Podpora pro domácnosti

Čeština

X

Select your language:

Alarm Clock Xtreme - Časté dotazy

Aplikace Alarm Clock Xtreme pro Android sestává ze čtyř hlavních funkcí:

 • Budík
 • Časovač
 • Stopky
 • Sledování spánku

K těmto funkcím můžete přistupovat klepnutím na příslušnou ikonu v horní části rozhraní aplikace.

V tomto článku naleznete odpovědi na své dotazy k funkcím, nastavením a běžnému používání aplikace.

Budík

Jak budík nastavím?

Postupujte následovně:
 1. V horní části rozhraní aplikace klepněte na ikonu budíku (první ikona nalevo).
 2. Proveďte odpovídající krok:
  • Chcete-li změnit přednastavený pravidelný budík ve všední dny, klepněte na možnost Pracovní dny.
  • Chcete-li změnit přednastavený pravidelný budík o víkendech, klepněte na možnost Víkend.
  • Chcete-li přidat nový budík, ve spodní části obrazovky klepněte na možnost Přidat budík.
 3. Zvolte základní nastavení budíku včetně příslušných dní, zvuku budíku a upřednostňovaného způsobu, jak budík vypnout (například klepnutím na tlačítko nebo zatřesením zařízením).
 4. Po klepnutí na možnost Pokročilé nastavení můžete případně zvolit způsob odkládání a předvolby hlasitosti zvuku.
 5. Klepnutím na možnost Náhled budíku můžete budík otestovat.
 6. Jakmile budete mít nastavení budíku hotová, v horní části obrazovky klepněte na možnost Hotovo.
Všechny nastavené budíky v aplikaci najdete v části Budík. U všech budíků, které chcete mít aktivovány, musí být posuvník v zapnuté poloze (musí mít modrou barvu). Klepnutím na budík v seznamu můžete kdykoli otevřít příslušná nastavení a upravit je.

Jak mohu nastavit online rádio jako budík?

Alarm Clock Xtreme vám umožňuje nastavit si buzení oblíbeným online rádiem. Chcete-li typ budíku změnit, přečtěte si následující článek:
Alarm Clock Xtreme – nastavení online rádia jako budíku

Jak změním nastavení odkládání budíku?

Možnosti odkládání můžete změnit pro jednotlivé budíky nebo pro všechny budíky současně.

Jednotlivé budíky:
 1. V aplikaci přejděte do části Budík a klepněte na budík, který chcete změnit.
 2. Přejděte do spodní části obrazovky a klepněte na možnost Pokročilé nastavení.
 3. V části Možnosti odkládání zvolte požadovaná nastavení.
Všechny budíky:
 1. V pravé horní části rozhraní aplikace klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami. Poté klepněte na možnost Nastavení.
 2. Klepněte na možnost Výchozí nastavení budíku a poté na možnost Pokročilé nastavení.
 3. V části Možnosti odkládání zvolte požadovaná nastavení.
K dispozici máte následující možnosti odkládání:
 • Doba odložení: Vyberte, o kolik minut chcete odložení provést.
 • Zkracovat odložení: Vyberte, o kolik minut má být každé následující odložení kratší. Pokud odložení zkracovat nechcete, vyberte hodnotu 0.
 • Maximální počet odložení: Vyberte maximální možný počet odložení budíku (nebo budíků).
 • Velké tlačítko Odložit: Tuto možnost zapněte, pokud chcete, aby tlačítko Odložit bylo větší a odložení bylo snadnější. Pokud chcete, aby toto tlačítko bylo menší a odložení bylo náročnější, tuto možnost vypněte.

Jak si budíky můžu přizpůsobit?

Chcete-li si budíky přizpůsobit, vyzkoušejte následující nastavení:
 • Typ zvuku: Jako zvuk budíku si nastavte oblíbenou skladbu, interpreta nebo seznam skladeb.
 • Aktivace odložení: Určete, co má budík požadovat, abyste jej mohli odložit: vyřešení matematické úlohy, zatřesení zařízením nebo stisknutí určitého tlačítka.
 • Zrušení budíku: Určete, co má budík požadovat, abyste jej mohli zrušit: vyřešení matematické úlohy, zadání výrazu Captcha, zatřesení zařízením nebo stisknutí určitého tlačítka.

Jak mohu budík odebrat?

