Podpora pro domácnosti

Alarm Clock Xtreme pro Android – časté dotazy

Stažení a instalace

Jaké jsou systémové požadavky aplikace Alarm Clock Xtreme?

 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) nebo vyšší.
 • Připojení k internetu (ke stahování, aktivaci a kontrolám aktualizací aplikace).
Alarm Clock Xtreme nepodporuje operační systémy Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, BadaWebOS, ani žádné další mobilní operační systémy (kromě Androidu). Tato aplikace nepodporuje iPhone ani iPad.

Pokud používáte alternativní ROM, aplikace nemusí fungovat dle očekávání. Veškerou případnou zpětnou vazbu hlaste podpoře AVG.

Jak mohu Alarm Clock Xtreme stáhnout a nainstalovat?

 1. Na zařízení s Androidem klepnutím na tlačítko dole otevřete stránku aplikace Alarm Clock Xtreme v Obchodě Google Play. Přejít do Obchodu Google Play
 2. Aplikaci si stáhněte a nainstalujte klepnutím na tlačítko Nainstalovat. Po dokončení instalace klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete Alarm Clock Xtreme.
 3. Klepněte na možnost Začít.
 4. Vyberte jednu z možností níže:
  • Používat bezplatnou verzi: Klepněte na možnosti Pokračovat s reklamamiPokračovat s reklamami.
  • Koupit: Klepněte na možnost Odstranění reklam a výběrem tlačítka Koupit si kupte verzi Alarm Clock Xtreme bez reklam. Případně můžete klepnout na možnost Všechny prémiové položky a podívat se na ostatní položky nabízené v obchodě Alarm Clock Premium.

Aplikace Alarm Clock Xtreme je nyní nainstalována a připravena k použití.

Budíky

Jak nastavím budík?

V pravém dolním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu + a pak klepněte na jednu z možností níže:

 • Standardní budík: Vytvořte budík, který se pravidelně opakuje podle nastavení budíku.
 • Rychlý budík: Vytvořte jednorázový budík, který se neopakuje. Také můžete v pravém horním rohu číselné klávesnice klepnout na ikonu Nastavení (ozubené kolo) a přizpůsobit si nastavení rychlého budíku.
Když nastavíte budík, může se vám zobrazit výzva k zapnutí Alarm Clock Xtreme v nastaveních zařízení, k přidání Alarm Clock Xtreme do nesledovaných aplikací nebo k povolení Alarm Clock Xtreme, když je zapnutý režim Nerušit. Doporučujeme podle pokynů na obrazovce zajistit, aby budík fungoval podle očekávání.

K čemu slouží Rychlý budík?

Rychlý budík je jednorázový budík, který se neopakuje.

Když vytvoříte nový Rychlý budík, na hlavní obrazovce aplikace se zobrazí budík s posuvníkem obsahujícím ikonu blesku. Až se Rychlý budík spustí, z hlavní obrazovky aplikace zmizí a znovu už se nespustí.

Nastavení Rychlého budíku můžete otevřít výběrem možností Menu (tři čárky) ▸ NastaveníBudíkRychlý budík. Pro jednotlivé Rychlé budíky nelze zvolit individuální nastavení. Změny nastavení Rychlých budíků se uplatní na všechny existující i budoucí Chytré budíky.

Jak si mohu přizpůsobit Standardní budík?

K přizpůsobení nastavení budíku jste vyzýváni vždy, když vytvoříte nový Standardní budík. Nastavení Standardního budíku můžete také otevřít klepnutím na panel příslušného budíku na hlavní obrazovce aplikace.

K dispozici máte následující možnosti:

