Pomoc dotycząca produktów domowych

AVG Anti-Theft — wprowadzenie

Funkcja Anti-Theft dostępna w aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android służy do ochrony prywatnych danych na urządzeniu i pomaga odnaleźć urządzenie w przypadku kradzieży lub zgubienia. Zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w tym artykule, aby rozpocząć korzystanie z funkcji Anti-Theft.

Włączanie funkcji Anti-Theft

Funkcja Anti-Theft wymaga przeprowadzenia wstępnej konfiguracji umożliwiającej śledzenie urządzenia i zarządzanie nim w przypadku utraty lub kradzieży. Więcej informacji o konfiguracji funkcji Anti-Theft zawiera następujący artykuł:

Dostosowywanie ustawień

Aby uzyskać dostęp do ustawień funkcji Anti-Theft:

 1. Otwórz aplikację AVG AntiVirus i wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Anti-Theft.
 2. Wprowadź kod PIN ustawiony dla funkcji Anti-Theft.
  Jeśli nie pamiętasz kodu PIN, zapoznaj się z następującym artykułem zawierającym instrukcje resetowania tego kodu:
 3. Zostanie wyświetlony ekran Anti-Theft. Skonfiguruj ustawienia w poniższych sekcjach:
 

Czynniki wyzwalające automatyczną blokadę

Ustawienia znajdujące się w tej sekcji są dostępne tylko w ramach płatnej subskrypcji AVG AntiVirus.
 • Zabezpieczenie kodu PIN: zapewnia dodatkową ochronę, oznaczając urządzenie jako utracone, jeśli kod PIN funkcji Anti-Theft zostanie wprowadzony nieprawidłowo osiem razy. Funkcja Zabezpieczenie kodu PIN jest domyślnie włączona.
 

Gdy urządzenie zostanie oznaczone jako utracone

Wysłanie polecenia UTRACONE za pośrednictwem Konta AVG domyślnie powoduje włączenie i aktywację następujących funkcji:

 • Zablokuj urządzenie: uniemożliwia intruzom uzyskanie dostępu do urządzenia.
 • Włącz alarm dźwiękowy: aktywuje alarm dźwiękowy na urządzeniu, aby powiadomić o jego położeniu.
 • Ostatnia znana lokalizacja (dostępna tylko w ramach płatnej subskrypcji AVG AntiVirus): przesyła informację o ostatniej znanej lokalizacji urządzenia na Konto AVG przed wyczerpaniem się baterii.
 

Opcje kontroli urządzenia

 • Kontrola internetowa w witrynie my.avg.com: pozwala zmienić Konto AVG połączone z funkcją Anti-Theft. Za pomocą tego Konta AVG możesz sterować swoim urządzeniem w przypadku jego zgubienia lub kradzieży.
 • Historia poleceń: umożliwia wyświetlenie listy poleceń, które zostały otrzymane z połączonego Konta AVG.
 

Ustawienia zaawansowane

 • PIN i wzór: umożliwia skonfigurowanie metody uzyskiwania dostępu do funkcji Anti-Theft. Możesz ustawić PIN lub wzór bądź korzystać z odcisku palca.
 • Komunikat na ekranie blokady: umożliwia personalizację wiadomości, która pojawia się, gdy ktoś próbuje uzyskać dostęp do urządzenia zablokowanego za pomocą funkcji Anti-Theft.
 • Administrator urządzenia: wyłącz tę opcję, aby dezaktywować ustawienie Administrator urządzenia w ustawieniach urządzenia. Po wyłączeniu tego ustawienia nie jest możliwe zdalne sterowanie urządzeniem w przypadku jego zgubienia lub kradzieży, dlatego stanowczo zalecamy, aby było ono zawsze włączone — wyłączaj je tylko w przypadku odinstalowywania programu AVG AntiVirus.

Zdalne sterowanie urządzeniem

W przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia możesz sterować nim za pomocą Konta AVG, które jest połączone z funkcją Anti-Theft. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

 • AVG AntiVirus 6.x dla systemu Android
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt