Pomoc dotycząca produktów domowych

AVG TuneUp — wprowadzenie

AVG TuneUp jest narzędziem do optymalizacji komputera, które skanuje go pod kątem zbędnych elementów i problemów z wydajnością, dzięki czemu można zwolnić miejsce na dysku i przyspieszyć działanie systemu.

W tym artykule przyjęto założenie, że najnowsza wersja programu AVG TuneUp jest już zainstalowana i aktywowana na komputerze. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i aktywacji, przeczytaj następujące artykuły: Instalowanie programu AVG TuneUp oraz Aktywowanie subskrypcji programu AVG TuneUp.

Skanowanie komputera

Jeśli używasz aplikacji AVG TuneUp po raz pierwszy, otworzy się ona automatycznie po zakończeniu instalacji. Możesz kliknąć opcję Skanuj teraz, aby przeprowadzić skanowanie ogólne.

Wyniki skanowania są widoczne na głównym pulpicie nawigacyjnym. Aby wykonać kolejne skanowania ogólne:

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i kliknij opcję Skanuj ponownie.
 2. Gdy skanowanie zostanie ukończone, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi każdego znalezionego problemu.

Skanowanie ogólne szuka plików-śmieci, które można usunąć, oraz sposobów na poprawę wydajności systemu. Szczegółowe instrukcje dotyczące każdej kategorii znajdziesz poniżej.

Zwolnij miejsce na dysku

Program AVG TuneUp wyszukuje i bezpiecznie usuwa zbędne pliki i dane przeglądarki internetowej, aby zwolnić miejsce na dysku.

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i najedź kursorem myszy na menu boczne, a następnie wybierz pozycję Czyszczenie dysku.
 2. Wybierz kategorię, którą chcesz oczyścić.
 3. Wybierz Tryb czyszczenia.
  Jeśli uwzględnisz folder Pobrane, najpierw sprawdź jego zawartość, aby się upewnić, że nie zawiera plików, które chcesz zachować.
 4. Kliknij opcję Oczyść.
 5. Po zakończeniu oczyszczania kliknij opcję Ukończ czyszczenie.

Wybrane kategorie plików zostaną usunięte.

Włączanie funkcji Automatyczne czyszczenie

Funkcja Automatyczne czyszczenie działa w tle, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności. Zwalnia miejsce na komputerze PC, usuwając zbędne elementy, takie jak uszkodzone skróty i pozycje rejestru.

Aby włączyć funkcję Automatyczne czyszczenie:

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i najedź kursorem myszy na menu boczne, a następnie kliknij pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego).
 2. Wybierz kartę Automatyczne czyszczenie.
 3. Kliknij szary suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
 4. Możesz też użyć menu rozwijanego Jak często mamy czyścić automatycznie?, aby określić częstotliwość skanowania.
 5. Ponadto możesz wybrać typy plików, które aplikacja AVG TuneUp może usuwać podczas działania funkcji Automatyczne czyszczenie. Typy plików zaznaczone automatycznie przez program AVG można bezpiecznie usunąć bez ryzyka utraty ważnych danych.

Automatyczne czyszczenie jest teraz włączone.

Oczyszczanie przeglądarek

Aplikacja AVG TuneUp skanuje historię przeglądania, pliki cookie i pamięci podręczne oraz je bezpiecznie usuwa.

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i najedź kursorem myszy na menu boczne, a następnie wybierz pozycję Czyszczenie przeglądarki.
 2. Wybierz Tryb czyszczenia.
  Jeśli wybierzesz tryb Pełne, funkcja Czyszczenie przeglądarki usunie dane automatycznego wypełniania zapisane w wybranych przeglądarkach.
 3. Kliknij opcję Oczyść.
 4. Jeśli masz otwarte przeglądarki, zamknij je, a następnie kliknij pozycję Kontynuuj.
 5. Po zakończeniu oczyszczania kliknij opcję Ukończ czyszczenie.

Wybrane przeglądarki zostaną oczyszczone.