Budíky můžete v aplikaci deaktivovat či smazat v části Budík. Chcete-li budík deaktivovat, přesuňte příslušný posuvník do vypnuté polohy (posuvník změní barvu na šedou). Chcete-li budík smazat, proveďte jeden z následujících úkonů:
 • Budík přetáhněte doleva nebo doprava, dokud nezmizí.
 • Na dlaždici budíku klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami. Poté klepněte na možnost Smazat.
Chcete-li smazat několik budíků, klepnutím a podržením vyberte jeden z požadovaných budíků, klepněte na další budíky a poté v horní části klepněte na ikonu koše. Tím vybrané budíky smažete.

Pokud budík smažete omylem, můžete jej obnovit klepnutím na tlačítko Zpět, které se krátce zobrazí ve spodní části obrazovky.

Proč se naplánovaný budík nespustil?

Pokud se naplánovaný budík v nastavenou dobu nespustil, jiná aplikace či systémové nastavení, jež uvolňuje paměť a prodlužuje výdrž baterie, mohla aplikaci Alarm Clock Xtreme vynuceně ukončit.

Chcete-li vynucenému ukončování aplikace Alarm Clock Xtreme předejít, je třeba v dané aplikaci nebo v zařízení změnit příslušná nastavení. Vyzkoušejte tyto možnosti:
 • Ve všech nainstalovaných aplikacích pro uvolňování paměti a úsporu energie přidejte Alarm Clock Xtreme do seznamu povolených aplikací.
 • Alarm Clock Xtreme aktivujte ve správci telefonu a v nastaveních zařízení, která se týkají baterie, řízení napájení, správy aplikací na pozadí či chráněných aplikací.
Přesný postup, jak tato nastavení změnit, závisí na nainstalované aplikaci a typu zařízení.

Více informací se dozvíte v následujícím článku:

Časovač

Jak nastavit časovač?

Postupujte následovně:
 1. V horní části rozhraní aplikace klepněte na ikonu časovače (druhá ikona zleva).
 2. Pomocí kotoučů nastavte odpočet času.
 3. Klepnutím na tlačítko Spustit časovač spusťte.
Chcete-li dobu odpočtu prodloužit, klepněte na tlačítko +1. Každým klepnutím na tlačítko +1 k odpočtu přičtete jednu minutu.

Chcete-li časovač zastavit, klepněte na tlačítko Zastavit.

Každý časovač se vytváří s výchozím názvem (například Časovač1). Chcete-li časovač přejmenovat, klepněte na jeho název a zadejte nový.

Chcete-li vytvořit a používat několik časovačů zároveň, klepněte na možnost Přidat časovač.

Jak mohu časovač odebrat?

Časovače můžete z příslušné části aplikace odebrat dvěma způsoby:
 • Časovač přetáhněte doleva nebo doprava, dokud nezmizí.
 • Na dlaždici časovače, který chcete smazat, klepněte na ikonu koše.
Chcete-li smazat několik časovačů, klepnutím a podržením vyberte jeden z požadovaných časovačů, klepněte na další časovače a poté v horní části klepněte na ikonu koše. Tím vybrané časovače smažete.

Pokud časovač smažete omylem, můžete jej obnovit klepnutím na tlačítko Zpět, které se krátce zobrazí ve spodní části obrazovky.

Stopky

Jak mohu stopky používat?

Postupujte následovně:
 1. V horní části rozhraní aplikace klepněte na ikonu stopek (druhá ikona zprava).
 2. Klepnutím na tlačítko Spustit stopky spusťte.
 3. Klepnutím na tlačítko Kolo můžete při běhu stopek případně zaznamenávat časové úseky.
 4. Chcete-li stopky zastavit, klepněte na tlačítko Zastavit.
 5. Chcete-li v měření času pokračovat, klepněte na tlačítko Spustit. Klepnutím na tlačítko Vynulovat můžete naměřený čas i jednotlivé změřené úseky (kola) vynulovat.

Mohu výsledky naměřené stopkami sdílet?