 • Čas a den: Určete, kdy se má budík spustit.
 • Název budíku: Zadejte název, podle kterého budík snadno poznáte.
 • Zvuk:
  • Použijte svoji oblíbenou skladbu nebo skladbu náhodnou od vybraného interpreta nebo z vybraného seznamu. Jako zvuk budíku můžete použít i online rádiovou stanici.
  • Nastavte hlasitost budíku.
  • Zkontrolujte, zda má budík oprávnění ignorovat systémovou hlasitost. Toto nastavení doporučujeme nechat zapnuté, jinak se budík nemusí chovat podle očekávání.
  • Pro vybraný zvuk nastavte postupné zvyšování hlasitosti, když budík není odložen nebo zrušen.
  • Vyberte nastavení pro Vibrace.
 • Zrušit:
  • Zrušit pomocí: Otevře nastavení rušení a odkládání pro aktuální budík.
  • Zrušit úkol: Nastavte úkol (Výpočet, Heslo nebo QR/čárový kód), který je nutné vyřešit před zrušením budíku.
  • Spuštění aplikace: Nastavte aplikaci, která se má spustit po zrušení budíku.
 • Odložit:
  • Odložit pomocí: Otevře nastavení rušení a odkládání pro aktuální budík.
  • Úkol pro odložení budíku: Nastavte úkol (Výpočet nebo Heslo), který je nutné vyřešit před odložením budíku.
Nastavte si preferovaná nastavení jako výchozí, ať můžete při vytváření budíků ušetřit čas. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ NastaveníBudíkŠablona budíku.

Jak si mohu přizpůsobit Rychlý budík?

Nastavení Rychlého budíku můžete otevřít výběrem možností Menu (tři čárky) ▸ NastaveníBudíkRychlý budík. K nastavením Rychlých budíků se při vytváření budíku také dostanete přímo, a to klepnutím na ikonu Nastavení (ozubené kolo) v pravém horním rohu číselné klávesnice.

K dispozici máte následující možnosti:

 • Zvuk:
  • Použijte svoji oblíbenou skladbu nebo skladbu náhodnou od vybraného interpreta nebo z vybraného seznamu. Jako zvuk Rychlého budíku můžete použít i online rádiovou stanici.
  • Nastavte hlasitost všech Rychlých budíků.
  • Zkontrolujte, zda mají Rychlé budíky oprávnění ignorovat systémovou hlasitost. Toto nastavení doporučujeme nechat zapnuté, jinak se budíky nemusí chovat podle očekávání.
  • Pro vybraný zvuk nastavte postupné zvyšování hlasitosti, když Rychlý budík není odložen nebo zrušen.
  • Vyberte nastavení pro Vibrace pro všechny Rychlé budíky.
 • Zrušit:
  • Zrušit pomocí: Otevře nastavení rušení a odkládání pro všechny Rychlé budíky.
  • Úkol: Nastavte úkol (Výpočet, Heslo nebo QR/čárový kód), který je nutné vyřešit před zrušením Rychlého budíku.
  • Spuštění aplikace: Nastavte aplikaci, která se má spustit po zrušení Rychlého budíku.
 • Odložit:
  • Odložit pomocí: Otevře nastavení rušení a odkládání pro všechny Rychlé budíky.
  • Úkol: Nastavte úkol (Výpočet nebo Heslo), který je nutné vyřešit před odložením Rychlého budíku.
 • Přednastavené časy:
  • Nastavte 3 přednastavené časy, které se zobrazí na číselné klávesnici při každém vytváření Rychlého budíku.
Změny nastavení Rychlých budíků se uplatní na všechny existující i budoucí Chytré budíky.

Jak mohu změnit nastavení rušení a odkládání?

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na Standardní budík, který chcete upravit, případně si vytvořte nový Standardní budík.
 2. Klepnutím na Odložit pomocí nebo Zrušit pomocí přejděte na obrazovku Zrušení a odložení.
 3. Můžete změnit následující nastavení:
  • Zrušit/Odložit: Určete, čím budík zrušit a čím ho odložit. Pro zrušení i odložení je ve výchozím stavu vybrána možnost Tlačítko na obrazovce. Další způsoby můžete přidat zaškrtnutím pole Zrušit nebo Odložit u každé dostupné možnosti (Tlačítka hlasitosti, Zatřesení, Tlačítko napájení).
  • Automatické rušení: Určete, jak dlouho má budík zůstat spuštěný, dokud se automaticky nezruší. Možnost Nikdy vyberte, pokud má budík zůstat trvale spuštěný, dokud ho ručně neodložíte nebo nezrušíte.
  • Trvání: Určete, po kolika minutách se má odložený budík znovu spustit.
  • Automatické odkládání: Určete, jak dlouho má budík zůstat spuštěný, dokud se automaticky neodloží. Možnost Nikdy vyberte, pokud má budík zůstat trvale spuštěný, dokud ho ručně neodložíte nebo nezrušíte.
  • Zkracovat odložení: Určete, o kolik minut chcete zkracovat délku každého následného odložení. Pokud odložení zkracovat nechcete, vyberte hodnotu 0 m.
  • Maximální počet odložení: Vyberte maximální možný počet odložení budíku. Pokud ho nastavit nechcete, vyberte možnost Neomezeně.
 4. Klepnutím na šipku zpět v levém horním rohu se vrátíte na obrazovku úpravy budíku.
 5. Klepnutím na možnost Uložit v pravém horním rohu uložíte zvolená nastavení odkládání a rušení.
Výběrem možností Menu (tři čárky) ▸ NastaveníBudíkRychlý budík také můžete změnit nastavení rušení a odkládání pro všechny Rychlé budíky.

K čemu slouží funkce Snímání QR/čárových kódů?

Snímání QR/čárových kódů je prémiová položka, kterou si můžete koupit v obchodě Alarm Clock Premium.

Můžete vytvořit budík, který lze zrušit jedině sejmutím předem vybraného QR/čárového kódu.

K této funkci se dostanete tak, že klepnutím na libovolný Standardní budík otevřete obrazovku úpravy budíku nebo že vytvoříte nový Standardní budík. V části Zrušit klepněte na možnost Úkol pro zrušení budíkuQR/čárový kód. K dispozici máte následující možnosti rušení:

 • Libovolný QR/čárový kód: Klepněte na možnosti Čárový kódNaskenujte libovolný kód.
 • Vaše knihovna kódů: Zaškrtněte QR/čárové kódy, kterými chcete budík zrušit.

Chcete-li do části Vaše knihovna kódů přidat nový QR/čárový kód, v dolní části obrazovky klepněte na možnost Přidat nový kód a pak zařízení umístěte nad požadovaný QR/čárový kód, abyste jej automaticky sejmuli. Volitelně můžete zadat název nového QR/čárového kódu a pak klepnout na možnost Potvrdit.

Jak smažu budík?

Chcete-li trvale smazat Standardní budík nebo Rychlý budík, na hlavní obrazovce aplikace klepněte na panel příslušného budíku a přejeďte po něm doleva, dokud nezmizí.

Pokud budík smažete omylem, můžete jej obnovit klepnutím na tlačítko Zpět, které se krátce zobrazí v dolní části obrazovky.

Standardní budík můžete také dočasně deaktivovat tak, že na hlavní obrazovce aplikace přepnete jeho posuvník z modré polohy (Zapnuto) do polohy šedé (Vypnuto). Deaktivovaný budík se bude i dále zobrazovat na hlavní obrazovce aplikace, ale dokud jej ručně znovu neaktivujete, nebude se spouštět.

Proč se naplánovaný budík nespustil?

Pokud se naplánovaný budík v nastavenou dobu nespustil, jiná aplikace či systémové nastavení, jež uvolňuje paměť a prodlužuje výdrž baterie, mohla aplikaci Alarm Clock Xtreme vynuceně ukončit.

Chcete-li zobrazit doporučení k tomu, jak zlepšit spolehlivost aplikace Alarm Clock Xtreme na vašem konkrétním typu zařízení, zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Nápověda a časté dotazyDoporučení.

Také si můžete přečíst následující článek s podrobnými informacemi o tom, jak na většině populárních typů zařízení předejít vynucenému ukončování aplikace Alarm Clock Xtreme:

Jak mohu nastavit online rádio jako budík?

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na existující Standardní budík, který chcete upravit, případně vytvořte nový Standardní budík.
 2. Klepněte na aktuální Zvuk (Vyzváněcí tón, Hudba v zařízení nebo Tichý režim) a vyberte možnosti TypuOnline rádio.
 3. Ze seznamu vyberte preferovanou stanici, případně klepněte na možnost Přidat online rádio a zadejte následující:
  • Název: Zadejte název, podle kterého své oblíbené rádio rychle poznáte.
  • URL: Zadejte nebo vložte adresu vysílání online rádia.

Alarm Clock Xtreme nyní bude jako zvuk budíku používat vaši preferovanou rádiovou stanici. Podrobné pokyny se dozvíte v následujícím článku:

URL adresa vysílání online rádia se neshoduje s hlavní adresou webové stránky rádiové stanice. U většiny rádiových stanic můžete tuto adresu získat z aplikace pro přehrávání daného rádia.

Tato možnost je také k dispozici pro všechny Rychlé budíky. Stačí vybrat položky Menu (tři čárky) ▸ NastaveníBudíkRychlý budík.

Musím si zapnout Wi-Fi nebo datové připojení, když chci jako budík používat online rádio?

Na Androidu 6.0 a vyšších verzích dokáže Alarm Clock Xtreme aktivovat Wi-Fi nebo datové připojení ve chvíli, kdy se má spustit buzení online rádiem. Na Androidu 5.0 a nižších verzích je nutné zapnout Wi-Fi nebo datové připojení, pokud chcete používat buzení online rádiem.

Připomenutí

Jak nastavím připomenutí?

V pravém dolním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu + a vyberte možnost Připomínka. Upravte chování připomenutí a pak v pravém horním rohu klepněte na možnost Uložit.

Na výzvu udělte aplikaci Alarm Clock Xtreme oprávnění k zobrazování oznámení, když používáte ostatní aplikace. Pokud toto oprávnění neudělíte, připomenutí se nemusí zobrazit.

Chcete-li zobrazit všechna uložená připomenutí, vyberte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Připomenutí.

Jak si mohu přizpůsobit připomenutí?

Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Připomenutí. Vyberte existující oznámení nebo klepnutím na možnost Přidat oznámení vytvořte oznámení nové.

K dispozici máte následující možnosti přizpůsobení:

 • Ikona: Vyberte ikonu, která se má v oznámení zobrazit.
 • Připomeňte mi…: Zadejte text oznámení.
 • Neopakuje se: Určete interval opakování připomenutí. Chcete-li nastavit jednorázové připomenutí, které se neopakuje, nezapomeňte vybrat možnost Neopakuje se. Pomocí dalších nastavení určete, kdy přesně se má oznámení zobrazit a jak dlouho má zůstat aktivní.
 • Priorita: Určete velikost oznámení. Chcete-li oznámení zobrazit na celou obrazovku, vyberte prioritu Vysoká. Pokud se má oznámení zobrazit formou malého vyskakovacího okna, vyberte prioritu Nízká. Další informace získáte klepnutím na ikonu i.
 • Zvuk: V nastaveních zařízení vyberte preferovaný tón oznámení nebo vytvořte tiché oznámení.
 • Vibrace: Klepnutím na možnost Otevřít zapněte nebo vypněte vibrace v nastaveních zařízení.

Klepnutím na možnost Uložit v pravém horním rohu uložíte zvolená nastavení připomenutí.

Jak smažu připomenutí?

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Připomenutí.
 2. Klepněte na připomenutí a přejeďte po něm doleva, dokud nezmizí.

Funkce a používání

Jak nastavit časovač?

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Časovač.
 2. Zadejte požadovanou dobu časovače nebo vyberte jeden z přednastavených časů.
Přednastavené časy lze upravit pokaždé, když nastavujete časovač. V pravém horním rohu číselné klávesnice klepněte na ikonu Nastavení (ozubené kolo).
 1. Klepněte na možnost Spustit časovač.

Při spuštěném časovači máte k dispozici následující akce:

 • Prodloužit dobu časovače: Klepnutím na možnost +1:00 přidáte k době časovače jednu minutu.
 • Pozastavit časovač: U časovače klepněte na ikonu pozastavení.
 • Přejmenovat časovač: U časovače klepněte na ikonu (tři tečky) a pak vyberte možnost Přejmenovat.
 • Restartovat časovač: Klepněte na ikonu pozastavení a pak na ikonu obnovení.
 • Duplikovat časovač: U časovače klepněte na ikonu (tři tečky) a pak vyberte možnost Duplikovat.
 • Zvětšit časovač: Podržením spuštěného časovače zobrazíte zbývající čas na celé obrazovce.
 • Přidat další časovače: V pravém dolním rohu obrazovky klepněte na ikonu + a vytvořte a spusťte několik časovačů současně.

Jak mohu časovač odebrat?

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Časovač.
 2. Pokud je časovač, který chcete smazat, momentálně spuštěný, klepněte na ikonu pozastavení.
 3. Klepněte na časovač a přejeďte po něm doleva, dokud nezmizí.

Pokud nějaký časovač smažete omylem, můžete jej obnovit klepnutím na tlačítko Zpět, které se krátce zobrazí v dolní části obrazovky.

Jak mohu používat funkci Stopky?

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Stopky.
 2. V dolní části obrazovky klepněte na ikonu přehrávání a spusťte tak měření času.

Po spuštění stopek jsou k dispozici následující možnosti:

 • Klepnutím na tlačítko Kolo můžete při běhu stopek zaznamenávat časové úseky.
 • V dolní části obrazovky klepněte na ikonu pozastavení a zastavte tak měření času.
 • Klepnutím na možnost Vynulovat v levém dolním rohu vynulujete časovač a smažete zaznamenaný celkový čas i časové úseky.

Mohu výsledky naměřené funkcí Stopky sdílet?

Ano. Po použití Stopek můžete naměřené výsledky rovnou sdílet.

 1. Pokud jsou Stopky stále spuštěné, klepněte na ikonu pozastavení.
 2. V pravém dolním rohu klepněte na možnost Sdílet.
 3. Vyberte e-mailovou nebo komunikační aplikaci, přes kterou chcete nasdílet výsledky.
 4. Přes vybranou aplikaci nasdílejte naměřené výsledky.

K čemu slouží funkce Můj den?

Panel Můj den se ve výchozím stavu zobrazí pokaždé, když zrušíte budík. Panel Můj den můžete kdykoli otevřít výběrem možností Menu (tři čárky) ▸ Můj den.

Panel Můj den ve výchozím stavu zobrazuje následující užitečné informace:

 • Příští naplánovaný budík.
 • Místní předpověď počasí na aktuální den.
 • Všechny události naplánované pro daný den. Pokud panel Můj den používáte poprvé, klepnutím na možnost Synchronizovat kalendář synchronizujte Alarm Clock Xtreme s kalendáři připojenými k zařízení.

Z panelu Můj den můžete také snadno přehrávat hudbu. Na panelu Pusťte si hudbu klepněte na ikonu (tři tečky) a určete, kterou hudbu chcete z panelu Můj den přehrávat. Můžete vybrat konkrétní skladbu, interpreta, seznam skladeb či online rádiovou stanici, případně spuštění aplikace (například Spotify).

K čemu slouží funkce Noční hodiny?

Když se vzbudíte během noci, funkce Noční hodiny vám okamžitě zobrazuje čas, takže nemusíte zařízení zvedat ani odemykat. Chcete-li si zobrazit náhled obrazovky Nočních hodin, zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Noční hodiny.

nastaveních Nočních hodin můžete nastavit, aby se Noční hodiny automaticky začaly zobrazovat, než usnete.

Mohu Alarm Clock Xtreme ovládat hlasem?

Ano. Alarm Clock Xtreme lze ovládat hlasovými příkazy pomocí funkce Hey Google, která je k dispozici na většině zařízení s Androidem. Podrobné pokyny k tomu, jak pomocí hlasových příkazů ovládat Alarm Clock Xtreme, najdete v následujícím článku:

Je nutné mít zařízení při používání aplikace Alarm Clock Xtreme připojené k nabíječce?

Pokud máte nastavený budík na ráno, doporučujeme zařízení před spaním připojit k nabíječce, protože v případě vybití baterie nebude daný budík fungovat.

Nastavení

Mohu si nastavení aplikace Alarm Clock Xtreme ponechat, i když změním používané zařízení nebo ve stávajícím zařízení obnovím původní nastavení?

Na Androidu 6.0 a novějších verzích je aplikace Alarm Clock Xtreme propojena s vaším účtem Google. To znamená, že pokud si pořídíte nové zařízení nebo stávající zařízení resetujete, aplikace si vaše budíky a jiná nastavení bude pamatovat. Musíte však být přihlášeni ke stejnému účtu Google. Automatické zálohování momentálně nefunguje na Androidu 5.0 a starších verzích.

Z důvodu omezení úložiště nedokáže funkce automatického zálohování zálohovat vlastní soubory MP3, které máte nastaveny jako zvuky budíku.

K čemu slouží funkce Prázdninový režim?

Když je Prázdninový režim zapnutý, všechny budíky se na určitou nastavenou dobu deaktivují. Jak zapnout Prázdninový režim:

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na možnost Budík.
 3. Klepnutím přepněte posuvník Prázdninový režim ze šedé polohy (Vypnuto) do polohy modré (Zapnuto).
 4. Klepněte na možnost Potvrdit.
 5. Určete datum zahájenídatum ukončení.

Po zadaném datu ukončení se budíky automaticky znovu aktivují. Budete-li kdykoli chtít zrušit Prázdninový režim nebo změnit jeho datum ukončení, na hlavní obrazovce aplikace klepněte na možnost Upravit.