Używanie Trybu uśpionego

Niektóre aplikacje niezauważalnie działają w tle i spowalniają system. AVG TuneUp wyszukuje tego rodzaju aplikacje i pozwala uśpić je w bezpieczny sposób w celu zwiększenia wydajności.

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i najedź kursorem myszy na menu boczne, a następnie kliknij pozycję Tryb uśpiony.
 2. Zostanie wyświetlony ekran Tryb uśpiony przedstawiający aplikacje, które są niepotrzebnie uruchomione w tle i spowalniają działanie komputera. W celu uśpienia aplikacji kliknij zielony suwak (WŁ.) obok aplikacji, aby zmienił kolor na szary (WYŁ.).
Jeśli korzystasz z aplikacji na co dzień, nie zalecamy jej usypiania. Poza tym, niektóre aplikacje muszą działaś w tle, by było możliwe korzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie możliwości. Jeśli na przykład uśpisz program WhatsApp, możesz nie otrzymać powiadomienia o połączeniach przychodzących ani wiadomości.

Wybrane aplikacje zostały uśpione. Uśpione aplikacje możesz otwierać i używać ich w normalny sposób. Gdy zamkniesz aplikację, program AVG TuneUp automatycznie przywróci dla niej stan uśpienia.

W celu włączenia uśpionej aplikacji kliknij szary suwak (WYŁ.) obok wybranej aplikacji, aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).

Na urządzeniach z systemem Windows 10 lub nowszym funkcja Tryb uśpiony obsługuje aplikacje zainstalowane za pośrednictwem sklepu Microsoft Store. Odpowiednie aplikacje są domyślnie instalowane w stanie Przejdź w stan wstrzymania.

Zarządzanie aplikacjami

Funkcja AVG TuneUp skanuje komputer PC w poszukiwaniu przestarzałych lub nieużywanych aplikacji, a następnie pozwala Ci je łatwo zaktualizować lub odinstalować. Pozwala to na optymalne działanie aplikacji i zwalnia miejsce na komputerze PC.

Aktualizowanie aplikacji

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i najedź kursorem myszy na menu boczne, a następnie kliknij pozycję Menedżer aplikacji.
 2. Na karcie Aktualizator znajdź aplikację, którą chcesz zaktualizować, a następnie kliknij opcję Aktualizuj.

Aplikacja została zaktualizowana.

Aby wybrać, kiedy aplikacja ma być zaktualizowana, kliknij pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego) na karcie Aktualizator i wybierz preferowaną częstotliwość aktualizacji.

Odinstalowywanie nieużywanych aplikacji

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i najedź kursorem myszy na menu boczne, a następnie kliknij pozycję Menedżer aplikacji.
 2. Wybierz kartę Dezinstalator.
 3. Znajdź aplikację, którą chcesz odinstalować, a następnie kliknij opcję Odinstaluj.
 4. Wybierz pozycję Odinstaluj, aby potwierdzić dezinstalację aplikacji.

Aplikacja została odinstalowana.

Aby zmienić czas, po którym aplikacje powinny być kategoryzowane jako nieużywane, kliknij pozycję Ustawienia (ikona koła zębatego) na karcie Dezinstalator i wybierz preferowany czas za pomocą menu rozwijanego w sekcji Nieużywane programy.

Sprawdzenie komputera PC pod kątem ewentualnych problemów

Otwórz aplikację AVG TuneUp i najedź kursorem myszy na menu boczne, a następnie kliknij pozycję Rozwiąż problemy, aby sprawdzić, czy na komputerze PC występują problemy mogące wpływać na jego wydajność i bezpieczeństwo. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie Rozwiąż problemy.

Więcej informacji na temat problemów, które program AVG TuneUp może wykryć podczas skanowania za pomocą funkcji Rozwiąż problemy, zawiera następujący artykuł:

Cofanie akcji

Cofanie zmian umożliwia wycofanie niektórych zmian wprowadzonych przez program AVG TuneUp:

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i najedź kursorem myszy na menu boczne, a następnie kliknij pozycję Cofanie zmian.
 2. Kliknij menu rozwijane na odpowiednim panelu, a następnie wybierz pozycję Cofnij obok działania, które chcesz cofnąć.

