. W razie wyświetlenia monitu kliknij Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer. Jeśli monit nie zostanie wyświetlony, ponownie uruchom komputer ręcznie.
 6. Poczekaj, aż komputer uruchomi się ponownie. Otwórz okno Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows, wykonując czynności opisane powyżej, zaznacz wszystkie funkcje .NET i wszystkie pozycje w funkcjach .NET, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany. W razie monitu, kliknij Pobierz pliki z usługi Windows Update, następnie poczekaj, aż system Windows pobierze potrzebne pliki i zastosuje zmiany.
 8. Uruchom kontrolę w usłudze Windows Update, aby sprawdzić, czy wszystkie aktualizacje zostały zainstalowane poprawnie:
  • Kliknij przycisk Start systemu Windows, a następnie Ustawienia (ikona koła zębatego).
  • W oknie Ustawienia systemu Windows wybierz Aktualizacje i zabezpieczenia.
  • W oknie Windows Update sprawdź, czy wersja używanego systemu Windows jest aktualna. W razie potrzeby zainstaluj aktualizacje.
 9. Ponownie zainstaluj program AVG AntiTrack.
 1. Naciśnij jednocześnie klawisze  Win oraz X na klawiaturze, a z wyświetlonego menu kontekstowego wybierz polecenie Programy i funkcje.
 2. Kliknij opcję Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows na lewym panelu.
 3. W menu Funkcje systemu Windows rozwiń wszystkie funkcje z ciągiem .NET w nazwie, klikając symbol +.
 4. Anuluj zaznaczenie każdej funkcji .NET i każdej pozycji w funkcjach .NET, następnie kliknij OK.
 5. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany, następnie kliknij Zamknij.
 6. W razie wyświetlenia monitu kliknij Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer. Jeśli monit nie zostanie wyświetlony, ponownie uruchom komputer ręcznie.
 7. Poczekaj, aż komputer uruchomi się ponownie. Otwórz okno Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows, wykonując czynności opisane powyżej, zaznacz wszystkie funkcje .NET i wszystkie pozycje w funkcjach .NET, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany. W razie monitu, kliknij Pobierz pliki z usługi Windows Update, następnie poczekaj, aż system Windows pobierze potrzebne pliki i zastosuje zmiany.
 9. Uruchom kontrolę w usłudze Windows Update, aby sprawdzić, czy wszystkie aktualizacje zostały zainstalowane poprawnie:
  • Naciśnij jednocześnie klawisze Win oraz I na klawiaturze, a następnie z panelu wyświetlonego po prawej stronie wybierz opcję Zmień ustawienia komputera.
  • W oknie Ustawienia komputera wybierz Windows Update, następnie Sprawdź aktualizacje.
  • W oknie Windows Update sprawdź, czy wersja używanego systemu Windows jest aktualna. W razie potrzeby zainstaluj aktualizacje.
 10. Ponownie zainstaluj program AVG AntiTrack.
 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows i wpisz tekst programy i funkcje w polu wyszukiwania. Wybierz pozycję Programy i funkcje z wyników wyszukiwania.
 2. Jeśli zauważysz w menu Odinstaluj lub zmień program jakiekolwiek nazwy programów zawierające ciąg .NET, zanotuj numer wersji (na przykład 4.7.1). Aby ponownie zainstalować platformę .NET Framework, należy znać prawidłowy numer wersji.
 3. Odinstaluj wszelkie programy z ciągiem .NET w nazwie:
  • Kliknij program, aby go zaznaczyć, następnie wybierz Odinstaluj/Zmień.
  • Wybierz Usuń .NET Framework ... z tego komputera i kliknij Dalej.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Poczekaj, aż platforma .NET Framework zostanie usunięta z komputera.
  • Otwórz aplet Programy i funkcje, wykonując czynności opisane powyżej, i odinstaluj wszelkie dodatkowe programy z ciągiem .NET w nazwie, korzystając z menu Odinstaluj lub zmień program.
 4. Otwórz aplet Programy i funkcje, wykonując czynności opisane powyżej, następnie wybierz Włącz lub wyłącz wybrane funkcje Windows na panelu z lewej strony.
 5. W menu Funkcje systemu Windows rozwiń wszystkie funkcje, których nazwa zawiera ciąg .NET, klikając symbol +.
 6. Anuluj zaznaczenie każdej funkcji z ciągiem .NET i każdej pozycji w funkcjach z ciągiem .NET, następnie kliknij OK.
 7. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany.
 8. W razie wyświetlenia monitu kliknij Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomić komputer. Jeśli monit nie zostanie wyświetlony, ponownie uruchom komputer ręcznie.
 9. Poczekaj, aż komputer uruchomi się ponownie. Otwórz okno Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows, wykonując czynności opisane powyżej, zaznacz wszystkie funkcje .NET i wszystkie pozycje w funkcjach .NET, a następnie kliknij przycisk OK.
 10. Poczekaj, aż system Windows ukończy żądane zmiany.
 11. Pobierz i zainstaluj ponownie odpowiednie wersje platformy .NET Framework. Po wyświetleniu odpowiedniego monitu uruchom ponownie komputer.
Musisz pobrać te same wersje platformy .NET Framework, które zostały odinstalowane w aplecie Programy i funkcje. Nie musi to być najnowsza wersja platformy .NET Framework.
 1. Sprawdź w usłudze Windows Update, czy wszystkie aktualizacje są prawidłowo zainstalowane:
  • Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg aktualizacje w polu wyszukiwania i wybierz opcję Sprawdź, czy są aktualizacje w wynikach wyszukiwania.
  • W oknie Windows Update sprawdź, czy wersja używanego systemu Windows jest aktualna. W razie potrzeby zainstaluj aktualizacje.
 2. Ponownie zainstaluj program AVG AntiTrack.
 • AVG AntiTrack 2.x dla systemu Windows

Systemy operacyjne:

 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt