Pomoc dotycząca produktów domowych

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytanie dotyczące Twoich danych osobowych pozostających w posiadaniu firmy AVG, w tym danych osobowych zgromadzonych w toku korzystania przez Ciebie z naszych produktów, przejdź do formularza wniosku dostępnego poniżej. Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane osobowe lub dokonać ich korekty, przejdź na stronę avg.com/pl-pl/gdpr.

Informacje kontaktowe

Przesyłając ten wniosek, potwierdzam: (1) Dokładność: podane przeze mnie informacje są prawdziwe i dokładne; (2) Prywatność: rozumiem, że informacje będą przetwarzane przez firmę Avast Software s.r.o. zgodnie z jej Polityką prywatności; (3) Kontakt: firma Avast Software s.r.o. ma prawo skontaktować się ze mną za pośrednictwem poczty e-mail w celu zweryfikowania mojej tożsamości, a także zarejestrować i przetworzyć ten wniosek.