Wybrana akcja zostanie cofnięta.

Nie wszystkie akcje wykonane przez program AVG TuneUp można cofnąć.

Dalsze zalecenia

Więcej informacji na temat programu AVG TuneUp zawiera następujący artykuł:

AVG TuneUp to narzędzie do optymalizacji komputera Mac. Udostępnia kilka rodzajów skanowania, podczas których wykrywa zbędne elementy oraz problemy z wydajnością, zwalniając miejsce na dysku i przyspieszając działanie systemu.

W tym artykule przyjęto założenie, że na komputerze Mac jest już zainstalowany i aktywowany program AVG TuneUp. Szczegółowe instrukcje znajdują się w następujących artykułach: Instalowanie programu AVG TuneUp oraz Aktywowanie subskrypcji programu AVG TuneUp.

Przeprowadzanie szybkiego czyszczenia

Szybkie oczyszczanie skanuje komputer Mac pod kątem niepotrzebnych plików i pozwala określić, które pliki mają zostać usunięte w celu zwolnienia miejsca na dysku. Funkcja Szybkie czyszczenie ułatwia także usunięcie plików cookie i innych danych przeglądania z przeglądarek internetowych.

Aby przeprowadzić skanowanie:

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i kliknij pozycję Skanuj w panelu Szybkie oczyszczanie.
 2. Zaznacz pola obok typów plików, które chcesz usunąć. Opcjonalnie kliknij strzałkę v, aby rozwinąć sekcję i wybrać określone pliki, które chcesz usunąć.
 3. Wybierz kolejno opcje OczyśćGotowe.

Zwalnianie miejsca

Opcja Wyczyść niepotrzebne pliki skanuje komputer Mac pod kątem niepotrzebnych plików i pozwala określić, które pliki mają zostać usunięte w celu zwolnienia miejsca na dysku. Aby uruchomić skanowanie i usunąć pliki:

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp, a następnie najedź kursorem myszy na menu boczne i wybierz opcję Wyczyść niepotrzebne pliki.
 2. Kliknij opcję Skanuj niepotrzebne pliki.
 3. Użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu, aby wybrać kategorie plików do usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • Zalecany wybór: Wybiera tylko te kategorie plików, które można bezpiecznie usunąć bez ryzyka utraty ważnych danych.
  • Wybierz wszystkie: wybiera wszystkie kategorie plików na liście. Następnie możesz ręcznie odznaczyć kategorie plików, których nie chcesz oczyszczać.
  • Nic nie wybieraj: usuwa zaznaczenie wszystkich kategorii plików na liście. Następnie możesz ręcznie zaznaczyć kategorie plików, które chcesz oczyścić.
 4. Po wybraniu plików do usunięcia kliknij opcję Oczyść.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło, które wpisujesz po uruchomieniu komputera Mac, i kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp.

Oczyszczanie przeglądarek

Opcja Oczyść przeglądarkę ułatwia usunięcie plików cookie i innych danych przeglądania z przeglądarek internetowych. Dostępne są następujące opcje:

Uruchamianie skanowania ręcznego

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp, a następnie najedź kursorem myszy na menu boczne i wybierz opcję Oczyść przeglądarkę.
 2. Kliknij opcję Skanuj przeglądarki.
 3. Użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu, aby wybrać pozycje do usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • Zalecany wybór: Wybiera tylko te pliki, które można bezpiecznie usunąć bez ryzyka utraty ważnych danych. Możesz sprawdzić typy plików wybrane do oczyszczenia, klikając opcję Szczegóły obok nazwy przeglądarki.
  • Wybierz wszystkie: Powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji z listy. Możesz kliknąć opcję Szczegóły obok nazwy przeglądarki, aby ręcznie odznaczyć wszelkie typy plików, których nie chcesz oczyszczać.
  • Nic nie wybieraj: Powoduje usunięcie zaznaczenia wszystkich pozycji z listy. Następnie możesz kliknąć opcję Szczegóły obok nazwy odpowiedniej przeglądarki, aby ręcznie wybrać typy plików, które mają być oczyszczone.
 4. Kliknij pozycję Oczyść, aby usunąć zaznaczone elementy.
 5. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp.

Wybór historii przeglądarki

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp, a następnie najedź kursorem myszy na menu boczne i wybierz opcję Oczyść przeglądarkę.
 2. Kliknij opcję Skanuj przeglądarki.
 3. Kliknij opcję Ustawienia.
 4. Zaznacz pole obok opcji Usuwaj tylko elementy historii przeglądarki starsze niż: i wybierz częstotliwość zgodnie ze swoimi preferencjami.

Planowanie automatycznego skanowania

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp, a następnie najedź kursorem myszy na menu boczne i wybierz opcję Oczyść przeglądarkę.
 2. Kliknij opcję Skanuj przeglądarki.
 3. Kliknij opcję Ustawienia.
 4. Użyj menu rozwijanego widocznego obok nazwy przeglądarki, aby określić częstotliwość, z jaką program AVG TuneUp ma skanować przeglądarkę w poszukiwaniu plików cookie i danych przeglądania.
 5. Kliknij panel przeglądarki, aby wyświetlić i dostosować pozycje, które program AVG TuneUp może usuwać podczas każdego skanowania. Zaznacz pola obok poszczególnych typów plików, które mają być usuwane.

Automatyczne skanowanie zostało włączone dla wybranej przeglądarki.

Dodawanie dozwolonych witryn

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp, a następnie najedź kursorem myszy na menu boczne i wybierz opcję Oczyść przeglądarkę.
 2. Kliknij opcję Skanuj przeglądarki.
 3. Kliknij opcję Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji Lista dozwolonych plików cookie i wybierz opcję Dodaj ręcznie.
 5. Dodaj witrynę internetową, korzystając z opcji A lub B poniżej:
  • Opcja A: Wprowadź adres URL strony (na przykład example.com) w polu tekstowym po lewej stronie, a następnie kliknij opcję Dodaj.
  • Opcja B: Wybierz stronę z menu rozwijanego Wybierz spośród popularnych opcji, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

Wybrana strona zostanie wykluczona z czyszczenia plików cookie.

Aby usunąć witrynę z listy, kliknij Usuń (ikona X) obok odpowiedniej witryny.

Usuwanie zduplikowanych plików

Opcja Znajdowanie duplikatów pozwala przeprowadzić skanowanie komputera Mac pod kątem występowania zduplikowanych plików. Aby uruchomić skanowanie i usunąć zduplikowane pliki:

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i kliknij opcję Znajdź obok pozycji Znajdowanie duplikatów.
 2. Zaznacz lokalizacje, które chcesz przeskanować pod kątem zduplikowanych plików. Aby dodać inne foldery lub dyski zewnętrzne, kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz folder lub dysk.
 3. Kliknij opcję Skanuj.
 4. Gdy skanowanie zostanie ukończone, kliknij opcję Wyświetl duplikaty.
 5. Użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu, aby wybrać pliki do usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • Keep oldest (Zachowaj najstarsze): Automatycznie zaznacza najnowszą wersję każdego z plików do usunięcia.
  • Keep newest (Zachowaj najnowsze): Automatycznie zaznacza najstarszą wersję każdego z plików do usunięcia.
  • Nic nie wybieraj: Usuwa zaznaczenie wszystkich plików i umożliwia ręczne wybranie plików do usunięcia. Zaznacz wszystkie pliki, które chcesz usunąć. Po zaznaczeniu pliku w miejscu opcji Nic nie wybieraj pojawi się opcja Wybór niestandardowy.
 6. Po wybraniu plików do usunięcia kliknij opcję Oczyść.
 7. W razie potrzeby podaj hasło, które wpisujesz po uruchomieniu komputera Mac, a następnie kliknij OK.
 8. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp.

Wykrywanie nieudanych lub podobnych zdjęć

Opcja Znajdź zdjęcia skanuje komputer Mac w poszukiwaniu zdjęć, które są rozmazane, słabo naświetlone lub podobne do siebie. Aby uruchomić skanowanie i usunąć nieudane lub podobne zdjęcia:

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i kliknij opcję Znajdź obok pozycji Analizuj zdjęcia.
 2. Zaznacz lokalizacje, które chcesz przeskanować w poszukiwaniu zdjęć. Aby dodać inne foldery, dyski zewnętrzne lub konkretne zdjęcia, kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz folder, dysk lub zdjęcie.
 3. Kliknij opcję Skanuj.
 4. Po zakończeniu skanowania kliknij opcję Recenzja w sekcji Nieudane zdjęcia lub Podobne zdjęcia, aby wyświetlić zdjęcia wykryte przez program AVG TuneUp.
 5. Kliknij opcję Rozumiem, aby usunąć wyskakujące okienko.
 6. Użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu, aby wybrać pliki do usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • Wybierz wszystkie: Wybiera wszystkie zdjęcia. Następnie możesz ręcznie usunąć zaznaczenie zdjęć, których nie chcesz usunąć.
  • Zalecane: Wybiera zdjęcia zalecane do usunięcia przez program AVG TuneUp.
  • Nic nie wybieraj: Usuwa zaznaczenie wszystkich zdjęć i umożliwia ręczne wybranie zdjęć do usunięcia. Zaznacz wszystkie zdjęcia, które chcesz usunąć. Po zaznaczeniu zdjęcia w miejscu opcji Nic nie wybieraj pojawi się opcja Wybór niestandardowy.
 7. Po wybraniu zdjęć do usunięcia kliknij opcję Usuń.
 8. Kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić usunięcie wybranych zdjęć.
 9. Aby kontynuować przeglądanie i usuwanie zdjęć, kliknij opcję Recenzja i powtórz kroki 5–8.
 10. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp.

Odinstalowywanie aplikacji, których już nie używasz

Opcja Odinstaluj aplikacje pozwala łatwo znajdować i usuwać aplikacje, których już nie używasz, aby utrzymać porządek i zwolnić miejsce na komputerze Mac. Aby odinstalować aplikacje, których już nie używasz:

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i kliknij opcję Pokaż obok pozycji Odinstaluj aplikacje.
 2. Zaznacz pole obok aplikacji, aby ją wybrać. Możesz też przefiltrować listę aplikacji za pomocą kategorii Nieużywane aplikacjeDuże aplikacje w panelu po lewej stronie.
 3. Po wybraniu aplikacji do usunięcia kliknij opcję Odinstaluj.
 4. Kliknij opcję Odinstaluj, aby potwierdzić usunięcie wybranych aplikacji z komputera Mac.
 5. W razie potrzeby podaj hasło, które wpisujesz po uruchomieniu komputera Mac, a następnie kliknij OK.
 6. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp.

Zarządzaj elementami rozruchowymi

Opcja Zarządzaj elementami rozruchowymi umożliwia wyłączenie niepotrzebnych procesów, które są uruchamiane automatycznie przy rozruchu komputera Mac. Pozwala to wyeliminować problemy, takie jak powolne działanie i wczytywanie ekranów. Aby zarządzać elementami rozruchowymi:

 1. Otwórz aplikację AVG TuneUp i kliknij opcję Pokaż obok pozycji Zarządzaj elementami rozruchowymi.
 2. Kliknij zielony suwak (Włączone) obok elementu startowego, aby zmienił kolor na szary (Wyłączone).
 3. Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły i opcje, umieść kursor na elemencie startowym i kliknij ikonę Informacje, która zostanie wyświetlona.

Dalsze zalecenia

Więcej informacji na temat programu AVG TuneUp zawiera następujący artykuł:

 • AVG TuneUp 24.x dla systemu Windows
 • AVG TuneUp 4.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 14.x (Sonoma)
 • Apple macOS 13.x (Ventura)
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt