Pomoc dotycząca produktów domowych

Zmienianie ustawień DNS pod kątem rozwiązywania problemów z produktami AVG

Problemy z serwerami DNS dostawcy usług internetowych mogą zakłócać działanie niektórych produktów AVG. Możesz napotkać następujące problemy:

 • Instalacja lub aktualizacja produktu AVG wielokrotnie kończy się niepowodzeniem.
 • produkt AVG nie akceptuje prawidłowego kodu aktywacyjnego, co uniemożliwia aktywację płatnej subskrypcji;
 • program AVG Secure VPN nie może nawiązać połączenia z Internetem lub nie można przeglądać zasobów internetowych po nawiązaniu połączenia z AVG Secure VPN.
 • AVG Secure Browser nie zezwala na dostęp do witryny.

Aby rozwiązać te problemy, pomoc techniczna AVG może poprosić Cię o zmianę ustawień połączenia internetowego w celu umożliwienia korzystania z serwerów DNS innego dostawcy, takiego jak Cisco, Google, Cloudflare lub Quad9.

Zmiana ustawień DNS

Aby zmienić ustawienia DNS na urządzeniu z systemem Windows, wybierz poniżej kartę odpowiadającą Twojej wersji systemu Windows.

 1. Zaloguj się do systemu Windows jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
  Informacje o kontach użytkowników z uprawnieniami administratora znajdziesz w tym artykule: Zarządzanie kontami z uprawnieniami administracyjnymi na komputerze z systemem Windows.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę  Start systemu Windows i wybierz opcję Ustawienia.
 3. W panelu po lewej stronie wybierz opcję Sieć i Internet, a następnie kliknij Zaawansowane ustawienia sieci.
 4. W sekcji Powiązane ustawienia kliknij Więcej opcji karty sieciowej.
 5. Kliknij ikonę  Start systemu Windows i wybierz pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego).
 6. Na ekranie Ustawienia systemu Windows kliknij opcję Sieć i internet.
 7. W obszarze Zmień ustawienia sieciowe kliknij polecenie Zmień opcje karty.
 8. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie klawisz z  logo Windows i klawisz X.
 9. W wyświetlonym menu wybierz opcję Panel sterowania.
 10. W zależności od swojego widoku przejdź do opcji A lub B:
  1. Domyślny widok kategorii: W sekcji Sieć i Internet kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania.
  2. Widok dużych/małych ikon: Kliknij opcję Centrum sieci i udostępniania.
 11. Wybierz polecenie Zmień ustawienia karty w obszarze po lewej stronie okna Sieć i centrum udostępniania.
 12. Kliknij przycisk  Start systemu Windows i wybierz polecenie Panel sterowania.
 13. W zależności od swojego widoku przejdź do opcji A lub B:
  1. Domyślny widok kategorii: W sekcji Sieć i Internet kliknij opcję Wyświetl stan sieci i zadania.
  2. Widok dużych/małych ikon: Kliknij opcję Centrum sieci i udostępniania.
 14. Wybierz polecenie Zmień ustawienia karty w obszarze po lewej stronie okna Sieć i centrum udostępniania.
 15. W zależności od bieżącego typu połączenia kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednie połączenie Ethernet lub Wi-Fi z listy Połączenia sieciowe, a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości.
 16. W zależności od bieżącego typu połączenia kliknij prawym przyciskiem myszy Połączenie lokalne lub Połączenie bezprzewodowe z listy Połączenia sieciowe, a następnie wybierz z menu kontekstowego opcję Właściwości.
 17. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika z pytaniem o zezwolenia, kliknij przycisk Tak.