Ano, výsledky naměřené stopkami můžete přímo z aplikace odeslat, a to přes upřednostňovanou e-mailovou aplikaci nebo aplikaci pro práci se zprávami. Řiďte se příslušným postupem:

Hned po použití stopek:
 • V pravém horním rohu rozhraní aplikace klepněte na ikonu se třemi tečkami. Klepněte na možnost Sdílet výsledky, vyberte e-mailovou aplikaci nebo aplikaci pro práci se zprávami a výsledky přes danou aplikaci odešlete (tato možnost je k dispozici pouze přímo po použití funkce stopek).
Kdykoli:
 • V pravé horní části rozhraní aplikace klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami. Klepněte na možnost Nastavení a poté na možnost Nastavení stopek. Na následující obrazovce klepněte na možnost Poslat poslední časy stopek e-mailem, vyberte e-mailovou aplikaci nebo aplikaci pro práci se zprávami a výsledky přes danou aplikaci odešlete.

Sledování spánku

Jak aplikace Alarm Clock Xtreme hodnotí kvalitu mého spánku?

Alarm Clock Xtreme hodnotí váš spánek na základě kvality a počtu vašich spánkových cyklů. Naměřené údaje porovnává s dostupnými informacemi o spánkových cyklech dospělých lidí. Spánek hodnotí na stupnici 0 až 100, přičemž hodnota 100 představuje optimální hodnocení.

Alarm Clock Xtreme při hodnocení spánku měří následující údaje:
 • Cykly spánku: Počet různých fází jednoho souvislého spánku.
 • REM fáze spánku: Délka REM fáze jednoho souvislého spánku. REM je anglická zkratka pro rychlé pohyby očí.
 • Narušení: Počet narušení jednoho souvislého spánku (obvykle velkých pohybů, které aplikace zjistí).

Jak mohu pomocí aplikace sledovat svůj spánek?

V horní části rozhraní aplikace klepnutím na ikonu měsíce (první ikona zprava) přejděte do části Hodnocení spánku. Poté klepněte na možnost Sledovat spánek.

Při prvním použití aplikace Alarm Clock Xtreme ke sledování spánku budete vyzváni ke zkalibrování zařízení. Zařízení položte na stabilní plochý povrch a klepněte na možnost Spustit kalibraci. Kalibrace potrvá pět sekund. Po dokončení kalibrace budete moci začít sledovat svůj spánek.

Řiďte se následujícím postupem:
 1. V dolní části obrazovky Sledování spánku klepněte na možnost Sledovat spánek.
 2. Po probuzení stiskněte a podržte ikonu měsíce umístěnou uprostřed rozhraní aplikace a následně ji přetáhněte do spodní části obrazovky.
Zobrazí se informace o délce a kvalitě spánku a jeho celkové hodnocení.

Kam mám zařízení při sledování spánku umístit?

Nejlépe uděláte, když zařízení umístíte poblíž polštáře (například na noční stolek) a obrazovkou nahoru.

Vyžaduje Alarm Clock Xtreme ke sledování spánku internetové připojení?

Ne. Alarm Clock Xtreme analyzuje data ze snímačů přímo v zařízení a výsledky analýzy spánku se dozvíte i bez připojení k internetu. Aplikace Alarm Clock Xtreme ale připojení k internetu potřebuje k tomu, aby mohla synchronizovat vaše data s našimi servery. Tímto způsobem získáváme anonymní údaje, které nám pomáhají zlepšovat naše algoritmy pro analýzu spánku.

Jsou výsledky sledování spánku ovlivňovány jinými než mými pohyby?

Alarm Clock Xtreme při sledování vašeho spánku zjišťuje pohyby. Zařízení doporučujeme umístit co nejblíže k sobě, ale tak, aby vám při spánku nepřekáželo (například na noční stolek). Na našich algoritmech neustále pracujeme, abychom dokázali zajistit co nejpřesnější výsledky měření, které neberou ohled na ostatní pohyby ve vašem okolí (například partnera, dítěte atd.).

Nastavení

Jak mohu nastavení aplikace Alarm Clock Xtreme spravovat?

Chcete-li spravovat nastavení aplikace Alarm Clock Xtreme, v pravé horní části rozhraní aplikace klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami. Poté klepněte na možnost Nastavení.

K dispozici máte následující typy nastavení:
 • Obecná nastavení: Zde můžete změnit obecná nastavení aplikace, jako je obrázek na pozadí, oznámení či zda se má při aktivaci budíku rozsvítit obrazovka zařízení.
 • Výchozí nastavení budíku: Zde můžete změnit nastavení pro všechny budíky, jako jsou zvuková nastavení či možnosti odložení.
 • Nastavení časovače: Zde můžete změnit nastavení, která souvisejí s časovačem – třeba, zda má obrazovka zařízení zůstat zapnutá, když je časovač aktivní, nebo jaké má časovač používat zvuky.
 • Nastavení stopek: Zde můžete změnit nastavení, která souvisejí se stopkami – třeba, zda má obrazovka zařízení zůstat zapnutá, když jsou stopky spuštěné. Také odsud můžete odeslat naměřené časy e-mailem.

Mohu si nastavení aplikace Alarm Clock Xtreme ponechat, i když změním používané zařízení nebo ve stávajícím zařízení obnovím původní nastavení?

V systému Android 6.0 a novějších verzích je aplikace Alarm Clock Xtreme propojena s vaším účtem Google. To znamená, že pokud si pořídíte nové zařízení nebo stávající zařízení resetujete, aplikace si vaše budíky a jiná nastavení bude pamatovat. Musíte však být přihlášeni ke stejnému účtu.

Chcete-li budíky a ostatní nastavení přenést do nového zařízení, stačí si v něm tuto aplikaci stáhnout a nainstalovat. V zařízení musíte být přihlášeni pod stejným účtem Google. Z důvodu omezení úložiště nedokáže funkce automatického zálohování zálohovat vlastní soubory MP3, které máte nastaveny jako zvuky budíku.

Poznámka: Automatické zálohování momentálně ve starších verzích Androidu nefunguje.

Jak mohu Alarm Clock Xtreme Pro upgradovat?

Na prémiovou verzi bez reklam můžete přejít klepnutím na odznak Upgradovat v pravé horní části rozhraní aplikace. Po klepnutí na tuto možnost se zobrazí průvodce nákupem aplikace.

Obecné informace

Jak Alarm Clock Xtreme spustím?

Po instalaci se ikona aplikace Alarm Clock Xtreme zobrazí v seznamu aplikací v zařízení. Aplikaci otevřete klepnutím na tuto ikonu.

V horní části aplikace můžete zvolit požadovanou funkci – budík, časovač, stopky a sledování spánku.

Je nutné mít zařízení při používání aplikace Alarm Clock Xtreme připojené k nabíječce?

Pokud aplikaci Alarm Clock Xtreme používáte v noci, doporučujeme zařízení ponechat připojené k nabíječce, aby se z důvodu nedostatečného nabití baterie nevypnulo. Aplikace by v takovém případě nadále nemohla sledovat váš spánek a také by vás nemohla probudit.

Proč aplikace Alarm Clock Xtreme přestala fungovat?

Pokud zjistíte, že aplikace Alarm Clock Xtreme neočekávaně přestala fungovat (například, když se budík v nastavenou dobu nespustí), jiná aplikace či systémové nastavení, jež uvolňuje paměť a prodlužuje výdrž baterie, mohly aplikaci Alarm Clock Xtreme vynuceně ukončit.

Chcete-li vynucenému ukončování aplikace Alarm Clock Xtreme předejít, je třeba v dané aplikaci nebo v zařízení změnit příslušná nastavení. Vyzkoušejte tyto možnosti:
 • Ve všech nainstalovaných aplikacích pro uvolňování paměti a úsporu energie přidejte Alarm Clock Xtreme do seznamu povolených aplikací.
 • Alarm Clock Xtreme aktivujte ve správci telefonu a v nastaveních zařízení, která se týkají baterie, řízení napájení, správy aplikací na pozadí či chráněných aplikací.
Přesný postup, jak tato nastavení změnit, závisí na nainstalované aplikaci a typu zařízení.

Více informací se dozvíte v následujícím článku:

Shromažďuje AVG přes aplikaci nějaké moje osobní údaje?

Alarm Clock Xtreme používá data ze snímačů v zařízení pouze ke sledování vašeho spánku. Také ze snímačů získává určitá nezpracovaná data, která nám slouží ke zlepšování algoritmů pro sledování spánku. Tato nezpracovaná data jsou zcela anonymní, a kromě nás je nikdo nemá k dispozici. Tato data s nikým nesdílíme.

Pokud se shromažďováním nezpracovaných dat nesouhlasíte, v pravé horní části rozhraní aplikace klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami. Klepněte na možnost Nastavení a poté na možnost Obecná nastavení. Na další obrazovce vypněte možnost Google Analytics.

Proč Alarm Clock Xtreme zobrazuje reklamy?

AVG nabízí bezplatnou a prémiovou verzi aplikace. Placená verze aplikace neobsahuje reklamy. Bezplatná verze aplikace Alarm Clock Xtreme obsahuje reklamy, které jsou podle nás nerušivé a nijak nebrání v jejím používání. Tyto reklamy nám pomáhají financovat vývoj aplikace.

Chcete-li raději používat verzi bez reklam, klepnutím na odznak Upgradovat v pravém horním rohu rozhraní aplikace upgradujte na Alarm Clock Xtreme Pro.

Jak mohu poskytnout zpětnou vazbu nebo požádat o pomoc?

Pokud potřebujete pomoc nebo nám chcete poslat zpětnou vazbu, v pravé horní části rozhraní aplikace klepněte na ikonu nabídky se třemi tečkami. Poté klepněte na požadovanou možnost.
 • Časté dotazy: Slouží k otevření seznamu častých dotazů ohledně aplikace.
 • Podpora: Slouží k otevření webového formuláře, přes který můžete AVG požádat o pomoc s aplikací nebo nám poslat zpětnou vazbu.

Proč už na domovské obrazovce mého zařízení nenajdu widget Alarm Clock Xtreme?

Při aktualizaci na novější verzi aplikace Alarm Clock Xtreme se občas může stát, že příslušný widget (nebo ikona) z domovské obrazovky zařízení zmizí. V takovém případě ikonu na domovskou obrazovku znovu přidejte. Příslušný postup se v jednotlivých verzích Androidu liší. Pokyny v případě potřeby naleznete na webové stránce podpory Androidu.

Stažení a instalace

Jaké jsou systémové požadavky aplikace Alarm Clock Xtreme?

Alarm Clock Xtreme můžete nainstalovat a spustit v libovolném zařízení s Androidem verze 5.0 či novější.

Poznámka: Funkce automatického zálohování je k dispozici pouze v Androidu verze 6.0 a novější.

V zařízeních s jinými operačními systémy (Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone, Bada nebo WebOS) aplikaci Alarm Clock Xtreme stáhnout a nainstalovat nelze.

Fungování aplikace Alarm Clock Xtreme může být také ovlivněno nastaveními systému určitých zařízení. Pokud používáte vlastní ROM (verzi Androidu), aplikace nemusí fungovat podle očekávání. Chcete-li nám v souvislosti s tím poslat nějakou zpětnou vazbu, kontaktujte podporu.

Jak mohu Alarm Clock Xtreme stáhnout a nainstalovat?

Alarm Clock Xtreme si můžete stáhnout a nainstalovat z Google Play.
 1. Zvolte jeden z následujících postupů: Poznámka: Na Google Play i v zařízení musíte být přihlášeni ke stejnému účtu Google. Kontrolu můžete provést tak, že v zařízení vyberete možnosti NastaveníÚčtyGoogle.
 2. Klepněte na tlačítko Nainstalovat a v zobrazené žádosti o oprávnění klepněte na tlačítko Přijmout.
 3. Po dokončení instalace aplikaci otevřete klepnutím na tlačítko Otevřít.
 4. Klepnutím na tlačítko Pokračovat potvrďte, že jste si přečetli licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA)zásady ochrany osobních údajů k aplikaci Alarm Clock Xtreme a že znění těchto dokumentů přijímáte.
 5. Klepněte na požadovanou možnost:
  • Když klepnete na možnost Odstranit reklamy, dle pokynů na obrazovce aplikaci upgradujte na verzi bez reklam.
  • Když klepnete na možnost Pokračovat s reklamami, budete moci pokračovat v používání bezplatné verze, která obsahuje reklamy.
Aplikace Alarm Clock Xtreme je nyní nainstalována a připravena k použití.

Jak mohu Alarm Clock Xtreme odinstalovat?

Alarm Clock Xtreme můžete odinstalovat přes Google Play. Postupujte následovně:
 1. Ze seznamu aplikací v zařízení otevřete Google Play a vyhledejte Alarm Clock Xtreme.
 2. Klepnutím na Alarm Clock Xtreme otevřete stránku s informacemi o aplikaci.
 3. Klepněte na možnost Odinstalovat a klepnutím na tlačítko OK odinstalaci potvrďte.
Alarm Clock Xtreme se ze zařízení odinstaluje.

Pomohl vám tento článek?

Kontakty