K čemu slouží funkce Šablona budíku?

Šablona budíku umožňuje určit nastavení, která se ve výchozím stavu zobrazují pokaždé, když vytváříte nový Standardní budík. Jak otevřít a upravit šablonu budíku:

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na položky BudíkŠablona budíku.
 3. Zvolte požadovaná nastavení Standardního budíku.

Změny šablony budíku neovlivní existující Standardní budíky.

Jako šablonu budíku můžete rovnou použít nastavení kteréhokoli z existujících Standardních budíků. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na existující budík, v pravém horním rohu obrazovky úpravy budíku vyberte ikonu (tři tečky) a vyberte možnost Nastavit jako šablonu.

Mohu si přizpůsobit časovače?

Ano. Jak otevřít nastavení časovače:

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na možnost Časovač.
 3. Upravte nastavení časovače podle sebe. Dostupné možnosti:
  • Zvuk: Vyberte typ zvuku, který se spouští po dokončení časovače, a nastavte jeho hlasitost. K dispozici máte možnosti Vyzváněcí tón, Hudba v zařízení, Online rádioTichý režim.
  • Ignorovat systémovou hlasitost (ve výchozím stavu zapnuto): Tím zajistíte, že zvuk časovače bude mít hlasitost vybranou v nastaveních časovače a že se nebude řídit aktuální hlasitostí zařízení.
  • Postupně zvyšovat hlasitost: Ve výchozím stavu se hlasitost zvuku časovače zvyšuje po jedné minutě. Pokud nechcete hlasitost zvyšovat, klepněte na tento panel a zvolte možnost Deaktivováno. Případně klepněte na možnost Nastavit a určete jinou dobu.
  • Vibrace: Určete, jak intenzivně má zařízení vibrovat po dokončení časovače. Chcete-li vibrace u časovačů vypnout, vyberte možnost Žádné.
  • Ponechat obrazovku zapnutou (ve výchozím stavu zapnuto): Toto nastavení ponechá zapnutou obrazovku zařízení, když je spuštěný časovač.
  • Přednastavené časy: Nastavte 3 přednastavené časy, které se zobrazí v dolní části číselné klávesnice při každém vytváření nového časovače.

Zvolená nastavení se uplatní u všech budoucích časovačů.

Mohu ovládat stopky jinými tlačítky?

Ano. V nastaveních stopek můžete povolit používání tlačítek pro ovládání hlasitosti ke spouštění či pozastavování stopek nebo k záznamu časů kol. To se hodí, když používáte funkci stopek během sportovních aktivit. Úprava nastavení stopek:

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Vyberte možnost Stopky.
 3. Klepnutím přepněte posuvník Ovládání hlasitosti z šedé polohy (Vypnuto) do polohy modré (Zapnuto).

Mohu určit, které informace se mi budou zobrazovat po zrušení budíku?

Ano. Můžete určit, které informace se mají na panelu Můj den zobrazovat, případně můžete vypnout zobrazování panelu Můj den po zrušení budíku.

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na možnost Panel Můj den.
 3. K dispozici máte následující možnosti:
  • Zobrazit po standardním budíku (ve výchozím stavu zapnuto): Tuto možnost vypněte, pokud nechcete po zrušení Standardního budíku zobrazovat panel Můj den.
  • Zobrazit po rychlém budíku (ve výchozím stavu zapnuto): Tuto možnost vypněte, pokud nechcete po zrušení Rychlého budíku zobrazovat panel Můj den.
  • Události z kalendáře (ve výchozím stavu zapnuto): Tuto možnost vypněte, pokud na panelu Můj den nechcete zobrazovat události z kalendáře.
  • Předpověď počasí (ve výchozím stavu zapnuto): Tuto možnost vypněte, pokud na panelu Můj den nechcete zobrazovat místní předpověď počasí pro aktuální den.

Mohu nastavit automatické zobrazování Nočních hodin?

Ano. Jak nastavit Noční hodiny:

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na možnost Noční hodiny.
 3. Klepněte na položku Automatický režim a vyberte požadovanou možnost:
  • Vypnuto (vybráno ve výchozím nastavení): Noční hodiny se nebudou zobrazovat, dokud je ručně neotevřete výběrem možností Menu (tři čárky) ▸ Noční hodiny.
  • Podle budíku: Noční hodiny se zobrazí po uplynutí zadané doby před příštím naplánovaným budíkem a po spuštění daného budíku zmizí. Klepnutím na možnost Čas do příštího budíku určete, kdy přesně se mají Noční hodiny zobrazovat.
  • Časové rozmezí: Noční hodiny se zobrazují po uplynutí zadaného časového období. Klepněte na možnosti Aktivní odAktivní do a určete požadované časové období.
 4. Pokud jste zapnuli automatické zobrazování Nočních hodin, máte k dispozici i následující možnosti přizpůsobení:
  • Zařízení by se mělo nabíjet (ve výchozím stavu zapnuto): Noční hodiny se zobrazují jen při nabíjení zařízení. Jelikož Noční hodiny vybíjejí baterii, jedná se o doporučené nastavení.
 5. Klepnutím na šipku zpět uložte zvolené předvolby a vraťte se na hlavní obrazovku Nastavení.

Noční hodiny se nyní budou zobrazovat automaticky podle vašich předvoleb.

Noční hodiny se zobrazují jen v případě, že zařízení bylo nejméně 30 minut neaktivní. Pokud používáte zařízení v době, kdy se mají Noční hodiny zobrazit, jejich zobrazení se automaticky odloží na později.

Mohu v Alarm Clock Xtreme zapnout používání 12hodinového časového formátu?

Ano. Pokud chcete namísto 24hodinového formátu používat formát 12hodinový:

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na možnost Obecné.
 3. U položky Používat 24hodinový formát klepněte na modrý posuvník (Zapnuto). Jeho barva se poté změní na šedou (Vypnuto).

Všechny budíky a připomenutí se nyní budou zobrazovat s 12hodinovým formátem času. Například namísto 15:00 se zobrazí 3:00pm.

Jak si mohu přizpůsobit oznámení, která dostávám od Alarm Clock Xtreme?

 1. Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na možnost Oznámení.
 3. Chcete-li vypnout některý typ oznámení, klepnutím přepněte jeho posuvník z modré polohy (Zapnuto) do polohy šedé (Vypnuto).
„Permanentním oznámením“ se rozumí oznámení Androidu, které lze odebrat pouze přes související aplikaci. Přejetím prstem permanentní oznámení neodstraníte. Například oznámení Alarm Clock Xtreme s běžícími stopkami je odebráno, když jsou stopky vynulovány.

Alarm Clock Premium

Co je Alarm Clock Premium?

Nejnovější verze Alarm Clock Xtreme obsahuje obchod Alarm Clock Premium, kde si můžete koupit jen ty placené funkce, které chcete používat. Tím ušetříte peníze a můžete si aplikaci vylepšit podle svých potřeb a preferencí. Chcete-li otevřít Alarm Clock Premium a dozvědět se více o prémiových položkách, které si můžete koupit, v pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu hvězdičky.

V obchodě Alarm Clock Premium si můžete jednorázově koupit libovolnou položku. Až si ji koupíte, budete ji mít trvale k dispozici po celou dobu, co budete aplikaci Alarm Clock Xtreme používat, a nebudete za ni už nic platit.

Co si mohu koupit v obchodě Alarm Clock Premium?

Momentálně jsou k dispozici následující prémiové položky:

 • Vše v jednom: Kupte si všechny prémiové položky, které jsou momentálně v obchodě Alarm Clock Premium k dispozici.
 • Žádné reklamy: Umožňuje odebrat všechny reklamy třetích stran z Alarm Clock Xtreme.
 • Motivy: Ve výchozím stavu máte k dispozici jen motiv Hory. Tato položka vám do aplikace dodatečně přidá motivy Poušť, MěstoDžungle.
 • Neomezené připomínky: Ve výchozím stavu máte k dispozici jen 3 aktivní připomínky. Nákupem této položky si pořídíte neomezený počet aktivních připomínek.
 • Úkoly s QR kódem: Umožňuje nastavovat budíky, které lze rušit jedině naskenováním QR/čárového kódu.
 • Přímá podpora: Když si koupíte kteroukoli z výše uvedených prémiových položek, můžete také prostřednictvím možnosti Přímá podpora řešit případné problémy přímo se zástupcem podpory AVG.

Mohu si prémiové položky před nákupem vyzkoušet?