 18. Na liście wybierz pozycję Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), a następnie kliknij Właściwości.
 19. Wybierz opcję Użyj następujących adresów serwerów DNS, a następnie wybierz jednego z dostawców publicznych serwerów DNS z poniższej tabeli i wprowadź w odpowiednich polach oba adresy IP (preferowane lub alternatywne). Kliknij OK, aby zatwierdzić.
  Dostawca serwera DNSPreferowany adres serwera DNSAlternatywny adres serwera DNS
  Cisco OpenDNS208.67.222.222208.67.220.220
  Google Public DNS8.8.8.88.8.4.4
  Cloudflare 1.1.1.1.1.1.1.11.0.0.1
  Quad99.9.9.9149.112.112.112
  Nie zmieniaj żadnych ustawień w górnym obszarze odnoszącym się do adresu IP, maski podsiecidomyślnej bramy.
 20. Jeśli zostanie wyświetlone okno Diagnostyka sieci systemu Windows, kliknij przycisk AnulujZamknij, aby wyjść.
 21. Na klawiaturze naciśnij jednocześnie klawisz z logo Windows i klawisz R, aby wywołać okno konsoli Usługi systemu Windows.
 22. Wpisz cmd w polu Otwórz i kliknij OK.
 23. W wyświetlonym oknie Wiersz polecenia wpisz polecenie ipconfig /flushdns i naciśnij klawisz Enter na klawiaturze.
 1. Zaloguj się na komputerze Mac jako użytkownik z uprawnieniami administratora.
 2. Na pasku menu kliknij ikonę ApplePreferencje systemowe, a następnie wybierz pozycję Sieć.
 3. W zależności od bieżącego typu połączenia wybierz z menu po lewej stronie opcję Ethernet lub Wi-Fi, a następnie kliknij Zaawansowane….
 4. Wybierz kartę DNS, a następnie kliknij ikonę plusa +, aby dodać serwer do listy.
 5. Wybierz z poniższej tabeli jednego z dostawców publicznych serwerów DNS, a następnie wpisz adres serwera DNS w polu Serwery DNS. Kliknij OK, aby zatwierdzić.
  Dostawca serwera DNSAdres serwera DNS
  Cisco OpenDNS208.67.222.222
  Google Public DNS8.8.8.8
  Cloudflare 1.1.1.1.1.1.1.1
  Quad99.9.9.9
Te kroki mogą nieco się różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez producenta.
 1. Otwórz Ustawienia urządzenia i wybierz opcję Połączenia ▸ Wi-Fi.
 2. Wybierz z listy sieć Wi-Fi, z którą masz połączenie.
 3. Kliknij Wyświetl więcej ▸ Ustawienia adresu IP i wybierz opcję Statyczny, aby otworzyć ustawienia DNS.
 4. Usuń wszelkie istniejące serwery DNS z sekcji DNS 1DNS 2, a następnie wybierz z poniższej tabeli jednego z dostawców publicznych serwerów DNS i wpisz adres serwera DNS w polu DNS 1. Naciśnij Zapisz, aby potwierdzić.
  Dostawca serwera DNSAdres serwera DNS
  Cisco OpenDNS208.67.222.222
  Google Public DNS8.8.8.8
  Cloudflare 1.1.1.1.1.1.1.1
  Quad99.9.9.9
 1. Otwórz Ustawienia urządzenia i wybierz opcję Wi-Fi.
 2. Wybierz z listy sieć Wi-Fi, z którą nawiązano połączenie.
 3. Stuknij polecenie Skonfiguruj DNS, aby otworzyć ustawienia DNS.
 4. Wybierz ustawienie Ręcznie i stuknij ikonę czerwonego kółka obok dowolnego istniejącego serwera DNS, aby go usunąć.
 5. Wybierz z poniższej tabeli jednego z dostawców publicznych serwerów DNS, a następnie kliknij Dodaj serwer i wpisz adres serwera DNS w polu Serwery DNS. Naciśnij Zapisz, aby potwierdzić.
  Dostawca serwera DNSAdres serwera DNS
  Cisco OpenDNS208.67.222.222
  Google Public DNS8.8.8.8
  Cloudflare 1.1.1.1.1.1.1.1
  Quad99.9.9.9

Ustawienia DNS zostały zmienione.

 • Wszystkie programy konsumenckie AVG
 • Wszystkie obsługiwane platformy

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt