Pomoc dotycząca produktów domowych

Kwarantanna — wprowadzenie

Kwarantanna to bezpieczne miejsce w programie AVG AntiVirus umożliwiające przechowywanie potencjalnie szkodliwych plików w całkowitej izolacji od reszty systemu operacyjnego. Żadne zewnętrzne procesy, aplikacje ani wirusy nie mogą otwierać ani uruchamiać plików w Kwarantannie.

Przenoszenie plików do Kwarantanny

Program AVG AntiVirus automatycznie przenosi do Kwarantanny złośliwe pliki, jeśli nie można ich naprawić. Domyślnie pliki są przenoszone do Kwarantanny w następujących przypadkach:

 • Jeśli w programie AVG AntiVirus zostanie uruchomione wstępnie zdefiniowane skanowanie i wykryje ono podejrzany plik.
 • Jeśli aktywna osłona programu AVG AntiVirus wykryje podejrzany plik.

Pliki można też przenieść do Kwarantanny ręcznie:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i wybierz kolejno opcje MenuKwarantanna.
 2. Na ekranie Kwarantanna kliknij opcję Dodaj plik....
 3. Wyszukaj plik, który chcesz przenieść do Kwarantanny, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Plik pojawi się w obszarze Kwarantanna i będzie można wysłać go do analizy.

Przywracanie plików z Kwarantanny

Przywracanie plików z Kwarantanny stwarza wysokie zagrożenie bezpieczeństwa. Takie działanie wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy i jest zastrzeżone tylko dla określonych sytuacji (np. w sytuacji przypadkowego przeniesienia do Kwarantanny pliku systemowego o kluczowym znaczeniu).

Aby przenieść plik z Kwarantanny:

 1. Zaznacz pola wyboru obok odpowiednich plików w Kwarantannie.
 2. Kliknij pozycję Więcej opcji (trzy kropki), a następnie wybierz akcję:
  • Przywróć: przenosi plik do jego pierwotnej lokalizacji na komputerze.
  • Przywróć i dodaj wyjątek: przenosi plik do jego pierwotnej lokalizacji i dodaje go do listy wyjątków, aby wykluczyć go ze wszystkich funkcji skanowania i osłon programu AVG AntiVirus. Aby wyświetlić listę wyjątków, wybierz kolejno opcje MenuUstawieniaOgólneWyjątki.
  • Wyodrębnij: przenosi plik do wybranej lokalizacji na komputerze.
 3. Kliknij opcję Zamknij.

Przesyłanie plików do Laboratorium Zagrożeń AVG

Pliki można wysłać do Laboratorium Zagrożeń AVG w celu przeprowadzenia dalszej analizy. Zalecamy wysyłanie następujących rodzajów plików:

 • Potencjalny pasożyt: pliki, które nie zostały zakwalifikowane przez program AVG AntiVirus jako złośliwe oprogramowanie, ale które zdaniem użytkownika mogą być szkodliwe.
 • Fałszywy alarm: pliki, które zostały zakwalifikowane przez program AVG AntiVirus jako złośliwe oprogramowanie, ale które zdaniem użytkownika mogą być nieszkodliwe.

Aby przesłać plik do Laboratorium Zagrożeń AVG:

 1. Zaznacz pola wyboru obok odpowiednich plików w Kwarantannie.
 2. Kliknij ikonę Więcej opcji (trzy kropki) obok przycisku Usuń wszystko, a następnie wybierz opcję Wyślij do analizy.
 3. Wybierz opcję Potencjalny pasożyt lub Fałszywy alarm i wprowadź ewentualne informacje dodatkowe na temat pliku w polu tekstowym, a następnie kliknij opcję Wyślij.
 4. Kliknij opcję Zamknij.

Plik zostanie przesłany do Laboratorium Zagrożeń AVG w celu dalszego zbadania. W większości przypadków Laboratorium Zagrożeń AVG analizuje pliki bez wysyłania odpowiedzi do użytkownika.

Usuwanie plików z Kwarantanny

Ta czynność powoduje trwałe usunięcie plików z komputera. Nie można jej cofnąć.
 1. Zaznacz pola wyboru obok odpowiednich plików w Kwarantannie.
 2. Kliknij opcję Usuń wszystko lub Usuń wybrane u dołu ekranu Kwarantanna.
 3. Kliknij opcję Tak, usuń, aby potwierdzić.

Zarządzanie ustawieniami Kwarantanny

Kwarantanna domyślnie zajmuje maksymalnie 5120 MB, możesz jednak zmienić tę wartość w ustawieniach Kwarantanny. Aby skonfigurować ilość miejsca przeznaczonego na Kwarantannę:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus, a następnie wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje NarzędziaKwarantanna w panelu po lewej stronie.
 3. Kliknij w polu tekstowym i zdefiniuj maksymalną ilość miejsca, jaką może zajmować Kwarantanna.

Ilość miejsca przeznaczonego na Kwarantannę zostanie zmieniona.

Przenoszenie plików do Kwarantanny

Pliki są automatycznie przenoszone do Kwarantanny w następujących sytuacjach:

 • Jeśli skanowanie w programie AVG AntiVirus wykryje podejrzany plik, a użytkownik potwierdzi jego przeniesienie do Kwarantanny.
 • Jeśli aktywna osłona programu AVG AntiVirus wykryje podejrzany plik.

Jeśli program AVG AntiVirus wykryje podczas skanowania podejrzany plik, zostanie on uwzględniony w raporcie ze skanowania. Aby przenieść plik do Kwarantanny, zaznacz odpowiednie pole wyboru w celu wybrania pliku, a następnie kliknij opcję Rozwiąż wybrane problemy.

Obok pliku jest teraz widoczna informacja Usunięto zagrożenie.

Podejrzane pliki można także dodawać do Kwarantanny ręcznie, wykonując następujące czynności:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i wybierz kafelek Komputer.
 2. Kliknij opcję Otwórz na kafelku Kwarantanna.
 3. Kliknij opcję Dodaj plik....
 4. Wyszukaj plik, który chcesz przenieść do Kwarantanny, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Plik pojawi się w obszarze Kwarantanna i będzie można wysłać go do analizy.

Przywracanie plików z Kwarantanny

Przywracanie plików z Kwarantanny stwarza wysokie zagrożenie bezpieczeństwa. Takie działanie wymaga od użytkownika zaawansowanej wiedzy i jest zastrzeżone tylko dla określonych sytuacji (np. w sytuacji przypadkowego przeniesienia do Kwarantanny pliku systemowego o kluczowym znaczeniu).

W przypadku przywrócenia pliku z Kwarantanny program AVG AntiVirus przenosi plik do jego pierwotnej lokalizacji. Alternatywnie możesz przywrócić plik do innej lokalizacji na komputerze Mac. Aby przywrócić plik z Kwarantanny:

 1. Zaznacz pola wyboru obok odpowiednich plików w Kwarantannie.
 2. Kliknij pozycję Więcej opcji (trzy kropki), a następnie wybierz opcję Przywróć lub Przywróć jako.
 3. W przypadku wybrania opcji Przywróć jako użyj okna Findera w celu wybrania nowej lokalizacji pliku, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 4. W razie potrzeby skorzystaj z funkcji Touch ID lub podaj hasło, które wpisujesz po uruchomieniu komputera Mac, a następnie kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić przywrócenie.

Plik zostanie przywrócony i będzie można go otworzyć z wybranej lokalizacji na komputerze Mac.

Przesyłanie plików do Laboratorium Zagrożeń AVG

Pliki można wysłać do Laboratorium Zagrożeń AVG w celu przeprowadzenia dalszej analizy. Zalecamy wysyłanie następujących rodzajów plików:

 • Potencjalny pasożyt: pliki, które nie zostały zakwalifikowane przez program AVG AntiVirus jako złośliwe oprogramowanie, ale które zdaniem użytkownika mogą być szkodliwe.
 • Fałszywy alarm: pliki, które zostały zakwalifikowane przez program AVG AntiVirus jako złośliwe oprogramowanie, ale które zdaniem użytkownika mogą być nieszkodliwe.

Aby przesłać plik do Laboratorium Zagrożeń AVG:

 1. Umieść kursor na odpowiednich plikach w Kwarantannie, następnie kliknij ikonę Więcej opcji (trzy kropki) i wybierz pozycję Wyślij do analizy.
 2. Wybierz opcję Potencjalny pasożyt lub Fałszywy alarm i wprowadź ewentualne informacje dodatkowe na temat pliku w polu tekstowym, a następnie kliknij opcję Wyślij.

Plik zostanie przesłany do Laboratorium Zagrożeń AVG w celu dalszego zbadania. W większości przypadków Laboratorium Zagrożeń AVG analizuje pliki bez wysyłania odpowiedzi do użytkownika.

Usuwanie plików z Kwarantanny

Ta czynność powoduje trwałe usunięcie plików z komputera Mac. Nie można jej cofnąć.
 1. Zaznacz pola wyboru obok odpowiednich plików w Kwarantannie.
 2. Kliknij opcję Usuń u dołu ekranu Kwarantanna.
 3. Kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić.

Plik zostanie usunięty z urządzenia i oznaczony jako usunięty w Kwarantannie.

 • AVG Internet Security 21.x dla systemu Windows
 • AVG AntiVirus FREE 21.x dla systemu Windows
   
 • AVG AntiVirus 20.x dla komputerów Mac
 • AVG Internet Security 20.x na Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Czy ten artykuł był pomocny?