Ano. Bezplatné zkušební verze jsou k dispozici pro následující prémiové položky:

 • Motivy: Zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Motivy. Klepnutím na možnost Zkušební verze si můžete na omezenou dobu aktivovat funkci Motivy.
 • Úkoly s QR kódem: Při vytvoření nového budíku klepněte na možnosti Úkol pro zrušení budíkuQR/čárový kód. Klepnutím na možnost Zkušební verze můžete tento úkol používat po omezené období.

Jak mohu z Alarm Clock Xtreme odebrat reklamy třetích stran?

Žádné reklamy je jedna z prémiových položek, které si můžete koupit v obchodě Alarm Clock Premium. Jak z Alarm Clock Xtreme odebrat reklamy třetích stran:

 1. V pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu hvězdičky.
 2. Chcete-li koupit pouze tuto položku, klepněte na panel Žádné reklamy. Případně můžete klepnout na možnost Vše v jednom a koupit si všechny prémiové položky.
 3. Klepněte na tlačítko Koupit a podle pokynů na obrazovce dokončete transakci.

Alarm Clock Xtreme už nebude zobrazovat reklamy třetích stran.

Mohu používat prémiové položky i potom, co přejdu na jiné zařízení nebo to stávající přeinstaluji?

Ano. Prémiové položky jsou platné na všech zařízeních, kde máte nainstalovanou aplikaci Alarm Clock Xtreme, ke které jste přihlášení svým účtem Google.

Řešení problémů

Jak mohu Alarm Clock Xtreme odinstalovat?

 1. Na hlavní obrazovce svého zařízení klepněte na ikonu Obchod Google Play a otevřete tak obchod s aplikacemi.
 2. Vyhledejte alarm clock xtreme.
 3. Na stránce produktu Alarm Clock Xtreme klepněte na možnosti OdinstalovatOK.

Alarm Clock Xtreme se ze zařízení s Androidem odinstaluje.

Proč aplikace Alarm Clock Xtreme přestala fungovat?

Pokud se naplánovaný budík v nastavenou dobu nespustil, jiná aplikace či systémové nastavení, jež uvolňuje paměť a prodlužuje výdrž baterie, mohla aplikaci Alarm Clock Xtreme vynuceně ukončit.

Chcete-li zobrazit doporučení k tomu, jak zlepšit spolehlivost aplikace Alarm Clock Xtreme na vašem konkrétním typu zařízení, zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Nápověda a časté dotazyDoporučení.

Také si můžete přečíst následující článek s podrobnými informacemi o tom, jak na většině populárních typů zařízení předejít vynucenému ukončování aplikace Alarm Clock Xtreme:

Proč mi Alarm Clock Xtreme zobrazuje reklamy?

Aplikace Alarm Clock Xtreme obsahuje nerušivé reklamy, které nijak nebrání v jejím používání a které pomáhají financovat její vývoj. Žádné reklamy je jedna z prémiových položek, které si můžete koupit v obchodě Alarm Clock Premium. Jak z Alarm Clock Xtreme odebrat reklamy třetích stran:

 1. V pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu hvězdičky.
 2. Chcete-li koupit pouze tuto položku, klepněte na panel Žádné reklamy. Případně můžete klepnout na možnost Vše v jednom a koupit si všechny prémiové položky.
 3. Klepněte na tlačítko Koupit a podle pokynů na obrazovce dokončete transakci.

Jak mohu získat pomoc nebo nahlásit problém podpoře AVG?

Přímá podpora je k dispozici pouze v případě, že jste si koupili alespoň jednu prémiovou položku v obchodě Alarm Clock Premium.

Pokud chcete použít možnost Přímá podpora a rovnou kontaktovat zástupce podpory AVG, zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Přímá podpora. Vyplňte pole Zpráva, pak vyplňte pole E-mailová adresa, abychom vás mohli kontaktovat, a nakonec klepněte na tlačítko Odeslat.

Pokud Přímá podpora není k dispozici, zvolte možnosti Menu (tři čárky) ▸ Nápověda a časté dotazy. Vyberte jednu z možností níže:

 • Doporučení: Obsahuje tipy ke spolehlivému fungování, pomocí nichž můžete zajistit, aby vaše zařízení vynuceně neukončovalo Alarm Clock Xtreme. To se hodí, když se vám nespouštějí naplánované budíky nebo když se aplikace nechová podle očekávání.
 • Časté dotazy: Otevře seznam častých dotazů ohledně Alarm Clock Xtreme.
 • Alarm Clock Xtreme 6.x pro Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšší

Pomohl vám tento článek?